29370. Karwacki // Archiwum aneksy 451.....

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 612:Kosicki i Librowski współautorami Histori

Postprzez akarwa » 18.03.2018

Aneks 612
Kosicki i Librowski współautorami Historii Narodu Polskiego
LUDWIK KOSICKI W rękopisie wspólnie ze swoim uczniem Antonim Librowskim *) przygotował Historie Narodu Polskiego
.

Kim był Antoni Librowski ? - uczniem Kosickiego ! ….

* Prawnuk 1700-1825 Piotra Librowskiego,

Metryka zgonu od sw. Mikołaja 1825/akt 27/strona 10;
PIOTR LIBROWSKI lat 120 zmarł na Wesołej nr 253 w południe 18 marca; zgłosili WPan Michał Librowski syn zmarłego, kupiec i Obywatel MK oraz ks. Jan Berkowicz wikary z parafii i kolegiaty Wszystkich Swiętych (parafia Stradomia) "dla dania świadectwa prawem przepisanego

** Wnuk Michała Librowskiego

*** Syn Jana Librowskiego1797-1876 rektora UJ (1851-1852)
.. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1851-1852) 1797-1876 dzieci: M Zaloguj się 1828; M Zaloguj się 1830-1908; Ĺť Zaloguj się 1830; Ĺť Zaloguj się 1831-1915 & Zaloguj się 1820 | Ĺť Zaloguj się 1854-1940 |; M Zaloguj się 1840

**** 1808 ANTONI Piotr Paweł LIBROWSKI : Teofil Zebrawski - 1865
„Ołtarz ten wraz z obrazem zakupiony był przez JANA Librowskiego, którego syn Antoni sędzia trybunału krak. darował obraz rzeczony Towarzystwu nauk, Krak. - Stykający się z poprzednim, w ścianie pod tęczą, wznosił się podobnyż, cały ...
• **** Antoni Librowski gdzie szwagier Louisa Antoni Librowski był pisarzem Trybunału, jego brat Walery L. zagorzałym patryotą, a siostra żoną aptekarza Floryana Sawiczewskiego.

Antoni Librowski 1808-1856 – oficer WP, uczestnik powstania listopadowego i wojny polsko rosyjskiej lat 1830-1831, prawnik, pisarz sadu Nizszego w Ktakowie, sekretraz Trzybunału Rzeczpospolitej Krakowskiej
„Wizyta braci Malinowskich z Warszawy odbyta w Krakowie Dnia 17 grudnia 1830 roku: ...
Hilary Meciszewski - 1851

(str 9) Tym końcem pan Antoni Librowski Obywatel M. Krakowa, wysłanym został przez naczelnika gwardyi kuryerem do Warszawy, z odezwą adressowaną do ks. Adama Czartoryjs'iego, jako prezydującego wówczas w radzie administracyjnej ... z zapytaniem :JAKIE JEST ICH ZYCZENIE CO ZACHOWANIA KRAJU W.M. KRAKOWA w obec wydarzen w Królestwie ?” (Str 10 .. odpowiedz dla Krakowa … z prosba o spokoj i neutralność)
Antoni Librowski pisarz trybunału sądu krakowskiego, tutejszego; końcem pan Antoni Librowski Obywatel M. Krakowa, wysłanym został przez naczelnika gwardyi kuryerem do Warszawy, z odezwą adressowaną do ks. Adama Czartoryjskiego, jako prezydującego wówczas w radzie administracyjnej Królestwa, zawierającą pytanie, wyżej przeze mnie w treści wymienione. Wysłaniec naczelnika gwardyi miejskiej krakowskiéj, zastał w Warszawie rzeczy dużo zmieTe przeto nowe władze, odpowiedziały wszystkie na zgłoszenie się naczelnika ... cd

https://books.google.pl/books?id=UtNbAA ... ki&f=false
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 613:.Pileckie korzenie gniazda w Cherson na K

Postprzez akarwa » 23.03.2018

Aneks 613

Pileckie korzenie gniazda w Cherson na Krymie ?


http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=2512&p=26232&hilit=Cherson#p26231

20. Gniazdo krymskie "CHERSON" cz.1 epopeja 10 pokolen

viewtopic.php?f=45&t=2512&p=26232&hilit=Cherson#p26232

21. Gniazdo krymskie "CHERSON" cz.2 WSPOMNIENIA MIKOLAJA z Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy z Chersonu w tradycji rodzinnej kultywują :

KULT I
:

