Bazy danych Genealogii PolakówBazy danych Genealogii PolakówGenealogia Polaków prowadzi ogromną ilość baz danych. Z racji na różnych charakter tych baz wykorzystujemy do tego różne narzędzia (niekiedy są to bazy automatyczne, niekiedy wykorzystujące Forum, czy Galerię, niekiedy listy czy tabele). Zawartość tych baz wciąż się dynamicznie powiększa i łącznie obejmuje już potężny zbiór danych o genealogii i historii Polaków. Poniżej przedstawiamy listę tylko najważniejszych baz, list i zestawień. Więcej znaleźć można w różnych działach. UWAGA: Tylko część jest indeksowana przez Google, i nie będzie można znaleźć wyników żadnej wyszukiwarce internetowej. Dzieje się tak z tego powodu, że do niektórych baz umożliwiamy dostęp tylko tym, którzy coś wniosą od siebie, przyczynią się do powiększenia tej wiedzy i aktywnie współpracują z naszą społecznością.Leksykon genealogiczny
Zbiór informacji z wszystkich dziedzin potrzebnych przy pracach genealogicznych. Od wiedzy naukowej, przez heraldykę, opisy miar, zawodów, wyrażenia w językach stosowanych na ziemiach polskich, słownik łacińskich określeń genealogicznych, stare zawody, mobilia herbowe, broń polska, pieniądz, zwyczaje, i setki innych tematów.
Leksykon genealogiczny
Ok 8.000 haseł, ponad 30.000 nazwisk herbowych Dodaj/popraw
(mail)
Słownik biograficzny
Każda osoba, nawet "dziad proszalny" odegrał swoją rolę w historii. Bez niego dzieje rodziny czy miejsca nie były by pełne. Dlatego prowadzimy Słownik nie tylko wybitnych "encyklopedycznych" postaci, ale wszystkich, o których możemy napisać coś więcej niż dane metryczne. Takiej bazy nie ma nigdzie w Internecie.
Słownik biograficzny
Ponad 10.000 Dział Biblioteki
Słownik geograficzny
Opisy miejsc na całych terenach Polski przedrozbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem danych historycznych o ludzach.
Słownik Geograficzny
Ponad 5.000 Dział Biblioteki
Mapa - lokalizator przedrozbiorowy
Jedyna baza, gdzie można znaleźć miejsca wg starych nazw, także lokalizacje dworów, kościołów, cmentarzy, mogił powstańczych, archiwów państwowych, zamków. Baza opiera się na analizie starych map z terenów całej polski przedrozbiorowej i współczesnej.
Mapa - lokalizator
Ponad 100.000 Dodaj punkt
Właściciele ziemscy
Baza, która ma doprowadzić do uzupełnienia listy właścicieli dóbr ziemskich, zarówno pod względem historii rodzin, jak i historii miejscowości. Baza jest porównywana z innymi bazami danych.
Baza właścicieli ziemskich
Ponad 16.000 Dodaj
Oficjaliści dóbr prywatnych
Wyżsi pracownicy dóbr prywatnych to wyjątkowa grupa społeczna, niezwykle ruchliwa, a jednocześnie najczęściej dobrze wykształcona. To grupa odgrywająca niezwykle istotną rolę dziejową, a jednocześnie z racji swej ruchliwości - często nieuchwytna genealogicznie. Nie istnieją żadne opracowania zbiorcze na temat tej grupy.
Baza oficjalistów
Ponad 3000 Dodaj
Powstańcy Styczniowi
Największa baza informacji o Powstańcach Styczniowych w Internecie. Zbiór wypisów z setek źródeł, wyniki kwerend archiwalnych oraz dane i zdjęcia z informacji rodzinnych. Pierwszy i jedyny taki projekt w historii.
Baza powstańców 1863
Ponad 40.000 Dodaj
Polscy święci i błogosławieni
Pełna lista polskich świętych i błogosławionych (nie tylko rzymsko-katolickich). Lista uzupełniana sukcesywnie i noty a także o genealogie - co pozwala połączyć swoje genealogie rodzinne z tymi niezwykłymi Polakami.
