2762. Wykaz dokumentów dotyczących Borzęckich

Opracowania na tematy historyczne lub genealogiczne. Całe książki, monografie lub skrypty - zapiski pracy. Wspólne prowadzenie poszukiwań online. Znajdziesz tu efekt prac, trwających nieraz lata wielu osób. Może i ty możesz coś dopisać?
* CO W DZIALE? - Opracowania na temat rodzin (dział- NOTATKI), bitew, genealogie rodzinne opisowe, artykuły przekrojowe, artykuły dot. pracy genealogicznej, historycznej, opisy herbów, statystyki itp.
* UZUPEŁNIENIA/DYSKUJA - Proszę używać odpowiedzi w celu dyskusji tematycznej, sygnalizowania błędów, uzupełnień.
* POMOC - Trudności proszę sygnalizować w dziale "Poradnia", na wszystkie odpowiemy, tworząc jednocześnie FAQ

Wykaz dokumentów dotyczących Borzęckich

Postprzez jerzy » 24.03.2009

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH BORZĘCKICH

W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM NA WAWELUArchiwum Sanguszków

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
ASang teka XXXIII/83 (1) 667-669 Wypis z ksiąg grodzkich lubelskich.
Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, kasztelana wojnickiego, starosty lubelskiego i in., zapisu kwitacyjnego od Franciszka z Ostroga Zasławskiego z opieki nad jego dobrami po śp. Januszu z Ostroga Zasławskim, kasztelanie krakowskim, i zwrotu zdeponowanej sumy 8 tys. fl zabezpieczonej na wszystkich dobrach Franciszka. Pieczęć starosty lubelskiego M. Firleja.
Korygował Marcin Borzęcki. Lublin f6 ante f st. Simonis et judae
ASang teka XXXIII/83 (1) 671-673 Wypis z ksiąg grodzkich lubelskich.
Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, kasztelana wojnickiego, starosty lubelskiego i in., zapisu kwitacyjnego od Franciszka z Ostroga Zasławskiego z opieki nad jego dobrami po śp. Januszu z Ostroga Zasławskim, kasztelanie krakowskim, i zwrotu zdeponowanej sumy 8 tys. fl zabezpieczonej na wszystkich dobrach Franciszka. Pieczęć starosty lubelskiego M. Firleja.
Korygował Marcin Borzęcki. Lublin f6 ante f st. Simonis et judae Łacina
ASang teka XXXIV/54 (1) 294 Wypis z ksiąg grodzkich lubelskich.
Plenipotencja – oblata w księgach grodzkich lubelskich Aleksandra i Eufrozyny z Ostroga Zasławskich, wojewodów bracławskich, starostów żytomierskich, małżonków, dla Andrzeja Lisieckiego, Mikołaja Parcewskiego, Jana Drewnowskiego, Stanisława Skórkowskiego, Jana Niekrasza, Jakuba Brachowskiego i Stanisława Błotnickiego do reprezentowania ich interesów oraz Władysława Dominika na Ostrogu Zasławskiego, hr. na Tarnowie, syna. Podpisisał Baltazar Janowski, podstarości lubelski. Pieczęć starosty lubelskiego Mikołaja Firleja z Dąbrowicy.
Korygował Marcin Borzęcki. Lublin 1622, f 5 p Dom. Cantate prox. Łacina
ASang teka XXXV/53 (9) 323 Wypis z ksiąg grodzkich lubelskich.
Oblata w grodzie lubelskim plenipotencji przez Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, kasztelana wojnickiego, starostę lubelskiego, jednego z opiekunów w imieniu Dominika Chryzostoma z Ostroga Zasławskiego, ordynata ostrogskiego, hr. na Tarnowie, wnuka Janusza, kasztelana krakowskiego, do załatwienia wszystkich jego spraw dot. dóbr we wszystkich sądach dla następujących osób: Piotra Złotopolskiego, podsędka kijowskiego, Andrzeja Lisieckiego, Mikołaja Parczewskiego, Jana Drewnewskiego(?), Andrzeja Chocimowskiego, komornika granicznego sandomierskiego, Stanisława Skokowskiego, komornika granicznego radomskiego i stężyckiego, Łukasza Kochańskiego, Alberta Dmochowskiego, Pawła Gawłowskiego, Jakuba Rachowskiego, Aleksandra Sokolskiego, Jana Starskiego, komornika granicznego opoczyńskiego, Rodkiewicza, komornika ziemskiego kijowskiego. Podpisisał Baltazar Janowski, podstarości lubelski. Pieczęci brak
