31579. Malczewscy h. Tarnawa drzewo

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Malczewscy h. Tarnawa drzewo

Postprzez megi56 » 16.03.2017

1. Szymon Malczewski, ur. ok. 1725 r.,wg publikacji Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku: "subdelegat grodzki nowokorczyński, nom. 12 XII 1764: wojski chęciński, awans 22 IV 1765: cześnik chęciński, awans 10 VI 1765: podstoli chęciński, awans 12 V 1772: podczaszy chęciński, awans ok. 16 IX 1783: stolnik chęciński; zarazem pisarz grodzki chęciński (1765-72), podstarości i sędzia grodzki chęciński (od 1772 do śmierci)". Wg innych źródeł sędzia ziemski chęciński, stolnik Chęciński 1749, podczaszy Chęciński 1778, dziedzic wsi Ostrów z przyległością Galecin, Opatkowice Drewniane, Bełk, Dalechów. Wg publikacji Urzędnicy... j.w. Szymon zmarł na przełomie IX/X (przed 11 X) 1783 r. we wsi Ostrów koło Chęcin.

a. NN pierwsza żona o nieznanym nazwisku - matka poniżej opisanego Pawła, poślubiona ok. 1744 r.
b. Jowianna Tęgoborska z Tęgoborzy, herbu Szreniawa, córka Aleksandra chorążego czernichowskiego i Zofii Grabkowskiej, urodzona ok. 1730 - ślub w 1748 r. w parafii Łukowa. Ich dziećmi byli Maciej 1752, Ignacy Józef Stanisław 1749-1809, Sabina 1751 oraz Julian 1753.
c. Elżbieta Ludwika Gołuchowska z Gołuchowa, starościanką Huciską, herbu Leliwa, córką Jana Kantego Gołuchowskiego i Konstancji z Gołuchowskich, urodzoną w 1742 r. w Hucie Szymczyce w parafii Gnojno. Ślub odbył się dnia 06.05.1760 r. w parafii Młodzawy. W parafii Łukowa urodziło się ich pięcioro dzieci: 1761 Franciszek, 1763 Tekla, ok. 1765 Zofia, 1769 Wincenty, 1776 Julianna. Jedynie ich córka Anna Kornelia ur. się w 1767 w par. Chęciny.

Z pierwszej żony Szymona NN Malczewskiej:

1a.1. Paweł urodził się w 1745 r. wg spisu ludności i był właścicielem Opatkowic Drewnianych i Grudzyn. Początkowo piastował urząd regenta. Wg publikacji Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku:: "Paweł z Dalechowa Malczewski, burgrabia krakowski (nom. 7 i 14 I 1791, wzm. jeszcze 13 I 1796)." Pierwsza żona Elżbieta z Dąbskich, zmarła w Opatkowicach Drewnianych w 23.07.1787 r. w wieku 25 lat. Elżbieta była córką Ignacego, podwojewodzego w Trębowli i Zofii Pisarskiej. Druga żona Franciszka Dębicka.
Z pierwszej żony Pawła Elżbiety Dąbskiej:
1a.1a.1. Zuzanna Klara Justyna ur. 1786
1a.1a.2. Konstancja ur. 1784, która wyszła za mąż w 1810 r. za Michała Ziętkowskiego, dziedzica Frydrzychowic.
1a.1a.3. Joanna ur. 1785, która wyszła za mąż w 1810 r. za Antoniego Błędowskiego, dziedzica Dalechowic.
Z drugiej żony Pawła Franciszki Dębickiej:
1a.1b.1. Honorata Barbara Mariann
a ur. 1792, która wyszła za mąż w 1810 r. za Józefa z Zakliczyna Jordan, urodzonego w 1779 r., dziedzica Jaroszowic, syna Teodora Jordana i Ludwiny Chwalibóg.

Z drugiej żony Szymona Jowianny Tęgoborskiej:

1b.1. Ignacy Józef Stanisław 1749-1809

1b.2. Sabina 1751.

