9546. Bartnicka-Tajchert Henryka

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bartnicka-Tajchert Henryka

Postprzez wanka » 30.05.2010

Bartnicka-Tajchert Henryka(nr obozowy 7618)
urodziła się we Włodawie 19 stycznia 1922 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Szkole Handlowej w Kowlu-1936/37. Od 1937 roku uczyła się w gimnazjum we Włodawie. W pierwszym roku okupacji hitlerowskiej pracowała w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych we Włodawie. Aresztowana we Włodawie 1 maja 1941 roku za pracę konspiracyjną w harcerstwie. Prawdopodobnie na początku 1940 r. harcmistrz Piotr Kołodziejek zorganizował we Włodawie konspiracyjną działalność „Szarych Szeregów”. Sądzić należy, że na jej czele stanęli bracia Żelaźniewiczowie. Zajęcia w zastępach miały charakter wojskowy. Prowadzono m.in. szkolenie z bronią i obserwację ruchów wojsk niemieckich. Jednak w okresie kwiecień - czerwiec1941 okupant zlikwidował cały trzon organizacji. Miał ułatwione zadanie, gdyż już jesienią 1939 r. zdobył całą przedwojenną dokumentację włodawskiego hufca. Wszystkich aresztowanych poddano wstępnym przesłuchaniom, często połączonych z biciem, w budynku miejscowego gestapo. Następnie osadzona została w więzieniu na Zamku w Lublinie, a po kilkumiesięcznym pobycie wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie otrzymała nr 7618. Do obozu przybyła 23 września 1941 roku z lubelskiego transportu (Sondertransport-transport więźniów z wyrokami kary śmierci). W Ravensbrück należała do tajnej drużyny harcerskiej "Mury" zastęp "Cementów", uczestniczyła w kompletach tajnego nauczania, w klasie na poziomie licealnym prowadzoną przez Wandę Madlerową numer obozowy 6009-dyrektorkę gimnazjum z Białej-Podlaskiej. Skład klasy: Henryka Bartnicka-Tajchert, Krystyna Czyż, Janina Iwańska, Jolanta Krzyżanowska, Janina Marciniak, Lala Siwecka-Betty, Halina Żaba. W Ravensbrück przebywała do 28 lutego 1945 roku, a następnie została przewieziona do obozu-umieralni (tzw. Vernichtungs- albo Abfertig-lager) w Bergen-Belsen (transport dotarł dopiero 2 marca). 15 kwietnia 1945 roku Bergen-Belsen wyzwoliły wojska angielskie. Jako rekonwalescentka po przebytym tyfusie została przewieziona przez Czerwony Krzyż do Szwecji, gdzie przebywała od 8 lipca 1945. W Szwecji, po przeprowadzonych badaniach, więźniowie zostali rozmieszczeni w różnych szpitalach. Chorych na tyfus leczono w szpitalu w Malmö. Po wyjściu ze szpitala od 2 sierpnia zamieszkała w domu państwa Jurgensen, w miejscowości Falsterbo na południu Szwecji. W listopadzie 1945 roku powróciła do Polski, do Włodawy, gdzie uzyskała maturę-15 czerwca 1946 rok. Następnie podjęła studia na wydziale stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła je w 1950 roku. Dnia 8 sierpnia 1948 roku wyszła za mąż za Jana Tajcherta członka AK ps "Farys". Od 1 stycznia 1951 do 29 lutego 1956 roku pracowała jako dentysta w Przychodni Zdrowia w Ełku. Do Włodawy powróciła w 1956 roku i tu pracowała, aż do przejścia na emeryturę 1 grudnia 1980 roku. W sierpniu 1967 roku przebywała z grupą byłych kacetowców w Anglii na zaproszenie fundacji Sue Ryder Home. Urodziła syna Andrzeja, córki Barbarę i Annę. Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyżem za Zasługi dla ZHP oraz odznaką "Za zasługi dla Lubelszczyzny". Zmarła 26 maja 1997 roku. Została pochowana jest na cmentarzu parafialnym we Włodawie.

Źródło: jtajchert.w.interia.pl
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 4
Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1) Fotograf (1)

Powrót do B____