9790. Korsak h. Lis

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Korsak h. Lis

Postprzez jerzy » 03.06.2010

KORSAK h. LIS. Na Litwie, a głównie w wojew. nowogrodzkiem; brali przydomek Sowa i Sowicz i niektórzy w koronie herbowej kładli kotwicę. Michał, namiestnik markowski 1468 r. Iwaszko Sowicz, dziedzic Kałusowa, na Wołyniu 1498 r.. z żony Bohdany Sołtanówny, podskarbianki litewskiej, miał synów: Iwaszka, Michała i Siemiona, po którym synowie: Bazyli, Dymitr żonaty z Nastazyą Jacyniczówną i Iwan.

Michał, starosta ostrski 1550 r., z żony Ahrenki Kierdej-Posiahwieckiej miał syna Tymoteusza, dziedzica Posiahwy, chorążego mińskiego 1590 r., po którym z Bohdany Tyszkiewiczówny synowie: Andrzej, Hrehory i Samuel z Heleny Szukałówny pozostawił synów, Adama, chorążego mińskiego 1631 r., i Marcina.
Marcin z Poczapowa, wojownik w Moskwie, zdaje się, że on to był dowódcą tak zwanej błękitnej chorągwi, która za najdzielniejszą w tej wojnie 1607—1611 r. uchodziła; z Aleksandry Czarkowskiej jego synowie: Krzysztof, Stanisław, Jan-Samuel, Eliasz i Roman żonaty z Zofią Moszyńską.
Krzysztof miał syna Aleksandra, wojskiego mścisławskiego, który podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. nowogrodzkiem; Aleksander, starosta horecki 1676 r., cześnik i deputat wojew. nowogrodzkiego 1683 r., ostatnio podkomorzy nowogrodzki i starosta mielnicki, z I-ej żony Zofii Szemiotówny pozostawił córkę Przccławską, z 2-iej Maryi Bakanowskiej córkę Marcelę Chalecką, a z 3-iej Eufrozyny ks. Polubińskiej, wojewodzianki nowogrodzkiej, 2v. za Teofilem Olędzkim, marszałkiem wołkowyskim, córka Teresa za Mikołajem Szemiotem, kasztelanem połockim, i synowie: Antoni, Aleksander-Piotr i Piotr-Józef, chorąży nowogrodzki 1719 r., żonaty z Anną ks. Drucką-Horską, podkomorzanką mińską.
Antoni miał synów, Bartłomieja i Jana; po Bartłomieju synowie: Antoni, Bonifacy, Dominik i ks. Józef, a po Janie synowie: Bonifacy, Jan z synem Jerzym, Maciej z synem Ludwikiem, oraz Wincenty z synami, Józefem i Ksawerym zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej 1820 r.
Aleksander-Piotr, syn podkomorzego Aleksandra, podstoli i pisarz grodzki 1718 r., ostatnio podwojewodzy nowogrodzki 1740 r., deputat na
Trybunał, miał dwie żony, N. Haraburdziankę, z niej córka Maryanna Mogilnicka, i Eleonorę Rdułtowską, sędziankę ziemską nowogrodzką, z której synowie: Antoni, Hipolit i Józef podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. nowogrodzkiem.
Antoni, regent ziemski 1764 r. i poseł wojew. nowogrodzkiego, podpisał elekcyę 1764 r.; oboźny nowogrodzki 1780 r., zaślubił Wiktoryę Bęklewską i z niej pozostawił córki: Antoninę Mierzejewską, Fauste Madżarską, Maryę za Hipolitem Korsakiem, oraz synów: Dominika, Józefa, Ludwika i Wincentego, właściciela Żukowszczyzny, po którym z Maryi Moniuszkówny córka Albina za Karolem Moniuszką i synowie, Aleksander i Edmund żonaty z Anną Wołk-Łaniewską.
Hipolit, dziedzic Żukowszczyzny, starosta wielatycki 1745 r., podstoli 1765 r., ostatnio 1766 r. stolnik nowogrodzki, z żon, Szyrmianki i Jadwigi Guntherówny miał córki, Anielę Chodakowską, Eleonorę za Joachimem Korsakiem i synów: Leona, Jana i Rajmunda.