1b.3. Maciej, ur. 1752 r., zmarły 10.07.1830 r. w Sielcu w parafii Łukowo, był dziedzicem Sielca, który mu wniosła w wianie żona. Ślub z Anną Oraczewską ok. 1780 r. Anna ur. się w Łukowie w 1757 r., córka Bonawentury Dobrogosta Oraczewskiego z Przybysławic, herbu Śreniawa, łowczego Chęcińskiego, dziedzica Sielca i Załużyc i Marianny Konarskiej herbu Gryf (rodzice Marianny to Bogusław Konarski i Marcjanna z Łęckich). Anna Oraczewska zmarła w Siedlcu 25.04.1840.
1b.3.1. Agnieszka, akt urodzenia 06.03.1786 r. z Dalechowa parafii Imielno i akt ślubu z 28.11.1812 r. w parafii Łukowo z Jakubem Bojarskim herbu Sas, synem Michała i Anny z Gruskiewiczów, urodzony w Gorczycach. Jakub zmarł 11.09.1849, a Agnieszka 21.07.1852 oboje w Modrzejowicach.
1b.3.2. Jerzy ur. 1787 par. Łukowa,
1b.3.3. Karol Teodor Feliks ur. 1788 par. Łukowa (jest w spisie szlachty w 1851 r.) żona Krystyna Grodzicka ur. ok. 1792 r. ślub prawdopodobnie w 1818 r. w par. Łukowa
1b.3.3.1. Franciszek Piotr Maciej ur. 1820
1b.3.3.2. Emilia Anna Katarzyna ur. 1821, zm. 1821
1b.3.3.3. Władysław Jan Antoni ur. 1823, zm. 1823
1b.3.3.4. Hipolit Kasjan Roch 1824
1b.3.3.5. Aleksander Wiktoryn Józef ur. 1827, zm. 1827
1b.3.3.6. Piotr Jakub Florian ur. 1828
1b.3.4. Józefa ur. 1790
1b.3.5. Felicjana ur. 1791 zmarła 1796 par. Łukowa
1b.3.6. Stanisław (Julian Bogusław Stanisław) ur. 1798 par. Łukowa, zmarły 05.02.1848 r. w Prędocinku, rendant stempla Guberni Radomskiej i dziedzic dóbr Prędocinek – żony Maria z Żurowskich i Karolina Bukowiecka. Maria z Żurowskich, córka Jakuba i Apolonii, ur. w 1793 r. Pobrali się 25.01.1820 r. w Radomiu. Zmarła 01.01.1835 r. w Radomiu w domu numer 246. Karolina z Bukowieckich ślub 27.02.1838 r. Karolina była córką Leona Wojciecha i Anieli z Kietlińskich, dziedziców Prędocinka.
Z pierwszej żony Stanisława Marii Żurowskiej:
1b.3.6a.1. Julian (Julian Grzegorz Maciej), urodzony 19.11.1820 r. w Radomiu, zmarłego 05.01.1884 r. w Gardzienicach, a pochowanego przy kościele w Ciepielowie. Żona Maria Józefa z domu Szymanowska, urodzona 10.12.1820 r. w Warszawie przy ul. Piwnej 16, zmarła 31.03.1898 r. w Wielgiem. Julian i Maria pobrali się 06.11.1849 r. w Radomiu. Obydwoje pochodzili ze zubożałych rodzin ziemiańskich. Malczewscy pieczętował się herbem Tarnawa, Szymanowscy herbem Korwin. Rodzicami żony Juliana byli Aleksander Michał Maciej Szymanowski, herbu Jezierza, urzędnik, Radca Komisji Likwidacyjnej ur. w 1781 r., pochowany 31 XII 1846 w grobach familijnych we wsi Cygowie w pow. Stanisławowskim i Józefa z Bortnowskich, urodzona w Warszawie w 1795 r. i zmarła w Warszawie przy ulicy Nowosenatorskiej 477 w wieku 34 lat, dnia 10.11.1829 r.
1b.3.6a.1.1. Bronisława Marianna ur. 02.08.1852 Radom, zmarła 1929 r.
1b.3.6a.1.2. Jacek Michał urodził się 14 lipca 1854 r. w Radomiu, został ochrzczony 10 września 1854 roku w kościele p. w. św. Jana w Radomiu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym domu nr 114 w Radomiu (wg spisu mieszkańców). W październiku 1887 roku Jacek Malczewski w kościele Mariackim w Krakowie wziął ślub z Marią Józefą Antoniną Gralewską ur. 11.11.1866, córką Fortunata i Józefy Gralewskich. Ojciec panny młodej był znanym krakowskim farmaceutą. Jacek Malczewski zmarł 8 października 1929 r. w Krakowie.
1b.3.6a.1.2.1. Julia Regina ur. 09.12.1888 r. w Radomiu.
1b.3.6a.1.2.2. Rafał Marcin Ludwik Fortunat Józef ur. 24.10.1892 r. w Radomiu - przyszły malarz.
1b.3.6a.1.3. Teodor Karol, urodzony 22.10.1857 r. i zmarły w 03.12.1865 r.
1b.3.6a.1.4. Helena Agata, urodzona 05.02.1862 r., żona Wacława Karczewskiego, syna Józefa i Julianny Hejdel. Ślub 19.01.1887 r. Wielgie. Wacław ur. się w Wielgiem w 1856 r.
1b.3.6a.2. Marcin - urodzony 20.12.1823, zmarły w dniu 22.03.1846 r.
1b.3.6a.3. Wanda ur. 15.05.1822 r., mistyczka, zmarła w zakonie dominikanek w Parznie w 1896 r.
1b.3.6a.4 Marianna Izabella ur. 02.09.1829 r. w Radomiu pod numerem 154
Z drugiej żony Stanisława Karoliny Bukowieckiej:
1b.3.6b.1. Aniela ur. w 08.02.1839 r., późniejsza żona Alojzego Edwarda Potkańskiego i matka Karola Potkańskiego - historyka (16.04.1861-1907). Zmarła w 28.04.1866 r.

