Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bąk
Fundusz rodzinny odtwarzania korzeni, śladów zamieszkania, działań historycznych rodziny. Strona powstaje wysiłkiem wielu zaangażowanych osób, zarówno rodzinnie jak i społecznie.
Program finansowany jest ze składek rodzinych, oraz wspierany wysiłkiem społecznym Fundacji. Wesprzyj fundusz.
(Trwa proces konwersji herbarza do nowej wersji. Prosimy o zgłoszenie utrzymujących się błędów )


Opis Drzewo genealogiczne Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby


herb Zadora
Zadora
opisRodzina Bąków h. Zadora, pierwotnie pochodziła z Brzezia, ma wspólne korzenie z Lanckorońskimi (jak też z innymi rodami), z których Pakosław z synem Zbigniewem osiedli w Bąkowej Górze pod koniec XIVw. Od różnych gałęzie tej rodziny, posiadających różne miejscowości i często je wymieniające lub biorące w zastaw, powstały w okresie tworzenia się nazwiska rodziny - Lanckorońskich, Wodzisławskich, Rusockich, Paszkowskich, Rozpierskich, Chrząstowskich. Rozpierscy przezwali Wysoką Górę w sieradzkim, będącą ich własnością Bąkowa Góra.

Niekiedy spotka się użycie nazwiska Bąk dla rodziny Baka pochodzenia moskiewskiego (szczególnie bierniku: Bąkowie). Niezlażnie musiało istnieć kilka rodzin nieszlacheckich, z których część mogła wywodzić się nawet z tych samych miejscowości co rodzina h. Zadora (np. Bąkowa Góra).

Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Jan Pawłowski
 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Grupy rodzinne1 Stefan z Brzezia, ur. ok. 1230 + Anna z Wiśnicza 
|=2 Stanisław z Brzezia [Nies.]
`=2 Zbigniew, z Brzezia i Wodzisławia ur. ok. 1260, 1291-8 kasztelan, 1306 wojewoda sieradzki [SHGK, Szymczak A., Zadorowie z Bąkowej Góry, w: Herald nr 7]
  `=3 Zbigniew, ur. ok.1310
   |=4  Pakosław (Pakosz) "Bąk", ur. ok. 1340
   | `=5  Zbigniew "Bąk" z Kraszewic, później z Grodkowic, z Góry Bąkowej ur. ok. 1374, zm. 1433, 1407 podkomorzy sieradzki, kasztelan rozpierski, 1399-1425 marszałek wielki koronny, 1409-10 starosta krakowski, dowódca 34 chorągwi w bitwie pod Grunwaldem +(przed 1415) Katarzyna z Trzycierza, ojciec: Tomek
   |   |=6  Zbigniew Bąk, zm.2.12.1472 wielokrotnie posłował dla króla, kasztelan małogoski, rozpierski +(1) ?? +(2) + Małgorzata z Bnina h. Łodzia , ojciec: Piotr, matka: Elżbieta z Gułtów h. Grzymała
   |   |  |=b7 Zuzanna Bąk +(1) Mikołaj Świema h. Korab z Rossoszycy, ojciec: Mikołaj, matka: Aleksandra +(2) Jarosław Łaski ur. ok. 1460 zm. 1521 ojciec: Andrzej Łaski matka: Barbara z Rembieszowa; woj. łęczycki, woj. sieradzki
   |   |  |  |=b8 Zuzanna Łaska + Marcin Myszkowski, ojciec: Piotr Myszkowski matka: Petronela Barbara Kucieńska
   |   |  |  |=b8  Jan Łaski + Katarzyna ??   
   |   |  |  |=b8  Anna Łaska ur. ok. 1485 zm. po 1517 + Mikołaj Kościelecki ur. 1485-1486, zm. 1535 ojciec: Jan ze Skępnego Kościelecki matka: Katarzyna (z) Żurawicy Odrowąż
   |   |  |  `=b8  Katarzyna Łaska h: Korab ur. Bet. 1496 - 1497 zm. 16.01.1557 + Jan Tęczyński ur. 1492 zm. Bet. 08 - 21.07.1541 ojciec: Mikołaj Tęczyński matka: Aleksandra von Wesisken
   |   |  `=b7 Małgorzata Bąk + Andrzej z Dziebałtowa h. Jelita
   |   |=6  Henryk Bąk, własn. Kaszewice, Straszęcin, Grabiny, autor traktatu przeciwko Krzyżakom, zgromadził księgozbiór 100 woluminów w Straszęcinie  
   |   |=6  Katarzyna Bąk +(1) Piotr z Dębna i Łąkawy +(2) Bartosz z Wierzchosławic i Ogrodzieńca
   |   |=6  Zbigniewa Bąk + Mikołaj Wieruski 
   |   `=6  Jakub Bąk, zm. ok. 1480 + Anna (2-v. Tomasz ze Szczukocic)
   |     |=7 Andrzej Bąk, ur. ok. 1430 własność Gorzkowice
   |     `=7 Zbigniew Bąk, własność Gorzkowice
   |=4  Przedbor z Brzezia ur. ok. 1330 
   |  |=5 Zbigniew Lanckoroński, zm. 1425, 1410 wykupuje zamek Lanckorona i miasteczko  ==> Lanckorońscy
   |  `=5 Przedbor Lanckoroński
   `=4  Zbigniew z Brzezia ur. ok. 1320 
     |=5  ?? z Brzezia ur. ok. 1350 +(1) Bernard Wierusz  +(2) ?? Strzała +(3) Andrzej "Rzeszotko" Dunin z Czerniewic ur. ok. 1350  
     |=5  Offka z Brzezia + Jan ze Szczekocin   
     `=5  Beata z Brzezia + Andrzej z Trzewlina   1  Andrzej "Bąk" Lanckoroński, ur. ok. 1490 + Barbara Ratuld 
|=2  Piotr "Bąk" Lanckoroński ur. ok. 1520 + Zofia z Wronowa   
|  |=3  Jadwiga "Bąk" Lanckorońska + Wojciech Kalinowski ur. ok. 1555, ojciec: Krzysztof Kalinowski matka: Małgorzata z Romanowa Świrska
|  `=3  Marcin "Bąk" Lanckoroński + Zofia z Porudna   
|=2  Andrzej "Bąk" Lanckoroński + Elżbieta Zaleska   
|  |=3  Zofia Lanckorońska   
|  |=3  Sebastian Lanckoroński, zginął 1610 w walce z Moskalami [Nies., Niemcewicz U. Dzieje Panowania Zygmunta III]
|  |=3  Stanisław "Bąk" Lanckoroński, zginął w walce z Moskalami [Dyjariusz Samuela Maskiewicza]
|  `=3  Jan Bąk-Lanckoroński, kasztelan halicki, rotmistrz, pułkownik, + Anna Łaszcz   
|   |=4  Adam Bąk-Lanckoroński, podstoli halicki + Anna Chmiel   
|   |  |=5  Katarzyna Bąk-Lanckorońska + Konstanty Dederkał
|   |  |=5  Franciszek Bąk-Lanckoroński   
|   |  `=5  Jan Bąk-Lanckoroński   
|   |=4  Stanisław Bąk-Lanckoroński   
|   |=4  ?? Bąk-Lanckorońska + ?? Korytko
|   `=4  Wacław Bąk-Lanckoroński
|=2  Marcin "Bąk" Lanckoroński   
|=2  Walerian "Bąk" Lanckoroński   
|=2  Walenty "Bąk" Lanckoroński, 1578 chorąży kamieniecki + Dorota Miękiska [Paprocki...]
|  |=3  Piotr Lanckoroński   
|  |=3  Andrzej Lanckoroński   
|  |=3  Walerian Walenty Lanckoroński   
|  `=3  Krzysztof Lanckoroński   
`=2  Krzysztof "Bąk" Lanckoroński    


