32143. Kremer / Kromer / Krammer w Krakowie XVII / XIX w

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Kremer / Kromer / Krammer w Krakowie XVII / XIX w

Postprzez akarwa » 09.08.2017

Wybrane elementy z genealogii Kremerów / Kromerów / Krammerów w Krakowie

9 sierpień 2017 r

Niedawno banalna rozmowa przy stoliku przed kultowym Rio na Jana 2 *), o planowanej przebudowie magistrali kolejowej od dworca do Zabłocia, o zagrożeniu dla XII w Kościoła sw. Mikołaja, w którym podobno ślub brał Feliks Dzierżyński i tak dochodzimy do zainteresowań genealogicznych rozmówców…. Pojawia się wątek rodziny Kremer przybyszy z zachodu w XVII/XVIII w…


*) Feniks stoi w miejscu dawnych dwóch kamienic (457 i 458) Kremerów (XVIII/XIX w) mających taki zasięg jak równoległa Bonerowska / Jana 1 (493) oraz trzeciej Mieroszewskiego (459) gdzie obecnie jest RIO ! Za nim kompleks Knotza w dawnym kościele ( d. kino Sztuka i sala Redutowa) i zakonie Bernardynów...

Wzbudziło to moją ciekawość, zwracając uwagę na to nazwisko w dostępnych dokumentach na Archiwum Narodowe – on line.

Badając albumy przyjęć prawa miejskiego odnajduję Kremerów i Kromerów

już w 1678 Christin Kre/imer przybywa do Krakowa, bierze prawa miejskie I ord. (patrycjuszowskie),

Mam też swoich:

1645 / ur ok 1610 MICHAŁ KARWACKI / Karwecke ze wsi Szlabary ?? – 8 sierpnia 1645 księga II przyjęcia prawa miejskiego
MICHAL KARWACKI ("Krauss" ?) w 1645/VIII/8,
1651 / ur ok 1615 WALENTY I KARWACKI /Karwatski – 9 lub 26 wrzesień 1651 księga II przyjęcia prawa miejskiego
a WALENTY KARWACKI w 1651/IX/9 r. przystępują do prawa miejskiego w Krakowie / str 128

1711 Józef Karwacki santifex civitati Sław....s. Jana i Anny
ur1680/civCrac 1721 KAT II JOSEPH KARWACK / korwackiI..de Civitate Stanianiaufi ..sławicami geneqalogie magistri illig counts 3 swiadkow Jan Zedowicz.. Franciszek Gregowicz cyrulik Andrzej.... ?.. de patre Jana i Anny Karwackich


Badając a) Cathalogus Civium Cracoviensium mechanicorum (II ordinis), 10 lipca 1755 - 1 kwietnia 1797, str. 1-224. b) Cathalogus incolarum Cracoviensium die 18 Aprilis anno Domini 1776 lnceptus, 18 kwietnia 1776 - 23 listopada 1779, str. 225 ( 29/33/0/1.21/1430) duzo Kremerów/Kromerów/ wśród Karwackich

[b]1761 roku prawa miejskie slubuja (str 35) Honest. Ignacy Kromer wraz Florianem Kromerem i Wojciechem Bernem.
1763 / str 45 Honestus Adalbert Rydell; artis sorties, a w 1764 / str 48 Honesti Mathias Maniecki (w II połowie XVII Maniecki neofita tez slubował prawa miejskie w Krakowie)


1767/ str 63 Hon. Grzegorz Karwacki olim.. Grzegorza Karwackiego obywatela krakowskiego
1767 cic/Crac GRZEGORZ KARWACKI syn Grzegorza obywatela krakowskiego 6 maja wpisany do ksiegi praw miejskich II
Uwaga: w 1767/1430/str 62 prawa miejskie przyjmuje GREGORIUS KARWACKI syn/olim Gregorii Karwacki Civ Cra

1764 / str 61 Hon. Łukasz Kremer garbarz s. Matchiasa garbarza Anny, obywateli krakowskich

1770/ str 1770 Hon Walenty Karwacki rodem z królewskiego Miasta Olbromia
1770 Valentinus Karwacki artici laniviare socius de Olbrom / WOLBROM Civ .Cr. 1770; ks.1430, str.68

1771 pazdz. 31 slubuje Hon. Paweł Kremer s. Mathiela Kremera garbarza I Anny, obywateli krakowskich.
1775 pazdziernik 15 / str 89 slubuje Hon. Franciszek Kromer P:ulh…Artis..

1777 kwiecień 15 slubuje CivCr Hon. Andrzej Turowicz Sortir rodem z Łowicza
1777/ 16 marca 1777 Honestus Franciscus (FRANCISZEK KARWACKI) Honestum BONIFACY KARWACKI i KATARZYNY PRAWYCH MAŁŻONKÓW SYN……(przyjmuje prawa magdeburskie). ślubuje...na Kazimierzu . itd.; ożeniony z wdową Rozalią Baczyńską (ma 2 synów) ślub u NPM; mieli dom na Stradomiu 17 (obecnie 9 vis a vis XX Misjonarzy)

1779 Hon Walenty Elbing syn Michała i Agnieszki obywateli krakowskich
1780 listopad 14 / str 128 Hon. Antoni Kremer syn famat Mathial Kremer, garbarza, obywatela krakowskiego


1785 / str 157 Hon Mathias Ber frantifex syn Kaspra i Rosali
1785 / 10 pażdziernika 1785 Honestus Martinus (MARCIN KARWACKI ur w 1768 w par.Bożego Ciała) Artis Chirurgiue Socius (tow. sztuk chirurgicznycg) syn G.X. STANISŁAWA KARWACKIEGO CHIRURGA MIASTA KAZIMIERZ, wdowca …. (przyjmuje i ślubuje prawa magdeburskie na Kazimierzu)
1791 civCrac 1791 WALENTY KARWACKI który z trzech ??? może ten sam rzeźnik potwierdza prawa miejskie Krakowa po uchwale sejmu 1791, podobnie jak Augustyn
1797 civCrac 1797 grudzień 16 nobiles AUGUSTYN KARWACKI rodem z Wolbromia / wcześniej w 1791 podpisał się pod nowym prawem miejskim dla Krakowa

Potem po wejściu sejmowej ustawy o miastach, widzę 1791 potwierdzili prawo krakowskie Łukasz Kremer, Jan Kromer, Ignacy Kromer…..

a następnie:
1791 civCrac 1791 WALENTY KARWACKI który z trzech ??? może ten sam rzeźnik potwierdza prawa miejskie Krakowa po uchwale sejmu 1791, podobnie jak Augustyn

1796 sierpień 2 / str 196 Sławetny Józef Kremer profesji krawieckiej RODEM Z OPAWY

1796 styczeń 13 / str 187 Sławetny Józef Ber szewc syn sławetnych Kaspra Bera i Rosali

1797 czwartek wrzesień 19 / str 207 Hon Michał Kromer profesji krawieckiej rodem ze Szląska[

1797 civCrac 1797 grudzień 16 nobiles AUGUSTYN KARWACKI rodem z Wolbromia / wcześniej w 1791 podpisał się pod nowym prawem miejskim dla Krakowa
1799 civCrac kwiecień 8 Honestus Joseph Bulinski Franifex de Mrzygłod przyjał i slubował prawo krakowskie.. zapłacił 50 zł/flor
[/b]ZINDEKSOWANE METRYKI:

[b]CZY ONI SIĘ ZNALI ? Z pewnością tak !


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sięgam do geneteki polskiej znajdując prawie 1900 zindeksowanych Kremerów/Kromerów/Kramerów , wiele z dostępem do skanów metrykalnych (w GenBazie lub Archiwum Narodowym on-line). Bardzo liczne i zasobne gniazda rodu Kremerów/Kromerów wydają się mieć wielorakie pochodzenie, najstarsze z przełomu XVII/XVIII w Łowiczu (Jan i Rozalia Kremerowie)

ZINDEKSOWANE METRYKI:

KREMER-owie w Genetece Polskiej
Razem 258 urodzeń 187 zgonów 146 słubów
Ogółem 591

KROMER –owie w Genetece Polskiej
Razem 200 urodzeń 116 zgonów 92 slubów
Ogółem 408

KRAMER-owie w Genetece Polskiej
Razem 407 urodzeń 223 zgonów 252 słubów
Ogółem 882Ograniczam się tylko do małopolski, a konkretnie Krakowa. Swietny obraz tej rodziny w Krakowie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GARBARY KRAKOWSKIE – gniazdo Kremer/Kromerów w Krakowie (paraf. Sw. Szczepana) (wikipedia)


Na zachód od bramy Szewskiej rozciągało się przedmieście Garbary, będące jurydyką miejską, mającą własny urząd wójtowsko-ławniczy oraz starannie prowadzone księgi miejskie. Obszar, na którym ta jurydyka powstała, należał od najdawniejszych czasów do władcy. W XIV w. były tam osady królewskie, takie jak: Czarna Wieś, Czarna Ulica, Pobrzezie. W 1363 król Kazimierz Wielki sprzedał Krakowowi prawo sądowe w wyżej wspomnianych wsiach

Już wtedy zaczęło kształtować się osiedle przed bramą Szewską, ściśle związane z Krakowem, opanowane przez żywioł niemiecki. Osiedlili się tutaj krakowscy garbarze, stąd określenie Suburbium Cerdonum lub Garbary. Przełomową datą w historii Garbar był najazd arcyksięcia Maksymiliana Habsburga w 1587, kiedy garbarze zdradzili Kraków, kontaktując się z nieprzyjacielem. Uwolniony Kraków zastosował wobec Garbar represje, polegające m.in. na spaleniu przedmieścia i pacyfikacji zagorzałych zwolenników Habsburga. Kolejne zniszczenie Garbar nastąpiło podczas szwedzkiego potopu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresy na przełomie XVIII/XIX wieku w Krakowie

Adresy z metryk w XVIII wieku:
Rodzina nobil. 1780 FRYDERYK KREMER i Antonina z Wołowskich ; gmina I ul Józefa nr 92
Rodzina nobil 1770 l Jan Ignacy Kromer i Kunegunda z Pierzchowskich wieś zwana Piaski 7 na Wesołej par. sw. Mikołaja
Rodzina Łukasza Kremera i 2 zony Marianny Micinskiej z Piasku 135 / Krupnicza 1. Za Elefantem, par. sw. Szczepana
Rodzina Stanisława (s. Łukasza) Kremera i Anny Strózeckiej z Piasku 135 / Krupnicza 1szy za Elefantem a potem róg Loretanska Krupnicza nr 133
Rodzina Kazimierza Kremera i Wiktorii Pindulskiej z Piasku 45 / Krowoderska 36 za Wizytkami
Rodzina Józefa Kremera z na Piasku 22 / Łobzowska u wylotu Szlak i Anny Erbin
Rodzina 1779 Jozefa Kramer lat 66 w RG 457 i 458
Rodzina 1803 Józef (s. Józefa) Kramer lat 33 zam Sławkowska 399
Rodzina Stanisława (s. Stanisława) Kremer lat 23 czeladnik garbarski z Piasku 94 / Karmelicka 12, syna 1784 Stanisława Apolonii ze Stróżeckich
Rodzina Kazimierza Kromera szewca i Wiktorii z Pegalskich zam Długa 90 / Obecnie Długa nr 30
Rodzina Ferdynanda Krammer Rękawicznik, kawaler lat 24 z Grodzkiej 80 / obecnie „szarski” McDonald
Plan Senacki Enderle (1802/5-6/7) :

Posiadane realności (domy i ogrody):

• Kremer str 18 nr 457 i 458 / sekcja 41 tab. XXVIII, XXXVI / auf dem Hauptplatze / Rynek Głowny 41 ( obecnie Gmach Feniksu)
• Kremer Kasper str 31 nr 82 – sekcja 32 tablica XXVII; Haur in der Herrngasse / obecnie Garbarska 12
• Kremer Łukasz str 32 nr 135 – sekcja 32 tablica XXVI, XXVII; Dom na Piasku pomiędzy Wodzickim 134 a Franciszkiem Kwiatkowskim nr 136;
In der Topfergasse; / obecnie KRUPNICZA dom za Elefantem !