W 1830/1831 latach szlachta Królestwa Polskiego wznieciła powstanie w celu rozszerzenia swojego terytorium kosztem ziem białoruskich i ukrainskich (?) Carski rząd Rosji, któremu podlegało Królestwo Polskie ostro powaliło powstanie, zlikwidowało istnienie polskiej Armii i Sejmu, a winnych ostro karało ?)? Pojmanym został STANISŁAW KARWACKI ( syn Stanisława), mieszkający w tym czasie w Krakowie (może koło Krakowa). Za ukrywanie od wozmjesdija jednego z organizatorów powstania, on został powieszony , a jego żona „straciła zmysły”. ICH DZIECI ratując się porzucili rodzinny dom. Jeden z synów straconego w 1832 roku Stanisława Stanisławowicza Karwackiego z Krakowa, WACŁAW STANISŁAWOWICZ, jako 12 latek przedostał się z kupcami do byłej Noworosji, południowej Ukrainy, do miasta Cherson. Tam podjął pracę… Punktualność i umiłowanie pracy sprzyjało jego karierze w służbie, w której doszedł poborcy podatków, a trochę później do……..stopnia pułkownika służb sądowych armii rosyjskiej.

*
* STANISŁAW KARWACKI z Krakowa syn *Stanisława,
(stracony w 1832 roku 8 schyłku powstania listopadowego, ojciec zesłanego na Krym do Chersonu WACŁAWA KARWACKIEGO, założyciela gniazda krymskiego Karwackich) ujęty w materiałach Centralnego Państwowego Wojskowo-historycznego Archiwum ZSRR, w publikacji I,G. Tiszina, L. P. Piotrowskiego (1975) poświęconej Ruchowi Dekabrystów.

Карвацки Станислав Станиславович. ...strona 361
Także w monografii poświęconej carowi Mikołajowi I autorstwa Mikołaja Szildera, na str 100 jest wzmianka o Karwackim:
„..... Tarnowski, po wytrwaniu w oporze jeszcze przez miesiąc oddany pod nadzór na dwa lata; Cieszkowski, Czarkowski, Hożko, hrabia Ossoliński, KARWACKI..... po wytrwaniu... „ ?

xxxxxxxxxxxxx

„Император Николаи Первый: его жизнь и царствование „
Autorzy Николай Карлович Шильдер

Strona 100 (KARWACKI)
„..... Tarnowski po wytrwaniu w oporze jeszcze miesiać oddany pod nadzór na dwa lata, ..... hrabia ossoliński, KARWACKI .. Czerkowski po...... ?????

xxxxxxxxxxxxxx


Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sądu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sądowych armii. Jego żona Elżbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża. Mieli 11 dzieci. JESZCZE w 1900 ROKU pisali się jako „KARWACKI”potem już w większości (nie wszyscy) jako „KORWACKI”


1). ANDRZEJ KARWACKI; syn Wacława;Первый сын - Андрей родился в 1844 г. Он был врачом
,

ANDRZEJ WACŁAWOWICZ KARWACKI – lekarz
Andrzej Wacławowicz Karwacki urodził się w 1844 roku w Chersonie w biednej rodzinie szlacheckiej. Dziad Stanisław Stanisławowicz brał udział w Polskim powstaniu 1831 roku i był stracony przez władze carskie. Ojciec Wacław Stanisławowicz w związku z tym był zmuszony w wieku 12 lat porzucić Polskę i z taborem handlowym trafił do Chersonu.

Andrzej był pierwszym z wielodzietnej rodziny. Będąc ciekawym i pracowitym, od dzieciństwa obkładał się książkami, przyrodą, zwierzętami, a szczególnie medycyną. On z uporem przygotowywał się do wstąpienia w najbardziej prestiżowy w ówczesnej Rosji medyczny uniwersytet, czyli Sankt-Peterburską Akademie medyczno-chirurgiczną. W 1868 roku – miał 24 lata – to marzenie się zrealizowało, ale nie na długo.Od pierwszego dnia nauki w Akademii Andrzej Karwacki zaczął poświęcać na liczne w tym czasie studenckie koła, które później stały się podstawą ludowych ruchów rewolucyjnych, co znacząco wpłynęło na życie polityczne Rosji II połowy XIX wieku. W tych kółkach on poznał się z przyszłymi znanymi działaczami tego ruchu ( S. L. Czudnowskim, Z. I. Rapli, M.A. Natansonem

W 1869 roku Karwacki wziął najaktywniejszy udział w słynnych studenckich zamieszkach. Za zebraniu studentów w swoim strastnom wystąpieniu on wezwał wszystkich studentów do niepodejmowania zajęć dopóki wykluczeni studenci nie będą przywróceni na Akademie. Jako jeden z głównych organizatorów buntu, Andrzej był aresztowany, doproszen i zamknięty na kilka miesięcy w więzieniu na Wyborgskoj Stronie. Po osadzeniu, wśród 23 najbardziej aktywnych studentów, Andrzej był wykluczony z Akademii i zesłany do Chersonu pod jawny nadzór policji, bez prawa wstępu na wyższe uczelnie Rosji oraz przebywania w miastach uniwersyteckich.

