Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


ChelmKosiński

W polu podzielonym na cztery w szachownicę dwa pola czerwone dwa złote (żółte). Na czerwonych polach prawym herbowym górnym i przeciwnym po skosie - po dwa czarne trójkąty położone na sobie tworzące gwiazdę szecioramienną. W polach złotych - w lewym górny herb Zagłoba w przeciwnym Rawicz ale panna ma czerwoną suknię i włosy rozpuszczone. Na włosach korona.

Herb, przyjęty prawd. przez przywódcę pierwszego buntu kozackiego Krzysztofa Kosińskiego, który pochodził, jak chce Boniecki, z rodziny Rawiczów, lub raczej, jak pisze A.A.Kosiński, z rodziny kozackiej o przydomku "Hamil-Car" (przekształcone potem na "Amilkar". Rodziny należące do herbu: Kosiński "Amilkar".Kosiński baron

Herb baronowski, napoleński, odmiana herbu Rawicz. Nadany w 1813 generałowi wojsk polskich Antoniemu Amilkarowi Kosińskiemu (s. Józefa i Regina Korsak) przez Napoleona I.Niedzwiedzniedźwiedź
Jako mobilium herbowe jedna z ważniejszych figur. Symbolizuje potęgę, siłę, srogość. Z racji na to że samica broni młodych z niesamowitą pasją jest symbolem mocy opiekuńczej niebezpiecznej dla wrogów. Łańcuch na szyi lub kaganiec symbolizują okrucieństwo od którego nawet nie powstrzymają się walczący w obronie rodu. W Polsce występuje w herbie Rawicz, Berens, ziemi przemyskiej, dawnego starostwa żmudzkiego, miasta Przemyśla i in.

Szukaj herbów z tym symbolemNiedzwiedz 2

Rodziny należące do herbu: ZbitniewskiPniejnia

Rodziny należące do herbu: Cwalina, Czwalin, Czwalina, Daćbóg, Gagatnicki, Gierowski, Grądzki, Karwowski, Kleszczewski, Kleszczowski, Kotarbski, Kotarski, Kotaszewski, Kruszewski, Miechowicki, Miechowiecki, Olszyński, Opieński, Otolski, Pluszkiewicz, Pnieiński, Pniejniński, Rawa, Rostkowski, StarczewskiRawicz

Inne nazwy: Rawa, Miedźwiada, Miedźwioda, Neczwyeda, Niedźwiada, Niedźwieda, Rawic, Rawita, (Panna na niedźwiedziu to nie nazwa lecz opis, Ursa itp. - to wersje nazwy łacińskiej). Nazwa pochodzi prawd. od słowa Rawa - potok górski.

Jeden z najstarszych herbów rycerskich i szlacheckich. W złotym polu niedźwiedź czarny kroczący w prawą herbową stronę. Na nim panna srebrna w czerwonej szacie z rękami rozpostartymi i złotej koronie. W klejnocie dwa rogi jelenia i głowa niedźwiedzia - zapewne czarna. Znane są też inne wersje herbu. np. użyta pod Grunwaldem chorągiew Rawitów miała tło czerwone. Na tryptyku z Szymanowa panna w ręku trzyma trzy róże czerwone. Tarcza herbowa z Sandomierza w klejnocie ma dwa rogi bawole.

Najstarsza pieczęć datowana jest na rok 1306 (kasztelan sandomierski Prandota), najstarsza wzmianka pisemna pochodzi z 1394. Wcześniej przypisuje się Rawiczom godła przedheraldyczne - tak jak identyfikowany z nimi Warsz - kasztelan krakowski w latach 1278-9

Ród Rawitów (Wrszowców) pochodzi z pogranicza polsko-czeskiego. Pierwotnie ród o dużym znaczeniu w Czechach na skutek zatargów i udziału w spiskach chronił się w Polsce. Jest wiele legend dotyczących najstarszej historii herbu, m.in. o pochodzeniu herbu z Lotaryngii. Najbardziej znaną legendą związaną z rodem jest ta o założeniu Warszawy przez Warsza (legenda powstała w XIX wieku i występuje w niej Sawa - które jest imieniem męskim!)