1. Maciej Bąk ur. ok. 1715 + Regona Glabska
1.1. Józef Bąk +(1) Katarzyna ?? +(2) Agnieszka Markowiak
1.1a.1. Wiktoria Bąk, ur. ok. 1768 + Łukasz Ławniczak
1.1a.2. Józef Bąk, ur. ok. 1773 +(1) Katarzyna Górczak +(2) Katarzyna Kowalszczanka
1.1a.2a.1. Laurenty Bąk
1.1a.2a.2. Dorota Bąk
1.1a.2b.3. Sylwester Bąk
1.1a.3. Bartolomeusz Bąk, ur. ok. 1775 + Marianna Naskarecka
1.1a.3.1. Mikołaj Bąk
1.1a.4. Andrzej Bąk, ur. ok. 1777 + Marianna Ławniczak
1.1a.4.1. Agnieszka Bąk
1.1a.5. Regina Bąk, + Maciej Glapiak
1.1a.6. Szymon Bąk, + Jadwiga Jasik
1.1a.6.1. Marianna Bąk
1.1a.6.2. Jan Bąk
1.1a.6.3. ?? Bąk
1.1a.6.4. Agnieszka Bąk
1.1a.6.5. Franciszka Bąk
1.1a.7. Zofia Bąk  + Bartłomiej Banaszek
1.1b.8. Antoni Bąk 
1.2. Marcin Bąk ur. Kankel1. Jan Bąk h. Zadora [nad. Jan Pawłowski]
1.1. Agnieszka Bąk, h. Zadora, hrabianka zam. Essen Borbek + ?? Keidas
1.1.1. Gabriela Keidas zam. Poznań
1.1.2. Józefa Keidas + Jan Kukiełczyński, magnat w Zaborze Pruskim
1.1.2.1. Józef Kukiełczyński ur. 1908 Essen Borbek 
1.1.2.1.1. Stefan Kukiełczyński
1.1.2.1.2. Janina Kukiełczyński
1.1.2.1.3. Stanisław Kukiełczyński
1.1.2.2. Zofia Kukiełczyńska ur. 1909 Essen Borbek + Walenty Stażyński
1.1.2.2.1. Jan Stażyński ur. 12.08.1949 zm. 27.10. 1949
1.1.2.3. Stefan Kukiełczyński ur. 21.07.1910 Essen Borbek, zm. tragicznie 29.08.1966, ksiądz oblat, proboszcz parafii Gromadka, po wojnie w PRL poszukiwany przez SB za pochodzenie arystokratyczne i antypaństwową działalność.
1.1.2.4. Maria Kukiełczyńska ur. 28.01.1912 Essen Borbek - tereny zaboru pruskiego zm. 05.02.1984 Szczecinek +(1) Andrzej Parysek, +(2) Stanisław Pawłowski h. Jastrzębiec, ur.1912 zm. 1992, ojciec: Adam, matka Krystyna Jakołcewicz; ziemianin
1.1.2.4a.1. Stefania Parysek ur.1935 zm. 2003 w Szczecinku + Jerzy Woźniak
1.1.2.4a.1.1. Elżbieta Woźniak 1959 zmarła po urodzeniu
1.1.2.4a.1.2. Ewa Woźniak ur 1960 Szczecinek zam. Nomi, Włochy 
1.1.2.4a.1.3. Alicja Woźniak ur. 1962 Szczecinek zam. Borgo Valsugana, Włochy
1.1.2.4b.2. Józef Pawłowski ur. 1951, właściciel pensjonatu "Giuseppe" w Rewalu + Alina Bołtuć h. Dołęga
1.1.2.4b.2.1. Mariusz Pawłowski ur. 1975 magisterium pedagogiki, właściciel pensjonatu "Eliza" w Rewalu + Eliza Kowalczyk 
1.1.2.4b.2.1.1. Patryk Pawłowski ur. 2000
1.1.2.4b.2.2. Małgorzata Pawłowska ur. 1977, magisterium j. niemieckiego, właścicielka pensjonatu "Sas" w Rewalu + Dariusz Sass
1.1.2.4b.2.2.1. Karolina Sass ur. 1997
1.1.2.4b.2.2.2. Magdalena Sass ur. 2006
1.1.2.4b.3. Jan Pawłowski ur. 1952, oficer WP do 1991, właściciel pensjonatu "Dajana" w Grzybowie k. Kołobrzegu (mail) + Danuta Białas h. Leliwa
1.1.2.5. Elżbieta Kukiełczyńska ur. 1913 Essen Borbek, zakonnica, Zakonu NMP w Villard-Sur Bienne we Francji.
1.1.2.6. Czesław Kukiełczyńska ur. 1919, artysta cyrkowy
1.1.2.7. Bronisława Kukiełczyńska ur. 1925 zm. 1997 + Ignacy Sędziak
1.1.2.7.1. Janina Sędziak ur. 1944 + Tadeusz Mayer h. Jastrzębiec zam. Krotoszyn
1.1.2.7.1.1. Eugeniusz Mayer ur. 1960 Krotoszyn + Danuta
1.1.2.7.1.2. Krzysztof Mayer ur. 1965 Krotoszyn + Magdalena Selwat
1.1.2.7.1.3. Bernadetta Mayer ur. 1965 Krotoszyn + Waldemar Piorunek
1.1.2.7.1.4. Dominik Mayer ur. 1976 Krotoszyn + Paulina Łęcka
1.1.2.7.2. Stefan Sędziak ur. 1952 Krotoszyn + Elżbieta Łuczak 
1.1.2.7.2.1. Robert Sędziak ur. 1980
1.1.2.7.2.2. Agnieszka Sędziak ur. 1985
1.1.2.7.3. Marek Sędziak ur. 1954 Krotoszyn + Eugenia Orzechowska h. Lubicz 
1.1.2.7.3.1. Dariusz Sędziak
1.1.2.7.3.2. Karol Sędziak
1.1.2.7.3.3. Justyna Sędziak
1.1.3. Maria Keidas + ?? Miński
1.1.4. ?? (córka) Keidas + ?? Hypsz
1.1.5. Stanisław Keidas


