32689. Czapscy Hutten herbu Leliwa

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Czapscy Hutten herbu Leliwa

Postprzez megi56 » 16.01.2018

Ród Czapskich herbu Leliwa to stara pomorska szlachta, która wzięła nazwisko od swych posiadłości Czaple (powiat świecki). Kazimierz Kossakowski za rzeczywistego protoplastę rodu przyjął Marcina Czapskiego ławnika ziemskiego świeckiego w 1546 r, który w 1526 r. otrzymał od króla Zygmunta I dobra Czaple, Białe i Czajki w powiecie świeckim na Pomorzu. Marcin mógł być potomkiem znanego z 1455 r. Mikołaja z Czapelek. Późniejszy dziedzic wymienionych wcześniej rodowych posiadłości Juliusz Czapski, w 1596 roku powiększył swój stan posiadania o Smętowo, Chwarzno, Swarożyn oraz część Smętówka i Bękowo [Marek Kordowski]. Gdy rodzina stała się jedną z najznaczniejszych i najbogatszych w Prusach Królewskich, wyodrębniły się trzy linie – bękowska, swarożyńska i smętowska. Wprawdzie największe znaczenie miała linia bękowska, ale w poniższym opracowaniu przedstawiam linię smętowską. Po rozbiorach pierwsi Czapscy uzyskali tytuły hrabiowskie w Prusach dnia 27.09.1804 r., potwierdzone następnie w Rosji. Byli to Józef i Mikołaj.

Początki rodu Czapskich.
Marcin Czapski, żona Anna Konopacka, miał syna również Marcina, który zmarł krótko przed 30 V 1572 r., kiedy wdowa po nim Małgorzata wraz z synami dokonali podziału majątku rodzinnego. Marcin i Małgorzata mieli trzech synów: Sebastiana, Juliusza i Waleriana, oraz przynajmniej jedną córkę – Zofię, która wyszła za mąż za Jerzego Frąckiego.
Z nich Juliusz, ławnik i sędzia tczewski, w 1558 r. wszedł w posiadanie Bękowa z młynem oraz części Płochocina przez małżeństwo z Heleną Wierzbowską – wdową po Andrzeju Jasińskim. Od tego momentu Bękowo stało się aż do pierwszej połowy XVIII w. główną siedzibą rodziny. Juliusz posiadał także Chwarzno w powiecie tczewskim, a po śmierci brata Waleriana przed 1593 r., był samodzielnym właścicielem Smętowa i Smętówka. Juliusz zmarł 17 VIII 1595 r., pozostawiając po sobie sześciu synów i dwie córki. Trzej synowie zmarli bezpotomnie. Od trzech pochodzą trzy linie Czapskich. I tak od Sebastiana idą Czapscy z Bękowa. Od Marcina Czapscy z Smentowa. Od Jana Czapscy z Swarożyna.
wg praca magisterska Martyna Bielska "Buntownik z wyboru – Tomasz Czapski, starosta knyszyński (1740 – 1784)".
Również imię syna Juliusza - Marcina (nie Sebastiana jak u Niesieckiego) z tekstu poniżej wg M. Bielskiej.

Geneza linii Smentowskiej osiadłej w ziemi dobrzyńskiej.
Syn Juliusza z Wierzbowskiej Marcin, dziedzic na Smentowie parafia Lalkowy od ok. 1595, ten z Bąkowską herbu Ryś dwóch miał synów i trzy córki:
1.Stanisław, z Leską żył sterilis. Jego żona, Anna Leska po bezpotomnej śmierci męża, odstąpiła w 1645 roku wieś wraz z łąkami zwanymi Łęgami, leżącymi pod miastem Nowe, swojemu szwagrowi Janowi Czapskiemu.
2.Jan w czasie potopu szwedzkiego dowodził chorągwią. Szwedzi go rannego do niewoli wzięli i 5 lat w Sztokholmie więzili (1655-1660), potem był wielkim nakładem środków przez rodzinę wykupiony i wkrótce zmarł. Żoną jego była Anna Klińska. Mieli synów ośmiu:
1.Jerzy, który z Trzebińską syna Wawrzyńca zostawił.
2.Wojciech, który z Kossowską sterilis.
3.Marcjan, który się był rozrodził. Podczas powietrza morowego w roku 1712 cała rodzina wymarła.
4.Michał, który w województwach Ruskich, z Drohojewską sterilis.
5.Aleksander, który I v z Łaszewską sterilis, 2 v z Białachowską miał synów pięciu, córek trzy.
6.Jakub, który I v z Marianny Brzezińskiej, ślub 1678 Radzyń Chełmiński, spłodził 1686 Franciszka sterilem, i 1679 Annę. 2 v z Konstancji Balińskiej zostawił Marcina 1690, który z Urszuli Dorpowskiej zostawił dwóch synów; z tych Piotr z Węsierskiej zostawia potomstwo.
7.Władysław, który I v zostawia syna Piotra Dominikanina, a 2 v z Kosowską zostawia Aleksandra i Jana młodzianów.
8.Marcin podkomorzy Wendeński: Marcin z Teresą Gosławską, córką Andrzeja i Marianny z Wojnowskich, wdową po Janie Zawadzkim, zmarłym w 1687 r., chorążym malborskim, spłodził synów Jana (o nim poniżej) i Józefa (ostatnia wzmianka o tym Józefie jest w roku 1758 - nie miał potomstwa i nie występuje w herbarzach - jest tylko w zapiskach o dziedziczeniu dóbr);
Jan z żoną Rozalią Bagniewską zostawia syna Józefa (o nim wspominają herbarze), który z Ostrowicką miał dzieci Antoniego, Jakuba i Joannę. Józef umiera przed 1736 r.
Jan adoptuje dziecko (swoje nieślubne?) o imieniu Jerzy. Żona Jerzego Konstancja Pląskowska, dzieci: Ksawery, Ignacy i Marianna. Jerzy umiera w 1767 r., a z wdową po nim żeni się Jan Lewald Jezierski. (Jerzy nie występuje w herbarzach - jest tylko w zapiskach o dziedziczeniu dóbr).
Marcin Czapski h. Leliwa * 1686 † 1736 wg Boniecki - data urodzenia jest chyba błędna, skoro był synem Jana musiał mieć minimum 20 lat więcej. Data zgonu też jest chyba błędna, bo to syn Jan zmarł w 1736 r. (może objął po ojcu urząd). Marcin zmarł chyba w 1718 r. Marcin był nestorem tzw. linii sumowskiej, która wyłoniła się z linii smentowskiej.
Córek Jan z Anną Klińską miał cztery.
wg K.Niesieckiego

Dzięki uprzejmości pana Henryka Miłoszewskiego prezesa PTTK Toruń, który przysłał mi spis właścicieli gruntów, udało mi się z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć brakujące 100 lat historii Czapskich. Dane były z pewnością wg Ortsgeschchte des Kreises Strasburg in Westpreusen Dr Hans Plehn, Königsberg 1900, co podpowiedział mi inny życzliwy badacz historii tych stron. Na podstawie tych danych dostawiłam przypuszczalne relacje rodzinne. Wbrew przyjętym opiniom Marcin miał dwóch synów Jana i Józefa. Po śmierci Jana wśród spadkobierców była wdowa Rozalia Bagniewska i dzieci zmarłego ich syna Józefa oraz Jerzy (wyjaśnię dalej kim on był). Janowi przypisuje się syna Walentego ur. w 1729 r., który miał żonę Konstancję Pląskowską. Walenty nie był jednak synem tego Jana, bo pierwsza żona Jana - Rozalia Bagniewska przeżyła męża, więc nie miał on drugiej żony Guttry. Ciekawe, że żoną występującego w spadku po Janie Jerzego jest również Konstancja Pląskowska. W tekście o spadkobiercach Jana Jerzy występuje jako jego brat przyrodni, a Józef jako brat. Sądząc z prawa dziedziczenia Jerzy nie był bratem przyrodnim, tylko może adoptowanym synem - wtedy miałby równe prawa z dziećmi zmarłego syna, nie brata Jana i wdową po nim. Poza tym, gdyby Jerzy był bratem przyrodnim Jana, to dziedziczyłby również po śmierci ojca Marcina. No i wreszcie Marcin wg żadnych źródeł nie miał drugiej żony. Dla dalszej historii postać Jerzego nie jest na szczęście taka ważna. Jeszcze na koniec rozważań - Józefów było z pewnością dwóch: jeden, urodzony ok. 1709 r. zmarły młodo, którego dzieci w 1736 roku dziedziczą po dziadku Janie i drugi starszy urodzony ok. 1688 r. i żyjący dłużej, wspomniany w 1718 r. i po raz ostatni w 1758 r., brat Jana.

