Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Komalmen
Niemiecka nazwa miejscowości Komalwy. Gmina Świątki. W XX wieku: KomajeKomański
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chomański, KomańskiKomar

Nieznany średniowieczny herb szlachecki. Jedyny raz występuje w źródłach XV-wiecznych.Komar
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Komar, Komarowicz, Komarowski, Komorowicz, ZabożyńskiKomarzewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Komarzewskikomes
(łac.) - "comes" - idący razem. W Polsce tytuł administracyjny używany w średniowieczu dla osoby zarządzającej w imieniu monarchy lub księcia okręgiem, pałacem, miastem. Wyraz komes kojarzony z zachodnioeuropejskim słowem oznaczającym tytuł hrabiego w Polsce miał rodowód inny, dlatego nie można utożsamiać go z tym tytułem (który przyszedł do nas niezależnie z Niemiec przez Czechy). Tytułowi komesa, tłumaczonego niekiedy jako "żupan", lub "z Bożej łaski", próbowano nadać wartość dziedziczną, jednak prawo XVI i XVII-wieczne zlikwidowało rozróżnienia w warstwie szlachty. Z tym okresem wiąże się brak prawa kontynuacji tytularnej - jeśli kiedykolwiek ona była.

W staroż. Rzymie comes odpowiedzialny był za władzę administracyjną i wojskową danego rejonu, okręgu, prowincji.

Wicej o terminie comes - artykuł i dyskusjakometa
W heraldyce posiada dwa przeciwne znaczenia. Z jednej stron jest symbolem światłości i sławy, szybkich sukcesów całego rodu, z drugiej jest oznaką nieszczęścia i zapowiedzią złego losu. Kometę w herbie miał np. papież Innocenty VII

Herby z tym symbolemkomiaska
Mała komiegakomiążeczka
Bardzo mała komiegakomiega
Rodzaj statku transportowego - galar zbożowy, mniejszy niż dubas. Pierwotnie wyrabiany z jednego kloca. Załoga - składająca się z 9-11 flisów zazwyczaj sprzedawała statek w dole rzeki po transporcie - na drewno, i wracała do domu pieszo.komięgaKomierowo
Komierowo - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Zachodnichkomisarz
Kontroler i kasjer całego klucza dóbr złożonego z kilku lub kilkunastu wiosek i folwarków. Oficjalista, zaufana pomoc administratora dóbr.Komisja Inwestygacyjna
Grupa przeprowadzająca rozmowę z kandydatem na masoneria i przedstawiająca rekomendacje na posiedzeniu loży.komiśniak
Ciemny, razowy chleb "kośny" zazwyczaj przeznaczony dla wojska - taki który mógł utrzymać długo świeżośćkomiśny
(gwar. małop.) wojskowykomiwojażer
Dzisiaj - akwizytor, człowiek podróżujący w celu poszukiwania klientówKommendator u. Ordens-Senior-Kommendator
(niem.) komendator i senior (przełożony) Zakonu (Joannitów protestanckich)Kommende
niem.- Ordenshaus – kleinste Verwaltungseinheit im Deutschen Orden

pol.- komandoria - najmniejsza jednostka administracyjna w Zakonie niemieckim (tu: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie; Zakon krzyżackiKomoniaka
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Ginejt, Komoniaka, Komuniaka, Piłudzki, Straszewskikomornikkomornik
Byli to robotnicy folwarczni, przeważnie z klasy włościan niemających swej roli ni siedziby, którzy za udzielone im mieszkanie (komorne) w chatach będących własnością dziedzica folwarku, a przytem za mały kawałek ziemi, oddawany im pod uprawę i dozwolenie trzymania paru sztuk bydła na pastwisku dworskiem, obowiązani byli odrabiać pewną ilość dni i stawać na każde wezwanie do roboty za niską zwykle płacę. Zwano ich także: chałupiarze, zagrodniki, ogrodziarze.
[SGKP]komornik graniczny
W czasach piastowskich specjalny urzędnik książęcy.
Do XVIw pomocnik wojewody, kasztelana, starosty w ich funkcjach głównie sądowych
Później pomocnik podkomorzego
Komornikiem granicznym musiał być wykształcony szlachcic, stale zamieszkujący na terenie danego województwaKomorowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:komput
(łac.) - computare - liczyć. Wojsko komputowe oznaczało wojsko etatowe, przeciwieństwo pospolitego ruszenia. Wojska komputowe były utrzymywane przez skarb RzeczpospolitejKomtur
niem.- Hausoberer/Vorsteher der Kommende/des Ordenhauses
pol.- przełożony domu/komendant domu zakonnego (np: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Zakon krzyżacki). Potem w państwach tych zakonów naczelnik grodu, zwierzchnik komturii, okręgu administracyjno-wojskowego.komunik
(dawn. komioń - koń) komonik, rycerz na koniu, kawalerzysta, mały oddział jazdy lekkiej nieobciążonej taborem i artylerią. Oddział taki był łatwy do użycia w czasie wypadów, podjazdów, w walce zaczepnej
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.