1. Franciszek Bąk, uczestnik I WŚ
1.1. Jan Bąk, ur. ok. 1920 + Weronika Wójcik
1.1.1. Andrzej Bąk, burmistrz miasta i gminy Ulanów, inż. leśnik [Whoiswho

1. Jan Bąk, żołnierz legionów J. Piłsudskiego, działacz PPS, w okresie międzywojennym działacz organizacji Strzelec]
1.1. Mieczysław Bąk, ur. ok. 1930 + Barbara Bednarczyk
1.1.1. Andrzej Mieczysław Bąk mgr inż. inform [whoiswho]1. Franciszek Bąk, urodzony w okolicach Pewli Ślemeńskiej, osiedlił się w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała) + Zuzanna [nad. Michał Mąk]
1.1. Jan Bąk, ur. 1901 w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała), żołnierz legionów J. Piłsudskiego, działacz PPS, w okresie międzywojennym działacz organizacji Strzelec + Anna Tobis
1.1.1. Mieczysław Bąk, ur. 1929 w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała), mgr inż., pułkownik WP + Barbara Bednarczyk
1.1.1.1. Andrzej Mieczysław Bąk, ur. 1959 w Warszawie, mgr inż. informatyk, absolwent Politechniki Kijowskiej + Jolanta Nowak [whoiswho
1.1.1.1.1. Michał Bąk, ur. 1991 w Bielsku-Białej, student prawa na Uniwersytecie Warszawkim 
1. Wojciech Bąk, właściciel ziemski, współzał. Banku Ludowego w Trzemesznie i wieloletni prezes Rady Nadzorczej tego banku, powstaniec wielkopolski, sołtys wsi Kozłowo k/Trzemeszna
1.1. Witold Bąk, ur. ok. 1920, agronom, długoletni kierownik Stacji Hodowli Roślin Łagiewniki k/Kruszwicy + Irena Ziemkiewicz
1.1.1. Marek Bąk, lekarz,  specjalista chirurg, ordynator Oddz. Chirurgii [whoiswho]

1. Kacper Bąk, walczył w powstaniu styczniowym, ranny
1.1. Wojciech Bąk, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920, sadownik 
1.1.1. Stanisław Bąk, żołnierz KOP, ZWZ i AK, liczne odznaczenia (nota biograficzna) + Barbara Kożuszek, ojciec: Bogusław
1.1.1.1. Zenon Bąk, właściciel firmy transportowej [whoiswho]

1. Stanisław Bąk
1.1. Aleksander Bąk. ur. 20.9.1939 Brany [Żurek.W.W. Wykaz...]

1. Jan Bąk
1.1. Aleksander Bąk +(7.1.1940 Drużkopol) Genowefa Wrotkowska, ojciec: Mikołaj [Żurek.W.W. Wykaz...]
 
1. Wojciech Bąk + Antonina z Tomaszewskich
1.1. Stanisław Bąk +(5.11.1939) Katarzyna Hapon, ojciec: Mikołaj. matka: Maria Mielniczuk [Żurek.W.W. Wykaz...]

1. Jan Bąk
1.1. Józef Bąk, ur. 24.4.1938 Zastawie [Żurek.W.W. Wykaz...]

1. Augustyn Bąk
1.1. Alojzy Bąk, ur.22.12.1897, Kobylagóra, zamordowany 1940, Charków, major, dr wet., wojsk. pracownia wet., [Katedra Polowa WP, Lista Katyń-Pamiętamy]

1. Franciszek Bąk
1.1. Antoni Bąk, ur.1889 Pruszków, zamordowany 1940, Miednoje, nadkomisarz Policji Państwowej [Katedra Polowa WP, Lista Katyń-Pamiętamy]

1. Teodor Bąk
1.1. Antoni Bąk, ur.17.7.1895 Karsznice, zamordowany 1940, Miednoje [Katedra Polowa WP, Lista Katyń-Pamiętamy]

1. Marcin Bąk
1.1. Paweł Bąk, ur.13.7.1895 Radostowice, zamordowany 1940, Miednoje [Katedra Polowa WP, Lista Katyń-Pamiętamy]

1. Jan Bąk
1.1. Stanisław Bąk, ur.6.4.1893, Sosnowiec, zamordowany 1940, Miednoje [Katedra Polowa WP, Lista Katyń-Pamiętamy]