Po przybyciu do Chersona brał udział w pracach ludowych kółek (pod przywództwem S.A. Czudnowskowo, A.A. Franżoli). Wielokrotnie składał prośby o pozwolenie na kontynuowanie wyższych studiów.....ale dla niego drzwi wszystkich uczelni Rosji były szczelnie zamknięte. W 1871 roku A. Karwacki do Odessy i zamierzał wstąpić w niedawno otwarty Noworosyjski uniwersytet, gdzie znowu otrzymał kategoryczną odmowę. W czasie pobytu w Odessie on brał udział w pracach studenckich kółek (kierował nimi G.Je. Afansajew). Tam blisko zapoznał się z Andrzejem Żelbowym, przyszłym przywódca „Ludowej Fali”,która dokonała zabójstwa Aleksandra II. Jednak w 1873 roku w celu kontynuowania nauki Andrzej był zmuszony opuścić Rosję i wyjechał do Niemiec
.
W Niemczech A. Karwacki wstąpił na wydział medyczny Wurzburgskiego/Bjurcburgskowo Uniwersytetu, jednego ze starszych w Europie, historia którego w tym czasie obejmowala 13 stuleci. W trakcie nauki Andrzej w pierwszym zajął się chirurgia. Jego ciekawość poznawczą zaspokajała duża i stara uniwersytecka biblioteka. W uniwersytecie on zapoznał się z pracami twórcy podstaw higieny Maksa Petenkofera, a także jemu udało się zakończyć szkołę sadownictwa i winorośli przy uniwersytecie, kursy sadowodow i winogradariej.

Po ukończeniu uniwersytetu w Wurburgu A. Karwacki powrócił do Rosji. Po spełnieniu wymagań prawnych Rosyjskiego Imperium, w 1877 roku on powtórnie zdał egzaminy dla potwierdzenia tytułu chirurga i obronił dyplom w Kijowskim Uniwersytecie im. Świętego Władymira. Doceniając jego wysoką wiedze medyczną Karwackiemu zaproponowano pracę naukową na uniwersytecie. Jednak on odmówił przedłużenia pobytu i szybkiej kariery w dobrze urządzonym mieście i poprosiło skierowanie w dowolny ujezd jednej z guberni Małejrosji. Prawie rok on pracował w Czernichowskim ujezdnom ziemstwie, a od 1 października 1878 roku rozpoczął pracę jako lekarz ziemski Wasiljewskiego obwodu lekarskiego Melitopolskiego ujezda

Andrzej Wacławowicz był ożeniony z Darią Iwanowna Ljubińską, której rodzice byli samodzielnymi farmerami. Andrzej i Daria mieli dzieci…

2) JAN KARWACKI / Iwan syn Wacława;за ним Иван -
Jan/Iwan był profesorem w Odesskim gimnazjum, dyrektorem miejskiej biblioteki. To była wyjatkowa duchowo osobowość. Zmarł chołostiakom.
3) WACŁAW KARWACKI/Wasyl syn Wacława;Сын Василий был полковником и жил в Херсоне
4) MIKOŁAJ KARWACKI; syn Wacława/Николай -, Mikołaj, syn Wacława, inzynier-energetyk, bardzo przystojny, lubił życie towarzyskie, mieszkał w Petersburgu
5) SERGIEJ KARWACKI; syn Wacława/Сергей
.

Sergiej Wacławowicz urodził się w 1861 roku w Chersonie. Wyższe wykształcenie rolnicze uzyskał w Pietrowsko-Razumowskoj Akademii Rolniczej, po czym podjął prace u hrabiego Mordienowa w Kaczi na Krymie. Wybitny sadownik światowej sławy. On był sredniego wzrostu, najbardziej elegancki i rezolutny z braci. Miał szaro-niebieskie oczy, był bystry,świetny opowiadacz i muzykant. Grał na skrzpcach i akordeonie. Wszyscy, którzy go spotykali zachwycali się nim. Jego żona Anna Nikołajewna Tomaszewa, z Kurska, w młodości straciła rodziców, a wraz z nią 9 dzieci było, które wyprowadziła wżzycie Młody agronom Siergiej Wacławowicz Karwacki zwrócił uwagę na strojna piękność i zaproponował jej rekę i serce. Oni pobrali się , lecz szczęscie nie było długowieczne. Przerwała je rewolucja październikowa. Ze wspomnień mieszkańców włości hrabiego Mordienowa wynika, ze chłopi żyli tutaj dostatecznie zarzitoczno. Sam hrabia był człowiekiem postępowym. On swoją działalnościa starał się ulżyć pracy chłopów przez nowoczesne systemy upraw i urzadzenia… Po rewolucji hrabia porzucił ojczyznę. Zarząd skonfiskowanym majątkiem sprawował dalej S.W. Karwacki, tak jak był specjalistom o wysokich kwalifikacjach z czułym znaniem życia i umiejętnością organizowania pracy.

