5518. Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Ogłoszenia osób poszukujących danych wg miejscowości. W tym dziale wpisujemy jeśli szukamy np. spisów osób z danej miejscowości, historii o miejscu itp. Koniecznie zaznacz że obserwujesz wątek !
Proszę: umieść też informacje o tym co się działo w miejscowościach (np. kto żył) w dziale Słownika Geograficznego (CZYTELNIA) - jeśli istnieje opis danej miejscowości jako "odpowiedź"

Re: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez zubrzyccak » 24.11.2013

Mój ojciec Wacław (ur. 1945) i dziadek Paweł urodzili się w Zubrzycy Małej. Bacia Anna Zubrzycka (z domu Normantowicz) pochodzi z Zubowszczyzny. Prawdopodobnie w Odelsku brali ślub wcześniej wspomniani dziadkowie jak i ich rodzice. Zaczynam szukać korzeni. Wielkie dzięki za każdą pomoc.
zubrzyccak
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Odp: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez zubrzyccak » 24.11.2013

bratjan napisał(a):ODELSK - historia parafii, prosze o dalsze uzupełnienia


Odelsk (Адэльск) – p.w. Wniebowzięcia NMP.
(miejscowość u źródeł rzeki Odły - SłG )

W diecezji wileńskiej („do rozbiorów”) – 1490-1795 r.

1490-1500 – pierwotne świątynie
1490 – fundacja parafii przez Kazimierza Jagiellończyka. , kościół drewniany w formie krzyża z jedną wieżą.

1515-1525 – ks. Paweł CIECHANOWICZ (p)
1522 – istnieje tu parafia.
1525 – potwierdzenie nadań przez króla Zygmunta I

1530-1569 – w diecezji wileńskiej
1545 – powstaje filialny kościół w miejscowości Kuźnica.
1546 – nadania od królowej Bony
1560 – fundacja kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego przez króla Zygmunta Augusta.
1569 – miasto w składzie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

1569-1656 – świątynia (po Unii Lubelskiej)
1588 – włączenie Odelska do dóbr „stołowych” króla Zygmunta III
1653 – podatek „podymne” z dóbr plebanii wynosi 114 złp. (pobierany z 76 domów).
1601 – nadanie plebanii na użytek wikariuszów katedralnych.

1660-1700 – odrodzony kościół
1660 – odbudowa zniszczonego kościoła, fundacja Zygmunta III
1674 – konsekracja kościoła przez bp. Słupskiego tytuł: Imienia i Wniebowzięcia NMP, Św. Michała Arch., Św. Stanisława, Św. Benedykta.
1674 – ks. Benedykt ŻUCHORSKI (p), 1674 - ks. Aleksander Kałusewicz (w)
1669 – parafia w dekanacie grodzieńskim
ok. 1680 – na terenie parafii odelskiej powstaje filialny kościół p.w. Trójcy Św. w Klimówce
1686 – fundacja na terenie odeskiej parafii klasztoru dominikańskiego w miejscowości Klimówka

1700-1783 – w diecezji wileńskiej
1700 – budowa obecnej murowanej świątyni
1743-1744 - ks. Antoni GOŁASIEWSKI (p), 1743-1744 – ks. Jan Brucki (alt.)
1744 – parafia w dekanacie grodzieńskim, obejmującą obszar 40 miejscowości: Odelsk, Dubowa, Zarnowka, Odła (Plebanowce), Sannikowszczyzna, Hlebo
wicze, Odłam Oginscianam, Sanczuki, Sarosieki, Petelczyce, Poczobuty, Makarowce, Kurczowce, Wiszniowka, Usnarz, Minkowce, Zubrzyca mała, Zubrzyca wielka, Mieszkiniki, Zubowszczyzna, Boboki, Hrud, Nieszkowicze,
Szczosnowicze, Starzyna, Suchynicze, Mieszkiniki (Zbroskowszczyzna), Norczaki, Woyniowce, Skroblaki, Grzebienie, Czarnowszczyzna, Nomiki, Zaspicze, Klimowka, Szymaki, Tołcze, Tołczki, Bilminy.
1736 – w kościele 5 ołtarzy.
1781 – parafia w dekanacie grodzieńskim, liczy 4.319 kat.
1782 – wizytacja dziekańska (sprawdzał: ks. Jerzy Ejsmont, dz.)

