Androchowicz - genealogia

Genealogia Polaków
Uzupełnianie diagramów
Popraw/uzupełnij - formularz

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Genealogii Polaków

Paweł Danczenko
Simple english translation  Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Artykuły rodzinne  Powstańcy Styczniowi o tym nazwisku  Mogiły tego nazwiska.  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny i bazy danych  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę

Informacje

Nazwisko Androchowicz jest silnie związane z ziemiami Rusi Czerwonej. Możliwe że jest pochodną od Andruchowicz a to z kolei od Endrychowicz. Są też informacje o pochodzeniu niektórych osób z Węgier. Wśród Andruchowiczów znany jest herb Doliwa.

Grupy rodzinne
1. Makary Androchowicz + Eudoksja Kluczewska [Mat.]
1.1. Michał Androchowicz  +  Eudoksja Medyńska
1.1.1. Aleksy Androchowicz + Maria Skulska
1.1.1.1. Michał Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.1.2. Jakub Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.1.3. Stefan  Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.1.4. Jan Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.2. Zachariasz + Maryanna Żurakowska
1.1.2.1. Teodor Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.2.2. Szymon Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
 1. Jan Androchowicz + Maria Orłowska ur. ok. 1830
1.1. Arkadia Androchowicz + Paweł Fedorynczuk
1.1.1. Konstanty Fedorynczuk ur. 7.4.1885 Oleszów, stanisławowskie
1.1.1.1. Maria Fedorynczuk + Stefan Danczenko
1.1.1.1.1. Paweł Danczenko (mail)
1.1.2. Jan Fedorynczuk + Julia ?? od 1947 mieszkają Gliwice Szprotawa
1.1.2.1. Maria Fedorynczuk + Roman Kozak
1.1.2.1.1. Ewa Kozak + Tomasz Madrek
1.1.2.1.1.1. Radek
1.1.2.1.1.2. Ania


1. Włodzimierz Androchowicz
1.1. Eugeniusz Androchowicz, aresztowany przez NKWD Ukraina 1940 [Spis...]

1. Włodzimierz Androchowicz
1.1. Jan Androchowicz, aresztowany przez NKWD Ukraina, obłast Kirowogradzka 1940 [Spis...]

1. Józef Androchowicz
1.1. Jan Androchowicz, zamordowany Katyń 1940 (Lista Ukraińska)  [Spis...]Aniela Androchowicz, nauczycielka w szkole w Horocholinie 1913 [Szematyzm 1913...]
Antoni Androchowicz, proboszcz grekotolicki w Bohorodczanach 1898, członek gminy wiejskiej tamże oraz wydziału powiatowego [Szematyzm 1898...]
Antonina Androchowicz, nauczycielka w szkole w Horocholinie 1913 [Szematyzm 1913...]
Dmytro Androchowicz, askultanat sądu w Czerniowcach 1913  [Szematyzm 1913...]
Eliasz von Androchowicz, właściiel poztowej stacji przekaźnikowej w m. Wolica 1850  [Szematyzm 1850...]
Eugeniusz Androchowicz, 1913 przypłyną do USA, Nowy Jork
Kamila Androchowicz. nauczycielka w Howiłowie pow. Husiatyński 1898  [Szematyzm 1898...]
Kazimierz Androchowicz, lustrator rachunkowy szpitalny we Lwowie 1913 [Szematyzm 1913...]
Metody Androchowicz. urzędnik Zamelnyj Bank Hipoteczny Lwów 1913 [Szematyzm 1913...]
Michał Androchowicz, mieszkał Lwów 1902,
Michał Androchowicz, urzędnik namiestnictw c.k. we Lwowie przynajmniej w latach 1898-1913  [Szematyzm 1898, 1913 ...]
Mikołaj Androchowicz, nauczyciel w szkole w Jabłonce 1913 [Szematyzm 1913...]
Symeon Androchowicz (Andruchowicz), ksiądz grecko-bizantyjski w m. Bojan  [Szematyzm 1850...]
Tadeusz Androchowicz, nauczyciel w szkole w Hermanowie 1913 [Szematyzm 1913...]
Tadeusz Androchowicz ur. 26.01.1908 Lwów zamordowany 16.01 1942 Dachau, mieszkał: Brwinów [www.stankiewicz.e.pl]


Andruchowicz

Prawdopodobnie rodzina zbieżna z nazwiskiem Endrychowicz 1. Stanisław Andruchowicz + Katarzyna Berk [Konarski, Szlachta kalwińska ...] 1.1. Zuzanna Andruchowicz, chrz. 27.11.1718 1.2. Joanna Andruchowicz, chrz. 8.12.1720 1.3. Samuel Andruchowicz, chrz. 20.9.1722 1.4. Jan Andruchowicz, chrz. 17.2.1726 1.5. Józef Andruchowicz, chrz. 13.4.1730 Niżówka 1. Samuel Andruchowicz wdowiec +(1754) Zuzanna Kołysz [Konarski, Szlachta kalwińska ...] 1.1. Michał Stanisław Andruchowicz, chrz. 3.6.1755 1.2. Zofia Aleksandra Andruchowicz, chrz. 4.2.1758 Zahal 1. Jan Andruchowicz, w latach 1787-1788 ekonom ostaszynski, zm. 10.3.1792 +(20.5.1787) Zuzanna Bieniaszewska (2-v. 1799 Tomasz Brandt) [Konarski, Szlachta kalwińska ...] 1.1. Józef Samuel Andruchowicz, chrz. 7.9.1788 we dworze w Ostaszynie 1.2. Anna Krystyna Andruchowicz, chrz. 12.12.1790 we dworze w Ostaszynie zm. 22.5.1795 1.3. Stefan Zygmunt Andruchowicz, chrz. 22.7.1792, zm 13.5.1795 1. Julian Andruchowicz 1.1. Mikołaj Andruchowicz ur. 1903, aresztowany przez NKWD na Białorusi 1940, łagier Siewwostłag [Spis ...] ?? Andruchowicz pochowana 24.4.1728 [Konarski, Szlachta kalwińska ...] Anna Andruchowicz, pochodziła z Węgier + Piotr Lewicki, kanonik gr-kat w Załukwi (12 dzieci) [Bon.] Edward Amdruchowicz, zm. 9.6.1920 Wołyń, ułan 14 pułk ułanów jazłowieckich, zmarł z ran [www.stankiewicz.e.pl] Joanna Andruchowicz, zm. 21.5.1792 panna [Konarski, Szlachta kalwińska ...] Makary Andruchowicz, ksiądz gr.kat. monastyr Łucki 1724 [SGKP] Samuel Andruchowicz +(4.2.1742 Proszczyce) Maria Brońska [Konarski, Szlachta kalwińska ...] Zofia Andruchowicz od 1759 + Stefanem Siedmigrodzkim. [Konarski, Szlachta kalwińska ...]