Jednak zawiść jakiegoś bezrobotnego na to, że ktoś żyje lepiej,skłoniła do napisania donosu na zarzadzajacego. W nim wskazano, ze Karwacki „priaczet”- ukrywa kapitały Mordienowa a także dwóch krewniaków synów brata Georgija/Grzegorza, którzy ze szkoły realnej byli zmobilizowani do ruskiej armii i nie chcieli opuścić z nią swojej ojczyzny wraz z cofającym wojskiem. Ukrywali się u swojego Dziadka. Obydwaj bracia WIKTOR i EUGENIUSZ KARWACCY synowie Grzegorza bez sądu w 1921 roku zostali rozstrzelani w Symferopolu. Такая же участь была заготовлена Сергею Васильевичу. Он был арестован и расстрелян в Харьковской тюрьме, а труп был выдан жене Анне Николаевне со справкой о причине смерти, где говорилось, что умер он от "кишечной болезни", но след от пули фиксировал другую причину смерти. Taki sam los czekał Sergieja Wacławowicza Karwackiego. On był aresztowany i rozstrzelany w Charkowskim więzieniu, a trupa wydano żonie Annie Nikołajewnej z zaświadczeniem o przyczynie śmierci, że umarł na chorobę kiszek.

6) GRZEGORZ KARWACKI syn Wacława;Георгий агроном, основатель садоводства в г. Мелитополе, умер в 1933 г;
Grzegorz Wacławowicz urodził się 25 grudnia 1865 roku w Chersonie .Grzegorz Wacławowicz otrzymał wyzsze wykształcenie agronoma, ukończył Permsko-Razumowska wyższą szkołę rolniczą w Moskwie. Po jej ukończeniu pracował w Chersonie i Symferopolu jako agronom. Był ożeniony z Olgą Aleksandrowna Aleksandrową. U nich było 3 synów i córka.

Między Grzegorzem Wacławowiczem a jego starszym,i braćmi Andrzejem i Sergiejem była nie tylko braterska przyjaźń, ale także wspólne interesy w rozwoju sadownictwa W północnej części Melitopola (na wschód od Chersonu) znajdował się kawałek ziemi o powierzchni około 250 dziesiecin, który z powodu obecnosci sypkich piasków uważano za nie przydatny dla rolnictwa Własciciele tych ziem nie mieli z nich żądnego pożytku. Sezonowe wiatry przenosiły te piaski na wielkie odległości przynosząc rolnictwu ogromne szkody.W latach 50-tych ubiegłego stulecia w samorządzie Melitopola powstawała konieczność stworzenia połaczenia kolejowego Melitopola z Symferopolem, lecz brak środków corocznie odkładał budowę tej linii. Symferopolski Komitet Techniki Leśnej skierował do miasta Melitopola agronoma Gregorija Wacławowicza Karwackiego dla zorganizowania zatrzymania piasków we wspomnianej strefie. Terytorium tego piaskowego masywu znajdowało się w cześci we wsi Kizjar, a w części w mieście Melitopol. ……… Nazywano to Kozim Jarem..

W 1872 rozpoczęto a w 1874 zakończono budowę linii kolejowej z Melitopola do Symferopola, ale ruch pojazdów nie był regularny, gdyż przy silnym wietrze piasek całkowicie zasypywał tory. W kwietniu 1892 roku silny wiatr przywiał i uruchomił piaski, które nie tylko zasypały linie kolejową ale także kolejowe urządzenia i na ich oczyszczenie były utracone znaczace środki. Szczególnie w tym czasie Gregorij Wacławowicz Karwacki przystosowuje nieprzydatny dla rolnictwa kawał sypkich piasków. W ksiedze.. za 1893 rok pod numerem N 2609 z 3 listopada wskazano, ze G.W. Karwackiemu sprzedano szeljugowy fragment ziemi o powierzchni 3 dziesiecin za 120 rubli. W tym okresie w Melitopolu i jego okolicach praktycznie plonujace drzewa nie rosły. Przy badaniach życia i interesów chłopów, roślinności w klimatycznych w warunkach Melitopolskiego Kraju, Karwacki doszedł do wniosku , ze na tej ziemi przy znacznym niedostatku wilgoci mogą wzrastać owocowe drzewa i jagodniki, które mogłyby zatrzymywać ruch piasków i równocześnie przynosza płody.