1778-1787 – proboszcz ks. Antoni BUDKIEWICZ
1784 – konsekracja świątyni

1787-1791 – proboszcz ks. Andrzej SKINDZIELEWSKI
Wspomagał: 1790-1791 – ks. Antoni Luba (alt).
1798 – wydzielenie z parafii odelskiej parafii przy kościele OO. Dominikanów w Klimówce.


W diecezji wileńskiej („po rozbiorach”) – 1795-1925 r.

1803-1807 – proboszcz ks. PODGÓRSKI
1801 – parafia odeska wchodzi w skład dekanatu sokólskiego
1805 – włączenie do Prus
1806 - ks. Podgórski, jaki czyni u władz pruskich starania o remont kościoła.
1808 – włączenie Odelska do Rosji

Ok. 1838 – proboszcz ks. Jerzy KRYSZCZUN
Po 1832 – w wyniku kasaty klasztoru w Klimówce cudowny obraz Matki Bożej przeniesiono do kościoła w Odelsku, (gdzie przechowywany był do 1918 r.)
1836 – parafia w dekanacie sokolskim

1855-1872 – proboszcz ks. Stanisław LIPISZKO
1860 – parafia liczy 2.054 kat. , jest to miejscowość typowo „katolicka” mieszka tu 1.064 kat. i tylko 13 „innowierców” . W 1859 r. ochrzczono 10 osób.
1862-1864 – po wybudowaniu nowej filialnej świątyni w Klimówce, zamieszkał tam kapelan (1863 – ks. Kazimierz Romanowski )
1863 – parafia w dekanacie sokólskim, liczy 2.430 kat. , (miasteczko liczy w tym czasie: 1865 r. = 1.346 osób)
1866 – skasowanie filii w Klimówce.
1867 – parafia liczy 2.349 kat.
1870 – parafia w dekanacie sokólskim, liczy 2.399 kat.

1873-1877 – ks. Antoni BOHDANOWICZ
1874 – odnowienie kościoła
1875 – parafia w Sokulskim dekanacie, liczy 4.680 kat.
1878 – na terenie parafii mieszka 4.976 kat (M = 2.502, K = 2.474).

1881-1890 – proboszcz ks. Władysław KLUKOWSKI
1881 – parafia liczy 5.050 kat.
W 1889 r. parafia liczyła 5.427 kat.

1891-1893 – proboszcz ks. Jan DOMASZEWICZ
Miejscowość w przeważającej części zaludniona przez katolików.
1895 – budowa nowego muru kościelnego.

1894-1909 – proboszcz ks. Ignacy EJNER
1894 – w miasteczku mieszka ponad 1.200 kat. i tylko kilku prawosławnych.
1898 – odnowienie oszalowania na kościele w Odelsku
1904 – na terenie parafii pracują Siostry Służki.
1905 – parafia liczy 6.072 kat.
1905-1909 - ks. Władysław Klukowski (m)
1906 – parafia w dekanacie sokólskim, liczy 6.035 kat.
1907 – parafia liczy 5.795 kat.
1909 – parafia liczy 5.552 kat.

1909-1920 – proboszcz ks. Zeno WOROTYNIEC (p)
1910 – parafia w dekanacie sokólskim, liczy 5.892 kat.
1912 – parafia liczy 5.780 kat.
1914 – parafia liczy 5.625 kat.
1919 – ponowne regulowanie granic parafii przy odrodzeniu parafii Klimówka.
1920 – parafia Odelsk w dekanacie sokólskim, liczy 5.625 kat.

