32673. Machczyńscy herbu Machwicz z Sosnowa

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Machczyńscy herbu Machwicz z Sosnowa

Postprzez megi56 » 07.01.2018

Do tekstu na podstawie publikacji Piotra Gałkowskiego "Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX w." dostawiłam znalezione indeksy z Geneteki na Genealogach:
z parafii Gozdowo, pod którą podlega Dzięgielewo
z parafii Rogowo pod którą podlega Sosnowo

Jest to źródło informacji o występujących tam osobach. Skupiam się tylko na tych osobach, które znalazłam w aktach metrykalnych i indeksach. Niektóre fakty poprawiłam wbrew ogólnie utartym opiniom, dostawiłam niektóre daty. Wiele na temat tej linii Machczyńskich można się dowiedzieć z bardzo ciekawej i obszernej publikacji Pawła Wasiaka http://wasiak.jcom.pl/machcinscy.pdf, Dariusza Szpejenkowskiego http://www.szpejankowski.eu/index.php/r ... j/163.html
oraz bezpośrednio z publikacji w/w Piotra Gałkowskiego http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=44467

Machczyńscy generalnie pochodzą z parafii Proboszczewice ze wsi Machcino, a później przenieśli się do parafii Gozdowo do wsi Dzięgielewo. Występowali pod kilkoma herbami. Machczyńscy herbu Machwicz, o których poniżej wywodzą się z Machczyńskich herbu Dołęga. Trudno określić kto pierwszy zmienił herb. Nawet występujący w tym opracowaniu Paweł i Franciszek wnuk Pawła są wg Bonieckiego i wg PSB herbu Dołęga. Może jego syn Piotr był pierwszym herbu Machwicz.
Najstarszym znanym ze źródeł Machczyńskim tej linii był Paweł zmarły w swoim majątku w Dzięgielewie dnia 16.10.1711 r. Jego synem był Wojciech występujący w akcie chrztu z 1715 r. jako chrzestny. Wojciech miał żonę Rozalię i poniżej widać jego potomstwo w latach 1718-1729. Drugim synem Pawła był Jan - wg Bonieckiego w 1724 r. skarbnik dobrzyński, zmarły w 1740 r., żona Ewa, w 1708 r. urodził im się w Sikórzu syn Kazimierz. Trzecim synem Pawła był Piotr Machczyński – urodzony około 1700 r., chyba w Dzięgielewie. Piotr poprzez małżeństwo z Katarzyną Świeżawską z pobliskich Świeżaw wszedł w posiadanie wsi Sosnowo. "Wieś Sosnowo pojawia się w dokumentach w 1502 roku jako jedna ze wsi w parafii Rogowo. W rejestrze z 1673 roku Sosnowo ujęte zostało łącznie ze Świeżawami. Trudno określić, gdzie rozmieszczone były gospodarstwa szlachty. Sosnowo połączone było w I poł. XVIII wieku ze Świeżawami i należało do Stanisława Świeżawskiego. Po jego śmierci tuż po 1729 roku Sosnowo oddzielone zostało od Świeżaw i przeszło w posiadanie córki Stanisława, Katarzyny, którą poślubił Piotr Machczyński. W ten sposób Sosnowo przeszło w posiadanie rodziny Machczyńskich herbu Machwicz. W 1789 r. jako właścicielka majątku Sosnowo występuje już tylko jego żona Katarzyna." [Załącznik do Uchwały Nr XVII/33/12 Rady Gminy Rogowo z 30 października 2012]. Piotr zmarł w Sosnowie ok. 1760 r. Myślę tak ponieważ jego żona wyszła jeszcze po raz drugi za mąż, o czym poniżej. Piotr z Katarzyną miał synów Franciszka i Hipolita. (przypisywany mu syn Wojciech był synem Franciszka, co udowodnię w dalszej części). Z obu synów Piotra zachowały się jedynie dokumenty o Franciszku. Odnalazłam akt zgonu Franciszka z dnia 22.03.1806. -zmarł w Rempinie par. Gozdowo i został pochowany w kaplicy Zielińskich w klasztorze oo bernardynów w Skępem. W tym akcie jest wpisana jego data urodzenia 28.10.1742 i imiona rodziców Piotr i Marianna ze Świeżawskich. Urodził się pewnie w Sosnowie par. Rogowo, ale dokumenty z tej parafii zachowały się dopiero od 1781 r. Występuje ów Franciszek na tablicy w Skępem, która zawiera ok. 900 nazwisk zmarłych. W 1767 r. był burgrabią bobrownickim, w 1768 komornikiem ziemi dobrzyńskiej, w tym roku również przystąpił do konfederacji barskiej. W 1775 r. przeciwko niemu odbył się proces o należenie do spisku przeciw królowi. Ostatecznie został uniewinniony. W 1792 r. brał udział w tumulcie szlacheckim na sejmiku w Lipinie, a 26 listopada tegoż roku został konsyliarzem konfederacji targowickiej ziemi dobrzyńskiej. W 1770 roku przez sejmik w Orszymowie został powołany na konsyliarza konfederacji ziemi wyszogrodzkiej. Wg P. Gąsiorowskiego był wojskim dobrzyńskim (1790-93). Był również posłem ziemi dobrzyńskiej. Matka Franciszka - Katarzyna ze Świeżawskich 1v. Machczyńska 2v. Podczaska szambelanowa gostyńska zmarła w 1791 r. w wieku 80 lat. Widocznie po śmierci męża Piotra wyszła po raz drugi za mąż za N. Podczaskiego herbu Rawicz. Majątek Sosnowo dziedziczy wtedy po niej jej syn Franciszek, a notatka o N. Machczyńskiej, która w 1794 r. obsiewała 11 korców żyta i brała czynsz 42 zł. [SGKP] dotyczy pewnie jego drugiej żony Teofili-Bogumiły Dobrskiej, która jako żona będącego wiecznie w rozjazdach polityka, osobiście zajmowała się gospodarowaniem. Teofila-Bogumiła występuje jako chrzestna w 1800 r. w akcie urodzenia jednego z dzieci Wojciecha (jak później udowodnię jej pasierba). Wg tego aktu jest żoną posła ziemi dobrzyńskiej (Franciszka) i kolatorką kościoła w Rogowie. "Franciszek i jego syn Wojciech w 1799 roku, umową zawartą w Toruniu dokonali cesji dóbr Sosnowa. Wojciech stał się wówczas jedynym właścicielem wsi, która pozostała w posiadaniu jego potomków do 1918 roku. Wojciech był dobrym gospodarzem w Sosnowie. W majątku pobudował pałac i założył park" [Załącznik do Uchwały Nr XVII/33/12 Rady Gminy Rogowo z 30 października 2012]. Potwierdza to moją hipotezę o drugiej żonie Franciszka gospodarującej w Sosnowie w 1794 r. W w/w dokumencie cesji nie wspomina się o synu Piotra Hipolicie - widocznie już nie żył. A teraz o Wojciechu synu Franciszka - urodził się ok. 1766 r. nie mógł być zatem synem Piotra i Katarzyny ze Świeżawskich Machczyńskiej, ponieważ Katarzyna urodziła się ok. 1711 r. i w 1766 r., kiedy to urodził się Wojciech miałaby 55 lat. Jej trójka dzieci urodziła się ok. 25 lat przed urodzeniem Wojciecha. Matką Wojciecha była przypuszczalnie NN pierwsza żona Franciszka. Co za tym przemawia? Pierwszy ślub zważywszy na wiek Franciszka musiał się odbyć w 1765 r. - miałby on wtedy 23 lata. Z Teofilą-Bogumiłą wziął ślub ok. 1778 r. (miał już wtedy 36 lat, a ona 26 - urodziła się 4.04.1752 r. w par. Dąbrowa). Teofila-Bogumiła Dobrska, córka Wojciecha i Wiktorii była drugą żoną Franciszka. Mieli córkę Mariannę ur. ok 1779, której ślub jest poniżej. Odnalazłam również akt urodzenia ich córki Tekli z 1780 r. W 1786 r. ur. im się Elżbieta - ślub poniżej, w 1787 r. syn Klemens, a 1789 syn Marceli. Teofila-Bogumiła zmarła 11.07.1839 r. w Milewie par. Koziebrody. W 1790 roku Wojciech pasierb Teofili-Wiktorii, syn Franciszka poślubia w par. Rogowo Mariannę Święcicką. Marianna zmarła w 1814 r. w wieku 40 lat, a Wojciech w 1824 r. w wieku 58 lat. Są pochowani w kościele w Rogowie. Majątek przekazali dzieciom, ale w tym samym roku wykupił go jeden z jego synów Ignacy ur. w 1799 r. ożeniony z Anielą Lasocką. W 1825 r. wg "Wykazu wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim" Ignacy posiada 5 dymów we wsi Kobyle Łąki, 8 dymów we wsi Korzeniewo, 3 dymy w Podczomsku i 13 dymów w Sosnowie. Aniela zmarła w 1849 r., a Ignacy w 1890 r. Majątek przejął zięć mąż córki Anieli Adolf Piwnicki. W rękach rodziny Piwnickich majątek pozostawał do 1907 r.
Nie potrafię powiązać Ignacego z żoną Zofią Ubysz i drugą żoną Anną. Mógłby być synem Piotra, który to Piotr w indeksach zupełnie nie występuje (jedyna wzmianka przy sumariuszu zgonów z Rogowa, gdzie zmarł jego syn Franciszek dnia 11 marca 1806 r. w Rempinie - parafia Gozdowo i tam są wymienieni rodzice). Być może ten Ignacy występuje na tablicy zgonów ze Skępego. Zmarł w 1801 r. i był wojskim dobrzyńskim.