Karwacki na powierzchni ¾ dziesięciny utworzył w mieście oazę na której były plantacje kłubinku, rozarii, kwietniki i kilku owocowych drzew. Itd…. Kwestie fachowe – hodowlane.Pierwszy znaczący urodzaj przyniosły winnice na Krymie u brata Sergieja, z Besarabii, Niemiec i innych krajów. Dla przeróbki winorosli w wino Karwacki pobudował dom w którym wytwarzano sok i różne sorty wina…. Niektóre wina okazywały się mieć wyjatkowo wysoką jakość…. Otrzymywały nagrody i medale…. Starszy brat Andrzej założył na tych, że samych piaskach przemysłowy sad na 25 hektarach, wraz z nim wielki ziemianin, uchodzca z Francji A.L. Filiber. W 1922 roku sady Andrzeja Karwackiego i N.A. Filibera zostałyznacjonalizowane i na ich bazie później była organizowana stncja sadownicza, a potem filia Ukrainskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Sadownictwa. Zapomniano, że stali u zródeł powstania Melitopolskiego sadownictwa…. Andrzej był pierwszym chirurgiem Melitopola, okazywał nieocenioną praktyczną pomoc mieszkańcom miasta.

7) ANASTAZJA KARWACKA; c. Wacława .Анастасия - врач, жила в Петербурге; Anastazja Wacławowna Karwacka – lekarz, mieszkała w Petersburgu

8) OLGA KARWACKA; c. Wacława, Ольга (Леля) - фельдшер-акушерка, жила в Херсоне, пользовалась большим авторитетом в городе, как специалист; Olga Wacławowna Karwacka – felczer – akuszerka, mieszkała w Chersonie, cieszyła się duzym autorytetem w mieście,

9) ELIZAWIETA KARWACKA , c. Wacława Елизавета - педагог, жила в Одессе Elzbieta Wacławowna Karwacka – pedagog, mieszkała w Odessie

10) HELENA KARWACKA, c, Wacława; и Елена, которая умерла в молодом возрасте.
Helena zmarła w młodym wieku

11) KONSTANTYN KARWACKI


Ich potomkowie stanowią elitę rosyjskiej inteligencji w Kijowie, Petersburgu, Moskwiexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


KULT 2 KSIĘŻNICZKA WEGIERSKA ?

Z opowiadań rodzinnych Karwackich jeden z założycieli rodu był uchodzca z Chorwacji i nazywał się Harwackij. Z czasen litera H zmieniła się na K. W 1460 roku jeden z Karwackich ożenił się z siostrą króla wegierskiego Macieja Korwina, który przy wsparcuy drobnych i średnich feudałow i obywateli przeprowadził centralizacje kraju, powołał stała armię i uwolnił Wegry od zależności tureckiej.


W Niesieckim za Szymonem Staropolskim Monument Polonia – Sartmatia znajdujemy, że na przełomie XV/XVI jedenym z wnuków/ lub porawnuków Wincentego Granowskiego i jego żony Elzbiety z Pilczy (Z rodu Toporczyków-Pileckich, wywodziła się Elżbieta Granowska, córka wojewody sandomierskiego (1368) Ottona z Pilczy - Pilecki herbu Topór. – jak tez trzecia żona Władysława Jagiełły) oraz ich syna Jana hrabhiego na Pilczy, kasztelana krakowskiego był:

*** na ostatek wojewoda Sandomierski 1523. Stanisław, któremu do śmierci Zygmunt Król puścił był starostwo Grodeckie, in MS. Petricov. żona jego Katarzyna Węgierka z książąt Węgierskich, co o niej opowiada jej nagrobek w Pilcy,( Starowol. in Monum.) umarł 1527. w Pilcy pogrzebiony

Był on herbu Leliwa gdzie na niebieskim polu jest pólksiezyc a nad nim gwiazda. Inna gałęź Pileckich pisała się herbu Topor