Ok. 1920 – ks. Adolf SOKOŁOWSKI
1921 – w miasteczku mieszka 1.333 osób

1921-1925 – proboszcz ks. Piotr MAZUR
1925 – parafia liczy 4.235 kat.


W archidiecezji wileńskiej – 1925-1989 r.

1925-1947 – proboszcz ks. Marcin PUZYREWSKI (p),
Wspomagali: 1928 – vacat (w) , 1934 – vacat (w) , 1935-1938 – ks. Edward Klejno (w),
1938- ks. Adam Bakura (w), 1941-1944 – ks. Alojzy Tomkowicz
1929 – parafia Odelsk w dekanacie sokólskim, liczy 4.685 kat. , 1934 = 5.074 kat. , 1937 = 5.386 kat. , 1936 = 5.280 kat. , 1939 = 5.386 kat.
1941 – (IX) aresztowanie proboszcza ks. M. Puzyrewskiego
1941-1944 – ks. Alojzy Tomkowicz (w)
po 1945 część parafii pozostał w granicach PRL (1946 – urodził się ks. abp. T. Kondrusiewicz)

1947-1953 – proboszcz ks. Piotr BARTOSZEWICZ (p)
1951 – (26.05) – zmarł. Ks. Jan Rudziński

1953-1954 – proboszcz ks. Michał ARONOWICZ (p)

1955-1963 – proboszcz ks. Piotr BARTOSZEWICZ (p)

1963-1989 – proboszcz ks. Feliks SOROKO (p)
1989 – ustanowienie diecezji mińskiej dla terenu Białorusi


Czas odrodzenia – 1989-2011 r.

1989-1991 – w diecezji mińskiej
1989-1991 – proboszcz ks. Feliks SOROKO (p)
1991 – (15.01) zmarł ks. F. Soroko

1991-2005 – w diecezji grodzieńskiej
1991-2005 – ks. Jan KOZAK (p)
1992 – remont kościoła

2006 – ks. Algirdas PAULIKAS (p)

2007-2009 – ks. Jan KOZAK (p),
Wspomagał: 2007 - ks. Algirdas Paulikas (w), ks. Walery Bykowski

2009-2011 - ks. Walery BYKOWSKI (p)


Drewniany kościół Wniebowzięcia NMP w Odelsku został założony i wyposażony przez króla Kazimierza IV w 1490 r. Świątynia została zbudowana w formie krzyża, z jedną wieżą. W roku 1674 kościół został konsekrowany przez ks. biskupa sufragana Słupskiego. Od 1862 r. przy tej świątyni była kaplica Klimówka z kapelanem, skasowana w 1866 r. W 1874 r. kościół odnowiono. W 1781 r. parafia liczyła 4319 wiernych.

Parafia Odelska była bardzo rozległa. W jej skład wchodziły miasta: Odelsk, Krynki i Kuźnica. Parafią kierował ks. Paweł Ciechanowicz (był jednocześnie kapelanem króla Zygmunta Starego), a troskę duszpasterską w Odelsku czy Krynkach sprawowali za niego tzw. komendarze (współcześnie wikariusze w parafii). †

W 1736 r. został sporządzony kolejny inwentarz kościoła. Wiele elementów pochodzących z tamtego okresu zachowało się do dzisiaj. Wtedy w świątyni odelskiej znajdowało się pięć ołtarzy. Ołtarz główny miał trzy kondygnacje. W centrum ołtarza znajdował się cudowny obraz Najświętszej Panny, lecz parafia nie posiadała spisu cudów. Po bokach obrazu znajdowały się dwie kolumny z kapitelami, obok nich były umieszczone dwie figury: św. Jana i św. Józefa. Druga kondygnacja głównego ołtarza posiadała obraz Trójcy Świętej, a między dwiema kolumnami znajdowały się figury św. Michała i Anioła Stróża.