Korygował Marcin Borzęcki. Lublin 1625, f 4 p. Dom. Jubilate prox Łacina
ASang teka XXXVI/76 (1) 441 Wypis z ksiąg grodzkich lubelskich.
Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim z dokonania w obecności szlachty Macieja Stempkowskiego i Stanisława Zakrzewskiego intromisji Tomasza Kazimiersiego de Bibersztajn w dobra miasto Lewartów z przyległościami, tj. wsiami: Łuczka, Paluczinka, Górka, Zajączków, Kaznów, Lisów, Brzeziny, Rassów, Sczekarków, Trzciniec, Barania Wólka w woj. lubelskim pow. lubelskim, z tytułu darowizny od Andrzeja, Piotra i Jana Kazimirskich. Podpisisał Baltazar Janowski, podstarości lubelski. Pieczęć starosty lubelskiego M. Firleja.
Korygował Marcin Borzęcki. Lublin 1624 Łacina
ASang teka XXXVI/76 (1) 443 Wypis z ksiąg grodzkich lubelskich.
Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim z dokonania w obecności szlachty Macieja Stempkowskiego i Stanisława Zakrzewskiego intromisji Tomasza Kazimiersiego de Bibersztajn w dobra miasto Lewartów z przyległościami, tj. wsiami: Łuczka, Paluczinka, Górka, Zajączków, Kaznów, Lisów, Brzeziny, Rassów, Sczekarków, Trzciniec, Barania Wólka w woj. lubelskim pow. lubelskim, z tytułu darowizny od Andrzeja, Piotra i Jana Kazimirskich. Podpisisał Baltazar Janowski, podstarości lubelski. Pieczęć starosty lubelskiego M. Firleja.
Korygował Marcin Borzęcki. Lublin 1624 Łacina
ASang teka XXXVI/76 (2) 445-449 Wypis z ksiąg grodzkich lubelskich.
Relacja w grodzie lubelskim woźnego generalnego Andrzeja Dzięcioła z dokonanej w obecności szlachty Alberta Przygockiego i Marcina Gradowskiego intromisji Tomasza Kazimierskiego de Bibersztajn w dobra w woj. i pow. lubelskim miasto Lewartów z przyległościami w jego część z tytułu działu z bratem Piotrem Kazimirskim. Podpisisał Baltazar Janowski, podstarości lubelski. Pieczęć starosty lubelskiego M. Firleja.
Korygował Marcin Borzęcki. Lublin 1624.07.26 Łacina
ASang teka 194/5 szt. 3, ss. 18 Borzęcki 1715-16 r. Burletti 1715-1716
ASang teka 212/20 1-4 Akt zastawu Więzownicy u Antoniego Borzęckiego z 1735 r. Warszawa 1735.05.10 Polski
ASang teka 213/2 1-3 Akt dzierżawy Pełkiń przez Antoniego Borzęckiego z 1736 r. 1736 Polski
ASang teka 295/3 21-22 List Franciszka Borzęckiego podstolego W. Ks. Lit. do Pawła Karola Sanguszki Biłgoraj 1736.08.01 Polski
ASang teka 461/7 szt. 9, ss. 42 Sanguszko Paweł Karol. Długi u szlachty
Dokumenty dotyczą m. in. Borzęckiego. 1723–1743
ASang rkps 875 Sumariusz dokumentów w sprawie JW-o Łukasza Strutyńskiego, dóbr klucza lipowieckiego dziedzica, z JW. Piotrem Borzęckim, Antonim Trzecieskim, JO. księciem Sanguszkiem i innymi, dóbr Lipowca, Zorniszcz i Liniec (Ilińce), ościennikami mianej w czasie kondescensji granicznej die 10 augusti 1799 r. 1799.08.10Archiwum Potockich z Krzeszowic