1. Adam Bąk
1.1. Stanisław Bąk, ur.10.11.1888 Janków, zamordowany 1940, Miednoje [Katedra Polowa WP, Lista Katyń-Pamiętamy] 
?? Bąk, 1578, notowanie w miejsc. Gemba, gm. Mszczonów [Lustracja Mazowiecka]
Andrzej Bąk ze Strasięcina, 1524 daje w dzierżawę Kulczojowce i Kniażę +(przed 1524) Barbara z Boruszkowiec [Kro.]
Aniela Bąk + Antoni Zaorski h. Lubicz ur. 12.12.1911 zm. 03.1989
Franciszek Bąk, ur.21.10.1914 Dąbrówka Infułacka pow. tarnowski, zamordowany 1940, Katyń, nauczyciel, ppor. 16 pp, [Katedra Polowa WP]
Grzegorz Bąk, ur. 25.4.1924 Wilcza Dolna, zm. 28.5.2005 Czuchów, muzyk, pedagog, kierownik chórów
Henryk Bąk, ur. 22.2.1912, Radomsk, zamordowany 1940, Miednoje [Katedra Polowa WP]
Henryk Bąk, ur. 19.9.1930 Lisowo k. Grójca, zm. 29.8.1989, działacz opozycji w okresie PRL, wicemarszałek Sejmu I kadencji, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski [Wikipedia]
Henryk Bąk, ur. 2.1.1923 Krasnystaw, zm. 29.8.1987 Skolimowo, aktor
Jan Bąk, 1590 mieszka: Mościska, świadek w sprawie granicznej dóbr Płonka [Metryki Koronne oprac. Sułkowska-Kurasiowa I. i Woźniakowa M]
Jan Bąk, ur.14.6.1901, zamordowany 1940, Miednoje, policja państwowa [Katedra Polowa WP]
Józef Bąk, ur.1914, Rzędzianowice, zamordowany 1940, Miednoje, [Katedra Polowa WP]
Leon Bąk, zamordowany 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska, policjant [Katedra Polowa WP]
Michał Bąk, ur.15.1.1900 Kurniki, zamordowany 1940, Miednoje, rolnik [Katedra Polowa WP]
Mikołaj z Bąkowa, 1349 wój Dąbowca - nadanie (Mikołaj zapewne niespokrewniony z żadną późniejszą rodziną Bąków) [SHGK]
Piotr Bąk z Boryszkowic, 1559 pozywa z Walentym Kalinowskich w sprawie o zbiegłych poddanych z ich majątku: Humieniec [Kro.]
Walenty Bąk z Boryszkowic, 1559 pozywa z Piotrem Kalinowskich w sprawie o zbiegłych poddanych z ich majątku: Humieniec [Kro.]
Wojciech Bąk, ur.20.4.1894 Zielęcin, zamordowany 1940, Miednoje [Katedra Polowa WP]
Wojciech Bąk, ur. 23.4.1907 Ostrów, zm. 30.4.1961 Poznań, dramatopisarz, poeta, eseista, obóz pracy w Chocieborzu, prezes oddziału ZZLP, nagroda episkopatu za twórczość religijną, u schyłku życia przeszedł na protestantyzm, zginął śmiercią samobójczą. 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Wypisy z programu gromadzenia informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)

  Niestety, w bazie właścicieli nie ma nikogo o nazwisku Bąk
  Prawdopodobnie jest to wynik trudności przy kolejnych kwerendach. Kwerendy są zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej skorzystaj z tego formularza i dodaj te informacje. Możesz wesprzeć fundusz kolejnych kwerend archiwalnych.

   

   

   

   

  Baza Oficjalistów Dworskich


  Wypisy z programu gromadzenia informacji o ofiacjlistach dóbr prywatnych.
  (Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Oficjalistów prywatnych)

   Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Bąk
   Prawdopodobnie jest to wynik trudności przy kolejnych kwerendach. Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej skorzystaj z tego formularza i dodaj te informacje.

    

    

    

    

   Baza Powstańców Styczniowych


   Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
   (Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)

    Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Bąk
    Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie skorzystaj z tego formularza. Możesz też wesprzeć sam projekt. Bez funduszy nie będzie można prowadzić dalszych naukowych kwerend archiwalnych.

     

     


     

     

    Baza Grafiki - Portrety


    Lista zdjęć zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków,
    związanych z nazwiskiem Bąk
    (Wykaz skrótowy. Uwaga: wyszukiwanie działa na frazie otwartej, czyli np. po wpisaniu "Gliński" wyszuka także "Węgliński" Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)