Plan Senacki Enderle (1802/5-6/7)

• Kromer Ignacy posiada:
• str 15 spisu nr 267 i 268 / sekcja 40-41 tablicy XXXVI; Das Eck Gebaude in der Weichsel Gasse;/ budynek narożny ul Wiślna 6 /ul Gołebia 5
• Str 24 ogrod do nr 34 – sekcja 62 tablicy LXV,LXVI,LXIII,LXIX; ogród na Kazimierzu współwłasnosc na Skawińskiej/Piekarskiej parcela tam gdzie klinika pulmonologii;
• str 31 nr 55 a nie 53 – sekcja 33 tablicy XVIII, XIX ; na Piasku Gebaude in der Wallgasse / Budynek w Zaułku ;obecnie BASZTOWA 1-3 ?


*) Uwaga Kromer Józef był autorem Planu Krakowa z 1783 (plan zaginiony)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METRYKALIA wg Geneteki polskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Urodzenia Kremerów małopolska (Kraków)

Ród z Opawy :

*Senior rodu 1745 – 1814 (?) ŁUKASZ KREMER (garbarz) i 2 żona Marianna Micinska z Piasku 135

** 1779 Kazimierz Kremer (szewc) i Wiktoria Pendulska z Piasku 45
** 1779 Józef Kremer (krawiec ?) syn Ignacego-Anny i jego zona 1) Anna Erbin 2) Elzbieta Gol z Piasku 22
** 1784 Stanisław / Mateusza Kremer ( garbarz) i Apolonia ze Stróżeckich z Piasku 135 i 133

xxxxxxxxxxx

Rodzina Łukasza Kremera i 2 zony Marianny Micinskiej z Piasku 135 / Krupnicza 1. Za Elefantem
1812 108 ur Maryanna Napoleona c.1745 Lukasza lat 67 majstra prof. Czarno garbarskiej i Marianny Micinskiej lat 27 z Piasku 135/ Krupnicza za Elefantem Kremer Kraków św. Szczepan Kraków św. Szczepan

xxxxxxxxxxxxx

Rodzina Stanisława s. Łukasza Kremera i Anny Strózeckiej z Piasku 135 / Krupnicza 1szy za Elefantem a potem róg Loretanska Krupnicza nr 133

1811 92 ur Woyciech Łukasz Stan syn 1784 Stanisława i Apoloni Strożeckiiej z Piasku 135 / Krupnicza za Elefantem Kremer Kraków św. Szczepan Kraków św. Szczepan
1813 147 ur Stanisław Mikołay syn 1784 Stanisława i Apoloni Strożeckiej Kremer Kraków św. Szczepan Kraków św. Szczepan
1822 175 ur Maryanna c.1784 Stanisława lat 38 z Piasku 133 /zachodni róg Krupnicza/Loretanskai Apoloni ze Strózeckich lat 33 Kremer Kraków św. Szczepan Kraków św. Szczepan

xxxxxxxxxxxxx

Rodzina Kazimierza Kremera i Wiktorii Pindulskiej z Piasku 45 ? Krowoderska 36 za Wizytkami

1816 68 ur Anastazya Maryanna c, 1779 Kazimierza lat 37 szewca na Piasku 45/Krowoderska 36 i Wiktorii Pendulskiej lat 36 Kremer Kraków św. Szczepan Kraków św. Szczepan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sluby Kremerów małopolska (Kraków)

Na Piasku 2 rodziny Kremerów:
** 1784 Stanisław / Mateusz Kremer i Apolonia ze Stróżeckich
** 1780 ? Józefa Kremera i 1) Anny Erbin 2) Elzbieta Gallowejł

xxxxxxxxxxxxx

II-gi słub młodej wdowy po Łukaszu Kremer

1814 54sl Piotr Stankiewicz wdowiec & 1785 Marianna Z Micinskich 1 v Łukaszowa Kremerowa Kraków św. Szczepan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Józefa Kremer i Ann Erbin z Piasku 22 / Łobzowska u wylotu Szlaku

1803 sl 1821 56sl Franciszek Buchelt (z Opawy i wadowic) & 1803 Anna Maria Józefa Kremer lat 18 c. Józefa Kremera z Piasku 22 / Łobzowska u wylotu Szlak i Anny Erbin Kraków św. Szczepan
1804 sl 1821 57sl Józef Stehlik lat 27 ze wsi błogie w sandomierskiem & 1804 Teresa Anna lat 17 Kremer c. jóżefa Kremera z ( Piasku 22 / Łobzowska u wylotu Szlak )i Anny Erbin z Piasek 22; Kraków św. Szczepan

Józef Kremer, s. Józefa i Marii Anny Erb, ur. 22.02.1806, zm. 02.06.1875 w Krakowie, profesor filozofii, historyk sztuki i estetyk, rektor UJ. W 1828 r. otrzymał stopień magistra praw. W latach 1928- 1830 studiował w Berlinie, Heidelbergu i Paryżu. Był uczestnikiem powstania listopadowego, został ranny w bitwie pod Grochowem. Od 1850 r. profesor UJ oraz wykładowca estetyki i historii sztuki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1872 r. członek Akademii Umiejętności. Był uczniem Hegla i jednym z pierwszych heglistów w Polsce. Przyczynił się do utworzenia sekcji archeologicznej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Ożenił się z Marią Mączyńską, córką Macieja i Ludwiki Mainonich, z tego związku pozostawił syna Józefa i dwie córki: Helenę, żonę prof. okulistyki Lucjana Rydla i Marię, żonę historyka Stanisława Smolki. (DHRP Darek)

Maria Kremer, ur. 1854, zm. 1883, córka Józefa Kremera i Marii Mączyńskiej. pierwsza żona Stanisława Smolki. Mieszkali w Krakowie prze ul. Sławkowskiej 22. Dzieci: Maria (1878), Jadwiga (1880). (DHRP AnnaPoznar)

Rodzina Józefa Kramer vel KREMER z Piasku 22 / Łobzowska wylot Szlaku / Potem Rynek Gówny 457

II-gi slub Józefa z Elzbieta Gallową, wdowa po kornelu Gall

UWAGA ur 1779 JÓZEF KREMER wg metryki syn IGNACEGO i ANNY KREMERÓW rodem z Opawy !!!!!

1779 sl1829 2 Wielmozny Józef Kramer KREMER Obywatel Miasta Krakowa wg metryki lat 50 rodem z Opawy Szlaska Austriackiego, zamieszkały na Piasku 22 (Łobzowska u wylotu Szlak), wdowiec Kramer; Syn Ignacego i Anny zmarłych już & Elżbieta z Ufy (?) - Gallowa/ zam Grodzka 54 a wcześniej Grodzka 22x; wdowa po Kornelu Gall; Kraków Wszyscy Święci
Uwaga: W 1761 roku prawa miejskie slubuja (str 35) Honest. Ignacy Kromer wraz Florianem Kromerem i Wojciechem Bernem.


Slub bratanicy Jóżefa Kremera, córki Jana Krämer i Franciszki Hartman z Opawy:

1810sl1836 47sl Leonard Marcin kawaler Jubiler, zam. Florianska 551, lat 35 Nitsch z Bielska rodem s. Eligiusz, Marianna Fischer & Katarzyna Krämer z Opawy, przy stryju Jozefie Kramer lat 66 w RG 457 zamieszkała, lat 26 w Opawie urodzona c. Jana, Franciszki Hartman, Kraków WNMP (Mariacki) : świadkowie Obywatel Krakowski zam w RG 457; 1770 Józef Kramer lat 66 stryj, obywatel 1803 Józef Kramer lat 33 zam Sławkowska 399 brat stryjeczny zaslubionej, Jakub Emmerling wachmistrz lat 41 zam Franciszkanska nr 214 szwagier zaslubiajacego, Jozef Nahlik obywatel krakowski lat 43 , zam RG nr 454 szwagier zaślubiajacej (Uwaga w metryce pełne adresy)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Stanisława s. Łukasza Kremera i Apolonii Stróżeckiej z Piasku

1813 sl1836 48sl Stanisław Kremer lat 23 czeladnik garbarski z Piasku 94 / Karmelicka 12, syn 1784 Stanisława Apolonii ze Stróżeckich & Magdalena Chalbiński Kraków św. Szczepan
1811 sl1842 9sl Wojciech Kremer majster prof., garbarskiej lat 31 z Piasku, niegdy syn 1784 Stanisława/ Mateusza i Apoloni ze Strózeckich zmarłych & Magdalena Łabusiewicz Kraków św. Florian

xxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Józefa (s. Ignacego i Anny) Kremera i Anny Erb z Rynku 457

1844 39sl Józef Jakub Kremer Józef, Anna Erber & Marianna Aurelia Mączyński Maciej, Ludwika Mainoni Kraków WNMP (Mariacki)
1812 sl 1847 8sl Karol Romuald Kremer kawaler Dyrektor Budownictwa lat 35, ur w Krakowie, przy ojcu; Wielmożnym Józefie rynek 457 i zamarłej Anny Erb & Julia Eleonora Grabowski Kraków WNMP (Mariacki)

Karol Kremer (1812-1860), syn Józefa i Anny Erb, architekt krakowski, dyrektor budownictwa Wolnego Miasta Krakowa, autor renowacji wielu zabytków krakowskich, m.in. Collegium Maius, Barbakanu, Bramy Floriańskiej, Starego Teatru. (DHRP Darek)
Aleksander August Kremer s. Józefa i Anny Erb, ur. 10.11.1813, zm. 15.2.1880, poch. Kraków Rakowice, grobowiec rodzinny, lekarz,przyrodnik, działacz społeczny. W 1836 ukończył studia medyczne. Żona Modesta Płońska (1815-1889). Córki Maria i Antonina. Maria wyszła za mąż za ziemianina Władysława Iżyckiego a Antonina została żoną profesora medycyny Stanisława Domańskiego. (DHRP AnnaPoznar)

