31815. Malczewscy h. Tarnawa początki

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Malczewscy h. Tarnawa początki

Postprzez megi56 » 21.04.2017

Niewiele możemy znaleźć na temat początków Malczewskich herbu Tarnawa.

Ciekawa jest wzmianka o Malczewie w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, świadcząca o posiadaniu Malczewa przez Michała Malczewskiego Tarnawy już w XV wieku. Michał ów mógłby być ojcem poniżej wymienionych braci Mikołaja i Macieja.
Obrazek
Wg Metryk Koronnych są wymienieni: 8.06.1523 Mikołaj Malczewski i 07.07.1523 Maciej Malczewski, który sprzedaje swojemu bratu Mikołajowi swoją część Malczewa.
To być może obala prawdziwość poniższej informacji K. Niesieckiego, że Malczewscy pochodzą z ziemi Sanockiej. Wygląda na to, że wcześniej byli w Malczewie, a w ziemi Sanockiej dopiero później.
Wg Herbarza K. Niesieckiego
"W ziemi Sanockiej. Samuel 1687. Katarzyna zakonnica Ś. Klary w Sączu 1701. N. Malczewski miał za sobą Katarzynę Kuczkowską wdowę po Franciszku Czyżowskim. N. Malczewski Gorzycką herbu Doliwa, z tej córka Teressa dostała się w małżeństwo Stradomskiemu stolnikowi Owruckiemu, babka jej była Morawska herbu Dąbrowa […]. W roku 1778 Szymon Malczewski podczaszy Chęciński. - Ignacy komornik graniczny Chęciński. - Paweł regent. - Ludwik wiceregent Chęcińscy. - W r. 1788. Julian pisarz grodzki Chęciński. - Krasicki".
Co do wyżej wymienionego pierwszego N. Malczewskiego, to wg M. Minakowskiego chodzi o Mikołaja Malczewskiego, którego żoną była Katarzyna Kuczkowska Herbu Jastrzębiec (ona 1671-1733), wdowa po dwóch mężach Janie Dąbskim zmarłym w 1709 r. i Franciszku Zaklika Czyżowskim. Drugiego Malczewskiego nie udało się zidentyfikować i co ciekawe - ród Gorzyckich jest z Wielkopolski. Zidentyfikowałam natomiast córkę Teresę wydaną za Stradomskiego. I tu nasuwa się pytanie za którego?
Wg K. Niesieckiego mężem Teresy był Michał. Wg "Urzędników dawnej Rzeczypospolitej od XII-XVIII w." mężem był Jerzy i raczej tak było.
" - Michał Stradomski, rzekomy wojski lubelski (nominacja po awansie Jakuba Michałowskiego 30 IX 1659, zapewne nie zrealizowana, bo potem nominacja 7 V 1661 Wacława Stoińskiego - "po Michałowskim").
- Jerzy Stradomski, stolnik owrucki (nom. 29 XI 1685, być może nie objął urzędu)".
Teresa ur. się wg K. Estreichera w 1679 r. i zmarła w 1729 r.

Pozostałe postaci są mi znane i piszę o nich w drzewie, a Ignacy występuje w Tarnawach nieprzypisanych. Wyjątkiem jest Ludwik, którego nie zidentyfikowałam.

Wg „Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, i.t.d.”. Publikacja ta została wydana we Lwowie w roku 1845 nakładem Kajetana Jabłońskiego ; drukiem Wawrzyńca Pisza. Pod literą „M” na stronie 209 znajduje nazwisko Malczewski. Pod tym nazwiskiem wymienieni są:

1. Malczowski Tarnawa Poracz Jan: Królowie na których głosowali – Jan Kazimierz 1648; ziemie z których głosowali – Województwo Sandomierskie.
2. ? Malczewski Tarnawa: Królowie na których głosowali – August II. 1697; Ziemie z których głosowali – Województwo Sandomierskie.
3. Malczewski Tarnawa Adam: Królowie na których głosowali – August II. 1697; Ziemie z których głosowali – Województwo Łęczyckie.
4. Malczewski Tarnawa Andrzej: Królowie na których głosowali – August II. 1697 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Łęczyckie.
5. Malczewski Jan: Królowie na których głosowali – August II. 1697; Ziemie z których głosowali – Ziemia Dobrzyńska.
6. Malczewski Tarnawa Samuel: Królowie na których głosowali – August II. 1697 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Sandomierskie.
7. Malczowski z Malczowa Stanisław: Królowie na których głosowali – August II. 1697; Ziemie z których głosowali – Województwo Krakowskie.
8. Malczewski Benedykt: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; Ziemie z których głosowali – Powiat Piński.
9. Malczewski Ignacy, regent kancellaryi: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Wołyńskie.
10. Malczewski Skarbek Ignacy, starosta. Plawski, poseł wojew. Kaliskiego: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Kaliskie. Abdank.
11. Malczowski Tarnawa Ignacy, komornik Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; ziemie z których głosowali – Województwo Sandomierskie.
12. Malczowski Tarnawa Ludwik, subdelegat grodzki Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; Ziemie z których głosowali – Województwo Sandomierskie.
13. Malczowski Tarnawa Szymon, sędzia kapt. Województwo Sandomierskie, wice-regent grodzki Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; Ziemie z których głosowali – Województwo Sandomierskie.

Pozwoliłam sobie dostawić herb Tarnawa tam gdzie jest to pewne lub prawie pewne. Początki Malczewskich Tarnawa są w XV wieku w Malczewie. [Słownik Geograficzny i Metryki Koronne z 1523 r.]. Później osiedlili się w ziemi Sanockiej, a następnie przenieśli się do Województwa Sandomierskiego, o czym świadczy np. postać Samuela. Najstarszym dokumentem z Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącym Malczewskich jest akt ślubu Mikołaja Malczowskiego z Zofią Łącką w 1713 r. w Bebelnie. Ogólnie najstarszym udokumentowanym Malczewskim jest Jakub Jakusz Malczewski herbu Abdank (ok. 1400-1465) z żoną Świętomirą. Ta linia Wielkopolska, biorąca początki ze Świerczyny jest najstarsza, choć może to świadczyć o tym, że tylko tam zachowały się tak stare dokumenty. Najliczniejsza grupa Tarnawów osiadła głównie w okolicach Jędrzejowa w Świętokrzyskim, ale występują również w wielu okolicznych miejscowościach, część na wschodzie – głównie Ukraina. Niektórzy osiedli na ziemi Łódzkiej. W późniejszym okresie występują licznie na Mazowszu i w samej Warszawie.
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do M____