Strona 1 z 1

Oświęcimowie z Kunowy

PostNapisane: 26.03.2015
przez Walenty
Rodowód Oświęcimów;
1.Jan Oświęcim z Kunowy h.Radwan (1459-1478) - pisarz ziemski sandomierski , dziedzic Siedlisk w pow.pilzneńskim
..2. Melchior Oświęcim
..2. Kasper Oświęcim & ok.1530 Katarzyna Skotnicka h.Bogoria c. Stanisława
....3. Florian Oświęcim na Siedliskach (1565-1591)
....... & ok.1571 Małgorzata Dunikowska , c.Jana i Magdaleny Łysakowskiej , siostra Mateusza Dunikowskiego z Trojczyc
.......4. Wojciech Oświęcim - dz.Siedlisk Górnych /dwie żony?/
........& (1) Jadwiga Winiarska - 1599- z żoną J.Winarską zabezpiecza sumę na swoich dobrach na rzecz klasztoru św.Agnieszki
..........& (2) Zofia Kowalowska - 1614- funduje z żoną Z.Kowalowską kościół parafialny w Siedliskach,
.......4. Florian Oświęcim (1574-1650) , testamentem z roku 1613 otrzymuje od Jerzego Mniszcha Potok i Turaszówkę , gm.Jedlicze
.........&[1] Regina Śląska (zm.pd 1624) - c.Jana Ślaskiego z Kralic i Elżbiety Witkowskiej z Witkowic
.........&[2] 1625 Barbara Szamota (ok. 1600 - zm.1673) - c.Stanisława Szamoty h.Leliwa
.........5.[1] Stanisław Oświęcim (ok.1600-1657) - dworzanin JKM, łowczy sanocki
............................................................1644 na weselu N. Brańskiej i N. Rusieckiego w Trojczycach
............................................................1644 na weselu Barbary Branickiej h. Gryf i St.Ścibora w Barze
........................................................... 1650 trzyma do chrztu synowca swego(bratanka) razem z matką macochy swojej p.Szamotową
.........5.[1] Jan Oświęcim (ok.1610 -1675) - 1628- student Ak.Krak.- podczaszy bielski, sędzia grodzki sanocki, pochowany u Jezuitów w Krośnie
................ N.N. /Marianna Kozłowska?/
.........5.[1] Apolonia Oświęcim - siostra Apolinara, od 1633 r zakonnica - Franciszkanka u św. Agnieszki w Krakowie
.........5.[1] Katarzyna Oświęcim & 1644 Wojciech Ujejski z Laszczkowa
..........................................& Wojciech Woynarowski
.........5.[2] Wojciech z Kunowej Oświęcim(ok.1625- ) - 1650 wyjechał do Wiednia jako dworzanin wojewody Opalińskiego
.........5.[2] Szymon z Kunowej Oświęcim (ok.1628 - zm. po1690) & Anna z Goliny /w Wielkopolsce/ - [ wś.Arszyczyn,Kobylin,Młynów/Wołyń ]
.........5.[2] Anna Oświęcim (ok.1625 -1647)
.........5.[2] Izabella Oświęcim
....3. Jan Oświęcim
..2. Jan Oświęcim & Elżbieta Szebieńska

[+] [nieznana] Urszula Oświęcimówna - przełożona w klasztorze u św. Agnieszki w Krakowie (1665 - 1668) /Leksykon zakonnic

Stanisław Oświęcim (1600-1657) - s.Floriana i Reginy Śląskiej , 1643- marszałek dworu hetmana Stanisława Koniecpolskiego,
W 1647 król Władysław IV naznaczył go dworzaninem swego syna Zygmunta Kazimierza.
W czasie wojny polsko-szwedzkiej był poufnym wysłannikiem Jerzego Lubomirskiego, brał udział w pościgu za Karolem Gustawem.
W połowie marca 1657 roku żołnierze Rakoczego spalili dwór Oświęcimów w Potoku ze wszystkimi budynkami gospodarczymi, we wrześniu
tego samego roku Stanisław Oświęcim zmarł.
Bracia Jan , Wojciech i Szymon w Potoku dokonali podziału dóbr.W 1665 roku sprzedają Potok i Turaszówkę Mariannie Janowej Malczowskiej.
Stanisław Oświęcim był fundatorem kaplicy w Kościele oo.Franciszkanów w Krośnie , gdzie zostali pochowani jego bliscy krewni.
Jest autorem Diariusza- pamiętnika opisującego jego podróże, cenne zródło informacjii o tamtych czasach.
Zródło; W.L.Antonowicz, Klasztor Franciszkański w Krośnie/1910, Dr W.Czermak Stan.Oświęcim Dyariusz/1907

opr.B.Komiszke