Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Wołczyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wołczyński


  Hasło w leksykonie: Wołczyński

Wołda
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wolda, Wołda


  Hasło w leksykonie: Wołda

Wołha
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Służka


  Hasło w leksykonie: Wołha

Wołkowyski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wołkowyski


  Hasło w leksykonie: Wołkowyski

Wołodkiewicz

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wołodkiewicz, Wołodkowicz


  Hasło w leksykonie: Wołodkiewicz

Wołosi
Naród wywodzący swą historię prawd. ze starożytnej Illirii w górach dalmackich. Do Polski dotarł w formie osadników którzy między XIII-XVIw dali początek Hucułom, Bojkom, Łemko, Dolinianom a nawet po części Góralom podhalańskim i sudeckim. Zapoczątkowali oni w Europie sposób pasania bydła w górach. Rodziny o większym znaczeniu otrzymywały Polsce herb Sas (po węg. orzeł)


  Hasło w leksykonie: Wołosi

wołoskie prawo lokacyjne
Prawo na którym lokowano wsie od XV wieku w rejonie łuku Karpat Wschodnich. Prawo to było właściwe dla górskich osad w których zajmowano się pasterstwem, dlatego też miało oddzielną specyfikację. Dotyczyło głównie osadnictwa wołoskiego. Zezwalało na dowolniejsze przemieszczanie się, ustalało nieco inne proporcje podatków, ustanawiało stosunki i prawa do stawiania karczm, młynów, cerkwi itp.


  Hasło w leksykonie: wołoskie prawo lokacyjne

wołynka
Zob. dudy


  Hasło w leksykonie: wołynka


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.