32799. Herbarza Uruskiego.

Ogłoszenia osób poszukujących innych danych niże nazwiska, rodziny i miejsca. Jeśli szukasz informacji np. o kolejarzach, mundurach, orderach, portretach itp - to to jest właściwe miejsce. Spotkasz tutaj osoby specjalizujące się w różnych działach nauk pomocniczych historii.
Nie umieszczaj tu postów że szukasz kogoś (osoby, rodziny) !!!! Jest do tego inny dział!

Herbarza Uruskiego.

Postprzez rustejko » 01.03.2018

Indeks nazwisk do Herbarza Uruskiego.
Nakładem Wydawnictwa Kastor, ukazał się drukiem Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej. Rodzina., Seweryna Uruskiego, tom I-XVI, mojego autorstwa. Indeks liczy 488 stron i zawiera 32.000 nazw osobowych.
Herbarz szlachty polskiej, ukazywał się w latach 1904-1917, łącznie 14 tomów do nazwiska Pryżgint. Tom 15 wydał w 1931 r. Aleksander Włodarski. Obejmuje on nazwiska od Przanowski do Rzyszko. Tom 16, w latach 1932-38, wydał ten sam A. Włodarski, który składa się z 7 różnych zeszytów o oddzielnej numeracji stron.
Herbarz Uruskiego, nie został ukończony. Tym cenniejszy jest indeks nazwisk, który pozwala odkryć wiele niedostępnych wcześniej danych. Zawiera on nieliczną tzw. nieznaną szlachtę, liczne oboczności nazwisk, które nie zostały ujęte przy hasłach głównych, jak też dane dostarczające nam informacji o rodzinach na końcowe litery alfabetu. Przy części z tych rodzin pojawiają się herby, które dotychczas nie były wymieniane w literaturze. Przykładowo Wolański herbu Abdank czy Wierzbieński herbu Rogala. Jest wiele przydomków, które obecnie funkcjonują jako samodzielne nazwiska. Jest też sporo nazwisk miejskich i chłopskich.

Herbarz Uruskiego dostępny jest na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=82168

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Kastor, pod adresem:

Wydawnictwo KASTOR
Osiedle Przyjaźń 140
01-355 Warszawa
Poczta elektroniczna: <<niedozwolony adres mailowy - użyj PW>>.strefa.pl

Można też nabyć wydanie elektroniczne, w formie e-booka w formacje PDF na stronie internetowej: http://www.szlachtaRP.pl
T. Świerczewski
rustejko
Aktywny
Aktywny

Powrót do INNE SZUKANIE