Aleksander August Kremer s. Józefa i Anny Erb, ur. 10.11.1813, zm. 15.2.1880, poch. Kraków Rakowice, grobowiec rodzinny, lekarz,przyrodnik, działacz społeczny. W 1836 ukończył studia medyczne. Żona Modesta Płońska (1815-1889). Córki Maria i Antonina. Maria wyszła za mąż za ziemianina Władysława Iżyckiego a Antonina została żoną profesora medycyny Stanisława Domańskiego. (DHRP AnnaPoznar)


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Urodzenia Kromerów małopolska (Kraków)

** 1779 Kazimierz Kremer (szewc) i Wiktoria Pendulska

1813 117ur Małgorzata Maryanna Kromer / KREMER c. Kazimierza i Wiktorii Pegayskiej Kraków św. Szczepan Kraków św. Szczepan
1814 141ur Jacenty Bartłomiej Słomski Siemińska Agnieszka Lat 33 Kromer Kraków Wszyscy Święci
1815 54ur Józefa Zofia Kromer KREMER c. Kazimierza i Wiktorii Kraków św. Szczepan Kraków św. Szczepan

xxxxxxxxxxxxxxx

Sluby Kromerów małopolska

** 1770 nobil Jan Ignacy Kromer i Kunegunda z Pierzchowskich

Rodzina nob, Jana Ignjacego Kromer i Kunegundy z Pierzchowskich

1807 sl 1824 20sl nobil / urodzony Andrzej Rydalski & nobil / urodzona Petronela Kromer lat 17, córka urodzonego Jana Ignacego Kromer obywatela miasta Krakowa i Kunrgundy z Pierzchowskich już zmarłej : Kraków św. Mikołaj ; wśród licznych świadków Fryderyk Kromer


** 1780 FRYDERYK KREMER i Antonina z Wołowskich

Rodzina Fryderyka i Antoniny z Wołowskich KREMERÓW

1805 sl 1839 3sl Fryderyk Józef Kromer syn Fryderyka i Antoniny z Wołowskich KREMERÓW zmarłych juz Kawaler, obersztygar Kopalni rzadowych w Niedzieliskach tam zamieszkały, lat 34 tu w Krakowie urodzony w par NPM & Emilia Chmielecki Kraków WNMP (Mariacki)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1779 Kazimierz Kremer (szewc) i Wiktoria Pendulska

Rodzina Kazimierza Kremera vel Kromera i Wiktorii Pegalskiej z Długiej 90 / obecnie ul. Długa 30

1803 sl 1830 96sl Stanisław Maniecki Lat 46 Rynek 58 koscielny; & Katarzyna Barbara Kromer vel KREMER panna służaca na Jana 486 / Jana 13 „Chwalibogowscy” zamieszkała;, lat 27 wg metryki NPM c. Kazimierza Kromera szewca i Wiktorii z Pegalskich zam Długa 90 / Obecnie Długa nr 30 ;Kraków WNMP (Mariacki)
1805 sl 1831 54sl Józef Zaręba & Marianna Kromer vel Kremer lat 26 ur par. NPM na służbie Kleparz 8; c. kazimierza Kromera majstra profesji szewskiej i Wiktorii z Pagalskich Kraków św. Florian
1816 sl 1837 67sl Franciszek Pilarz & Anastazja Kromer vel Kremer lat 21 ur w Krakowie parafia sw. Szczepana, c. kazimeirza i wiktorii Kraków św. Florian
1811 sl 1837 77sl Jan Kazimierz Kromer vel KREMER Kawaler, krawiec zam. Florianska 546; lat 26 na Piasku urodzony s. kazimierza i Wiktorii z Pegalskich & Marianna Maniecki Kraków WNMP (Mariacki)
1818 sl 1844 95sl Walenty Józef Neidło Krystian, Marianna Barański & Barbara Marianna Kromer vel KREMER przy rodzinie Rynek 29, panna lat 26 Kazimierz, Wiktoria Pękajski Kraków WNMP (Mariacki)

W genetece nie ma zgonów Kremerów / Kromerów krakowskich


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Sluby Kramerow / Krammerów / Kremerów ? w Małopolsce / Krakowie

(Uwaga swobodne modyfikacje nazwiska !)

Parafie krakowskie


Rodzina Tomasza Kramer i Zofii z Komorowskich

1782sl1816 23sl Mateusz Król lat 40 zam Rynek 1 wyrobnik & Wiktoria Kramer Lat 24 zam Rynek 1 ; corka niegdy Tomasza i Zofii z Komorowskich Kramerów ; Kraków WNMP (Mariacki)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UWAGA zmiana Kremer na Kramer

Rodzina Józefa Kramer vel KREMER z Piasku 22 / Łobzowska wylot Szlaku / potem Rynek Głowny 457

II gi lub Józefa (s. Ignacego i Anny) Kremera vel Kramera z Elzbieta

1779 sl1829 2 Wielmozny Józef Kramer KREMER lat 50 rodem z Opawy Austriackiej, zamieszkały na Piasku 22 (Łobzowska u wylotu Szlak), wdowiec Kramer; Syn Ignacego i Anny zmarłych już & Elżbieta z Ufy-Golowa. Gol Kraków Wszyscy Święci

Slub bratanicy Jóżefa Kremera, córki Jana Krämer i Franciszki Hartman z Opawy:

1810sl1836 47sl Leonard Marcin kawaler Jubiler, zam. Florianska 551, lat 35 Nitsch z Bielska rodem s. Eligiusz, Marianna Fischer & Katarzyna Krämer z Opawy, przy stryju Jozefie Kramer lat 66 w RG 457 zamieszkała, lat 26 w Opawie urodzona c. Jana, Franciszki Hartman, Kraków WNMP (Mariacki) : świadkowie Obywatel Krakowski zam w RG 457; 1770 Józef Kramer lat 66 stryj, obywatel 1803 Józef Kramer lat 33 zam Sławkowska 399 brat stryjeczny zaslubionej, Jakub Emmerling wachmistrz lat 41 zam Franciszkanska nr 214 szwagier zaslubiajacego, Jozef Nahlik obywatel krakowski lat 43 , zam RG nr 454 szwagier zaślubiajacej )

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina FERDYNANDA KRAMMERA s. Frydrycha i Marianny z Machowskich ; rękawicznika

1799 sl1823 5sl Ferdynand Krammer Rękawicznik, kawaler lat 24 z Grodzkiej 80 / obecnie „szarski” McDonald, pl. Dom. 6/, syn Frydrycha Krammera i Marianny z Machowskich & Tekla Georg Kraków Wszyscy Święci

1828 sl 1850 23sl Antoni lat 26 rodem z Wadowic Rychter rękawicznik Grodzka 30 / Grodzka nr 6 & Tekla Kramer KRAMMER przy matce Grodzka 205 / Grodzka 23 „paw. Wyspianskiego/, lat 22 wg metryki NPM; c. już zmarłego Ferdynanda Krammer (akt zejścia NPM) i Tekli z Georgów; Kraków Wszyscy Święci


xxxxxxxxxxxxxxxxx

Grzegorzewice w par. Sieciechowice

Rodzina Leopolda i Antoniny Miarki Kramerów z Grzegorzewic

1852sl1897 sl Piotr lat 54 Zawartka Z Zarnowca wdowiec & Antonina lat 45 Kramer wdowa po Leopoldzie z Grzegorzewic Sieciechowice
1882sl 1902 10sl Józef lat 26 Szczęsny Wojciech, Tekla Doniec z Luborzycy & Anna lat 20 Kramer Leopold, Antonina Miarka z Grzegorzewic Sieciechowice


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z programu gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kremer w DHRP


Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

DHRP grupa rodzinna Kremer

1 Joseph Kremer ur. 1769 zm. 1848 + Anna Erb ur. 1769 zm. 1828
|=2 Karol Roman Kremer ur. 1812 zm. 1860 +(1) Julia Grabowska, ojciec: Ambroży, matka: Józefa Nowakowska +(2) Stanisława Kopff ur. 1838 zm. 1911 ojciec: Wiktor Adam Kopff matka: Józefa Grabowska
| |=a3 Stanisław Kremer ur. 1849 zm. 1894
| |=b3 Maria Kremer ur. 1861
| `=b3 Zygmunt Kremer
|=2 Aleksander Kremer ur. 1813 zm. 1880 + Modesta Płońska, ojciec: Kasper, matka. ?? Pawłowska (1-v. Józef Sadowski)
| |=3 Maria Kremer + Władysław Iżycki
| | |=4 Aleksander Iżycki
| | `=4 Janina Iżycka
| `=3 Antonina Kremer ur. 1853 zm. 1917 + Stanisław Domański ur. 1844 zm. 1916
| `=4 Stanisław Domański
|=2 Teresa Kremer + Józef Stehlik
| |=3 Zygmunt Stehlik ur. 1829 zm. 1864
| `=3 Edward Stehlik ur. 1825 zm. 1888 + Maria Shwartz
| |=4 Zofia Stehlik
| `=4 Edward Stehlik
`=2 Józef Kremer ur. 1806 zm. 1875 + Maria Mączyńska ur. 1824 zm. 1897 ojciec: Maciej, matka: Ludwika Mainoni
|=3 Helena Kremer + Lucjan Rydel ur. 1833 zm. 1895
| |=4 Adam Rydel ur. 1875 zm. 1914
| |=4 Lucjan Rydel ur. 1870 zm. 1918 + Jadwiga Mikołajczyk ur. 1883 zm. 1926
| | |=5 Lucjan Rydel ur. 1901 zm. 1957
| | `=5 Helena Rydel ur. 1902 zm. 1969 + Zdzisław ??
| | |=6 Anna ??
| | `=6 Jacek ?? + Maria ??
| | `=7 Jan ??
| |=4 Anna Rydel ur. 1884
| `=4 Helena Rydel + Adam Langie
|=3 Józef Kremer ur. 1848 zm. 1906 + Helena Epstein
| |=4 Stanisław Kremer + Jadwiga Estkowska, ojciec: Hipolit Józef Estka, matka: Elżbieta Felicja Bełżecka
| | |=5 Józef Kremer + Janina ??
| | | |=6 Ewa Kremer
| | | `=6 Marta Kremer
| | `=5 Anna Kremer ur. 1910 zm. 1957 + Tadeusz Nartowski
| |=4 Kazimierz Kremer
| |=4 Józefa Kremer
| |=4 Tadeusz Kremer
| `=4 Józef Kremer + Aniela Morkiewicz (Markiewicz?) [nad. Angelika Markiewicz]
| |=5 Jadwiga Kremer + Henryk Brzózka
| | `=6 Urszula Brzózka + Kazimierz Warchoł
| | `=7 Łukasz Warchoł + Aleksandra Poznar ur. 1980, ojciec: Karol, matka: Anna Wierzbowska
| |=5 Stanisław Kremer + Mirosława Stachura
| | |=6 Dariusz Kremer
| | `=6 Mirosław Kremer + Anna Podsiadło
| `=5 Kazimierz Kremer + Władysława Tyran
| |=6 Jacek Kremer + Anna Ferdyn
| | |=7 Marta Kremer
| | `=7 Joanna Kremer
| `=6 Marek Kremer
`=3 Maria Kremer + Stanisław Smolka
|=4 Maria Smolka + Karol Orda
`=4 Jadwiga Smolka
Załączniki
Michał Kromer krawiec.JPG
(934.25 KiB) Nie pobierane
Adalbert Rydell.JPG
(922.4 KiB) Nie pobierane
Józef Kremer krawiecDSCF7366.JPG
(928.96 KiB) Nie pobierane
Łukasz Kremer syn mathiala i Anny garbarzy.JPG
(905.22 KiB) Nie pobierane
Kremer 1687 Cciv I.JPG
(938.35 KiB) Nie pobierane
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Odp: Kremer / Kromer w Krakowie XVII/XIX w