W kaplicy po prawej stronie kościoła stał dwukondygnacyjny ołtarz z wizerunkiem św. Franciszka Serafickiego na pierwszym poziomie i z krzyżem w drugiej kondygnacji. W kaplicy po lewej stronie świątyni był umieszczony ołtarz dedykowany Matce Bożej Szkaplerznej. Obraz Matki Bożej Szkaplerznej mieścił się w pierwszej kondygnacji, obraz Imienia Jezus i Maryi – w drugiej. Ten ołtarz zamykany był drzwiczkami. W kościele mieścił się także ołtarz św. Antoniego z Padwy, który w drugiej kondygnacji miał obraz Zwiastowania NMP. Przy ambonie po lewej stronie kościoła znajdował się ołtarzyk św. Kazimierza, ufundowany przez pp. Nowackich. W tym okresie był już mocno zniszczony i wymagał reparacji.

Świątynia odelska posiadała dwa grobowce do grzebania zmarłych dobrodziejów. Jeden znajdował się po prawej stronie kościoła, drugi zaś był przed ołtarzem św. Kazimierza. W tym ostatnim grzebano zmarłych dobrodziejów kościoła z rodu Pancerzyńskich. Kościół w Odelsku okalał obszerny, ogrodzony płotem cmentarz. Na nim stała dzwonnica z trzema dzwonami. Przy kościele znajdował się szpital dla ubogich.

W 1895 r. cmentarz kościelny został opasany murem. Opis kościoła odelskiego w 1911 r. informuje, że w kościele są obchodzone następujące święta: 16 lipca Matki Bożej Szkaplerznej, 6 sierpnia Przemienienie Pańskie, 13 czerwca św. Antoniego Padewskiego. Wiadomość ta świadczy o tum, że w świątyni został zbudowany nowy ołtarz Przemienienia Pańskiego w miejscu ołtarza św. Kazimierza. Opis kościoła z 1922 r. potwierdza istnienie tego ołtarza. W 1937 r. ks. Marcin Puzyrewski fundował w kościele w Odelsku stacje Drogi Krzyżowej. Stare stacje przekazał do kościoła w Kopciówce.

Kościół w Odelsku był czynny przez cały okres BSSR. W parafii w tym okresie pracowali: ks. Marcin Puzyrewski (1946 – 1947), ks. prałat Piotr Bartoszewicz (1947 – 1963), ks. Feliks Soroko (1963 – 1991), ks. Jan Kozak (1991 – 2009). W roku 2009 proboszczem w Odelsku został ks. Walery Bykowski, wikariuszem jest ks. Algirdas Paulikas. Świątynia posiada główny ołtarz Matki Bożej Odelskiej, pozostałe ołtarze (od lewej strony): Serca Jezusowego, Przemienienia Pańskiego, św. Antoniego Padewskiego i Matki Bożej Szkaplerznej. Dzięki staraniom proboszcza i parafian w 2010 r. w Odelsku powstał pomnik św. Antoniego.

Parafia odelska została miejscem urodzenia i wychowania 4 biskupów Kościoła Katolickiego. Aleksander Kotowicz hrabia Korczak, urodzony i ochrzczony w Odelsku, podjął drogę powołania duchownego. W 1672 r. mianowano go biskupem smoleńskim. W roku 1684 został biskupem wileńskim. Zmarł w 1686 r. Jego brat Eustachy Kotowicz hrabia Korczak urodził się w 1637 r. w Odelsku. W 1661 r. przyjął święcenia kapłańskie, został kanonikiem wileńskim, a w roku 1687 został mianowany biskupem smoleńskim. Zmarł w 1704 r. w Wilnie.