Rodziny należące do herbu: Amszyński, Bagocki, Bakałarowicz, Bandrowski, Bar, Baranowski, Barański, Bąkowski, Bełdowski, Bełzowski, Białonowicz, Biedrzychowski, Biedrzycki, Bielski, Bienieski, Binbink, Biodra, Biskupski, Bliskowski, Błeszyński, Bocheński, Bogdański, Bogucki, Boguski, Boguskowski, Borowski, Borszczowski, Borychowski, Boryczewski, Borysowski, Boryszewski, Borzewicki, Borzyszewski, Bożewicki, Brabantski, Brośniowski, Broszniowski, Bukowski, Bułajewski, Celej, Celejewski, Celejowski, Cielejewski, Cielejowski, Czelejewski, Czelejowski, Celgowski, Celigowski, Cemechowski, Chobrzański, Chobrzyński, Chociewski, Chodyński, Chodzyński, Chrobrzański, Chrobrzeński, Chroślicki, Cibowicz, Ciecierski, Cielgowski, Cieszycki, Ciszycki, Czekierski, Czekierstki, Czernski, Czerski, Czuryłło, Czysta, Ćwikła, Ćwilichowski, Dalmat, Dąbrowski, Dembiński, Depolt, Depult, Deręgowski, Dergon, Dergoński, Derhun, Derkon, Derkoński, Dębiński, Dobraniecki, Dobroniewski, Dobrzeniecki, Domaniewski, Dorostajski, Drzewicki, Drzewiecki, Duchnowski, Dziczkowski, Dziekoński, Dziewulski, Dzieżkowski, Fagel, Fajgel,Falkiewicz, Faygiel, Filipecki, Filipicki, Fribes, Gadecki, Gadzicki, Gajecki, Galimski, Galiński, Gano(Gan), Ganolipski, Gawiński, Gaworski, Gawrych, Gawroński, Gądecki, Giedowg, Gieszkowski, Głąbkowski, Gniewosz, Godzicki, Gołyński, Gowarczewski, Goworek, Gozdziejowski, Górski, Grabkowski, Grądzki, Grodzki, Grot, Grotowski, Gudkowski, Guszkiewicz, Gut, Gutkowski, Hałuziński, Hołuziński, Homicki, Hrudziewicz, Hudo, Jackowski, Jakubowicz, Jarewski, Jarocki Jaroszyn, Jarowski, Jasieński, Jasiewicz, Jasilkowski, Jasiński, Jastkowski, Jaszczurowski, Jawojsz, Jawosz, Jawrysz, Jerome, Jeziorkowski, Kalnicki, Kamieński, Kamiński, Karpowicz, Karwowski, Kasprowicz, Kazimierski, Kazimirski, Kiemlicki, Kiemlicz, Kieniewicz, Klimczycki, Kliszowski, Kłoczewski, Kłoczowski, Kłopocki, Kochan, Komorowski, Koniński, Korniłłowicz, Korniłowicz, Kosacki, Kosecki, Kosibski, Kosiecki, Kosiński, Kossacki, Kossecki, Kostro, Kostryc, Koziełkowski, Koziński, Koziołkowski, Krajoszewski, Krasnowski, Krasowski, Krassowski, Kraszczyński, Kraśnicki, Kruczyński, Krukowski, Krzewski, Krzowski, Krzyczykowski, Krzyszczykowski, Kubeł, Kujawski, Kurosz, Lang, Lasota, Lasotawicz, Lassota, Leniek, Linowski, Lipicki, Lipiński, Louwagie, Lowagie, Lewagie, Łakocki, Łąkocki, Łętowski, Łubkowski, Łubnicki, Łupnicki, Mager, Magier, Makocki, Małgiewski, Mąkocki, Mejnart, Mejsztowicz, Meleniewski, Melgiewski, Melin, Meysztowicz, Męcina, Męciński, Męczyna, Męczyński, Michowski, Miechowski, Miedzikowski, Miedzikowski, Miedzykowski, Mikulczewski, Mikulski, Mikułowski, Minigał, Mitrowski, Mnichowski, Modłkowski, Mońko, Mosiński, Moszyński, Mysłowski, Mystkowski, Nadarski, Nakutowicz, Nasuta, Nasuta, Naszuta, Niedziałkowski, Niemcewicz, Niepiekło, Niesielkowski, Niesułkowski, Nieszczewski, Nieśmiejan, Niszczewski, Noskowski, Nosowski, Nossowski, Nowomiejski, Nowomiescki, Nowomski, Nowowski, Nożewski, Nożowski, Nurzyński, Obelt, Okolski, Okólski z Okoła, Olendski, Olendzki, Oleński, Olęcki, Olędzki, Olęski, Olpiński, Olszewski, Olszowski, Ołdak, Ołdakowski, Oski, Osska, Ostasz, Ostrowski, Oszka, Otrembus, Owsianko, Owsiany, Owsianny, Ożarowski, Ożga, Pachniewski, Pankracki, Paroski, Patawin, Pawełecki, Pękoszewski, Piasecki, Plaskota, Płaskot, Płaskota, Płodziński, Podczaski, Podczaszyński, Poddębski, Poderski, Podkoński, Poraziński, Prandota, Prosiński, Prusieński, Prusiński, Pruszyński, Przyjemski, Przystałowicz, Pukiel, Pukinicki, Pukl, Rabcewicz, Raciborski, Raciborzyński, Radkowski, Radliński, Radomyski, Radziejowski, Radzymiński, Rafał, Rajkowski, Rakacewicz, Rakocy, Rapcewicz, Rawa, Rawicz, Raykowski, Rąblewski, Regulski, Reszczeński, Reszczyński, Rewecki, Rewucki, Reykowski, Rogoliński, Rojek, Rokicki, Rokotnicki, Rososki, Rudzieński, Rudziński, Rusiecki, Ruzdziński, Rybka, Ryczkowski, Rzepiński, Saczyński, Samborzecki, Sączyński, Sib, Siedlecki, Siestrzyński, Skawiński, Skinder, Skowieski, Skubicz, Skubisz, Skubysz, Słupecki, Smiarowski, Smorczewski, Snopek, Snopkowski, Sołomerecki, Sołomereski, Sowiński, Staczek, Staczko, Stanowski, Stocki, Stolnicki, Straszewski, Sulistrowski, Suliszewski, Sum, Swiniowski, Szabliński, Szabrański, Szachłacki, Szaciński, Szczerba, Szczerbanienko, Szczerbań, Szczerbowicz, Szczęsny, Szczyciński, Szmurło, Szotarski, Szuliszewski, Szumowicz, Szydłowski, Śmiarowski, Świątnicki, Świerzbiński, Świniowski, Tadajewski, Tadajowski, Talewicz, Tąkiel, Tązowski, Tczyński, Trzciński, Twaróg, Ursyn-Kornułowicz, Ursyn-Niemcewicz, Ursyn-Rusiecki, Urzelowski, Warsz, Warszawski, Warszewski, Węgrzynowicz, Węgrzynowski, Wierciński, Wisimirski, Witanowski, Wojaczyński, Wojatyński, Wojcicki, Wolski, Wołmiński, Wołodkiewicz, Wołodkowicz, Wołucki, Woźnicki, Woźnieński, Wożnieński, Wojciński, Wójcicki, Wóycicki, Wóyciński, Wręcki, Wroczeński, Wrzelowski, Wszeborski, Wyszomierski, Wyszomirski, Zaborowski, Zackowski, Zacnolaski, Zaczek, Zaczkowski, Zaćwilichowski, Zaichowski, Zakaszewski, Załuska, Załuski, Zawada, Zawadowski, Zdembiński, Zdębiński, Zdrzalik, Zdziechowski, Zegrzda, Zegzdra, Zelasowski, Ziemacki, Ziemak, Zołędowski, Żelaskowski, Żelazkowski, Żelazo, Żelazowski, Żelichliński, Żołędowski, Żołękowski, ŻwanRawicz 2

