Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Didunowie
Plemię związku Lugiów - utożsamiane bądę z jedną grupą bądę też z całym plemieniem. Występujące na terenach między źródłami Wisły, Odry i Warty w pierwszych wiekach naszej ery. Informacja o nich pochodzi tylko od Ptolemeusza, jedna przypuszcza się że plemię to przetrwało w ramach kultury przeworskiej a wywodziło się z grupy plemion słowiańskich. Są przesłanki za utożsamianiem ich z Łużyczanami lokując jednak ich siedziby gdzieś w okolicach Legnicy. Są też hipotezy że jest to plemię germańskie, lub wandalskie. Za słowiańską genezą przemawia źródłosłów "lut" oznaczający mokradło i prawidłowa forma zanotowana przez Ptolemeusza "lougoi".

Więcej na ten temat w temacie o pochodzeniu rodu Duninów.


  Hasło w leksykonie: Didunowie

didycz
(hucul.) dziedzic
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: didycz


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.