    Czaplinski Romuald syn Ignacego i Julii z Bakinowskich z zona Sabina z d. Wolodkowicz
    Miejsce:
    (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
    Ignacy i Julia z d. Bakinowska oraz Stefania Wolodkowicz z d.Konczewska
    Miejsce:
    (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
    Liżewska Antonina (1821-1896) zam. Tacikowska
    Rodzice: Jan
    Miejsce:
    (Album: Portrety indywidualne)
    Tacikowski Józef ur. 24.06.1928
    Rodzice: Józef i Marianna Zdzisława Kamińska
    Miejsce:
    (Album: Portrety indywidualne)
    Telesfor Czaplinski syn Ignacego i Julii z Bakinowskich z zona Teresa z d. Wolodkowicz i dzieci - Andrzej, Longin i Stanislaw
    Miejsce:
    (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
    Pawłowska hr. Maria herbu Zadora i Pawłowski Stanisław herbu Jastrzębiec
    Rodzice: Jan i Józefa z d. Keidas Kukiełczyńscy / Adam i Krystyna z d. Jakołcewicz Pawłowscy
    Miejsce: Essen Borbek / Kiełbasin
    (Album: Portrety indywidualne)
    Czabak Lwów
    Rodzice: Anna Czabak
    Miejsce: Lwów
    (Album: Portrety, do rozpoznania)
    Helena Czabak
    Rodzice: Anna Czabak
    Miejsce: Lwów
    (Album: Portrety indywidualne)
    Helena Schiler z synem, Lwów
    Rodzice: Anna Czabak
    Miejsce: Lwów
    (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
    Lwowska druzyna Hokejowa
    Miejsce: Lwów
    (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
    Bąkowska Ewa
    Miejsce: Smoleńsk
    (Album: Zdjęcia ofiar katastrofy nad Smoleńskiem 10.04.2010 r)
    Pawłowski hr. Jan
    Miejsce: Szczecinek
    (Album: Portrety indywidualne)
    Tacikowski Nikodem Maurycy (1860-1928)
    Rodzice: Franciszek i Antonina Liżewska
    Miejsce: Warszawa
    (Album: Portrety indywidualne)

      Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
    Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Bąk klikinj w ten link
    Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów. Jaśli dodasz zdjęcia rodzinne do bazy, i prawidłowo je opiszesz, pojawią się one tutaj automatycznie.

     

     

     

     

    Baza Grafiki - Dokumenty


    Lista zdjęć zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków,
    związanych z nazwiskiem Bąk
    (Wykaz skrótowy. Uwaga: wyszukiwanie działa na frazie otwartej, czyli np. po wpisaniu "Gliński" wyszuka także "Węgliński" Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)

    Alberto Zalbakowski - dyplom nadania krzyża św. Ferdynanda
    Miejsce:
    (Album: Inne dokumenty)

      Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
    Aby wyszukać wszystkie zdjęcia dokumentów związane z nazwiskiem Bąk klikinj w ten link
    Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów. Jaśli dodasz zdjęcia rodzinne do bazy, i prawidłowo je opiszesz, pojawią się one tutaj automatycznie.

     

     

     

     

    Baza Grafiki - Mogiły


    Lista zdjęć zdjęć grobowców i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków,
    związanych z nazwiskiem Bąk
    (Wykaz skrótowy. Uwaga: wyszukiwanie działa na frazie otwartej, czyli np. po wpisaniu "Gliński" wyszuka także "Węgliński" Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)