Hebr szlachecki odmiana herbu RawiczSokola

W polu srebrnym pół dzik - pół niedźwiedź - czarny. najstarszy wizerunek pieczęci pochodzi z 1411 - Jakub z Kruszy. W źródłach pisanych od 1406. Późniejsze przedstawienia wprowadzają barwy mieszane (biały pół-dzik) i zielone tło.

Rodziny należące do herbu: Bakłaniec, Bystrzonowski, Drozdeński, Dziadulewicz, Dziedulewicz, Galczewski, Gałczyński, Gorecki, Górecki, Kołaczkowski, Manicki, Maniecki, Maniewski, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Pigłowski, Sokolikow, Sokoł, Sokołowski, Ul, Ulewicz, ZrzelskiZadora

Inne nazwy: Flamen, Flamma, Płomień, Płomieńczyk. Zawołanie: Budziszyn, Zadora
Zarówno nazwa jak i zawołanie i forma wskazuje na budzenie, pobudzanie, rozpalanie - związane symbolicznie z rozniecaniem zapału, walki. Być może nazwa pierwotnie brzmiała "zagora"?

W polu błękitnym srebrna głowa lwa w prawą stronę herbową ziejąca czerwonymi płomieniami. W klejnocie taka sama głowa. Fryz w Lądzie przedstawia urwaną głowę lwa z kogucim grzebieniem na srebrnym tle. Pierwotnie mógł to być kogut - związany symbolicznie z poranny pianiem - budzeniem. Znane są też odmiany na czerwonym tle, a także z inną niż 5 liczbą płomieni.

Najstarsza znana pieczęć - Zbigniew z Brzezia
Najstarsza wzmianka z 1413 roku. [Zapiski Wiślickie]

Wśród rodzin należących do herbu wiele jest nieporozumień. Tylko maks. 27 rodzin z dużym prawdopodobieństwem może wywodzić się z jednego pnia (lub być prawidłowo przyjętych). Inne mogły być przypisane błędnie. W historii tego rodu zaznacza się silnie działalność fałszerska przypisująca licznym rodzinom wspólne pochodzenie, niekiedy prawd. błędnie łącząc podobne nazwy miejscowości pochodzenia z Brzeziem lub innymi. Należy być więc szczególnie ostrożnym.

Rodziny wyszczególniane z tym herbem: Alantsy, Andruszkiewicz, Bakiewicz, Bakium, Balcerowski, Balicki, Bartosz, Bartoszewicz, Bartoszewski, Bąk (jako gałąź Lanckorońskich), Bąk-Lanckoroński, Bicharu, Bichowski, Borch, Borchowski, Borek, Borski, Brand, Brochowski, Brohomir, Burski, Bychowski, Chrząstowski, Ciecharzewski, Ciemiński, Ciesielski, Cimiński, Ciszewski, Ciszkiewicz, Dobczyński, Dołholewski, Dowgiało, Dowgiałło, Gliszczyński, Gorlicki, Hauntal, Hawnulewicz, Hołowczyc, Janowski, Jaszkowski, Jaśkowski, Jawno, Jawnuta, Karwacjan, Karwaczian, Karwaczian, Karwowski, Kiezgajło, Kiezgayło, Konarski, Kraszewski, Krzeczowski, Krzetowski, Krzętowski, Kurowski, Lanckoroński, Langiert, Lechnicki, Lenartowicz, Lenc, Lenczewski, Lenczowski, Leniec, Leniecki, Lipiński, Lubomelski, Łączkowski, Maczeński, Maczyński, Majewski, Marszałkiewicz, Marszałkowicz, Miączyński, Narbut, Narbutt, Narbutowicz, Niwicki, Paczkowski, Paskucki, Paskudzki, Paszkiewicz, Paszkowicz, Paszkowski, Paszkudzki, Piasecki, Pigatz, Płatuść, Płuskonia, Płuksnio, Prądzyński, Prondzyński, Przecławski, Rosperski, Rospierski, Roszecki, Roszocki, Rozperski, Rusakowski, Russakowski, Rusocki, Russocki, Rusakowski, Rwocki, Samotyja, Siekierzyński, Skwarzyński, Sobieski, Stołtonos, Stryk, Strykowski, Strzyszka, Strzyżewski, Suchorzewski, Szułdrzyński, Szwejcer, Walter, Więcborski, Włodzisławski, Wodzisławski, Wojakowski, Wojeński, Wrzeszcz, Zadora, Zadorski, Zadroski, Zawisza, Zimiński, Zimmermann, Zuzelski, Zużelski, Życieński, Życiński, Żyniecki 
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.