Lista polskich świętych i błogosławionych
Wszyscy Wątek Biblioteki
Kanonicy krakowscy
Baza podstawowych informacji genealogicznych o kanonikach krakowskich. Lista ta nie była nigdy opracowana w pełni. Dzięki naszej bazie można np. odcyfrować wg herbu, lub jego fragmentu który kanonik mieszkał w danym miejscu, lub brał udział w wydarzeniach - związanych z genealogią rodzin (np. podpisał się na umowie).
Lista kanoników krakowskich
Ponad 800 Uzupełnij
(mail)
Właściciele domów na Okole krakowskim
Mieszczanie krakowscy ze ścisłego, historycznego miasta - z terenu najstarszej części podgrodzia - zwanego Okołem. Lista powstała podczas prac architektonicznych na terenie Krakowa.
Lista właścicieli
Wszyscy znani Uzupełnij
(mail)
Żołnierze I Kadrowej
Pełna lista żolnierzy I Kadrowej wraz z inf. genealogicznymi i podstawowywmi informacjami o ich losach.
Żołnierze I Kadrowej
Wszyscy Uzupełnij
(mail)
Zabici w czasie Rzezi Galicyjskiej 1864
Kompilacja wielu źródeł i informacji o zabitych w 1846 roku w Galicji w akcji prewencyjnej przeciwko inicjatorom powstania 1848 - wykonanej przez bandy morderców.
Lista znanych zabitych
Ponad 700 Wątek Biblioteki
Groby Polaków
Głównie chodzi tutaj o nieznane groby kresowe, a także groby Polaków na Syberii i emigracji, także mogiły z terenów polski - szczególnie te pojedyncze, np. powstaniowe, a także indeksacja najstarszych grobów cmentarzy na terenie obecnej Polski
Polskie cmentarze i mogiły na świecie
Ponad 80.000 Dodaj zdjęcie
Polskie dwory i zamki
Historia ostatnich 2 wieków to zniszczenie ponad 90% polskich dworów. Ostoja polskości i tradycji w ogromnej części została zdewastowana przez najeźdźców a także niestety i współczesnych właścicieli. Galeria próbuje kompletować wiedzę ikonograficzną o tych miejscach z setek źródeł - takich jak np. zdjęcia rodzinne, gazety historyczne, przewodniki itp.
Galeria dworów i zamków
Ponad 3000 Dodaj zdjęcie
Portrety
Galeria zdjęć i obrazów identyfikacyjnych osób z każdego stanu i okresu historii Polski do 1945. Pozwala odszukiwać informacje o wyglądzie, a także uzupełnia i łączy wiedzę genealogiczną i biograficzną.
Galeria Portretów
Ponad 5.000 Dodaj zdjęcie

   
Wiele innych list
Genealogia Polaków prowadzi jeszcze więcej baz danych, lub list, spisów tematycznych. Są tu np. wykazy powiatów lwowskich, listy zabitych w rzezi wołyńskiej (z podziałem na poszczególne miejscowości - w Słowniku Geograficznym), listy oficerów, biskupów, listy rodzin wołoskich, listy uczestników wojen napoleońskich, lista orderów o odznaczeń Józefa Piłsudskiego, listy fundacji różnych rodzin, indeksacje zbiorów archiwalnych (np. Czołowskiego), galeria zdjęć zamordowanych w Katyniu, listy nazwisk poszczególnych herbów szlacheckich, lista harcerek walczących z okupantem i wiele wiele innych. Pamiętaj że tylko stała obecność i przeglądanie różnych działów doprowadzi Cię do tych spisów. Wiele z nich nie jest indeksowana w Google - dlatego nie trafisz do nich z Internetu. Są także takie spisy, które dostępne są tylko po pewnym okresie aktywności i pomocy innym w dziale Biblioteka-Forum. Łącznie z bazami, do których dostęp można uzyskać po kontakcie z redakcją Genealogia Polaków to największa sieć informacji o historii mieszkańców naszego kraju. Nawet Wikipedia to zaledwie mała część (i często błędna). Obecnie nie ma większej genealogicznej bazy polskiej wiedzy genealogicznej w Internecie. A wszystko to dzięki społecznej współpracy wielu osób.