** Hrabia na Pilczy - Pilecki (Granowski) Jan h. Leliwa (ok. 1405–1476), kasztelan krakowski. Był synem Wincentego Granowskiego (zob.) i jego drugiej żony Elżbiety z Pilicy (zob.), od r. 1417 trzeciej żony króla Władysława Jagiełły. Matka w trosce o przyszłość syna i zapewnienie mu pozycji godnej królewskiego pasierba spowodowała (wykorzystując fakt przetrwania dawnych form ustrojowych na terenie Jarosławszczyzny), że Jagiełło postanowił w początkach 1420 r. przenieść prawo zwierzchnie nad lennikami jarosławskimi na osobę P-ego i nadać mu tytuł hrabiego. Wg Jana Długosza decyzję tę udaremnił kanclerz Wojciech Jastrzębiec *) , który odmówił przywieszenia pieczęci do sporządzonego przywileju, argumentując swój czyn troską o dobro państwa. Wydaje się jednak, że zaważył tu przede wszystkim ogólny sprzeciw opinii publicznej. Po śmierci Elżbiety Jagiełło otoczył jej dzieci troskliwą opieką. Dn. 16 VII 1420 w Wiślicy, za zgodą najwyższych dostojników małopolskich, poświadczył, że dobra łańcuckie i tyczyńskie dzierży jedynie dożywotnio na mocy cesji zmarłej i po jego śmierci przejdą one na własność jej dzieci (choć kupił je od babki P-ego Jadwigi, wdowy po Ottonie z Pilicy (zob.). W istocie już 21 VIII t. r. zwrócił te dobra Janowi, zwanemu do r. 1450 częściej Granowskim (po ojcu) niż Pileckim (po matce). Od r. 1424 uczestniczył on w zjazdach generalnych ziemi krakowskiej i sandomierskiej. W r. 1430 dawał królowi porękę za Jana Długosza z Niedzielska, a w r. n. poręczył Żegocie z Łękawy za Krzesława z Grzybowa. Co najmniej do r. 1450 P. rezydował głównie na zamku łańcuckim, w którym gościł wielokrotnie Władysława Jagiełłę, gdy ten udawał się na Ruś (w l. 1421, 1423, 1424, 1427, 1431, 1433, 1434).

*) w kręgu prymasa Wojciecha Jastrzebca występował w latch 30tych wieku XV JAN KARWACZsKI:

"KARWACZski" , PIERWSZE BRZMIENIE NAZWISKA ma miejsce w dokumencie Prymasa Wojciecha Jastrzębca: 22 marzec 1436 JAN KARWACKI / Karwaczski (syn sędziego Nelascariusa i Małgorzaty de Carwacz) świadkiem na dokumencie kaliskim przyjętym przez arycybiskupa gnieźnieńskiego (1423-1436) Wojciecha Jastrzębca *) – przyjętym na zamku w Opatowie k . Wieruszowa …. . Prymas WOJCIECH był też herbu Jastrzębiec więc Jan Karwaczski de Karwacz (herbu Bolesta/Boleścic) byli z jednego rodu. Związany z dworem prymasa IANNIS KARWACZSKI mógł być więc protoplastą rodzin kalisko-gnieźnieńskich , jurajskich lub sandomierskich z RYTWIAN ( w XV/XVI wielka rezydencja prymasa i jego spadkobierców)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


KULT 3 : herb Labędź z gwiazdą czy raczej Leliwa ?
.

Z pokolenia na pokolenie Karwaccy przekazywali sobie rodzinny herb w postaci płynącego białego Łabędzia z 8 ramienna gwiazda nad jego głową (odmiana herbu Łabędź ??? a MOŻE LELIWA ???). Wyobrażony on był na herbowej pieczęci i na metalowej pieczątce do pieczętowania poczty.

Wacław Stanisławowicz główne relikwie swojego rodu przed śmiercią przekazał swojemu synowi Grzegorzowi Karwackiemu. Grzegorz Wacławowicz Karwacki przed masowymi represjami 1930 roku i jego druga żona Elena Nikołajewna zakopali te rodzinne relikwie w byłym swoim sadzie w Melitopie. Z czasem miejsce ukrycia zostało utracone a wraz z nimi pieczęć i pieczątka.


Nie ma odmiany herbu Łabędzia z gwiazda. Mając wizeruenek tylko w pieczęciach herbowe i pocztowej, może księżyc w hjerbie Leliwa uważali za łabedzia ?, na którym jest 6 ramienna gwiazda (u nich 8 ramienna ? )


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


CZY w domenach Pileckich zyli KARWACCY ?


Oczywiście jest mnóstwo gniazd Karwackich na Juzre Małopolskiej od Czestochowy do Krakowa, dalej w dawnym Sandomierskim od Jędzejowa po Saandomierz i Lublin.
W XVIII wieku znajdujemy Karwackich w samej Pilczy (obecnie Smoleniu) i jej okolicy:


viewtopic.php?f=45&t=2512&p=26381&hilit=gniazda+jurajskie#p26381


GNIAZDO/parafia PILICA/pow. lelowski:
Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu.
JENDRZEJ KARWACKI (SUMARIUSZ DOKUMENTÓW KAMERY WOJNY I DOMEN W BIAŁYMSTOKU1796-1807/1469. 13 V 1797. Maciej Klichowski, Jędrzej Karwacki, Math Kwaśniowski, UrządMiasta Pilicy poświadczają, Żee Żyd Mejer Lewkowicz zamierza załatwić sprawy w kordonie rosyjskim; rkps; pol.; sygn. 2461; k. 20.; poz 471 ... 1469
JAN KARWACKI; ROCZNIK WOJSKOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO na rok 1818Pułk 2 piechoty : Sztab niższy KARWACKI JAN Podlekarz