Jan, szambelan królewski 1787 r., z żony Karoliny Ordzianki pozostawił córki, Emilię za Romanem Korsakiem, Konstancyę za Janem Samborem i syna Juliana, żonatego z Józefą Machcewiczówną.
Rajmund, dziedzic Brzostowa, superintendent ceł przy Komisyi Skarbowej litewskiej 1790 roku, pułkownik wojsk polskich, autor i poeta, z Justyny Sosnowskiej miał córkę Cecylię i syna Juliusza.
Jan-Samuel, syn Marcina i Czarkowskiej, z podsędka sędzia ziemski nowogrodzki 1670 r., z Eleonory Kiersnowskiej, pozostawił córkę Zofię lv. za Wojną-Jasienieckim, 2v. Grocholską, 8v. Judycką i 4v. za Kazimierzem Podbereskim, wojewodzicem smoleńskim, oraz synów: Adama, Aleksandra, Jana, Samuela, cześnika 1670 r., horodniezcgo i podwojcwodzcgo nowogrodzkiego, który podpisał elekcyę 1674 i 1697 r., i Stanisława-Jerzego, cześnika 1697 r., następnie chorążego i rotmistrza nowogrodzkiego, starostę homelskiego, po którym z Katarzyny Racsówny, podczaszanki witebskiej, córki, Maryanna lv. za Heronimem Żabą, podkomorzym nowogrodzkim, 2v. za Antonim Wojniłowiczem, wojskim nowogrodzkim, Zofia za Aleksandrem Białozorem, oraz synowie, Henryk i Samuel, cześnik nowogrodzki 1736 r.
Aleksander podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. nowogrodzkiem; cześnik nowogrodzki 1701 r., miał syna Jana, cześnika 1715 r., wojskiego nowogrodzkiego 1729 roku, po którym syn Kazimierz-Ignacy, pisarz grodzki 1748 r., oboźny i sędzia grodzki 1755 r., łowczy, a ostatnio pisarz ziemski nowogrodzki, z żony Franciszki Wojniłowiczówny pozostawił synów: Joachima i Samuela, którzy podpisali elekcyę 1764 r. z wojew, nowogrodzkiem, Jana i Tadeusza.
Joachim, rotmistrz mozyrski 1763 r., pisarz nowogrodzki 1780 r., następnie stolnik witebski, miał synów: Floryana, Kazimierza i Hipolita, po którym z Maryi Korsakówny syn Samuel pozostawił synów: Adolfa, Jana, Józefa i Wiktora, wylegitymowanych w Cesarstwie 1874 r. i zapisanych
do ksiąg szlachty gub. podolskiej; po Wiktorze z Maryi Orłowskiej syn Wiktor, dziedzic Scrbinowic, żonaty z Teofilą Zanicką.
Adam, sędzia grodzki nowogrodzki 1617 r. Aleksander, miecznik piński 1636 r. Abraham żonaty z Anną Świderską 1654 roku. Władysław, stolnik wendeński, 1674 r. i Jan, chorąży wendeński, sekretarz królewski, 1697 r. z wojew. nowogrodzkiem podpisali elekcye. Stanisław, strażnik nowogrodzki 1730 r. Mikołaj, sędzia grodzki nowogrodzki 1769 r. Michał, sędzia grodzki nowogrodzki 1774 r. (Arch. Szem. i Dubr., Vol. Leg, Zap. i Wyr. Tryb. Litew., Don. Vars, Bon.).
Antoni, deputat szlachty pow. borysowskiego 1811 r. Dominik, syn Józefa, deputat w sądach pow. sienieńskiego; Erazm, syn Hipolita,i sprawnik pow. dynaburgskiego, a jego brat Teofil, porucznik w wojsku rosyjskiem, w gub. witebskiej; Jerzy, syn Floryana, sędzia, i Stanisław, syn Rocha, zasiadający w sądach pow. lepelskiego, 1840 roku; Dominik, syn Józefa, isprawnik pow. babinowieckiego, gub. mohylowskiej 1851 r.
Michał, syn Krzysztofa, 1799 r., Jan i Rafał 1819 r. zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej: 1835 roku Jan, syn Hipolita, z synem Julianem, w 1837 roku Roman, syn Józefa, podpułkownik wojsk ros., i w 1855 r. Edward, syn Wincentego.

Bibliografia (spis)
Herbarz Seweryna Uruskiego za WBC
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do K____