Postprzez akarwa » 09.08.2017

Indeksy Kremerów / Kromerów w innych regionach Polski

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kremer / Kromer w Genetece Polskiej

(skany metryk i późniejsze indeksy w genetece)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kremer / Kromer w Genetece Polskiej
(skany metryk dostępne w genetece)

xxxxxxxxxxxxxxx

Kujawsko-pomorskie

Urodzenia
1742 120 Ewa c. jana i Elc. kamionki Kremer Nowe nad Wisłą Nowe
1747 145 Jacobus s, Jana i Elzbiety kamionki Kremer Nowe nad Wisłą Nowe
1773 33 Jan Kremer Koronowo Koronowo
1778 34 Zuzanna Kremer Koronowo Koronowo
1780 13 Kazimierz Kremer Koronowo Koronowo
1781 50 Salomea Kremer Koronowo Koronowo
1783 51 Karol Kremer Koronowo Koronowo
1788 39 Jadwiga Kremer Koronowo Koronowo
1789 57 Franciszka Kremer Koronowo Koronowo
1792 12 Agnes Kremer Koronowo Koronowo
1794 75 Andrzej Kremer Koronowo Koronowo
1811 213 Anna Michalina Catha Kremer Świecie Świecie
1819 Marianna Kremer Bzowo Bzowo
1831 61 Antoni Robert Kremer Koronowo Koronowo
1877 Bronisława Kremer Chrostkowo Chrostkowo
1892 7 Adam Kremer Grabkowo
1903 70 Franciszek Kremer Osiek (pow. brodnicki)
itd
1797 91 Michał Kromer Lubień Kujawski Kaliska
1797 92 Michał Kromer Lubień Kujawski Żurawieniec

Sluby
1735 350 Joannes Kremer Elisabeth Krulowa Nowe nad Wisłą
1770 3 Jan Kremer Ewa Andrzeykowiczowa Koronowo
1776 3 Filip Kremer Marianna Krukowska Koronowo
1808 8 Kazimierz Kremer Salomea Wąsikowska Koronowo
1810 30 Carolum Kremer Catharinam Florkowska Świecie
1910 4 Jan Świerski Piotr, Katarzyna Marciniak Maria Rybszleger Justyna Kremer Bytoń

Zgony
1778 68 Jan lat 6 Kremer Koronowo Koronowo
1732- 1782 8 Joannes lat 50 Kremer Koronowo Koronowo
1790 54 Adamus lat 5 Kremer Koronowo Koronowo
1813 69 Filip Kremer Koronowo Koronowo
1832 43 Antoni Kremer Koronowo Koronowo
1833 81 Carolus Kremer Świecie Świecie
1849 1 Józefa Kremer Włocławek Włocławek
1892 11 Adam Kremer Grabkowo
1893 113 Clara Kremer Świecie Świecie
1905 29 Adam Kremer Osiek (pow. brodnicki)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUBELSKIE

Urodzenia
1848 37 Marianna Warwas Franciszek Józefa Kromer Prawno
1850 9 Julian Wilhelm Warwas Franciszek Józefa Kromer Krosner Prawno

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŁODZKIE

Urodzenia
1706 32 Rozalia Kremer Jan Rozalia Łowicz Kolegiata Łowicz
1809 Michał Lobstik Michał Dorota Kremer Babsk Franopol
1811 78 Bogumił Kremer Jakub Maria Hund Łódź-Mileszki Olechów
1811 141 Anna Rozyna Szwank Jan Ewa Kremer Łódź-Mileszki Janów
1815 87 Marianna Kremer Jakub Marianna Hunden Łódź-Mileszki Olechów
1818 24 Julianna Kremer Jakub Rozyna Gałków Duży Zielona Góra
1819 24 Szarlota Wilhelmina Kremer Gotlib Szarlota Jangusz Gałków Duży Zielona Góra
1819 141 Frydrych Kremer Johan Anna Marianna Henke Zgierz Aleksandrów
1819 219 Karol Kremer Krzysztof Dorota Zgierz Sokołów
1820 96 Jan Krzysztof Ginter Andrzej Anna Kremer Łask Rokitnica
Itd.
1810 28 Zuzanna Batok Piotr Anna Dorota Kromer Grabów Pokrzywna
1812 Michael Batog Peter Dorothea Kromer Grabów Pokrzywna
1813 58 Michał Prytz Jan Marianna Kromer Łask Rokitnica
1813 93 Jakub Fryderyk Reyter Michał Barbara Kromer Łódź-Mileszki Antoniew
1814 45 Anna Krystyna Szwant Jan Anna Kromer Łódź-Mileszki Janów
1817 Ewa Rozalia Schwank Jan Anna Kromer Łódź-Mileszki Janów
1820 86 Jan Bogumił Neyman Jan Marianna Kromer Kazimierz
1824 130 Julianna Hamcka Piotr Elżbieta Kromer Kazimierz
1825 193 Maria Ludwika Karolina Kromer Józef Aniela Baranowicz Sieradz Wiechucice
1827 165 Franciszek Miller Wawrzyniec Krystyna Karoli Kromer Łódź NMP Łódź
1829 19 Jan Konstanty Seyffert Karol Marianna Kromer Oporów Oporów
1829 60 Amalia Marianna Mauk Jan Anna Maria Kromer Łódź św. Trójca (ewang.) Łódź
1830 106 Waleria Januszewska Antoni Julianna Kromer Lutomiersk Lutomiersk
1831 7 Paulina Fortunata Zayferd Karol Marianna Kromer Oporów Oporów
itd

Sluby
1796 Frydrych Otto Kremer Wilhelmina Katarzyna Hilerten Łowicz św. Duch
1802 Michał Hauer Katarzyna Wilhelmina Kremer Łowicz św. Duch
1810 48 Jan Jakub Kremer Rosina Szalec Brzeziny
1814 Jan Cyrk Katarzyna Kremer Kazimierz
1814 23 Jan Cyrbe Anna Katarzyna Kremer Adam Kazimierz
1814 32 Daniel Yange Ewa Kremer Łęczyca
1817 49 Gotfryd Ginter Andrzej, Elżbieta Krystyna Kremer Marcin, Ewa Łask
Itd.
1815 25 Woyciech Mróz Maciej, Rozyna Kromer Rozyna Krygier Michał, Krystyna Przychodnia Jeżów
1827 76 Krzysztof Brener Jan, Anna Karolina Holc Krystyna Kromer Samuel, Magdalena Łódź-Mileszki
1829 Ewa Rozalia Kromer Christoph, Rosalia Bonih Piotrków Trybunalski (ewang.) aneksy
1832 13 Maciej Mincer Michał, Christina Regenin Józefa Krystyna Janiszewska Bogumił, Marianna Doraska Leźnica Mała
1845 42 Piotr Felicjan Nowacki Jan, Julianna Ludwika Kromer Jan, Aniela Baranowicz Łęczyca
1848 4 Wilhelm Henryk Vorbrodt August, Brygida Kromer Emilia Hagenmeister Karol, Marianna Molińska Kutno
1856 3 Jan Fryderyk Mauch Jan, Anna Maryanna Kromer Ewa Rozalia Köbernik Bogumił, Emilia Wandel Dziepółć (ewang.)
1858 41 Wilhelm Kromer Karol, Joanna Julianna Pytlik Franciszek, Dorota Hybner Bełchatów-Grocholice
1858 44 Augustyn Kromer Anna Koniowska Sulmierzyce pow. pajęczański
1859 9 Karol Kromer Karol, Joanna Bergunder Julianna Langer Bartłomiej, Katarzyna Sztalk Kaszewice
Itd.

Zgon
0
1818 15 Krzysztof Kromer Bedlno pow. kutnowski
1828 Karol Kromer Nowe gm. Krośniewice Podczachy
1829 128 Ewa Byczyńska Piotr Dorota Kromer Jeżów Marianów
1831 43 Florentyna Miller Wawrzyniec Krystyna Kromer Łódź NMP Łodka
1858 68 Apolonia Warwas Franciszek Józefa Kromer Drzewica Kuźnice Drzewickie
1867 56 Antoni Kromer Wilhelm Julianna Bełchatów-Grocholice Wawrzkowizna
1871 2 Agnieszka Żarowska Stanisław Karolina Kromer Kaszewice Kaszewice
1873 25 Stanisław Kromer Karol Julianna Langer Kaszewice Słupia
1873 46 Franciszka Kromer Henryk Salomea Pawłowska Kaszewice Trząs
1873 83 Józef Żarowski Stanisław Karolina Kromer Kaszewice Słupia
1875 55 Julianna Kromer Franciszek Dorota Bełchatów-Grocholice Wawrzkowizna
1876 7 August Kromer Karol Joanna Chabielice Stróża
1878 41 Jan Kromer Krystian Marcjanna Bełchatów-Grocholice Wawrzkowizna
1879 61 Natalia Gebel Wilhelm Marianna Kromer? Łódź-Mileszki
1881 78 Aniela Kromer Wilchelm Marianna Bełchatów-Grocholice Wawrzkowizna
1885 13 Stanisław Kromer Krystian Antonina Chudzik Kaszewice Smugi
1885 675 Bolesław Dylikowski Józef Paulina Kromer Łódź św. Krzyż Łódź
Itd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MAZOWIECKIE

Urodzenia
Poprzednia1Następna
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1801 Fryderyk Kremer Jan Maria Wyszogród Wyszogród
1804 49 Jakub Kremer ? Jakub Magdalena Baboszewo Grochowalsk
1810 21 Damazy Kremer Józef Franciszka Ołubczyńska Skrzynno Skrzynno
1811 11 Anna Dorota Kremer Jakub Magdalena Busz Gromadzyn Biele-Brzeźnica
1811 11 Anna Dorota Kremer Jakub Magdalena Busz Gromadzyn Biele-Brzeźnica
1816 80 Angela Antonina Maria Ułanowska Gabryel Scholastyka Kremer Leszno Grabina
1820 43 Fryderyk Wilchelm Seykert Karol Marianna Kremer Duninów
Itd.
1774 81 Henryk Kromer ? Łukasz Petronella Gołymin
1800 Michał Kromer Jan Marianna Mława
1809 Anna Katarzyna Mięszata Michał Ewa Kromer Sokołów (pow. gostyniński) Dyndyia
1810 89 Józef Władysław Ułanowski Gabriel Scholastyka Kromer Leszno Grabina
1852 19 Ludwik Kromer Bogusław Anna Olwech Woźniki Łoniewo
1885 462 Franciszka Kromer Iłża
1901 533 Bogusław Kromer Radom św. Jan Chrzciciel
Itd.

Sluby
1807 Ułaszewski Kremer Sochaczew
1822 6 Karol Friedrich Wilhelm Kremer Friedrich, Katarzyna Hill Chill Józefa Mękarska Antoni, Wiktoria Mszczonów - miasto
1889 22 Wawrzyniec Kamiński Franciszek, Katarzyna Kremer Magdalena Filipa Kuklewska Marcin, Józefa Wrotek Piaseczno
1905 24 Zygmunt Kremer Jan, Florentyna Sadowska Aniela Płachta Marcin, Katarzyna Birkowska Sieciechów
1905 24 Zygmunt Kremer Jan, Florentyna Sadowska Aniela Płachta Marcin, Katarzyna Birkowska Sieciechów
1905 24 Zygmunt Kremer Jan, Florentyna Sadowska Aniela Płachta Marcin, Katarzyna Birkowska Sieciechów
1924 67 Stanisław Kremer Jan, Olimpia Sarnecka Stanisława Siara Michał, Zofia Głowacka Radom Najświętszego Serca Jezusowego
Itd.
1830 32 Antoni Gotlib Peyler Gotlib, Marianna Kromer Anastazja Bartodziejska Walenty, Marianna Przysucha
1844 76 Adolf Seyffert Karol, Marianna Kromer Katarzyna Kowalska Marcin, Zuzanna Pałubicka Gąbin
1870 15 Antoni Buczek Stefan, Julianna Kromer? Katarzyna Oliszeska Adam, Marianna Leszczyńska Żbików
1875 13 Stanislaw Warwas Franciszek, Józefa Kromer Waleria Bilska Jan, Małgorzata Dobrzańska Skrzyńsko
itd.

Zgony
1814 40 Damazy Kremer Józef Franciszka Chołubek Skrzynno Skrzynno
1822 34 Kiwa Kremer Zelman Ryfka Zakroczym
1823 92 Adam Kremer Piaseczno
1835 167 Dawid Kremer Pomiechowo
1835 167 Dawid Kremer Pomiechowo Cegielnia Pomiechows
Itd.
1812 046 Franciszek Kromer Wieczfnia Kościelna Wieczfnia
1831 80 Władysław Kromer Czerwonka (pow. węgrowski)
1831 86 Julianna Kromer Czerwonka (pow. węgrowski)
1835 124 Aniela Kromer Gostynin
1840 74 Małgorzata Kromer Paweł Agnieszka Tarczyn Tarczyn
1911 128 Bronisława Kromer Piaseczno
itd

xxxxxxxxxxxxxxxxx

WARSZAWA

Urodzenia
1814 117 Woyciech Ignacy Andrychewicz Kazimierz Anna Kremer Warszawa ASC Cyrkuł VI Warszawa
1830 343 Ludwik Andrzej Jangel Jan Elżbieta Kremer Warszawa św. Andrzej
1840 57 Ludwika Marianna Kremer Jan Krystian Felicjanna Iwanicka Warszawa św. Jan
1842 412 Piotr Kremer Mateusz Agata Horn Warszawa św. Andrzej
1846 83 Małgorzata Kremer Warszawa św. Aleksander
1848 307 Antoni Kremer Mateusz Agata Horn Warszawa św. Aleksander
1850 405 Klara Regina Kremer Mateusz Agata Horn Warszawa św. Aleksander
Itd.
1790 2471 Jan Kromer Andrzej Ewa Warszawa-Praga MB Loretańska Golędzinow
1790 2472 Małgorzata Kromer Andrzej Ewa Warszawa-Praga MB Loretańska Golędzinow
1886 1059 Rozalia Kromer NN Franciszka Kromer Warszawa Wsz. Św.
1889 716 Stanisław Sollich Franciszek Franciszka Kromer Warszawa Wsz. Św.
1899 434 Emilia Sollich NN Franciszka Kromer Warszawa Wsz. Św.
1899 434 Emilia Kromer NN Franciszka Kromer Warszawa Wsz. Św.
1899 2153 Jan Ulasiński Jan Teofil Julia Józefa Kromer Warszawa Wsz. Św.
1901 2166 Jadwiga Sollich NN Franciszka Kromer Warszawa Wsz. Św.
1904 2687 Mieczysław Jędrzejczyk Władysław Marianna Kromer Warszawa Wsz. Św.
1911 457 Stanisław Jasiński Jan Marianna Kromer Warszawa św. Krzyż
itd

Sluby
1811 104 Jan Schuner Jan Dawid, Maria Selnia Anna Krystyna Kremer Jedrzej, Anna Elżbieta Warszawa ASC Cyrkuł V
1814 96 Jochan Kremer Frydrych, Elżbieta Melchen Elżbieta Poznaken Jochan, Jochanna Warszawa ASC Cyrkuł II
1818 74 Wilhelm Gisman Franciszek, Krystyna Hampt Elżbieta Kremer Jan, Joanna Warszawa ASC Cyrkuł III
1821 79 Daniel Karhie Krzysztof, Frydrycha Szlink Krystyna Kremer Jakób, Loiza Warszawa ASC Cyrkuł IV
1822 28 Jan Jengloft Andrzey, Rozalia Bittner Elżbieta Kremer Karol, Anna Gasman Warszawa ASC Cyrkuł III
1830 24 Jan Szulc Jan, Helena Kremer Magdalena Nyrengart Adam, Katarzyna Gen Warszawa-Służew św. Katarzyna
1834 41 Jan Krystyan Kremer Felicyanna Iwanicka Warszawa św. Jan
1834 41 Jan Krystyan Kremer Felicyanna Adamska Warszawa św. Jan
1836 55 Karol Kremer Jan Piotr, Małgorzata Sundermann Anna Karolina Wolff Jan Bogumił, Anna Zuzanna Schmidt Warszawa (ewang.-augsb.)
1836 55 Karol Kremer Jan Piotr, Małgorzata Sundermann Anna Karolina Hoch Jan Bogumił, Anna Zuzanna Schmidt Warszawa (ewang.-augsb.)
Itd.
1835 19 Maciej Szypowski Szczepan, Teresa Amalia Włodek August, Brygida Kromer Warszawa św. Andrzej
1871 95 Konstanty Julian Kromer Henryk, Dorota Sterek Bronisława Halicka Stanisław, Katarzyna Nowakowska Warszawa św. Jan
1872 137 Wojciech Leon Lenartowicz Rozalia Maria Kromer Warszawa św. Andrzej
1876 36 Andrzej Ludwik Kostrzępski Elzbieta Karolina Kromer Warszawa św. Antoni
1885 3 Władysław Kromer Franciszka Wiechniewicz Warszawa św. Trójca
1888 268 Franciszek Sollich Antoni, Marianna Nawrot Franciszka Kromer Franciszek, Wiktoria Raczyńska Warszawa Wsz. Św.
Itd.

Zgony
1726-1776 Anna Kremer Zona Jana Warszawa św. Andrzej
1778 Anna Gepart Warszawa św. Andrzej
1814 264 Jochan Frydrych Kremer Jochan Elżbieta Bozenaten Warszawa ASC Cyrkuł II
1818 197 Zofia Kremer Warszawa ASC Cyrkuł II
1828 25 córka Ganglof Jan Elżbieta Kremer Warszawa (ewang.-ref.)
1833 133 Ludwik Gangloff Jan Elżbieta Kremer Warszawa (ewang.-augsb.) Warszawa
1842 372 Piotr Kremer Maciej Agata Warszawa św. Andrzej
1842 545 Ludwika Kremer Warszawa św. Krzyż
1843 711 Karol Kremer Warszawa św. Krzyż
1846 603 Małgorzata Kremer Warszawa św. Aleksander
1846 1574 Roman Kremer Warszawa św. Krzyż
1847 1803 Jan Kremer Warszawa św. Krzyż
Itd.
1832 28 Jan Kromer Warszawa św. Andrzej
1845 870 Gotlieb Kromer Warszawa św. Krzyż
1848 361 Karolina Kromer Warszawa św. Aleksander
1860 1092 Wojciech Kromer Warszawa św. Krzyż
1875 13 Henryk Kromer Warszawa św. Jan
1886 104 Marianna Kromer Warszawa Przemienienie Pańskie
1911 357 Eugenia Jendrzejczak Władysław Marianna Kromer Warszawa-Czerniaków św. Bonifacy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODKARPACKIE

Urodzenia
1806 Jakub Kremer Sanok
1884 Helena Kremer Kazimierz Maria Rzepecki Lubaczów
1885 Stanisław Kremer Kazimierz Maria Rzepecki Lubaczów
1887 Józef Kremer Kazimierz Maria Rzepecki Lubaczów
1888 Tadeusz Kremer Kazimierz Maria Rzepecki Lubaczów
Itd.

Sluby
0
Zgony
1803-1811 Jan lat 8 Kremer Sanok
1885 19 Zygmunt Kremer Lubaczów
1886 7 Stanisław Kremer Lubaczów
Itd.
1892 Maksymilian Kromer Jasło Jasło


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODLASKIE


Urodzenia
1823 27 Jakub Kremer Franciszek Dorota Boss Wiżajny Wiżajny
1829 26 Jan Ignacy Kremer Suwałki
1839 187 Karolina Myszkajtys Leopold Ewa Kremer Wiżajny Wiżajny
1841 201 Lowiza Nef Jan Katarzyna Kremer Wiżajny Okliny
1842 62 Marianna Myszkajtys Leopold Ewa Kremer Wiżajny Wiżajny
1844 11 Dorota Myszkajtys Leopold Ewa Kremer Wiżajny Wiżajny
1844 69 Jan Nef Jan Katarzyna Kremer Wiżajny Okliny
1848 99 Augustyn Kausz Jan Karolina Kremer Wiżajny Okliny
1850 51 Ludwik Kausz Jan Karolina Kremer Wiżajny Okliny
1850 250 Karolina Neff Jan Katarzyna Kremer Wiżajny Okliny
1851 142 Augustyn Kremer Jakub Anna Hon Wiżajny Wiżajny
1851 243 Wilhelm Nef Jan Katarzyna Kremer Wiżajny Okliny
1884 237 Zajkowska Jan Marianna Kremer Krasnybór Podcisówek
Itd.
1812 162 Karolina Mieszkajtys Karol Barbara Kromer Wiżajny Wiżajny
1830 236 Marianna Kromer Frydrych Dorota Boss Wiżajny Wiżajny
1843 126 Justyna Kromer Franciszek Julianna Aronkiewicz? Aronkicz Augustów Augustów

