Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Androchowicz
Fundusz rodzinny odtwarzania korzeni, śladów zamieszkania, działań historycznych rodziny. Strona powstaje wysiłkiem wielu zaangażowanych osób, zarówno rodzinnie jak i społecznie.
Program finansowany jest ze składek rodzinych, oraz wspierany wysiłkiem społecznym Fundacji. Wesprzyj fundusz.
(Trwa proces konwersji herbarza do nowej wersji. Prosimy o zgłoszenie utrzymujących się błędów )


Opis Drzewo genealogiczne Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Informacje

Nazwisko Androchowicz jest silnie związane z ziemiami Rusi Czerwonej. Możliwe że jest pochodną od Andruchowicz a to z kolei od Endrychowicz. Są też informacje o pochodzeniu niektórych osób z Węgier. Wśród Andruchowiczów znany jest herb Doliwa.

Grupy rodzinne
1. Makary Androchowicz + Eudoksja Kluczewska [Mat.]
1.1. Michał Androchowicz + Eudoksja Medyńska
1.1.1. Aleksy Androchowicz + Maria Skulska
1.1.1.1. Michał Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.1.2. Jakub Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.1.3. Stefan Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.1.4. Jan Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.2. Zachariasz + Maryanna Żurakowska
1.1.2.1. Teodor Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
1.1.2.2. Szymon Androchowicz, dowód szlachectwa 1782, sąd buski
 1. Jan Androchowicz + Maria Orłowska ur. ok. 1830
1.1. Arkadia Androchowicz + Paweł Fedorynczuk
1.1.1. Konstanty Fedorynczuk ur. 7.4.1885 Oleszów, stanisławowskie
1.1.1.1. Maria Fedorynczuk + Stefan Danczenko
1.1.1.1.1. Paweł Danczenko (mail)
1.1.2. Jan Fedorynczuk + Julia ?? od 1947 mieszkają Gliwice Szprotawa
1.1.2.1. Maria Fedorynczuk + Roman Kozak
1.1.2.1.1. Ewa Kozak + Tomasz Madrek
1.1.2.1.1.1. Radek
1.1.2.1.1.2. Ania


1. Włodzimierz Androchowicz
1.1. Eugeniusz Androchowicz, aresztowany przez NKWD Ukraina 1940 [Spis...]

1. Włodzimierz Androchowicz
1.1. Jan Androchowicz, aresztowany przez NKWD Ukraina, obłast Kirowogradzka 1940 [Spis...]

1. Józef Androchowicz
1.1. Jan Androchowicz, zamordowany Katyń 1940 (Lista Ukraińska) [Spis...]Aniela Androchowicz, nauczycielka w szkole w Horocholinie 1913 [Szematyzm 1913...]
Antoni Androchowicz, proboszcz grekotolicki w Bohorodczanach 1898, członek gminy wiejskiej tamże oraz wydziału powiatowego [Szematyzm 1898...]
Antonina Androchowicz, nauczycielka w szkole w Horocholinie 1913 [Szematyzm 1913...]
Dmytro Androchowicz, askultanat sądu w Czerniowcach 1913 [Szematyzm 1913...]
Eliasz von Androchowicz, właściiel poztowej stacji przekaźnikowej w m. Wolica 1850 [Szematyzm 1850...]
Eugeniusz Androchowicz, 1913 przypłyną do USA, Nowy Jork
Kamila Androchowicz. nauczycielka w Howiłowie pow. Husiatyński 1898 [Szematyzm 1898...]
Kazimierz Androchowicz, lustrator rachunkowy szpitalny we Lwowie 1913 [Szematyzm 1913...]
Metody Androchowicz. urzędnik Zamelnyj Bank Hipoteczny Lwów 1913 [Szematyzm 1913...]
Michał Androchowicz, mieszkał Lwów 1902,
Michał Androchowicz, urzędnik namiestnictw c.k. we Lwowie przynajmniej w latach 1898-1913 [Szematyzm 1898, 1913 ...]
Mikołaj Androchowicz, nauczyciel w szkole w Jabłonce 1913 [Szematyzm 1913...]
Symeon Androchowicz (Andruchowicz), ksiądz grecko-bizantyjski w m. Bojan [Szematyzm 1850...]
Tadeusz Androchowicz, nauczyciel w szkole w Hermanowie 1913 [Szematyzm 1913...]
Tadeusz Androchowicz ur. 26.01.1908 Lwów zamordowany 16.01 1942 Dachau, mieszkał: Brwinów [www.stankiewicz.e.pl]