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
ADzT 177 a. luźne, ss. 516 Archiwum Przerębskich. Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich dotyczące Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy).
W dokumentach wymieniony m. in. Franciszek Borzęcki 1692–1717
ADzT 178 a. luźne, ss. 546 Archiwum Przerębskich. Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich dotyczące Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy).
W dokumentach wymieniony m. in. Franciszek Borzęcki 1718–1729
AKPot 922 a. luźne Sprawa sporu Andrzeja Borzęckiego aptekarza w Krzeszowicach z pełnomocnikiem państwa tenczyńskiego o niedotrzymanie warunków kontraktu i czynienie przeszkód w prowadzeniu apteki 1824–1846Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
AMCh 268 323 List Józefa Borzęckiego do Jana Mikołaja Chodkiewicza Boholuby 1769.08.18 Polski
AMCh 455 269 List W. Borzęckiego do Ludwika Chodkiewicza + koperta Serniczki 1805.04.24 Polski
AMCh 792 257-258 List Stanisława, Mariana i Andrzeja Borzęckich oraz z Marianny z Borzęckich Zieniewiczowej do Jana Fryderyka Sapiechy Lubartów 1851.01.25 Polski
AMCh 830 a. luźne Długi, wierzytelności i przejęte zobowiązania Jana Karola Chodkiewicza.
Układ alfabetyczny wg wierzycieli. Wymienione nazwisko: Borzęcka 1821–1855
AMCh 1007 73 List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy Żydaczów 1739.06.30 Polski
AMCh 1007 77 List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy Żydaczów 1739.06.07 Polski
AMCh 1007 81 List Franciszka Borzęckiego do Jana Fryderyka Sapiechy Kozia 1740.03.23 Polski
AMCh 1007 85-87 List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy Kozia 1741.06.02 PolskiArchiwum Podhoreckie Rzewuskich (w składzie Archiwum Sanguszków)

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
Podh II 3/11 1-2 List Piotra Borzęckiego podstolica W. Ks. Lit. do hetmana polnego Seweryna Rzewuskiego 1789 PolskiArchiwum Adama Bohusza

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
ABog 106 1 Odpis wywodu przodków Bronisławy Józefy Młockiej (ur. 10 V 1828) do 4 pokolenia wstecz. Polski
2 Odpis wywodu przodków Marii Honoraty Tekli Borzęckiej (ur. 9 I 1775) do 4 pokolenia wstecz. Polski
1-4 Odpis z Kasper Niesiecki. Herbarz Polski. Nazwisko Borzęcki. Wyd. J.N. Bobrowicz, T. II, Lipsk, 1839, s. 256-257.Wyciąg ze wstępu do inwentarza Archiwum Dóbr Zator

Ekonomowie dóbr zatorskich

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
Borzęcki - ekonom w Zatorzu w latach 1859-1860 1859-1860
Borzęcki - ekonom w Palczowicach w 1866 roku 1866Archiwum ks. Ludwika Ruczki

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
AKsR 22/20 Robert[?] Borzęcki 1865Archiwum Götza Okocimskiego

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
AGO 0058 List Kazimierza Borzęckiego, zarządcy dóbr Okocim do Kancelarii Götza Okocimskiego 1926
AGO 0006 List K. Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego 1929
AGO 0007 List Kazimierza Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego 1931
AGO 0088 53 List z Kancelarii Götza Okocimskiego do Olgi Borzęckiej 1928 PolskiTeki Antoniego Schneidra

Sygnatura Strona Rodzaj dokumentu, tytuł, treść Miejsce wystawienia Data Język
TSchn 265 Borzęcki
TSchn 266 Borzęcki

http://www.redbor.pl/genealogia/dokumenty/archiwum_wawel.htm
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do Artykuły, praca, dyskusje