GNIAZDO/parafia STRZEGOWA/pow. lelowski:
Dom nr 19 (spis mieszkańców 1791)
Ur 1751 : SZYMON KARWACKI, l. 40
Ur. 1759 : MARIANNA KARWACKA, l. 32


GNIAZDO/parafia STRZEGOWA- wieś Kompiąłka/pow. lelowski:
Dom nr 9 mieszka:
ur. 1761: KONSTANCJA KARWACKA, l. 30 żona ?????/bratowa Szymona ?
ur. 1789 : ANTONI KARWACKI. L. 2
a wraz z nimi Jacenty Janolik z żoną Kunegundą i synami Marcinem i Janem;
Szczepan Janolik z żoną Marianną i synem


GNIAZDO SMOLENIE (dawna PILCZA) :

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Smoleniu/Parafia Pilica nie ma mieszkających tam Karwackich, są natomiast 3 rodziny Franczyków:

6) Jan Franczyk l, 25 (ur. 1766) z żoną Brygidą l. 24, bratem Jendrzejem lat 40, synem Wawrzyńcem 9 i Janem lat 6.
7) Sebastian Franczyk l. 30 (ur 1761), żona Agnieszka l.24, matka Marianna l. 50,
19) Ignacy Franczyk l. 30 (ur 1761), z żoną Magdaleną l.24 synami Franciszkiem lat 8, Walentym 1, c. Katarzyną 6 i Justyną 4.

GENERACJA 1790
Na mikrofilmach akt USC parafii Strzegowa pomiędzy Wolbromiem a Pilicą trafiam na nowe gniazdo KARWACKICH w SMOLENIU-STRZEGOWIE:
Z ustaleń spisowych 1791 roku wynika, ze w Smoleniu Karwackich nie było. Zapewne Andrzej wżenił się w Smoleniu:

GNIAZDO SMOLENIE (dawna Pilcza):

Synowie Andrzeja i Marianny z Pilicy ????
ANDRZEJ KARWACKI ( ur. 1796) ze Smolenia
MAGDALENA z d. Woytalówna-KARWACKA (ur.1799)
* ich syn MARCIN KARWACKI (ur. 1823)
* ich córka KATARZYNA KARWACKA, ur. 7 maja 1826; zmarła 17 stycznia 1829
* ich syn IGNACY KARWACKI, ur. 2 lutego 1829
UWAGA: prof. matematyki w IT w Krakowie ????

* Syn MARCIN KARWACKI syn Andrzeja ? (ur, 1823) ożeniony z Justyną (ur. 1835) z Franczyków:
* *JAN KARWACKI ich syn ur. 27.X.1865 roku, zm. 6. XI.1865
* * JULIANNA KARWACKA, c. Marcina i Justyny, ur. 30.XII.1867..

brat Andrzeja ? JACEK KARWACKI .. ur ok. 1810 .... zmarły 19 listopada 1862
AGNIESZKA KARWACKA ,ur. w 1816 roku w Smoleniu córka Franciszka i Ewy z Lataczów Pociejów, żona Jacka Karwackiego,
AGNIESZKA KARWACKA jw. wdowa po Jacku 22. X. 1866 wychodzi w Smoleniu/Strzegowie za wdowca Wojciecha Bąbe, lat. 53

ANDRZEJ (miał syna Marcina), JACEK, mogą być synami Andrzeja i Marianny z Pilicy
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40


W Słowniku geograficznym Królestwa.... o miejscowości SMOLEŃ:

" wieś, folwark, ruiny zamku, pow. olkuski, gm. Pilica, parafia Strzegowa, przy drodze z Pilicy do Wolbromia, w wyniosłem położeniu..... (...). Ruiny Zamku, piękny ogród i malownicze położenie 40 os.. 293 mieszkańców; w 1827 roku 32 os. 194 mieszkańców,1876 folwark mórg 691. W 1877 od Hubickich kupił go Leon Epstein i wcielił do dóbr Pilica. Smoleń wchodził wczesniej w skład dóbr Ogrodzieniec, których właściciel Serwryn Bonar wystawił (lub odbudował) tutejszy Zamek. w II połowie XVIII wieku była tutaj fabryk szrutu"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalej patrz gniazda krakowskie i sandomierskie

akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 614: gniazda tarnowskie

Postprzez akarwa » 08.04.2018

Aneks 614:

Gniazda tarnowskie


NIECIECZA

Marcin Karwacki / Karczwazki i Marianna Leibies z Niecieczy k/. Krakowa ; 5 km na SWW od Dabrowy Tarnowskiej
Syn Ludwik chrzest 22 sierpien 1846

Lludovicus Karczwazki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
22 sierpień 1846
Nieciecza, Zieciecza, Kraków, Poland father: Martinus Karczwazki
mother: Marianna Leibies


RADGOSZCZ

Wincenty Karwaki /Karwacki / Karczwazki i Teresa baranowska z Maniów i Radgoszczy w diec. Tarnów
Córki:
Anna Teofila 27 kwiecień 1783 w Radgoszczy 5km na E od Dabrowy tarnowskiej
Marianna Teodora ch. 2 kwiecień 1781
Anna Salomea ch 18 lipiec 1792 z Maniów n. Wisła koło Szczucina


RADGOSZCZ MANIÓW

Anna Salomea Karwaki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
18 lipiec 1792
Maniów, Maniów, Kraków, Poland father: Vincentius Karwaki
mother: Theresia Baranokus

Anna Theophila Karwicki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
27 kwiecień 1783
Radgoszcz, Radgoszcz, Kraków, Poland father: Vincentius Karwicki
mother: Teressia

Marianna Teodora Karwick
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
2 kwiecień 1791
Maniów, Maniów, Kraków, Poland father: Vicentius Karwick
mother: Thersia Barnawyska


TARNÓW

Regina Karwacka Michalczyk z Tarnowa
Mąż Kazimierz
Syn Jan
Regina Karwacka Mother
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900
spouse: Casimirus Michalczyk
child: Joannes MichalczykSofia Karwacka matka Salomei diec. Tarnów


Sophia Karwacki Mother
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900
child: Salomea

SŁOPNICE limanowskie

Walenty Karwacki ze Słopnic 5 km na SW od Limanowej Mąz Agnieszki Rysiówny
Ojcec:
**Helena Kunegunda Karwacka chrzest 18 sierpień 1822
Słopnice, Słopnice, Kraków, Poland – diec. Tarnów
**Józef Karwackiego chrzest 14 marzec 1825 par. Limanowa
Joseph Karwacki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
14 marzec 1825
Limanowa, Limanowa, Kraków, Poland father: Valentinus Karwacki
mother: Agnes Rysiowna


Karwacki // Archiwum aneksy 167-348 - Biblioteka Genealogii ...
www.genealogia.okiem.pl › ... › Słownik Biograficzny › K____
1. Kopia
16 sie 2013 - Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900. Joseph JÓZEF Karwacki 1825 z Limanowej syn WALENTEGO i Agnes Rysiównej father:Valentinus Karwacki 1800 mother:Agnes Rysiowna 1800 baptism: 14 Marzec 1825 Limanowa, Limanowa, Kraków, Poland Poland, Tarnow Roman ...

Valentinus Karwacki
mentioned in the record of Joseph Karwacki
Name Valentinus Karwacki
gender Male
Wife Agnes Rysiowna

Son Joseph Karwacki
Other information in the record of Joseph Karwacki
from Polen, Tarnau, Kirchenbücher des römischen-katholischen Bistums Tarnau
Name Joseph Karwacki
Event Type Baptism
Event Date 14 Mar 1825
Event Place Limanowa, Limanowa, Kraków, Poland
House Number 2
Gender Male
Father's Name Valentinus Karwacki
Mother's Name Agnes Rysiowna

Volume Beginning Year 1833
Volume Ending Year 1842

Helena Cunegundis Kaszwacki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
18 sierpień 1822
Słopnice, Słopnice, Kraków, Poland father: Valentinus Kaszwacki
mother: Agnes Rys

Valentinus Karwacki
Father
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 spouse: Agnes Rysiowna
child:Joseph Karwacki


BRZESKO

Benuidus Karwacki z Brzeska diec. Tarnów
Zona Katarzyna Wojewoda
Syn Jakub Karwacki chrzest 22 lipec 1827

Jacobus Karwacki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
22 lipiec 1827
Brzesko, Brzesko, Kraków, Poland father: Benuidus Karwacki mother:Catharina Wajewada

Other information in the record of Jacobus Karwacki
from Polen, Tarnau, Kirchenbücher des römischen-katholischen Bistums Tarnau
Name Jacobus Karwacki
Event Type Baptism
Event Date 22 Jul 1827
Event Place Brzesko, Brzesko, Kraków, Poland
House Number 24
Gender Male
Father's Name Benuidus Karwacki
Mother's Name Catharina Wajewada

Volume Beginning Year 1790
Volume Ending Year 1889

Benuidus Karwacki Father
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 spouse: Catharina Wajewada
child: Jacobus Karwacki
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Poprzednia strona

Powrót do K____