Andruchowicz

Prawdopodobnie rodzina zbieżna z nazwiskiem Endrychowicz 1. Stanisław Andruchowicz + Katarzyna Berk [Konarski, Szlachta kalwińska ...] 1.1. Zuzanna Andruchowicz, chrz. 27.11.1718 1.2. Joanna Andruchowicz, chrz. 8.12.1720 1.3. Samuel Andruchowicz, chrz. 20.9.1722 1.4. Jan Andruchowicz, chrz. 17.2.1726 1.5. Józef Andruchowicz, chrz. 13.4.1730 Niżówka 1. Samuel Andruchowicz wdowiec +(1754) Zuzanna Kołysz [Konarski, Szlachta kalwińska ...] 1.1. Michał Stanisław Andruchowicz, chrz. 3.6.1755 1.2. Zofia Aleksandra Andruchowicz, chrz. 4.2.1758 Zahal 1. Jan Andruchowicz, w latach 1787-1788 ekonom ostaszynski, zm. 10.3.1792 +(20.5.1787) Zuzanna Bieniaszewska (2-v. 1799 Tomasz Brandt) [Konarski, Szlachta kalwińska ...] 1.1. Józef Samuel Andruchowicz, chrz. 7.9.1788 we dworze w Ostaszynie 1.2. Anna Krystyna Andruchowicz, chrz. 12.12.1790 we dworze w Ostaszynie zm. 22.5.1795 1.3. Stefan Zygmunt Andruchowicz, chrz. 22.7.1792, zm 13.5.1795 1. Julian Andruchowicz 1.1. Mikołaj Andruchowicz ur. 1903, aresztowany przez NKWD na Białorusi 1940, łagier Siewwostłag [Spis ...] ?? Andruchowicz pochowana 24.4.1728 [Konarski, Szlachta kalwińska ...] Anna Andruchowicz, pochodziła z Węgier + Piotr Lewicki, kanonik gr-kat w Załukwi (12 dzieci) [Bon.] Edward Amdruchowicz, zm. 9.6.1920 Wołyń, ułan 14 pułk ułanów jazłowieckich, zmarł z ran [www.stankiewicz.e.pl] Joanna Andruchowicz, zm. 21.5.1792 panna [Konarski, Szlachta kalwińska ...] Makary Andruchowicz, ksiądz gr.kat. monastyr Łucki 1724 [SGKP] Samuel Andruchowicz +(4.2.1742 Proszczyce) Maria Brońska [Konarski, Szlachta kalwińska ...] Zofia Andruchowicz od 1759 + Stefanem Siedmigrodzkim. [Konarski, Szlachta kalwińska ...]

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Wypisy z programu gromadzenia informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)

  Niestety, w bazie właścicieli nie ma nikogo o nazwisku Androchowicz
  Prawdopodobnie jest to wynik trudności przy kolejnych kwerendach. Kwerendy są zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej skorzystaj z tego formularza i dodaj te informacje. Możesz wesprzeć fundusz kolejnych kwerend archiwalnych.

   

   

   

   

  Baza Oficjalistów Dworskich


  Wypisy z programu gromadzenia informacji o ofiacjlistach dóbr prywatnych.
  (Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Oficjalistów prywatnych)

   Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Androchowicz
   Prawdopodobnie jest to wynik trudności przy kolejnych kwerendach. Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej skorzystaj z tego formularza i dodaj te informacje.

    

    

    

    

   Baza Powstańców Styczniowych


   Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
   (Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)

    Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Androchowicz
    Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie skorzystaj z tego formularza. Możesz też wesprzeć sam projekt. Bez funduszy nie będzie można prowadzić dalszych naukowych kwerend archiwalnych.

     

     


     

     

    Baza Grafiki - Portrety


    Lista zdjęć zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków,
    związanych z nazwiskiem Androchowicz
    (Wykaz skrótowy. Uwaga: wyszukiwanie działa na frazie otwartej, czyli np. po wpisaniu "Gliński" wyszuka także "Węgliński" Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


    Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Androchowicz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów. Jaśli dodasz zdjęcia rodzinne do bazy, i prawidłowo je opiszesz, pojawią się one tutaj automatycznie.
     

     

     

     

    Baza Grafiki - Dokumenty


    Lista zdjęć zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków,
    związanych z nazwiskiem Androchowicz
    (Wykaz skrótowy. Uwaga: wyszukiwanie działa na frazie otwartej, czyli np. po wpisaniu "Gliński" wyszuka także "Węgliński" Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


    Niestety, w bazie nie ma zdjęć dokumentów związanych z nazwiskiem Androchowicz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów. Jaśli dodasz zdjęcia rodzinne do bazy, i prawidłowo je opiszesz, pojawią się one tutaj automatycznie.
     

     

     

     

    Baza Grafiki - Mogiły


    Lista zdjęć zdjęć grobowców i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków,
    związanych z nazwiskiem Androchowicz
    (Wykaz skrótowy. Uwaga: wyszukiwanie działa na frazie otwartej, czyli np. po wpisaniu "Gliński" wyszuka także "Węgliński" Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


    Niestety, w bazie grobów nie ma zdjęć z frazą Androchowicz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów. Jaśli dodasz zdjęcia rodzinne do bazy, i prawidłowo je opiszesz, pojawią się one tutaj automatycznie.
     

     


    Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich
    © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów)