Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


de la Grane

Hebra szlachecki rodziny de la Grane, przybyłej do Polski za panowania Jana II Sobieskiego. Indygenat 1685.De La Grange
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: GranżDe Raes
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: De Raesdeauralor
(łac.) pozłotnikDębicki

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: DębickiDębicz

Rodziny należące do herbu: Dambicz, Dembic, Dembicz, Dębiczdebilitas
(łac.) słabośćdebitor
(łac.) wierzycielDębno

Pole czerwone. Wśród mobiliów srebrny krzyż przez całą długość i szerokość herbu. W dolnym lewym (herbowym) polu srebrna łękawica. W klejnocie obecnie między dwiema trąbami czarnymi, krzyż koniczynowy srebrny, za nim tego samego koloru krzyż skośny. W średniowieczu klejnot jednak zawierał powtórzenie godła w srebrnej toczenicy. Na niej pięć kit kogucich. Istnieją przypuszczenia że pierwotnie krzyż był zwykłym podzieleniem tarczy na cztery. Łąkawica występuje też niekiedy w prawym herbowym rogu (np. Kronika soboru w Konstancji, chrzcielnica w Miechocinie-Tarnobrzegu, tarcza na konfesjonale w Tumie jest jednak zwykłym błędem). Łękawica jest niekiedy złota, lub odwrotnie.

Pierwsza wzmianka datowana jest na rok 1410 [Mat.Reg.Pol.codices s. XV conscripti. T.I. Warszawa 1914, s.22 nr.29]. Najwcześniejsze przedstawienie pochodzi prawd. z 1406 - pieczęć Jana z Oleśnicy - sędziego ziemskiego krakowskiego. [Piekosiński, Heraldyka....]

Rodziny należące do herbu: Arfiński, Artwiński, Babiański, Bidziński, Bielkiewicz, Bochotnicki, Boczarski, Bogucki, Boniakiewicz, Borowicki, Borowiecki, Brodzieniec, Ciemiński, Cieniński, Cimachowicz, Czajka, Czajkowski, Czayka, Czermiński, Czymiński, Dackiewicz, Daćkiewicz, Dębowiecki, Drawdzik, Drohiciński, Drohiczyński, Fabrycjusz, Gembarzewski, Gembarzowski, Gemborzewski, Głowacz, Golański, Golian, Gołogórski, Gołygórski, Goworzyński, Goydymowicz, Hnatkowski, Jasionkowski, Karzel, Karzeł, Kontowt, Korejwa, Koreywa, Krępicki, Krępski, Krępski, Krupanowski, Krzętowski, Krzyżanowski, Kuligowski, Legowicz, Lewon, Lewoń, Lipski, Łazicki, Łyśniewski, Mackiewicz, Mieliński, Mizgier, Modzelański, Nadkowski, Nadobowicz, Najdakowski, Natkowski, Noskowski, Nowodworski, Olechnowicz, Oleski, Oleszyński, Oleśnicki, Pawłowski, Pękosławski, Piadziczowski, Piandziczewski, Piekarski, Piędziszowski, Pikiel, Pikturna, Pikturno, Pińczowski, Potworowski, Pozowski, Pożoski, Pożowski, Przestankowski, Rzeszowski, Siemieński, Siemiński, Sienieński, Sieniński, Siennowski, Skroński, Staniszewski, Starnalski, Starnawski, Stojewski, Sulimowski, TurskiDeboli
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: DeboliDęboróg

Rodziny należące do herbu: Bylczyński, Dęboróg, Dowskurd, Ficki, Gabryjałowicz, Ganiewicz, Giezgołd, Hayn, Hanyo, Hancewicz, Honcewicz, Honckiewicz, Mileński, Turowicz, Wielińskidebry
(hucul.) bezdroża, droga nad przepaścią
[Vincenz S., Prawda Starowieku]decanatus
(łac.) dekanatDecember
(łac.) grudzieńDeciusz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Decius, Deciuszdeclaratio nullitatis matrimonii
(łac.) unieważnienie małżeństwadėdė
(lit.) wujDederkało
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dederkało, Dederkodėdina
(lit.) stryjenkadefunctus
(łac.) - zmarłydefunctus, denatus
(łac.) zmarłydeget
Miara długości w mołdawskim systemie miar używana też na terenach Galicji wschodniej. W latach 1787-1856 = 1,25 cm.

(za: www.ourroots.ca)deglubitor
(łac.) rakarz, hycelDehrdekanat
Obszar niekoniecznie "10" parafii. Rejon prowadzony jest przez dziekana.delegat
Jeden z mistrzów danej loży wolnomularskiej który jest wybierany jako przedstawiciel na doroczne zebranie Wielkiej Loży Macierzystej.delegatus
(łac.) delegatDelfin
Delfin (fr. dauphin) - tytuł hrabiego Delfinatu. Nazwa wywodzi się od herbu Guya II, w którym znajdował się delfin. Władca Delfinatu, Hubert II sprzedał tytuł królowi Francji, Filipowi VI, a król miał po jego śmierci odziedziczyć Delfinat. Stało się to w 1349 r. Król obawiał się, że skupienie zbyt wielu ziem w jego rękach mogłoby wywołać protesty zagraniczne, a być może również i wojnę, co było mu nie na rękę - trwała właśnie wojna stuletnia. Aby zapobiec ewentualnemu konfliktowi (głównym protestującym był cesarz), król zdecydował przekazać Delfinat następcy tronu (był nim syn Filipa, Jan II Dobry). Od tej pory każdy następca tronu francuskiego nosił tytuł Delfina, podobnie jak np. w Wielkiej Brytanii następca tronu nosi tytuł księcia Walii.delorny
(hucul.) wspaniały
[Vincenz S., Prawda Starowieku]Delpacy
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Delpacydelta
Jeden z najważniejszych symboli masońskich - trójkąt równoramienny symbolizujący wiedzę oświecającą umysły ludzi. Często występujący z okiem w środku oznaczającym mądrość która widzi i przewiduje. Deltę umieszcza się po wschodniej stronie pomieszczenia loży, nad miejscem gdzie zasiada Czcigodny.

Herby z tym symbolemDembowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: DembowskiDemryc
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Demrycdenar
Nazwa przejęta z mennictwa rzymskiego, rozpowszechniona w Europie. Pierwszy Polski pieniądz bity przez Mieszka I. Denary były Bolesława Chrobrego były ciężkie, potem zaczęły się zmniejszać. Moneta wartości 1/240 grzywny do reformy groszowej w XIV w. był jedynym wybijanym w Polsce gatunkiem monety.denar Sieciecha
Denar palatyna Sieciecha z krzyżem kawalerskim i monografem Sieciecha. Denar był bity w okresie jego wpływów pod koniec XI wieku. Ten możnowładca z rodu Toporów, miał ogromne wpływy i - jak niektórzy twierdzą - próbował przejąć władzę od Piastów na korzyść Toporów. Denar jest jednym z nielicznych przykładów bicia prywatnej monety.
Denary były bite ze srebra z dużą zawartością cynku. Była to bardzo dobra moneta, lepsza od monety królewskiej. Przypuszcza się w mennicy, która mogła być zlokalizowana w Sieciechowie k. Kutna wybito ok. 28.000 monet. Znaleziska pochodzą przeważnie z rejonu Polski środkowej i wsch. Wielkopolski.
[Kędzierski A., Polskie denary krzyżowe w skarbie ze Słuszkowa w: Wiadomości Numizmatyczne, R. XLII, 1998, z. 1-2 (163-164)]denarius
(łac.) - miara wagi ok 1 gr srebraDenhoff

Rodziny należące do herbu: Berens, Biront, Denhof, Dobszewicz, DonhoffDenis

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Denis, Denisewicz, Denisowicz, Deniszewicz, Denisko, Deryno, Dmowski, KołyszkoDenmark
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: DennemarkDeo Optimo Maximo
Deo Optimo Maximo (D.O.M.) – Bogu Najlepszemu, Najwyższemu

Napis umieszczany na nagrobkach pochodzi z czasów rzymskich.Deodata
(łac.) BogdanaDeodatus
(łac.) Deodat, Bogdandependent
W dawnej palestrze polskiej był to pomocnik mecenasa albo patrona, nieraz aplikant, który sam później zostawał obrońcą sądowym, lub do śmierci utrzymujący się tylko z dependenctwa. Dependent ekspediował wszystko u obrońcy, a kiedy ten występował przed sądem z wywodem skargi lub odpowiedzią, dependent stał za nim z artykułami praw, które przy cytowaniu przez obrońcę zaraz czytał.Deppen
Niemiecka nazwa miejscowości Dąbrówka. Gmina Świątki. Inne nazwy: Doeppen, Toppisdeputat
(hucul.) dzierżawca lub pełnomocnik właściciela połonin
[Vincenz S., Prawda Starowieku]
deputatus
(łac.) deputatderdołek
Pogardliwe określenie na ubogiego szlachcicaDermont

Rodziny należące do herbu: Dermont, DermuntDermont
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dyrmunt, Silicz, SiwickiDerschnitz (Odertal)
Zdzieszowice - Niemiecka nazwa miejscowościdescendent
krewny z linii zstępnej, potomekDesier
Herb szlachecki. Inna nazwa: Desieur. Rodziny należące do herbu: Desier, Desieurdeska rysunkowa
Masońskie określenie listu, lub czystej papeterii. Często pisany alfabetem wolnomularskim.Deskur
Herb szlachecki - Góra Złotoskalista. Rodziny należące do herbu: DeskurDessau
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: DessauDestillateur
(niem.) destylatordeszcz pada
Masońskie określenie używane przez masonów jako informacja, że w ich gronie znajduje się "profan" - osoba światowa i nie należy mówić o sprawach tajemnych. Używano też "deszcz pada na świątynię" - w sensie - że loża jest narażona na podsłuch, jest otwarta, dostępna publicznie, nie zabezpieczona.Deszpot

Rodziny należące do herbu: Deszpot, Kibort, Kostrzeń, Kostrzeński, Kostrzyński, Łopatyński, Mładanowicz, Zenowicz, Zieniewicz, Zienowicz, ŻyniewDeszpothDesztrunk
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Desztrunkdetaksator
detaksator sądowy ziemski - Urzędnik sądowy wyznaczony do oceniania wartości majątków ziemskich w czasach Zaborów - zazwyczaj sam będący właścicielem ziemskim.dętek
(gwar. lwow.) melonikDeutcher OrdenDeutsch Eylau
Ilawa - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus ZachodnichDeutsch Jagel
Jagielno - Niemiecka nazwa miejscowościDeutsch Krone
Walcz - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus ZachodnichDeutsch Lissa
Wrocław, -Lesnica - Niemiecka nazwa miejscowościDeutsch Piekar
Piekary Śląskie, -Dabrowka - Niemiecka nazwa miejscowościDeutsche Haus St. Marien in JerusalemDeybel
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Deybel
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.