1b.4. Julian ur. w woj. Świętokrzyskim ok. 1752 r.. Ożenił się z Barbarą Dobek, ur. w 1761 r. w Częstocicach par. Szewno, zmarłą przed 1792 r. w Marzeninie. Po ślubie z Barbarą urodziła się córka Marianna w Marzeninie w woj. Łódzkim, a dwoje kolejnych dzieci z tego związku urodziło się w Mierzwinie w woj. Świętokrzyskim. Paweł jego brat był chrzestnym dzieci Juliana. Początkowo Julian w 1788 r. był pisarzem grodzkim Chęcińskim. Potem przeniósł się z żoną do woj. Łódzkiego i był Sędzią Pokoju i posłem z powiatu Piotrkowskiego, dziedzicem Mierzyna, kolatorem tamtejszego kościoła, posesorem dóbr Ciesiel i Podstol, które scedował synowi Franciszkowi Salezemu. Zmarł w Mierzynie 4.06.1825 r. w wieku 73 lat. Był chrzestnym Gustawa, syna Wincentego. Ma nekrolog w Kurierze Warszawskim: "Szanowany obywatel, sędzia pokoju pow. piotrkowskiego, czterokrotny marszałek sejmikowy, mąż prawy, dobroczyńca nieszczęśliwych; zm. 1825 w swych dobrach Mierzynie w woj. kaliskim w wieku 70 lat".
Julian miał z Barbarą troje dzieci:
1b.4a.1. Marianna Barbara Bibianna, ur. w 1785 r. w Karsznicach par. Marzenin, ślub z Onufrym Zawiszą (była jego pierwszą żoną - zmarła przed 1813 r.)
1b.4a.2. Andżelika Małgorzata Teodora ur. 1786
1b.4a.3. Franciszek Salezy ur. 1788, który w dniu 21.10.1817 r. ożenił się w parafii Koprzywnica k. Sandomierza z Anną Chomętowską, ur. w Sulisławiu w 1794 r., córką Jozafata i Anny z Krąkowskich dziedziców wsi Miedrzwie (ślub w pałacu Miedrzwie). Figuruje w spisie szlachty z 1851 r.
Po śmierci Barbary Julian ożenił się z Ewą Święcicką i miał z nią dzieci:
1b.4b.1. Ignacy Józef Antoni 1792 Mierzyn i zmarły 1792
1b.4b.2. Anna Zofia Helena 10.05.1793 Mierzyn
1b.4b.3. Filip Bartłomiej Józef 24.08.1794 Mierzyn
1b.4b.4. Konstancja 21.02.1796 Mierzyn
1b.4b.5. Józef Jacek Roman 07.11.1797 Mierzyn
1b.2b.6. Nepomucena 16.10.1800 Mierzyn
1b.4b.7. Kajetan 14.08.1803 Mierzyn