Sluby
0
Zgony
1811 79 Dorota Meszkajtys Karol Barbara Kremer Wiżajny Wiżajny
1879 147 Jan Kremer Augustów
1884 143 Marianna Zajkowska Jan Józefa Maciulat Krasnybór Podcisówek


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pomorskie

Urodzenia
1661 463 Anna Maria c. Ewy Kremer Wejherowo Wejherowo
1689 91 Joannes Kremer Kościerzyna Kościerzyna
1745 41 Gertruda Kremer Pelplin Pelplin
1748 25 Filip Mateusz Kremer Pelplin Pelplin
1753 13 Józef Kremer Pelplin Pelplin
1803 12 Joannes Davidus Kremer Debrzno Debrzno
1804 6 Kremer Debrzno Debrzno
1819 46 Wilhelmina Henryka Kremer Gdańsk św. Józef Gdańsk (Św. Józefa)
1861 5 ? Kremer Luzino Wyszecino
1894 71 Bernhardt Kremer Skarszewy Skarszewy
1912 121 Martha Lucie Kremer Konarzyny (pow. chojnicki) Konarzyny
Itd.
1676 42 Anna Kromer Kościerzyna Kościerzyna
1678 973 Maria Kromer Wejherowo Wejherowo
1737 58 Petrus Nicolaus Kromer Kościerzyna Kościerzyna
1739 88 Franciscus Kromer Kościerzyna Kościerzyna
1743 55 Petronella Margareth Kromer Kościerzyna Kościerzyna
1810 Anna Marianna Kromer Lubichowo Lubichowo
1828 75 Adolf Kromer Gdańsk św. Józef Gdańsk (Św. Józefa)
1849 42 Anton Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
1851 60 Theodor Johann Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
1853 76 Franz Ludwig Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
1863 128 Michael Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
1867 149 Olga Martha Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
1869 28 Francisca Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
1882 40 Boleslaus Casimir Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
1883 104 Leocadia Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd
Itd.

Sluby
1686 2 Michał Kremer Elżbieta Brandenburger Przechlewo
1767 234 Joannes Skowronski Joanne Kremer Chojnice
1827 3 Antoni Kaszewski Anna Kremer Gdańsk św. Józef
1894 69 Heinrich Kremer Clara Górska Gdańsk-Oliwa św. Jakub
Itd.
1765 4 Michał Kromer ? Krystyna Megier Przechlewo
1882 30 Franz Kromer Marjanna Borzeszkowska Starogard Gdański św. Mateusz
1889 Johann Świeczkowski Marianna Kromer Stara Kiszewa
1900 13 Michael Swieczkowski Franciska Kromer Starogard Gdański św. Mateusz
1903 24 Jozef Trzosowski Marjanne Kromer Starogard Gdański św. Mateusz
1905 4 Peter Kromer Marianna Szramka Lubichowo
1910 29 Jozef Ritter Martha Kromer Starogard Gdański św. Mateusz


Zgony
1742 1 Paweł Kremer Przechlewo Przechlewo
1763 34 Marianna Kremer Przechlewo Przechlewo
1763 54 Katarzyna Kremer Przechlewo Przechlewo
1829 29 Adolf Kremer Gdańsk św. Józef Gdańsk (Św. Józefa)
1913 43 Martha Kremer Konarzyny (pow. chojnicki) Konarzyny
1950 93 Maria Kremer Pelplin Pelplin
Itd.
1834 36 Joseph Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1840 22 Catharina Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1846 64 Catharina Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1848 42 Joseph Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1850 78 Michael Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1864 69 Michael Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1866 158 Mathias Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1876 39 Marianna kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1877 126 Maria Kromer Skarszewy Skarszewy
1878 137 Robert Kromer Skarszewy Skarszewy
1884 5 Conrad Kromer Skarszewy Skarszewy
1885 130 Bolesław Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1886 21 Michael Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1887 52 Stanislaus Kromer Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLĄSKIE

Urodzenia
1780 24 Franciszek Kremer Józef Magdalena Czeladź
1782 36 Eleonora Kremer Józef Magdalena Czeladź
1796 145 Anna Kremer Franciszek Jadwiga Czeladź
1828 92 Fryderyk Wande Teofil Joanna Kremer Pilchowice Pilchowice
1834 70 Anton Kunnert Joseph Johanna Kremer Sośnicowice Sośnicowice ? Polska Wieś
1842 57 Johanna Kremer Joseph Francisca Ponischowski Rudno Rudziniec ? Piła
1843 130 Andreas Kremer Joseph Francisca Ponischwek? Rudno Pławniowice
1846 4 Christina Kremer Joseph Francisca Ponischowski Rudno Pławniowice
1876 232 Marie Pauline Mandla Valentin Franziska Kremer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1878 20 Joseph Kremer Joseph Rosalie Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1880 305 Jakub Kremer Józef Augusta Benta Będzin Trójca Przenajśw. Kol.Reden
1896 153 Otilie Klara Kremser Felix Marie Zimek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1900 84 Alfons Johann Kremer Felix Maria Zimek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1902 575 Paul Robert Kremer Felix Maria Zimek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
Itd.
1843 23 Matheus August Caspar Głowacki August Marie Krömer Paczyna Bycina
1878 20 Joseph Kremer Joseph Rosalie Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1879 293 Clara Kroemer Joseph Rosalie Krissch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1893 79 Alois Benedict Jaersch Wilhelm Johanna Krömer Bytom św. Trójca Antoniów
1893 80 Anna Rosalie Jaersch Wilhelm Johanna Krömer Bytom św. Trójca Antoniów
1893 101 Dominik Michael Cima Martin Marie Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1894 1319 Gertrud Emilie Cima Martin Marie Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1896 1068 Dorothea Maria Theresia Kromer Eduard Anna Gaertner Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1898 1013 Wilhelm Emanuel Kromer Paul Valeska Piontek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1898 1125 Charlotte Anna Johanna Kromer Eduard Anna Gaertner Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1899 1442 Brunhilda Rafaela Ruth Kromer Eduard Anna Gätner Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
1900 688 Georg Peter Kromer Paul Valeska Piontek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zaborze
Itd.

Sluby

1780 14 Joseph Kremer Josepha Baluch Walentin Gliwice-Łabędy Wniebowzięcia NMP
1848 Jan Bieliński Honorata Kremer Częstochowa św. Zygmunt
1861 36 Jan Maksymilian Pogorzałek Jan, Joanna Schedon Maria Magdalena Głowacka August, Maria Kremer Częstochowa św. Zygmunt
1895 2 Vincent Kremer Ignaz, Susanna Steiger Marianna Grabowy Alex, Franciska Schneider Bytom - Miechowice (Miechowitz) USC
1899 65 Josef Kremer Emilie Markus Josef Zabrze-Zaborze św. Franciszka
1905 2 Bruno Kremer Anna Bejer Josef Zabrze-Zaborze św. Franciszka
1910 265 Jan Parkitny Wojciech, Marianna Gidzela Józefa Kremer Józef, Augusta Bensz Częstochowa św. Zygmunt
1913 360 Ludwik Bzdok Paweł, Marianna Michalska Katarzyna Matylda Kremer Anna Kremer Częstochowa św. Zygmunt
1915 135 Josef Paszek Anna Kremer Julius, Agatha Tunk Zabrze-Zaborze św. Franciszka
Itd.
1899 65 Josef Kremer Emilie Markus Josef Zabrze-Zaborze św. Franciszka
1906 66 Theodor Dworaczek Martha Kromer Paul Zabrze-Zaborze św. Franciszka
1908 90 Ignacy Kromer Jan, Józefa Janus Antonina Bartecka Wojciech, Marianna Borowiecka Częstochowa św. Zygmunt
1911 6 Johann Karl Mischok Martha Krömer Mikołów św. Jan (ewang.)
1911 92 Johann Roczniok Gertrud Kromer NN Zabrze-Zaborze św. Franciszka
1911 545 Michał Kromer Teofil, Franciszka Włodarczyk Ewa Nabiałek Jan, Anastazja Wasilewska Częstochowa św. Zygmunt
1932 35 Isidor Scholz Gertrud Kromer Josef, Emilia Markus Zabrze-Zaborze św. Franciszka
1933 236 Wilhelm Smoczok Franziska Kocur Andreas, Antonia Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka
Itd.

Zgony
1783 Christoph Kremer Rudno Rudno
1783 Marianna Kremer Marianna Rudno Rudno
1829 74 Johann Kremer Rudno Taciszów
1842 44 Johanna Kremer Joseph Francisca Ponischowski Rudno Rudziniec
1872 34 Franzisca Kremer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1879 136 Emanuel Kremer Joseph Rosalie Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1881 63 Clara Kremer Joseph Rosalie Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1882 331 Selma Kremer Joseph Rosalia Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1898 516 Wilhelm Kremer Paul Valeska Piontek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze ? Kolonia B
1899 38 Carl Kremer Paul Valeska Piontek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze ? Kolonia B
1901 22 Georg Kremer Paul Valesca Piontek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze ? Kolonia B
Itd.
1879 136 Emanuel Kremer Joseph Rosalie Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1881 63 Clara Kremer Joseph Rosalie Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1882 331 Selma Kremer Joseph Rosalia Kusch Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1884 452 Lucie Lina Martin Marianna Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1895 195 Gertrudis Cima Martin Marie Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1895 197 Gertrud Cima Martin Marie Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1898 516 Wilhelm Kremer Paul Valeska Piontek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze ? Kolonia B
1901 22 Georg Kremer Paul Valesca Piontek Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze ? Kolonia B
1901 93 NN Kremer Eduard Anna Gartner Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze ? Kolonia A
1905 46 Erich Kemer Josef Amelia Markus Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze - Kolonia B
1910 33 NN Kremer Josef Emilia Markus Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze ? Kolonia B
1920 408 Alfons Paszek Josef Anna Kromer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1923 362 Rudolf Friedrich Dworaczek Otto Martha Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1925 139 Reinhard Dworaczek Otto Martha Krömer Zabrze-Zaborze św. Franciszka Zabrze-Zaborze
1937 76 Franziska Palupski Gliwice-Łabędy Wniebowzięcia NMP Stare Gliwice

