Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Wczela
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Szucki


  Hasło w leksykonie: Wczela

Wczele

Rodziny należące do herbu: Bacewicz, Berkowski, Ceyma, Chełkowski, Chomętowski, Chomentowski, Chudzicki, Chwałkowski, Chyłkowski, Daleszyński, Dobiejewski, Dobkiewicz, Droszewski, Drożewski, Druw, Dzberkowski, Dziakiewicz, Dziakowicz, Dziekczyński, Dzieleczyński, Dzieleszyński, Dzieszulski, Figler, Foglar, Fogler, Gałęski, Gawroński, Głuchowski, Gniazdowski, Golanka, Golian, Grabowiec, Grabowski, Grabski, Gurowski, Herman, Hołub, Iwan, Jabłkowski, Kaczanowski, Karchowski, Karmański, Karmieński, Karmiński, Karszanowski, Kemblan, Kęblan, Kościński, Kotowiecki, Kucharski, Lechon, Lechoń, Libek, Lucieński, Luciński, Ludsławski, Ludzisławski, Luteński, Lutyński, Mieleński, Mieliński, Mieloński, Mileński, Miliński, Myślecki, Myślęcki, Naleski, Nalewski, Pelcz, Płuchowski, Pogorzelski, Prytwicz, Rumiejewski, Rumiejowski, Rumiewski, Runiewski, Rzegnowski, Rzegocki, Siekowski, Skoraczewski, Szołowski, Tłuchowski, Trzecki, Tumigrała, Wielicki, Włościejewski, Włościejowski, Wsołowski, Wszołowski, Zagłoba, Zagroba, Zberkowski, Zuillard


  Hasło w leksykonie: Wczele


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.