1697 – Marcin Czapski nabywa Bobrowo, Grzybno, Kruszyny (Szlacheckie), Niewierz, część Wądzynia od Stanisława Karkowskiego.
1700-01 – Marcin Czapski nabywa pozostałe części Wądzynia i Sumówko od Stanisława Karkowskiego.
1718 – zapewne Marcin Czapski umiera, dziedziczą po nim jego synowie – bracia: Jan Bobrowo, Wądzyń i Grzybno oraz Józef Kruszyny Szlacheckie, Niewierz i Sumówko. Ten ostatni odsprzedał Kruszyny Szlacheckie wraz z młynem Lis i Niewierz bratu Janowi.
1736 –Jan dokupił jeszcze Najmowo i Sumowo. Po śmierci Jana Czapskiego dziedziczą: dzieci syna Józefa (sam Józef widocznie już nie żył), adoptowany? syn Jana Jerzy oraz wdowa po Janie Rozalia z d. Bagniewska, która otrzymała dożywocie i wyszła powtórnie za mąż za Albrechta Pląskowskiego. Syn Jerzy Czapski miał 3 dzieci: Ksawerego, Ignacego i Mariannę, a syn Józef Czapski miał 3 dzieci: Antoniego, Jakuba i Joannę. Jan Czapski przejmuje Najmowo i Sumowo.
1742Jan Czapski przejmuje Kruszyny (Szlacheckie) i Niewierz.
1758Józef Czapski (brat Jana zmarłego w 1736) sprzedaje dziedziczne Sumówko – Janowi Czapskiemu.
1765 – Antoni Czapski, syn Józefa sprzedaje część Bobrowa Janowi Lewald Jezierskiemu.
1767 – rodzeństwo Jakub i Joanna Czapscy, dzieci Józefa sprzedają swoje części w Bobrowie Janowi Lewald Jezierskiemu. Jan Lewald Jezierski ożenił się z wdową po Jerzym Czapskim – Konstancją Pląskowską. Jan Lewald zmarł w 1796 r.
1779 – Po śmierci żony Jan Lewald Jezierski przejął jej majątek: Bobrowo, Grzybno i Najmowo. Sumowo dziedziczy Ksawery Czapski, syn Jerzego. Żoną Ksawerego była Tekla Markowska.
1782Po śmierci ojca w 1778 - Jana Czapskiego Kruszyny Szlacheckie i Niewierz dziedziczy syn Józef Czapski. Sumówko przejmuje Ignacy Czapski, syn Jerzego.
1787 – Sumowo dziedziczy po śmierci ojca Tomasz Czapski, syn Ksawerego. Tenże w 1841 r. dokupuje Bobrowo, a w 1862 r. dziedziczy po nim syn Jan.
1793 - Józef Czapski nabywa Żmijewko od Dąbskiego.
1807 – Umiera Józef Czapski i dziedziczy po nim Kruszyn, Niewierz i Żmijewsko syn Franciszek.
1820 – Franciszek sprzedaje ojcowiznę Pruskiemu, Białobłockiemu i Wybickiemu. Za uzyskane pieniądze kupuje w 1820 r. Małopole, Dąbrówkę, Ignackowo, Radomice, w 1826 r. Bryńsk i w 1837 r. Dzierżno.

Ten przedstawiony powyżej tłustym drukiem Jan jest kluczową postacią dla dalszej, dobrze udokumentowanej genealogii.
Wiemy o nim, że urodził się ok. 1703 r. był cześnikiem Czernichowskim, a potem podczaszym Czernichowskim i zmarł w 1778 r. w wieku 75 lat.
Możliwe więc, że pochodził z linii nazwijmy ją Wołyńska - byłaby to zatem linia wyłoniona z linii bękowskiej od Sebastiana, później Piotra i Heleny Konarskiej, później Franciszka Mirosława i Magdaleny Guldenbank, później Jana Chryzostoma i Ludwiki Rudnickiej, wreszcie Franciszka i Katarzyny Iwanickiej.
Z pewną dozą prawdopodobieństwa nasz Jan mógłby być synem Franciszka Czapskiego i Katarzyny Iwanickiej.
Jest też druga możliwość pochodzenia Jana z Czapskich związanych z Czernichowem wg Bonieckiego:
Mikołaj dworzanin królewski od 1646 (Czernich. Folio 62) i jego brat
Franciszek zasłużony wojak, wojski od 1660, pisarz ziemski włodzimierski od 1661, żonaty był:
1-o v. z Marianną Liniewską,
2-o v. z ks. Teofilą Koziczanką (Woł. VII. C. f. 62 i IX. f. 6).
Z pierwszej żony synowie Tomasz i Aleksander
Tomasz, towarzysz roty husarskiej królewicza, został miecznikiem czernichowskim 1676 r.; umarł podczaszym parnawskim 1717 r.
Aleksander, podkomorzy czernichowski 1689 r.
Niestety pewności mieć nie można. W akcie zgonu nie było imion rodziców.

Jan miał córkę Elżbietę ur. ok. 1750 r., której ślub z 1773 r.z Jakubem Szymańskim poniżej w aktach par. Bobrowo i syna Józefa ur. ok. 1757 r. Po śmierci Jana w 1778 r. Kruszyn i Niewierz przejmuje od 1782 r. syn Józef, żonaty z Anną Wernikowską. Dzieci tej pary to trzej synowie Franciszek Andrzej (1791 Bobrowo), Antoni Bazyli (1798 Bobrowo) i Izydor Ksawery (1800 Bobrowo). Syn Józefa - Franciszek, dobra te wraz ze Żmijewkiem, nabytym w 1793 r. przez ojca jego od Dąbskiego, które odziedziczył w 1807 r. po śmierci ojca, sprzedał w 1820 r. Pruskiemu, Białobłockiemu i Wybickiemu. Franciszek z synem Leonardem i bracia jego: Izydor i Antoni, legitymowali się-ze szlachectwa w Królestwie 1837 i 1838 r. W 1839 r. Izydor Czapski w 1829 r. kupił od swojego przyszłego teścia Antoniego Rumockiego majątek Zasady. Poślubił Mariannę Rumocką w Świedziebni w 1839 r. Zmarł w 1856 r. w Sadłowie i był pochowany w kościele, jego epitafium znajduje się do dziś na cmentarzu przykościelym. Antoni zmarł przed 1870 r. - i tyle o braciach Franciszka.
Ślub Izydora Czapskiego z Marianną Teofilą Rumocką 1839 akt 1 par. Świedziebnia rodzice Józef Czapski i Anna Wernikowska już nieżyjący.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=299861
Franciszek za sprzedaną ojcowiznę nabył Małopole, Dąbrówkę, Ignackowo i Radomice za 283,60 tys. zł. Od 1826 r. jest też właścicielem Bryńska. W 1837 r. dokupił Dzierżno. Wybudował w Radomicach dwór i założył park. Żona Katarzyna z Mystkowskich (ur. 1795). Mieli trzech synów Alfonsa, Melchiora i Leonarda oraz dwie córki Leokadię i Faustynę. Franciszek po rozdziale majątku na synów był dziedzicem dóbr Bryńsk i tam mieszkał. Zmarł w Dąbrówce pow. Wołomin w 1853 r., będąc pewnie z wizytą u córki Faustyny. Jego żona Katarzyna zmarła prawdopodobnie w Warszawie, gdyż w 1857 roku występuje jeszcze w akcie ślubu Leokadii i mieszka razem z córką.

Alfons, syn Franciszka właściciel Dzierżna, w powiecie rypińskim. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r. zam. Dzierżno, Rypin, powiat Lipnowski, z żony, Ludwiki Pawłowskiej, pozostawił córkę Stefanię; za Antonim Kryszką, profesorem uniwersytetu warszawskiego.
Alfons ur. w 1815 r. w Breńsku był oficerem WP. Żona Ludwika Pawłowska ślub 1839 Wrocki. Dzieci Stefania 1840, Ignacy 1842.
Zgon Alfonsa w 1878 w Dzierżnie, którego był właścicielem akt 7.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810
Zgon Ludwiki z Pawłowskich Czapskiej jego żony W-wa Św. Andrzej 1888 akt 109
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 26&x=0&y=0
akt ślubu nr 7 1839 Wrocki Alfons Czapski Ludwika Pawłowska
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=291793
akt ur. Ludwiki z Pawłowskich 1816 Bydgoszcz przedostatni akt po prawej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=162323
akt ślubu Stefanii córki Alfonsa akt 12 1872 Świedziebnia
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810
urodzenia dzieci Alfonsa
1840 Stephania Elisabetha Czapski Wrocki Dąbrowka
1842 Ignatz Alfons Czapski Wrocki

Melchior, syn Franciszka, właściciel Ignackowa, w powiecie lipnowskim, sędzia gminny w rypińskim. Melchior ur. 1818 r. we wsi Cielęta ożenił się w Lipnie w 1853 r. z Józefą Pląskowską ur. w 1827 r. w Głodowie, córką Ignacego i Teodozji z Sumińskich. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., wymieniony jako: Melchior Czapski, zamieszkały: Turza, poczta Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipnowski, miał dzieci Stanisława, Władysława, Jana, Józefa, Marię i Teodozję.
ślub Melchiora z Józefą Pląskowską 1853 Lipno
https://zapodaj.net/15d660500313c.png.html
ur. syna Melchiora 1859 Bądkowo
1859 Józef Czapski Bądkowo pow. płocki Turza Wielka
ur. syna Melchiora - Stanisława Zygmunta w 1863 r. w Dzierżnie par. Świedziebnia
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810
zgon Anna córka Melchiora 1861 Dzierżno par. świedziebnia akt 55
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810
Ślub syna Melchiora Józefa 1907 Wszystkich Świętych Warszawa
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =525&y=278
ur. dzieci Melchiora
1862 Władysław Czapski Świedziebnia Dzierżno
1863 Stanisław Zygmunt Czapski Świedziebnia Dzierżno
1866 Teodozja Czapska Świedziebnia Dzierżno
ślub Teodozji córki Melchiora 1891 akt 64 W-wa Św. Trójca
http://szukajwarchiwach.pl/72/1215/0/-/ ... 2__t9ZoF8g

Leonard syn Franciszka (1816 Cielęta koło Brodnicy - 25.01.1888 folwark Złotopolszczyzna, Mencowizna koło Lipna) był Prezesem Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku, Członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., zam. Radomice powiat Lipnowski. Po śmierci swojego ojca Franciszka w 1841 r. odziedziczył majątek Radomice. Siostrę Faustynę spłacił, a bratu Melchiorowi oddał w 1847 r. Ignackowo. Leonard z żoną Barbarą Srokanicz, z którą ożenił się w 1841 r. miał dzieci:
1839 Marianna Czapska, zmarła tegoż roku
1843 Józef Franciszek Richard Czapski zginął w powstaniu styczniowym
1844 Napoleon Cyryl Alfons Stanisław Czapski zginął w powstaniu styczniowym
1845 Wanda Maria Praxeda Czapska wyszła w 1864 r. za Konrada Dzierzgowskiego
1847 Julian Roman Kazimierz Czapski , który w 1880 r. został dziedzicem majątku Radomice i nie mogąc spłacić braci, był zmuszony go w 1891 r. sprzedać. Ożenił się z Zofią Pruską, córką Jana Pruskiego właściciela majątku Złowody. Mieli syna Witolda ur. 1885.
1849 Franciszek Melchior Artur Czapski
1854 Maria Teodozja Czapska, żona Franciszka Brochockiego , ślub 1880
1851 Witold Melchior Bronisław Czapski ur. 9.05.1851, w 1893 r. nabył majątek Konotopice. Ożeniony z Marią, córką Ludwika Gockowskiego właściciela majątku Żałe. Ich dzieci to Julian 1886, Ludwik 1898 i Zofia.
1854 Stanisława Zofia Marianna
1858 Zenobia Brygida Emilia Czapska
1859 Zofia Izabela mąż Henryk Karwosiecki ur. Płock 7.02.1859
1855 Aurelia Michalina Czapska
1860 Anna Czapska
1860 Marian Izydor Franciszek Michał Czapski
1861 Zygmunt Wacław January Czapski – radca kolegialny Samorskiego Dyrektoriatu Obwodu Leśniczego na terenie carskiej Rosji. Jego żoną była Kornelia Kawczyńska ur. w Lipnie w 1860 r. (akt 62). Zmarł nagle w 1916 r. w Mławie na wieść o śmierci pięciorga swoich dzieci. Uratował się tylko syn Władysław (11.11.1893 - 1973). Był on oficerem WP. W okresie międzywojennym (wymieniony jest w publikacji kadry oficerskiej z 1928 r.) był kapitanem artylerii, szefem uzbrojenia II Okręgu Korpusu. W czasie I wojny był członkiem konspiracyjnym ZWZ. Został aresztowany i wywieziony do obozu w Niemczech. Ożenił się z Heleną Józefą z Radwan Kretkowskich (1900-1978). To jest Władysław pochowany we wspólnym grobie z Wacławem Sułkowskim i Wandą z Lindnerów Sułkowską.
1864 Jan Wojciech Czapski

akt ślubu Leonard Czapski Barbara Srokanicz 1841 Radomice
https://zapodaj.net/40607a0303eb9.png.html

akt zgonu Leonarda Czapskiego 1888 Złotopolszczyna Menclowzna, gdzie i kiedy zmarła Barbara nie wiadomo.
https://zapodaj.net/19b1bbc8ade69.png.html

akt ur. Zygmunt Czapski 1861 Radomice
https://zapodaj.net/45f4a1263ba5c.png.html

zgon Zygmunt Czapski 1916 Mława (ojciec Władysława Czapskiego)
https://zapodaj.net/5f6212ba7642e.jpg.html

akt ur. Kornelia Kawczyńska żona Zygmunta 1860 Lipno
https://zapodaj.net/bbc72631f0691.png.html

akt ur. Witolda Czapskiego syna Leonarda
https://zapodaj.net/6d35674f420bc.png.html

akt zgonu Franciszka Czapskiego syna Leonarda
https://zapodaj.net/d05479bb57f33.png.html

https://zapodaj.net/65f3824c07964.jpg.html
ur. Józef Franciszek Ryszard Czapski syn Leonarda Radomice 1843 akt 50
chrzestni Franciszek i Katarzyna Czapscy dziadkowie dziedzice dóbr Bryńsk, Melchior i Faustyna Czapscy rodzeństwo Leonarda

https://zapodaj.net/f3a39fd16fd60.jpg.html
ur. Napoleon Cyryl Alfons Stanisław Czapski syn Leonarda Lipno 1844 akt 47

https://zapodaj.net/a7bc33ad09dc6.jpg.html
ur. Julian Roman Kazimierz Czapski syn Leonarda Radomice 1847 akt 66

https://zapodaj.net/9d99c5ef32c42.jpg.html
ur. Marian Izydor Franciszek Michał Czapski syn Leonarda Radomice 1850 akt 114

https://zapodaj.net/a8273b0ded547.jpg.html
ur. Jan Wojciech Czapski syn Leonarda Lipno 1864 akt 99

https://zapodaj.net/baa9518834b32.jpg.html
ślub Konrad Dzierzgowski Wanda Czapska Radomice 1864 akt 19

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =657&y=305
zgon Jan Czapski syn Leonarda Konstancin par. Słomczyn 1910

https://zapodaj.net/5bc39d89c79ca.jpg.html
ur. Marianna Srokanicz siostra Eleonory Barbary (tu można prześledzić kim byli jej rodzice) Lipno 1819 akt 131

Leokadia Franciszka Jadwiga, córka Franciszka, urodzona w 1836 r. w Radomicach, która w 1857 r. w par. św. Krzyż w Warszawie poślubiła Romualda Pląskowskiego, profesora Szkoły Głównej Warszawskiej, lekarza psychiatrę i internistę, syna Kajetana i Józefy Trębockiej. Akt ślubu 367
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =1&x=0&y=0
alegata do ślubu Leokadii - jej akt urodzenia
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 732&y=1412
alegata do ślubu Leokadii - akt ur. Romualda Pląskowskiego
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 564&y=1329
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 805&y=1527
zgon Leokadia 1877 akt 977 św. Aleksander
http://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/9 ... BlE50HtDew
nekrolog Romuald Pląskowski 1886 Kurier Warszawski
https://polona.pl/item/kurjer-warszawsk ... jk/3/#item
informacje o Romualdzie Pląskowskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Pl%C4%85skowski

Faustyna, ur. w 1829 r., córka Franciszka, która w 1851 wyszła za mąż za Jana Kujawińskiego w Dąbrówce pow. Wołomin.
indeks ur. męża Faustyny
1823 49 Jan Kujawiński Korytnica pow. Węgrów
indeksy urodzeń dzieci tej pary
1862 76 Waleria Maryanna Kujawiński Jan Nepomucen Faustyna z Czapskich Jeruzal Uwagi: ur. w mieście Mińsk w 1854 ojciec dzierżawca folwarku Płomieniec
1862 77 Czesław Kujawiński Jan Nepomucen Faustyna z Czapskich Jeruzal Uwagi: ur. w mieście Mińsk w 1855 ojciec dzierżawca folwarku Płomieniec
1862 78 Kandyd Franciszek Kujawiński Jan Nepomucen Faustyna z Czapskich Jeruzal Uwagi: ur. w mieście Mińsk ojciec dzierżawca folwarku Płomieniec
1857 akt 114 ur. Wacław Kujawiński syn Jana i Faustyny Gąsewo wieś Rzechówko
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=420636

W 1860 r. ta linia Czapskich otrzymała tytuł hrabiowski pruski z przydomkiem von Hutten i piękną dewizą „Vitam patriae honorem nemini”.
Od roku 1923 istnieje stowarzyszenie rodzinne. W Krakowie Czapscy założyli Muzeum Czapskich.

indeksy z Bobrowa wg D. Szpejenkowskiego
urodzenia 1782-1802 dzieci syna Jerzego Czapskiego - Ksawerego (zmarł rok po urodzeniu tych bliźniaków) i syna Jana Czapskiego - Józefa
1786 Andrzej Stefan Czapski Ksawery Tekla Markowska
1786 Tomasz Aleksy Czapski Ksawery Tekla Markowska
1787 Ksawery Mikołaj Czapski Józef Anna Wernikowska
1789 Feliks Józef Czapski Józef Anna Wernikowska
1791 Franciszek Czapski Józef Anna Wernikowska
1792 Marianna Zofia Czapska Józef Anna Wernikowska
1794 Józefina Zofia Czapska Józef Anna Wernikowska
1796 Tomasz Czapski Józef Anna Wernikowska
1798 Antoni Bazyli Czapski Józef Anna Wernikowska
1800 Izydor Ksawery Czapski Józef Anna Wernikowska

akta z Bobrowa lata 1776 do 1807:

https://zapodaj.net/7e6b8ac91f2ad.jpg.html
ślub Elżbieta Czapska z Jakubem Szymańskim córka Jana 1773 świadek jej ojciec Jan cześnik Czernichowski Kruszyn

https://zapodaj.net/8e762ff922d82.png.html
ur. Barbara Lewald Jezierska córka Jana i Konstancji Pląskowskiej 1776 Bobrowo (zmarła po roku)

https://zapodaj.net/30bac74dc674e.jpg.html
zgon Jan Lewald Jezierski 1776 Bobrowo

https://zapodaj.net/ebbb8867b8d44.jpg.html
zgon Jan Czapski podstoli Czernichowski 1778 75 lat Kruszyn

https://zapodaj.net/536e12a93e47f.jpg.html
zgon Ksawery Czapski 1787 71 lat Bobrowo

https://zapodaj.net/5c3837e651610.jpg.html
zgon Józefina 1781 córka Józefa i Anny Wiernikowskiej Sumówko kilka miesięcy

https://zapodaj.net/3938fa3fc921d.jpg.html
zgon Ksawery Czapski lat 7 syn Józefa i Anny Wiernikowskiej 1792 Kruszyny

https://zapodaj.net/bdc4d9b95dac9.jpg.html
zgon Anna Czapska żona Ignacego, syna Jerzego 1807 Sumówko

https://zapodaj.net/f4dfb50544d57.jpg.html
zgon Józef Czapski 1807 50 lat dziedzic Kruszyn, Niewierza i Żmijewka


źródła:
Herbarz A. Bonieckiego

Danuta Swarcewicz, Radomice wczoraj i dziś, Lipno - Radomice 2015, str.16-25
z podziękowaniem dla autorki

Piotr Gałkowski Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX w. wyd. Rypin 1997 od str. 52
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czapscy_herbu_Leliwa

Martyna Bielska praca magisterska
Buntownik z wyboru – Tomasz Czapski, starosta knyszyński (1740 – 1784)
http://pbc.biaman.pl/Content/3506/martyna_bielska.pdf

Ortsgeschchte des Kreises Strasburg in Westpreusen Dr Hans Plehn, Königsberg 1900
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=142839

Teodor Żychliński Złota księga szlachty polskiej tom 11 od str. 49 (29 elekronicznie)
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=296

Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich Stanisław Kazimierz Kossakowski
http://www.wbc.poznan.pl/publication/34077 tom I str.122

W celu zebrania jak największej ilości informacji o rodzinie Czapskich zamieszczam tu również opracowanie Mikołaja Tomaszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o linii swarożyńskiej
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=142839
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do C____