Z trzeciej żony Szymona Elżbiety Gołuchowskiej:
1c.1. Anna Kornelia ur. 03.03.1767 w Chęcinach, wyszła w 1795 r. w Chęcinach za mąż za Stanisława Foksińskiego.
1c.1.1. Wincenty Foksiński ur. 1798 r. Chęciny
1c.1.2. Elżbieta ur. 1802 r. Chęciny, mąż Joachim Biernacki ślub 1819 par. Mierzwin
1c.1.2.1. Ignacy Kajetan Biernacki 1822 Mierzwin
1c.1.2.2. Jędrzej Romuald 1825 Mierzwin
1c.2. Tekla wyszła za mąż za Michała Ladyckiego w 1779 r. w par. Łukowa.
1c.3. Zofia w 1785 r. za Karola Oraczewskiego (zmarł w 1802 r.) w parafii Łukowo.
1c.4. Wincenty, urodzony w 1769 r. w Łukowej, ożenił się 15.02.1801 r. w parafii Mierzwin z Marią Sojecką, urodzoną w roku 1783. Wincenty był dziedzicem Bełku i Czechowa. Wincenty zmarł w Bełku przed 1828 r.
1c.4.1. Kazimierz Feliks Wincenty ur. 15.01.1802 r. w Bełku , dziedzic Czechowa, ślub w 25.10.1836 r. w Pińsku z Julianną Matyldą Tarczewską ur. w 1813 r. w Krakowie, córką zmarłego Ferdynanda posesora dóbr Zastawne, Brześć, Włochy i Pasturka oraz Katarzyny Bobrownickiej. (jest w spisie szlachty z 1851 r.)
1c.4.2. Karol ur. 28.02.1803 r. w Bełku,
1c.4.3. Wilhelm ur. 8.10.1804 r. w Bełku,
1c.4.4. Aleksander Romuald ur. w 03.03.1806 r. w Bełku, (jest w spisie szlachty z 1851 r.) żona Ludwika, córka Franciszka Klimaszewskiego i Anny Oraczewskiej, zmarła w wieku 45 lat w Łukowej (Aleksander był dzierżawcą Łukowej).
1c.4.5. Emilia ur. 7.04.1807 r. w Bełku, która 14.02.1828 r. w Bełku parafii Mierzwin wyszła za mąż za Maksymiliana Dionizego Dąbskiego, syna Adama i Anny z Laskowskich, posesorów dóbr Śladów. Maksymilian ur. się w Śladowie par. Kalina Wielka w 1801 r.
1c.4.6. Henryk Joachim Wiktor ur. 3.10.1808 r. w Bełku, dzierżawca Ignacówki, posesor Jakubowa, żona Anna z Kobylińskich ślub 1837 Krzcięcice. (jest w spisie szlachty z 1851 r.)
1c.4.6.1. Konstanty Józef ur. 1842 Jakubów par. Imielno
1c.4.6.2. Józef Gabriel ur. 1843 Jakubów par. Imielno
1c.4.6.3. Marianna ur. w 1844 r. w Jędrzejowie (chrzestny Maksymilian Dąbski mąż Emilii).
1c.4.7. bliźniaki: Feliks Fryderyk, (jest w spisie szlachty z 1851 r.) i Ludwik ur. 4.10.1813 r. w Bełku. Ludwik pewnie zmarł przed 1815 r.
1c.4.8. Ludwik Bonawentura Kajetan, ur. 5.08.1815 r. w Bełku, posesor Kamienia Plebańskiego oraz dziedzic Folwarku Chwałki, który dnia 08.11.1842 r. w Olbierzowicach ożenił się z Seweryną Moszczeńską, ur. w Sandomierzu w par. Św. Pawła w 1822 r., córką Mikołaja i Józefy z Włodków, dziedziców Ułanowic i Stradomki. Zmarł w 17.09.1903 r. w Sandomierzu (Św. Paweł). Jego żona zmarła również tam w 1797 r. (Ludwik jest w spisie szlachty z 1851 r.)
