Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Mogilewski

Rodziny należące do herbu: Mogilewski, Mogilowski


  Hasło w leksykonie: Mogilewski

Mogilnicki


  Hasło w leksykonie: Mogilnicki

Mogiła

Rodziny należące do herbu: Andruszewicz, Białowolski, Bichowski, Bielewicz, Bijewicz, Bilewicz, Billewicz, Bogarewicz, Bogdanowicz, Bohdanowicz, Bublewski, Bychowicz, Bychowiec, Ciechanowicz, Czernicki, Daugiert, Daugird, Dawgirt, Dowgirdowicz, Dowgirt, Dowgird, Downarowicz, Dworzecki, Ibiański, Jawoysz, Karczewski, Kukiewicz, Łopato, Łopatto, Majewski, Maruchowicz, Maruszewski, Mogień, Monstwiłło, Montowicz, Montwidt, Mostwił, Romaszkiewicz, Romaszkowicz, Rukiewicz, Sołouch, Sołuch, Stankiewicz, Stankowicz, Stankun, Szajewski, Szymkiewicz, Wołodźko, Wysocki, Zadeyko, Zodejko, Zygmanowski, Żadeyko, Żodejko


  Hasło w leksykonie: Mogiła


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.