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SWIETOKRZYSKIE


Urodzenia
1812 8 Józef Kremer Nowy Korczyn Nowy Korczyn
1824 77 Marianna Kramer Połaniec Połaniec
1826 10 Jakur Kramer Połaniec (synagoga) Połaniec
1828 28 Icek,Dawid Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1830 46 Jankiel Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1833 23 Maria Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1833 31 Fenta Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1833 112 Berek, Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1834 93 Izrael,Jakób Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1835 3 Boruch,Jakób Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1836 1 Herszel Kramer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1837 10 Freida Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1857 7 Brandla Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1858 5 Abrahaam,Hasin Kramer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1858 20 Mosiek Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1860 18 Dwojra Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1862 26 Lejba Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1865 5 Hana Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1865 64 Gitla Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1867 371 Jadwiga Kremer Kielce Katedra
1868 70 Bronisława Przemyska Piotr Marianna Kramer Świętomarz Jadowniki
Itd.
1814 63 Marianna Tekla Kromer Franciszek Katarzyna Łęczycka Bedlno Maleniec
1826 66 Marianna Emilia Pierzchała Adam Elżbieta Kromer Krzcięcice Krzcięcice
1830 28 Ignacy Walenty Sztencel Ignacy Francisz Anna Kromer Wąchock Wąchock
1831 47 Maryianna Wiktoryia Kromer Karol Anna Gutowska? Wąchock Wąchock
1832 45 Zofia Sztencel Franciszek Anna Kromer Wąchock Wąchock
1834 15 Piotr Jan Kromer Józef Julianna Kabała Tumlin Tumlin
1835 1 Karolina Kromer Karol Anna Gajewska Starachowice-Wierzbnik Wierzbnik
1836 12 Józefa Stencel Franciszek Anna Kromer Szewna Szewna
1838 5 Józefa Antonina Stencel Franciszek Anna Kromer Szewna Świrna
1839 77 Marianna Kromer Denków Denków
1860 42 Ignacy Kromer Denków Denków
1861 133 Jan Seweryn Przemyski Piotr Marianna Kromer Świętomarz Świętomarz
1862 44 Aleksander Ryszard Kromer Połaniec Połaniec
1863 84 Piotr Kromer Denków Denków
1863 120 Wiktoria Julia Przemyska Piotr Marianna Kromer Świętomarz Świętomarz
1864 20 Anastazja Kromer Sandomierz (par. Św.Pawła) Sandomierz Św. Pawła
1864 41 Teresa Kromer Franciszek Joanna Rargier ? Wodzisław Laskowa
1865 97 Marianna Kromer Sandomierz (par. Św.Pawła) Sandomierz Św. Pawła
Itd.

Sluby
1733 7 Bartłomiej Cieślik Róza Kramarska Mstyczów
1822 53 Leybuś Ber Kremer Fraydla Cytrynówna Chęciny
1822 62 Leybuś Ber Kremer Fraydla Cytrynówna Chęciny
1823 275 Szmul Grymbaum Szandla Kramer Sandomierz NNMP (Katedra)
1823 279 Szmul Grymbaum Szandla Kramer Sandomierz NNMP (Katedra)
1823 309 Szmul Grymbaum Szandla Kramer Sandomierz NNMP (Katedra)
1844 10 Mortka Pfefer Sara Kremer Połaniec (synagoga)
1846 13 Major Kremer Rywka Weisblum Staszów (synagoga)
1853 Kornel Szwajkowski Marianna Kramer Świętomarz
1854 6 Dawid Kremer Rysia Milsztein Połaniec (synagoga)
1855 18 Eliasz,Nochym Sznifer Feiga,Royza Kremer Staszów (synagoga)
1859 3 Izrael Hofman Frajda Kremer Połaniec (synagoga)
1859 11 Boruch,Jakób Kremer Fajga,Ruchla Giertner Połaniec (synagoga)
1861 3 Jan Kramer Agnieszka Czajkowska Sandomierz NNMP (Katedra)
1875 17 Boruch Kremer Liba Ziser Połaniec (synagoga)
1881 9 Michał Włodarski Szczepan, Konstancja Ożdżeńska Julianna Przemycka Piotr, Marianna Kremer Świętomarz
1895 21 Izrael,Kelman Jaskółka Gitla Kremer Staszów (synagoga)
1896 20 Władysław Wolski Józef, Józefina Wojnarowska Jadwiga Marta Kremer Robert, Karolina Święcicka Włoszczowa
1897 5 Froim Kramer Liba Berencwaig Sandomierz (synagoga)
1897 49 Władysław Kowalczewski Helena Kramer Kielce św. Wojciech
1907 2 Maer Rozenbaum Brandla Kremer Połaniec (synagoga)
1916 4 Uszer Goldszmit Rusza Kremer Połaniec (synagoga)
Itd.
1825 6 Adam Pierzchała Maciej, Anna Staniszewska Stępkowska Elżbieta Katarzyna Kromer Fryderyk, Antonina Wołowska Piotrkowice gm. Wodzisław
1830 6 Karol Kromer Fryderyk, Bogumiła Lendel Anna Gajewska Mateusz, Franciszka Borkowska Starachowice-Wierzbnik
1839 14 Franciszek Warwas Józefa Kromer Denków
1853 17 Franciszek Kromer Ludwika Szcześniak Denków
1856 4 Walenty Szczuka Szczepan, Marianna Cyp Anna Kromer Krystian, Marianna Długosz Bedlno
1857 13 Franciszek Kromer Katarzyna Horoszy Denków
1859 20 Piotr PRZEMYSKI Maryanna KROMER Nowa Słupia
1879 9 Rudolf Bąk Fryderyk, Wilhelmina Engelbrycht Zofia Przemyska Piotr, Marianna Kromer Świętomarz
1885 7 Konstanty Wolski Szczepan, Marianna Kostkowska Bronisława Przemyska Piotr, Marianna Kromer Świętomarz
1893 2 Julian Skrzyński Marianna Kromer Sandomierz (par. Św.Pawła)
1899 34 Wincenty Kromer Władysław, Elżbieta Kozik Marcjanna Minda Mikołaj, Zofia Turek Mirzec
1907 78 Jan Kromer Władysław, Elżbieta Kozik Agata Niewczas Antoni, Antonina Maciejczak Mirzec
1913 14 Antoni Kromer Krystian, Antonina Chudzik Feliksa Marianna Jasińska Jan, Waleria Zygmuntowicz Starachowice-Wierzbnik
1922 54 Józef Kuźdub Ludwik, Antonina Derlatka Józefa Kromer Wincenty, Marjanna Minda Mirzec
Itd.


Zgony
1741-1781 80 Andrzej Kremer Lat 40 Staszów Staszów
1810 2 Franciszek Kremer Nowy Korczyn
1810 3 Wawrzyniec Kremer Nowy Korczyn
1826 18 Jankiel Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1835 28 Fayga Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1835 31 Mortka,Herszla Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1838 29 Moszek Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1842 79 Jakób Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1863 21 Abraham Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1869 7 Fajga Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1869 28 Joel Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1873 46 Dobra Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1874 18 Malka Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1875 13 Hana Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1875 25 Fajga Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1879 18 Szlama Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1886 33 Boruch Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1889 32 Rysia Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1889 64 Robert Kremer Grzegorz Karolina Włoszczowa Włoszczowa
1890 32 Rysia Kremer Połaniec (synagoga) Połaniec
1890 98 Raizla Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
1890 154 Rywka Kremer Staszów (synagoga) Staszów (synagoga)
Itd.
1830 153 Józef Kromer Jędrzejów Jędrzejów
1831 110 Józef Kromer Jędrzejów Jędrzejów
1837 63 Karolina Kromer Denków Denków
1840 87 Adam Kromer Skalbmierz
1843 27 Chrystian Kromer Denków Denków
1855 249 Ludwika Kromer Denków Denków
1863 1 Ignacy Kromer Denków Denków
1867 14 Franciszek Kromer Denków Denków
1868 7 Marianna Kromer Denków Denków
1869 100 Stanisława Kromer Sandomierz NNMP (Katedra) Sandomierz NNMP(Katedra)
1872 53 Wojciech Kromer Franciszek Wiktoria Raczyńska Kluczewsko Kłudzie
1873 75 Teofil Kromer Franciszek Wiktoria Raczyńska Kluczewsko Kłudzie
1874 40 Stanisław Krumer Władysław Elżbieta Kozik Starachowice-Wierzbnik Lipie
1874 66 Edward Alfons Przemycki Piotr Marianna Kromer Świętomarz Jadowniki
1875 71 Jan Kromer Sandomierz NNMP (Katedra) Sandomierz NNMP(Katedra)
1877 6 Jan Kromer Władysław Elżbieta Kozik Starachowice-Wierzbnik Lipie
Itd.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WARMINSKO-MAZURSKIE - SZLACHTA

Urodzenia
1884 49 Albert Otto Carl Kremer von Albert Adelheid Riess Olsztynek-Hohenstein Olsztynek (Hohenstein)

1888 48 Kaethe Alive Agnes Kromer von Albert Adelheid Riess Olsztynek-Hohenstein Olsztynek (Hohenstein)
1891 32 Amalie Adelheid Else Kromer Albert Adelheid Riess Olsztynek-Hohenstein Olsztynek (Hohenstein)


Sluby
1878 5 Joseph Wagner Faltin, Anna Sommerfeld Anna Gruskowitz Andreas, Theresia Kremer Gutkowo-Göttkendorf
1890 4 Johann Rötiger Kebben Johann Joseph, Maria Elisabeth Kremer Franziska Grossmann August, Rosa Poschmann Rodnowo
1901 15 Adolph Rudolph Froehlich Michael, Friederike Dakowski Auguste Louise Friderike Kremer Christian Johan, Caroline Marie Rybno (pow. mrągowski)

1882 6 Gustav Barwinski Valentin, Albertina Kromer Josephina Langkau Nicolaus, Rosalia Kojtka Prejłowo
1882 7 Albert Constantin Kromer von Joachim, Amalie Rawell Emma Adelheid Agnes Riess Otto, Adelheid Danielowski Zalewo - miasto
1884 6 Otto Danielowski Johann, Catharina Danielowski Antonie Kromer von Johann, Marianne Louise Kewell Olsztynek-Hohenstein

Zgony
1885 107 Anna Klimek Mathias Elisabeth Kremer Brąswałd-Braunswalde
1892 25 Joseph Klimmeck Mathias Elisabeth Kremer Brąswałd-Braunswalde

1886 5 Albertina Barwinsky Kromer Jacob von Maria von Nieswandt von Prejłowo

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIELKOPOLSKIE

Urodzenia
1808 44 Eleonora Kremer Konin
1822 13 Jan Kremer Konin
1825 159 Tekla Kremer Konin
1828 75 Marianna Kremer Konin
1830 27 Marcin Kremer Andrzej Karolina Blumer Dąbie
1830 120 Krystyna Witkowska Jan Karolina Kremer Szymanowice Oborskie Olędry
1832 29 Jan Kremer Przespolew
Itd.
1817 24 Michalina Kromer Michał Elżbieta Jankowska Dęby Szlacheckie
1823 9 Agata Blejda Chrystyan Chrystyna Kromer Dęby Szlacheckie
1823 19 Anna Chryst Kromer Bogumił Maryanna Mijer Dęby Szlacheckie
1826 40 Anna Zuzanna Hintz Marcin Wilhelmina Kromer? Dzierzbice Studzień
1836 17 Jan Kromer Licheń (Stary Licheń) Licheń
1840 59 Julianna Pinkowska Bogusław Michalina Kromer Dęby Szlacheckie


Sluby
1817 3 Walenty Zielaskowski Justyna Kremer Borysławice Kościelne
1843 14 Jan Liesko Krzysztof, Luiza Weideman Anna Karolina Justyn Langner August, Anna Justyna Kremer Dąbie (ewang.)
1846 34 Gottfryd Klatt Andrzej, Rozyna Bitner Justyna Kremer Adam, Agata Eichhorst Dąbie (ewang.)
1849 35 Gustaw Fryderyk Langner August, Anna Kremer Anna Rozyna Reich Krystian, Marianna Szulz Dąbie (ewang.)
1849 85 Michał Kremer Adam, Agata Eichhorst Marianna Rachuj Jan, Rozyna Szydler Dąbie (ewang.)
1854 57 Fryderyk Wegert Jakub, Anna Krystyna Sulz Mina vel Wilhelmina Langner August, Anna Kremer Dąbie (ewang.)
1855 14 Andrzej Marcin Kremer Józef, Julianna Józefa Szambulska Józef, Marianna Zielińska Koło
1855 24 Gottfryd Langner Jan, Dorota Kuss Anna Kremer Jakub, Justyna Dąbie (ewang.)
1867 8 Ferdinand Schewe Ludovica Kremer Chojnica-Morasko
1881 3 Karl Robert Fabian Anna Luisa Kremer Poznań św. Krzyż (ewang.)
Itd.
1828 6 Mertyn Gottlieb Anliza Kromer Rzgów
1871 123 Otto Hermann Kromer Maria Lonisa Walewska Poznań św. Krzyż (ewang.)