1c.4.8.1. Eufrozyna Lucyna Tekla ur. 1843 Kamień Plebański par. Sandomierz,
1c.4.8.2. Wilhelm Konstanty ur. 1846 Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.8.3. Roman Aleksander Maciej ur. 1847 Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.8.4. Marianna Ludwika ur. 1849 Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.8.5. Józef Ignacy Kazimierz ur. 1851 Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.8.6. Stanisław Ludwik Seweryn ur. 1856 Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.8.7. Elżbieta ur. 1858 Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.8.8. Matylda ur. 1861 Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.8.9. Wincenty Stanisław ur. 1865 Chwałki par. Sandomierz, żona Zofia Targowska ur. 1879, córka Józefa i Józefy z Bielińskich, ślub 1898 Góry Wysokie (dzieci: Jan, Maria, Stanisław Izydor). Wincenty Stanisław zmarł w Sandomierzu 23.06.1960 r.
1c.4.9. Gustaw Rajmund Jan ur. 26.10.1817 r. w Bełku, żona Franciszka Moszczeńska, siostra powyżej wymienionej Seweryny, ur. ok 1823 r. Gustaw był posesorem Chwałek, dzierżawcą Czernikowa, później Kosowic, później Truskolasów, później mieszkali z żoną w Warszawie ul. Twarda 1147 (jest w spisie szlachty z 1851 r.)
1c.4.9.1. Józefa Franciszka ur. Chwałki par. Sandomierz,
1c.4.9.2. Antoni Erazm Wincenty, ur. 1853 r. Czerników par. Opatów,
1c.4.9.3. Anna Seweryna, ur. 1854 r. Czerników par. Opatów, mąż Wiktor Reklewski
1c.4.9.4. Franciszka Paulina, ur. 1.01.1858 r., Truskolasy par. Opatów, pierwszy mąż Julian Rudzki, drugi mąż Kamil Palimączyński - ślub W-wa Wszystkich Świętych 1900.
1c.4.9.5. Gustaw Antoni Medard, ur. 8.06.1859 Kosowice
1c.4.9.6. Helena Amelia Malczewska ur. 1.03.1862 Kosowice akt 18
1c.4.9.7. Salomea ur. 1870 r., ślub z Janem Szelongowskim w 1895 r. w par. Momina, zmarła 21.01.1896 r. par. Olbierzowice.
1c.4.10. Izabella ur. w 1822 r. w Bełku, która 27.07.1836 r. w Mierzwinie, wyszła za mąż za Józefa Błeszyńskiego ur. w 1814 r., syna Ignacego i Anny, dzierżawców Milówki i Rogoźnika. Izabella zmarła jako wdowa 6 II 1858 w wieku lat 36 w Warszawie par. Św. Krzyż.
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do M____