Odtworzenie historii Piotra i Franciszka jest bardzo prawdopodobne, pomimo iż brak akt z Rogowa sprzed 1781 r. i akt zgonu z lat 1801-1807. Opieram się wyłącznie na niżej zamieszczonych aktach, z których wnioskuję pośrednio tę historię.

Zgon Paweł Machczyński Dzięgielewo par. Gozdowo 16.10.1711
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

akt ur. z 1715 r. z Gozdowa, gdzie chrzestnym jest Wojciech Machczyński
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

zgon Katarzyna ze Świeżawskich Podczaska szambelanowa lat 80 Sosnowo 1791
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt zgonu Franciszka syna Piotra 22.03.1806 Rempino par Gozdowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

Ślub Wojciech Machczyński Marianna Święcicka 1790 Kobrzeniec Stary par. Rogowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt urodzenia jednego z dzieci Wojciecha - Józefa Mateusza, gdzie chrzestnymi są Mateusz Święcicki (ojciec Marianny) i Marianna Dobrska 1795 marzec
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt urodzenia jednego z dzieci Wojciecha - Piotra Faustyna Józefa, gdzie chrzestnymi są Sebastian Święcicki i Jadwiga Dobrska 1798 koniec drugiej strony
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt urodzenia jednego z dzieci Wojciecha - Marcelego Apolinarego, gdzie chrzestnymi są Apolinary Dobrski i Teofila Machczyńska Tribuna Terrae Dobrinensis (tytuł identyczny z tytułem Franciszka w akcie zgonu z 1806 r.) et Collator Ecclaesie Rogoviensis 1800 koniec drugiej strony
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

zgon żona Wojciecha Marianna ze Święcickich lat 40 córka Mateusza i Katarzyny z Trzcińskich 1814 r. Sosnowo par. Rogów. Z tego aktu wynika również jego wiek.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... &cat=54904

akt zgonu nr 14 z września 1808 r., świadczący, że Wojciech Machczyński w tym roku był już dziedzicem majątku (jest świadkiem)
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... &cat=54904

akt zgonu Piotra Machczyńskiego syna Wojciecha 1833 Warszawa Św. Aleksander akt 1577
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =245&y=924

akt ślubu Marcelego Machczyńskiego syna Wojciecha 1825 akt 29 Płock
http://www.szukajwarchiwach.pl/50/357/0 ... x4j6UahWQw

akt ur. córki Franciszka i Bogumiły z Dobrskich - Tekli Franciszki 1780 Rokitnica par. Świedziebnia
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=401176

akt ślubu Córki Franciszka i Bogumiły z Dobrskich - Marianny z Tomaszem Rzeszotarskim 1799 akt 68 Rempino Par. Gozdowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

akt ślubu córki Franciszka i Bogumiły z Dobrskich - Elżbiety z Rajmundem Chamskim 1805 Rempino par. Gozdowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

ślub Zofia Machczyńska z Ignacym Czerniewskim Sosnowo par. Rogowo 1788 świadek Wojciech Machczyński
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

zgon Agata z Machczyńskich Kolczyńska 44 lata 1793 r. może córka Piotra ur. 1749
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... &cat=54904

urodzenia Gozdowo (Dzięgielewo) i Biała
1718 18 Katarzyna Machczyński Wojciech Rozalia Gozdowo
1723 05 Agnieszka Machczyńska Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1725 08 Grzegorz Machczyński Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1727 014 Teresa Machczyńska Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1729 016 Ludwik Machczyński Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1765 149 Kunegunda Machczyński Ignacy Zofia Ubysz Gozdowo
1766 149 Maryanna Machczyński Ignacy Zofia Ubysz Gozdowo
1771 34 Kazimierz Machczyński Ignacy Anna Gozdowo
1772 34 Matylda Machczyński Ignacy Anna Gozdowo
1774 40 Piotr Machciński Ignacy Anna Gozdowo

Urodzenia Rogowo (Sosnowo)
1791 Faustyn Machciński Wojciech Marianna Rogowo
1793 Franciszek Machciński Wojciech Marianna Rogowo
1795 Józef Maciej Machczyński Wojciech Marianna Rogowo
1798 Anna Dorota Machczyńska Wojciech Marianna Rogowo
1798 Piotr Faustyn Józef Machczyński Wojciech Marianna Rogowo
1802 Ignacy Machciński Wojciech Marianna Rogowo
1802 Katarzyna Machcińska Wojciech Marianna Rogowo

Ślub Rogowo (Sosnowo)
1790 144 Wojciech Machczyński Marianna Święcicka Rogowo

Zgon Rogowo (Sosnowo)
1824 4 Wojciech Machczyński Rogowo
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do M____