Karol Piotr hrabia Trzaszka Pancerzyński został ochrzczony w kościele w Odelsku. Po studiach w Akademii Wileńskiej przyjął święcenia kapłańskie i otrzymał parafię w Mińsku. W 1696 r. został kanonikiem wileńskim, w 1709 r. był posłem do cara Piotra I. W roku 1720 został biskupem smoleńskim. W 1724 r. mianowano go biskupem wileńskim. W roku 1727 ks. biskup Karol Pancerzyński ufundował w Grodnie klasztor z kaplicą i szpitalem dla zakonu Bonifratrów. Zmarł w swym majątku Karolin w 1729 r.

Tadeusz Kondrusiewicz urodził się 3 stycznia 1946 r. w Odelsku. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1981 r. 20 października 1989 r. z rąk papieża Jana Pawła II otrzymał sakrę biskupią w Bazylice św. Piotra w Rzymie. 13 kwietnia 1991 r. ks. biskup Tadeusz Kondrusiewicz został mianowany arcybiskupem z obowiązkiem Administratora Apostolskiego dla Katolików w Rosji. 11 lutego 2002 r. został metropolitą katedry Matki Bożej w Moskwie. 21 września 2007 r. ks. arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz został mianowany metropolitą mińsko-mohylewskim.
zubrzyccak
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Odp: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez Janick » 20.01.2014

Witam, czy ktoś wie może coś więcej o Kondrusiewiczach w Odelsku?
Moja mama ma takie nazwisko, a dziadek urodził się w Odelsku. Niestety nikt nie jest w stanie potwierdzić pokrewieństwa z biskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem. W sumie jest 10 lat młodszy od mojego dziadka i zastanawia mnie czemu, tak jak dziadek, nie został repatriantem...
Avatar użytkownika
Janick
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Odp: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez czarnawoLga » 14.02.2014

Moja babcia była z domu Nowacka a jej mama z domu Kieda. Dziadek Gołombiewski. Z tamtych stron. z tego co twierdzi mama jesteśmy dalece spokrewnieni z biskupem Kondrusiewiczem.
Avatar użytkownika
czarnawoLga
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez Ela--- » 02.11.2016

Moja rodzina pochodzi ze Starzyny ,Żuków.
Avatar użytkownika
Ela---
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Odp: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez 1witek » 17.04.2017

witam ,moja mama pochodzi z Odelska z rodziny Kondrusiewicz.Mieszkam w Grodnie.
1witek
Zainteresowany
Zainteresowany

Odp: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez 1witek » 17.04.2017

Prosze odwidzac stone www.odelsk.by/pl.Mozna zapytac o swoich krewnych.
1witek
Zainteresowany
Zainteresowany

Odp: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez 1witek » 17.04.2017

Moja babcia była z domu Nowacka a jej mama z domu Kieda. Dziadek Gołombiewski. Z tamtych stron. z tego co twierdzi mama jesteśmy dalece spokrewnieni z biskupem Kondrusiewiczem
Prosze napisac imie mamy i rok urodzenia.Dominik Nowacki 1880 +Anna Kieda 1899 miele 6 drzeci (4corki -Wladislawa 1924,Stanislawa 1926,Helena 1931,Marianna 1928,2 syna Walerian 1925,Franciszek 1933)
Pradziad arczybiskupa Marcin Szusta (1837-1909)w roku 1867 orzenilsie z Antonina Kieda 1848
1witek
Zainteresowany
Zainteresowany

Odp: Odelsk, Grodzieńszczyzna - kto ma tam korzenie ?

Postprzez 1witek » 17.04.2017

Witam, czy ktoś wie może coś więcej o Kondrusiewiczach w Odelsku?
Moja mama ma takie nazwisko, a dziadek urodził się w Odelsku. Niestety nikt nie jest w stanie potwierdzić pokrewieństwa z biskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem. W sumie jest 10 lat młodszy od mojego dziadka i zastanawia mnie czemu, tak jak dziadek, nie został repatriantem...
Prosze podac wecej informacji,postaram sie pomoc.
1witek
Zainteresowany
Zainteresowany

Poprzednia strona

Powrót do SZUKAM MIEJSCA (Szukam informacji o miejscu xxx...)