Zgony
1831 226 Antoni Kremer Koło
1836 24 Katarzyna Kremer Dąbie (ewang.)
1836 73 Maryanna Kremer Kazimierz Biskupi Kazimierz Bisk.
1837 2 Karolina Elka Andrzej Dorota Kremer Rdutów
1900 24 Zofia Kremer Stawiszyn Stawiszyn
Itd.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA

Urodzenia
1824 Jan Kremer Michał Rosin Schneider Dolina
1824 69 Marcin Rzepecki Jan Katarzyna Kremer Kałusz
1826 Marianna Kremer Michał Rosina Schnaider Dolina
1827 62 Anna Małgorzata Regner Piotr Małgorzata Kremer Kałusz
1832 Jan Kremer Michał Rosina Dolina
1834 Małgorzata Kremer Michał Rozalia Dolina
1834 77 Antoni Grzyb Kazimierz Katarzyna Kremer Kałusz
1834 81 Mateusz Kram Wilhelm Katarzyna Kremer Kałusz
1835 11 Wilhelm Kremer Kałusz Kałusz
1838 25 Józef Kremer Kałusz Kałusz
1839 Filip Kremer Michał Rozalia Dolina
1843 78 Jakub Kremer Kałusz Kałusz
1847 24 Jerzy Kremer Kałusz Kałusz
1847 31 Małgorzata Kremer Kałusz Kałusz
1866 196 Michalina Gruszycka Bazyli Cecylia Kremer Lwów św. Anna Lwów
1867 Jan Kremer Kałusz Kałusz
1868 Józefa Salomea Kremer Salomea Kremer Lwów św. Anna Lwów
1884 60 Julian Władysław Poźniewicz Władysław Regina Kremer Lwów św. Andrzej
Itd.
1783 Jan Kromer Jakub Katarzyna Dolina Mizuń
1785 Wincenty Kromer Jakub Katarzyna Hayduk Dolina Mizuń
1870 Aniela Henz Franciszek Maria Kromer Lwów św. Anna Lwów
1870 Józef Kromer Barbara Kromer Lwów św. Anna Lwów

Sluby
1823 Michał Kremer Rozina Schnneider Dolina
1823 13 Jan Rzepecki Andrzej, Brigita Izbinska Katarzyna Kremer Józef, Marianna Koch Kałusz
1826 6 Piotr Ragner Adam, Maria Małgorzata Kremer Jan, Maria Koch Kałusz
1828 Jan Kremer Anna Bauer Grzymałów
1851 2 Franciszek Abramowicz Franciszek, Agata Nowicka Anna Fiszer Tomasz, Teresa Kremer Ołyka
1856 18 Wilhelm Kremer Małgorzata Strömich Kałusz
1856 19 Józef Kremer Elżbieta Wohn Kałusz
1864 Kremer Zielonka Lwów św. Maria Magdalena
1900 2 Jan Wiewiórski Andrzej, Elżbieta Bocheńska Marianna Kremer Andrzej, Aniela Kozłowska Brzozdowce
1924 Bronisław Kremer Lewicka Lwów św. Antoni
1935 Kremer Piechowicz Lwów św. Antoni
Itd.
1848 Malik Katarzyna Kromer Lwów św. Antoni
1877 Julian Saśmiński Jan, Józefa Kromer Angela Nawrocka Julian, Michalina Michalska Tarnopol

Zgony
1824 52 Marcin Rzepecki Jan Katarzyna Kremer Kałusz
1827 14 Jan Rzepecki Jan Katarzyna Kremer Kałusz
1830 88 Jan Kremer Kałusz Kałusz
1838 16 Jan Fiszer Tomasz Teresa Kremer Ołyka Ołyka
1841 70 Jan Kremer Kałusz Kałusz
1871 Maria Kremer Chyrów Chyrów
Itd.
1851 Józefa Kromer Lwów św. Antoni
1854 Anna Kromer Lwów św. Antoni
1883 8 Sidora Mutka Antoni Julia Kromer Lwów św. Andrzej

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gruzja
1917 44zgon Christian Kremer Jakub Gruzja-Tbilisi śś. Piotr i Paweł Lazaret 8

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LITWA
1903 65 Ur Czesław Kremer Gustaw Paweł Bronisława Anie Podwiłłowicz Wilno ap. śś. Piotra i Pawła

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SKANY METRYK w Genetece Polskiej
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Odp: Kremer / Kromer w Krakowie XVII / XIX w

Postprzez akarwa » 13.08.2017

OBECNA populacja Kremer / Kromer / Kramer w Polsce i Europie

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KREMER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kremer w Polsce
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kremer.html
W Polsce jest 647 osób o nazwisku Kremer.
Zamieszkują oni w 96 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w m. Kraków ,a dokładnie 59.
Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku Katowice (35), Nowa Sól (25), Świętochłowice (22), Gdańsk (19), Opole (19), Krotoszyn (17), m. Białystok (17) i Zielona Góra z liczbą wpisów 13.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kremer w Niemczech
Statistik: Zahlen zum Nachnamen 'Kremer'
http://www.verwandt.ch/karten/absolut/kremer.html

In Deutschland gibt es 8176 Telefonbucheinträge zum Namen Kremer und damit ca. 21802 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 387 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in Limburg-Weilburg gemeldet, nämlich 267.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kremer w Szwajcarii
http://www.verwandt.ch/karten/absolut/kremer.html

In der Schweiz gibt es 39 Telefonbucheinträge zum Namen Kremer und damit ca. 104 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 23 Postleitzahlbereichen. Die meisten Anschlüsse sind in Zürich (803*) gemeldet, nämlich 6.
Weitere Postleitzahlbereiche mit besonders vielen Namensträgern sind Zürich (800*) (6), St. Moritz (3), Bern-Südwest (2), Basel-Umland (2), Genève (2), Dietikon (2), Dübendorf (1), Zollikerberg (1) sowie Zürich (804*) mit 1 Einträgen.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KROMER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kromer w Polsce
W Polsce jest 447 osób o nazwisku Kromer.
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kromer.html
Zamieszkują oni w 48 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w m. Kielce ,a dokładnie 64.
Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku Starogard Gdański (48), Starachowice (41), Gdańsk (28), m. Piotrków Trybunalski (24), Bełchatów (23), m. Wrocław (19), m. Łódź (16), Pruszcz Gdański (14) i m. Koszalin z liczbą wpisów 14.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kromer w Niemczech
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kromer.html
http://www.verwandt.ch/karten/absolut/kromer.html

In Deutschland gibt es 1136 Telefonbucheinträge zum Namen Kromer und damit ca. 3029 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 204 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in Esslingen gemeldet, nämlich 89.
Weitere Kreise/Städte mit besonders vielen Namensträgern sind Zollernalbkreis (63), Waldshut (61), Emmendingen (56), Breisgau-Hochschwarzwald (50), Lörrach (36), Schwarzwald-Baar-Kreis (36), Konstanz (35), Stuttgart (34) sowie Ortenaukreis mit 33 Einträgen.
Heinz Kromer kommt in Deutschland am häufigsten vor. Gerhard sowie Thomas sind die nächsten oft gefundenen Vornamen, gefolgt von Manfred, Michael, Dieter, Wolfgang, Jürgen, Klaus sowie Ernst.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kromer w Szwajcarii
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kromer.html
http://www.verwandt.ch/karten/absolut/kromer.html

In der Schweiz gibt es 43 Telefonbucheinträge zum Namen Kromer und damit ca. 114 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 23 Postleitzahlbereichen. Die meisten Anschlüsse sind in Lenzburg gemeldet, nämlich 7.
Weitere Postleitzahlbereiche mit besonders vielen Namensträgern sind Winterthur (5), Binningen (5), Basel-Umland (3), Visp (2), Poschiavo (2), Oberburg (2), Lausanne-Stadt (2), Stans (1) sowie Zürich (803*) mit 1 Einträgen.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRAMER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRAMER w Polsce
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kramer.html
W Polsce jest 1060 osób o nazwisku Kramer.
Zamieszkują oni w 111 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w m. Poznań ,a dokładnie 170.
Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku Międzychód (75), Środa Wielkopolska (56), Oborniki (56), m. Częstochowa (41), Wągrowiec (36), Poznań (33), Brzesko (30), Szamotuły (28) i Szczecin z liczbą wpisów 27.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kramer w Niemczech
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kramer.html
http://www.verwandt.ch/karten/absolut/kramer.html

In Deutschland gibt es 16198 Telefonbucheinträge zum Namen Kramer und damit ca. 43194 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 436 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in Berlin gemeldet, nämlich 474.
Weitere Kreise/Städte mit besonders vielen Namensträgern sind Region Hannover (303), Leer (244), Hamburg (241), Emsland (233), München (226), Köln (184), Gütersloh (171), Bremen (165) sowie Hochsauerlandkreis mit 165 Einträgen.
Peter Kramer kommt in Deutschland am häufigsten vor. Michael sowie Hans sind die nächsten oft gefundenen Vornamen, gefolgt von Wolfgang, Michael, Günter, Klaus, Horst, Helmut sowie Andreas.
http://www.verwandt.de/karten/absolut/kramer.html

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kramer w Szwajcarii
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kramer.html
http://www.verwandt.ch/karten/absolut/kramer.html

In der Schweiz gibt es 1063 Telefonbucheinträge zum Namen Kramer und damit ca. 2834 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 283 Postleitzahlbereichen. Die meisten Anschlüsse sind in Murten gemeldet, nämlich 47.
Weitere Postleitzahlbereiche mit besonders vielen Namensträgern sind Kerzers (29), Koblenz (27), Winterthur (26), Zürich (800*) (21), Basel-Umland (21), Neftenbach (21), Rafz (19), Wettingen (18) sowie Zürich (805*) mit 15 Einträgen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)


Powrót do K____