Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Biegaczewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: BiegaczewiczBieganowo
Bieganowo - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskimBiel
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: BielBielak

Rodziny należące do herbu: BielakBielawa


Nieznany herb średniowieczny. Pojawia się w źródłach pisanych w XVw.bielawa
Podmokłe łąki, torfowiska, mokre pastwiska porosłe wełnianką. Roślina ta po przekwitnieniu pozostawia biały okwiat, a gęsto porastając barwi cały teren na biało.Bielej
Średniowieczny herb rycerski znany z 1436r. W XVw. zaginął. Utożsamainy niekiedy z Leliwą niekiedy z Białą odmienną, niekiedy z Lubiczem.Bielikowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Białuski, Bielakowicz, BielikowiczBielina

Średniowieczny herb rycerski. Srebrny księżyc barkiem do dołu. Na nim srebrne głowa i szyja konia z rozwianą grzywą zwróconą w prawą (herbową) stronę. Tło niebieskie lub czerwone. Herb ten zaginął w XVI wieku lecz został przez niektórych heraldyków połączony z innym takim samym w rysunku (Albaluna).

Pierwsza wzmianka pisana datowana jest na rok 1403 [Starodawne prawa Polskiego Pomniki ...]. Za najstarsze wizerunki uważa się pieczęcie Stefana i Strzyżywoja z Kobylejgłowy z 1287 roku. Jednak niektórzy badacze uważają je za nieheraldyczne.Bieliński

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: BielińskiBieliński II

Herb szlachecki - odmiana herbu Junosza. W polu czerwonym — na murawie baran biały z bokiem pokrwawionym. Nad koroną hrabiowską hełm z koroną i pięciu piórami strusiemi. Labry czerwone podbite srebrem. Nadany w r. 1798 Stanisławowi Bielińskiemu, marszałkowi nadwornemu koronnemu przez Fryderyka Wilhelma III, króla pruskiego.

Rodziny należące do herbu: BielińskiBieliny

Rodziny należące do herbu: Bielejewski, KlonowskiBielitz
Bielice - Niemiecka nazwa miejscowościBieliznaBielschowitz OS
Ruda Slaska, -Bielszowice - Niemiecka nazwa miejscowościBielski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:BieluznaBień z Łososiny - godło

Godło przedheraldyczne Bienia z Łososiny, syna Wojsława, a wnuka Wita czyli Wydżgi z 1304 r. Godło zachowane na pieczęci znajdującej się przy dokumencie zachowanym w archiwum kościoła św. Andrzeja w Krakowie. [Gloger Z., Encyklopedia Staropolska]Bienia


Nieznany herb szlachecki występujący jedynie w źródle w 1432. W XV wieku zaginął.Bienicki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: BienickiBieńkowski

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: BieńkowskiBieńkuński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: BieńkuńskiBierun
Tychy, -Bierun - Niemiecka nazwa miejscowości
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.