787. Czeczot Jan

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Czeczot Jan

Postprzez wanka » 29.07.2008

Jan Czeczot 24.1.1796 r -1.08.1874 r
Pochodził z drobnej szlachty. Jego pradziad Filip w majątku Horyńce pod Oszmianą miał tylko jednego chłopa pańszczyźnianego Hryszkę Samsona. Najstarszy syn Filipa Jan Józef gospodarzył w folwarku Horainowszczyzna, lecz już nie posiadał żadnego poddanego. Najstarszy z synów Jana Józefa- Tadeusz był rotmistrzem nowogrodzkim w Maluszynach k/Wrończy. Kilka lat później ojciec Jana Czeczota Tadeusz objął stanowisko administratora w dobrach Rzepichowo (Rzepichów) k/Nowej Myszy należących do Antoniego Tyzenhauza i mieszkał w jego majątku w Rzepichowie w nowogrodzkim powiecie. Matka z d. Hacicka – była córka Obywatela. Jan Czeczot chodził do szkół ks. Dominikanów w Nowogródku jednocześnie z Mickiewiczem z którym był zaprzyjaźniony. Obaj studiowali w Uniwersytecie Wileńskim. 1 .10.1817 r Brak pieniędzy sprawił że Czeczot podjął pracę zarobkową w zarządzie majątków Radziwiłłów by kontynuować studia . Jan Czeczot w 1817 r. obok Adama Mickiewicza, Tomasz Zana, , Józef Jeżowskiego, Franciszek Malewskiego, Teodora Łozińskiego, Onufrego Pietraszkiewicza, Dominika Chodźko był twórcą Stowarzyszenia Filomatów i Filaretów (miłośników wiedzy).w którym od początku był sekretarzem. Patriotyczna działalność sprawiła że wszyscy trafili więzienia a Jan Czeczot już 10.10.1823 . Dekretem z 14 września 1824 r. Jan Czeczot, Adam Suzin i Tomasz Zan. zostali zesłani do Orenburga.
Po powrocie z zesłania , Jan Czeczot zatrudnił się u P.A Chreptowicza jako bibliotekarz w Szczorsach. Po śmierci Pana Chreptowicza . Czeczot zamieszkał w rezydencji Pana Sliżnia we wsi Wolne. Tu jednak pogarsza się Jego stan zdrowia i od 1847 roku leczy się w Druskiennikach. W chorobie opiekuje się z wielkim oddaniem krewna Czeczota S. Hacicka. Sparaliżowany Jan Czeczot umarł w wielkich cierpieniach w październiku 1847 r. i został pochowany w Rokitnicy na cmentarzu parafialnym .
Najpierw na Jego grobie stał tylko drewniany krzyż, potem po 10 latach postawiony został granitowy pomnik z ogrodzona kwaterą, który istnieje do dzisiaj a na nim wypisane są strofy Przyjaciela Czeczota, Antoniego .Edwarda.Odyńca
  "Młodość poświecił pracy dla nauk
  Wiek męzki przetrwał mężnie w próbach
  i cierpieniu,
  Miłość Boga i bliźnich - treść jego istoty
  Cały ciąg życia jego – droga ku zbawieniu.

  Imie jego w Oyczyznie jest wiecznie zwiazanem
  Z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Zanem
  Kto wiesz , czem oni byli -schyl skroń......
  Przed tym głazem
  Pomyśl, westchnij i módl sie za wszystkich trzech razem". :
Jan Czeczot zapamiętany został jako uczciwy religijny człowiek. Mieszkając na wsi otwarty i oddany był ubogim. Nauczał ich i dzielił się z nimi ostatnim groszem. Znając dobrze ich życie łatwo Mu było pisać pieśni wieśniacze z nad Niemna, Dzisny, Dniestru i Dniepru, które ukazywały się jednak bezimiennie w Wilnie w latach 1837-1846 w pięciu tomikach i objęły łącznie 618 stron
Żrodło Tygodnik ilustrowany Wilno 1859 r., Słownik Geogr. dir, Przewodnik, Przewodnik; Szlakiem Adama Mickiewicza po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie
--------------------------------
*Wg „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“, tom IX, X. Litera „R“. i Tygodnika Lustr. Z 1859 r. Jan Czeczot urodził się w Rzepichowie.
*Inne żrodła podają że w Maluszycach

Żrodło Tygodnik ilustrowany Wilno 1859 r., Słownik Geogr., Przewodnik; Szlakiem Adama Mickiewicza po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie -T. Krzywicki
--------------------------------
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 4
Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1) Fotograf (1)

Powrót do C____