    Bako
    Miejsce:
    (Album: Kraków - Rakowice)
    Szczerbakow i Karpina
    Miejsce: Litwa Bezdany Bezdonys
    (Album: Bezdany- Bezdonys. Litwa)
    Bakanas Leonid i Birute
    Miejsce: Alytus. Olita. Litwa
    (Album: Olita.Alytus. Litwa)
    Baksysowie
    Miejsce: Betygoła Betygala LItwa
    (Album: Betygoła - Betygala Litwa)
    Żejmyte Bakiene Marija zm. 1893
    Miejsce: Birsztany Birštonas Litwa
    (Album: Birsztany - Birštonas Litwa)
    Pamiątka bitwy pod Krzywopłotami 1914
    Miejsce: Bydlin
    (Album: Tablice)
    Marcin Bakiewicz
    Miejsce: Chmielnik, pow. kielecki, kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP
    (Album: Nagrobki osobne)
    Paweł i Agnieszka Bakiewicz
    Miejsce: Chmielnik, pow. kielecki, kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP
    (Album: Nagrobki osobne)
    Tabakowie Anna i Mikołaj
    Miejsce: Cmentarz Św. Wawrzyńca
    (Album: Wrocław - Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
    Lubak Tadeusz
    Miejsce: Cmentarz Ustroń
    (Album: Ustroń pow. cieszyński)
    Kobak Władysław i Maria
    Miejsce: Cmentarz par. pw. Świętej Trójcy, Bieździedza 51A 38-214 Bieździedza, Gmina: Kołaczyce, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
    (Album: Nagrobki osobne)
    Osmańczyk Norbert (ur. 22.03.1959 r. - zm. 30.08.2006 r.) i Bąk Karol (u. 26.10.1911 r. - 18.07.1954 r.)
    Miejsce: Cmentarz parafialny kościoła pw. św. Barbary w Chorzowie II, ul. 3 Maja
    (Album: Nagrobki osobne)
    Osmańczyk Norbert (ur. 22.03.1959 r. - zm. 30.08.2006 r.) i Bąk Karol (ur. 26.10.1911 r. - 18.07.1954 r.)
    Miejsce: Cmentarz parafialny kościoła pw. św. Barbary w Chorzowie II, ul. 3 Maja
    (Album: Nagrobki osobne)
    Bąk Jan i Krzysio
    Miejsce: Cmentarz Parafialny przy Parafii św. Anny w Piasecznie
    (Album: Piaseczno)
    Bąk Bronislaw
    Miejsce: Cmentarz ul. Bujwida
    (Album: Wrocław - Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
    Bakanauskas Martynas 1891-1940, Valkauskiene, Petraitiene, Furmanoi, Juśka
    Miejsce: Czekiszki Čekiškė LItwa
    (Album: Czekiszki - Čekiškė Litwa)
    Gaiżauskai Leopoldas i Jadwiga w tle Sipowiczowa Stanisława, Baksenskai
    Miejsce: Czekiszki Čekiškė LItwa
    (Album: Czekiszki - Čekiškė Litwa)
    Radzeviciai dalej Baksenskai, Tutliai, Baciunas, Urbonai, Birmanai
    Miejsce: Czekiszki Čekiškė LItwa
    (Album: Czekiszki - Čekiškė Litwa)
    Vaaitkai, Bakanauskaite, Korsakiene, Vaitkekaistis Juozas i Aekla
    Miejsce: Czekiszki Čekiškė LItwa
    (Album: Czekiszki - Čekiškė Litwa)
    Chrobak Maria
    Miejsce: Gliwice Cmentarz Lipowy
    (Album: Gliwice Cmentarz Lipowy)
    Chrobak Maria
    Miejsce: Gliwice Cmentarz Lipowy
    (Album: Gliwice Cmentarz Lipowy)
    Dakneviciene Salomeja, Fakneviciai, Bakneviciaus Adolfo dalej Batkeviciu, Grausliai
    Miejsce: Gorżdy Gargždai Litwa
    (Album: Gorżdy Gargždai Litwa)
    Matelis - groby rodziny, Kaziucias Antanas i Ribakovas dalej groby Mateliu, Kaiauciunas (?)
    Miejsce: Inkuny- Inkūnai
    (Album: Inkuny- Inkūnai)
    Matelis i Ribakovas
    Miejsce: Inkuny- Inkūnai
    (Album: Inkuny- Inkūnai)
    Ribakovas
    Miejsce: Inkuny- Inkūnai
    (Album: Inkuny- Inkūnai)
    Bobak Jan
    Miejsce: Kołomyja, cmentarz rz-kat.
    (Album: Kołomyja - cm. rzymsko-katolicki)
    Bobak Jan
    Miejsce: Kołomyja, cmentarz rz-kat.
    (Album: Kołomyja - cm. rzymsko-katolicki)
    Bąkowski Roman
    Miejsce: Kraków Cmentarz Rakowice [aleja zasłużonych]
    (Album: Kraków - Rakowice)
    Bąk Józef, Wielowiejska Maria zam. Bąk
    Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
    (Album: Kraków - Rakowice)
    Krokowski, Rybakiewicz
    Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
    (Album: Kraków - Rakowice)

        Następne wyniki (Przejście do bazy zdjęć)

    Powyższe zestawienie to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę pomimo tego że istnieją w bazie. Możesz je jednak znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów. Jaśli dodasz zdjęcia rodzinne do bazy, i prawidłowo je opiszesz, pojawią się one tutaj automatycznie.

     

     


    Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich
    © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów)