Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Masalski V
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Grimza, Pokotiło, PokotyłłoMaschinist
(niem.) maszynistaMaskiewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Maskiewiczmasny
(gwar. lwow.) tłusty, obfitymasoneria
Termin o tyle mylący, że raczej powinno stosować się określenie masonizm. Masoneria obejmuje bowiem wiele różnych ruchów, grup, zależnych lub nie od siebie nawzajem. Cechuje ich jednak pewna szczególna postawa - którą należało by nazywać masonizmem.

Masoneria (wolnomularstwo), jako taka, powstała mniej więcej w XVII wieku z honorowych stowarzyszeń mistrzów murarskich. Prawdą jest jednak, że tradycja nurtu myślowego (masonizmu) cofa jej korzenie daleko wstecz - może nawet słusznie do budowniczych Świątyni Salomona czy astrologów egipskich.

Odegrała, i dalej odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu Europy i Świata. Popularna szczególnie w kręgach bogatej arystokracji, a potem wielkiej polityki. W Polsce do końca zaborów odgrywała mniejszą choć też istotną rolę, najszerszy efekt uzyskując w okresie międzywojennym, a także w czasach po 1990 roku. Masoneria, masonizm, były inspiracją, lub wpływem w wielu ruchach - takich jak Rewolucja Francuska, ruchy Młodej Europy w XIX wieku czy powstawanie korporacji przemysłowych.

Wokół masonerii powstało wiele mitów, skupiających się głównie na ich tajnym spiskowym rządzeniu światem. Błąd takiego myślenia wywodzi się z dużej roli obrzędowości i wielu tajemnic. Nie należy przeceniać tego i widzieć tutaj spiskowej historii dziejów, jednak należy pamiętać o tym, że ludzie uczestniczący w masonerii (lub zarażeni masonizmem) mieli niejednokrotnie ogromny wpływ na losy świata. Mason odkrywający światło wolnomularskie prezentował światopogląd ułatwiający mu zajmowanie się sferami polityki czy gospodarki, uzyskiwał pomoc od innych członków.

Masonizm, przynależność do organizacji masońskich, były wielokrotnie, wyraźnie i dobitnie krytykowane przez Kościół Katolicki - jako postawy całkowicie sprzeczne z postawą chrześcijańską, głównie ze źródłami jej etyki, moralności, podejścia do spraw socjalnych. Osoby mające min. 4 stopień wtajemniczenia otrzymują automatycznie ekskomunikę. Dzieje się tak dlatego, że światło wolnomularskie, przedstawiające się jako pełne humanizmu, rozsądku, wiedzy a nawet solidarności czy hojności - jest w rzeczywistości zwrócone przeciwko zasadom na których opiera się światopogląd chrześcijański.

W Polsce działało wiele lóż z różnych rytów, a także znaczna ilość organizacja para-masońskich (inspirowanych przez masonerię). Znanymi członkami lóż masońskich byli m.in. Stanisław August (który przeceniał swoją pozycję tam) a także Walerian Łukasiński (który za samowolne powołanie loży narodowej był bezprawnie przetrzymywany w niewoli do końca życia). Na początku XX wieku masoneria związała się z ruchami teozoficznymi, okultystycznymi i New Age. Członkiem loży był przez pewien czas Adolf Hitler. Zdecydowana część masonerii związana jest jednak z organizacjami promującymi humanizm, liberalizm, demokrację - mając liczne koła paramasońskie takie jak Rotary, Lions i in.

* Więcej o masonerii z punktu wiedzenia katolickiego.
* Hasło: Masonizm
* Pytanie o nazwiska masonówLeksykon haseł i symboliki masońskiej.Massalski

Rodziny należące do herbu: Bakiewicz, Chmielnicki, Dzieszczowski, Kotowicki, Krzywicki, Krzywiecki, Masalski, Massalski, Maszalski, Mielwid, Milwid, Mołochowiec, Nehledyński, Pernarowski, Pernerowski, Pernorowski, Swłyński, Swołyński, Tuchanowski, Tuhanowski, Werycha, Weryhamassam cridariam
(łac.) Masa upadłościowamassarius
(łac.) dzierżawca, zarządca
Masselwitz
Wrocław, -Maslice - Niemiecka nazwa miejscowościMassow
Maszewo - Niemiecka nazwa miejscowości na PomorzuMaszewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: MaszewskiMaszkiewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Maskiewicz, Maszkiewicz, PiskoszewskiMaszkowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Massakowski, Maszkowski, Mazarakimaszoperia
dawn. Spółka handlowa okrętowa, rybackamasztalerz
(slow.: mastal - stajnia) - Starszy stajenny, osoba zajmująca się masztalnią, zarządzająca wozami, zaprzęgami, siodłami, a także niższą służbą stajenną, luźnymi koni i ich trenowaniem. Obecnie wykwalifikowany pracownik stadniny.masztalnia
dawn. stajnia, lub, część stajni w której znajdowały się wozy, uprząż, wędzidła itp. Również pomieszczenie niższych stajennych.
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.