Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Hutmacher
(niem.) kapelusznik


  Hasło w leksykonie: Hutmacher

hutman
Hutman ratuszny (praefectus praetorii, praetorii consularis capitaneus). Urzędnik miejski zarządzający ratuszem, dbając jednak o czystość i bezpieczeństwo w mieście. Sprawował też funkcję opieki nad więzieniem, łapał przestępców, pilnował bram miast dozorując pracę kluczników. Miał prawo noszenia broni i był miejskim sędzią najniższej instancji, często ferujący wyroki w trybie doraźnym. Dokonywał też inwentaryzacji i taksacji majątku miejskiego. Do pomocy miał pachołków, czeladź ratuszną, ceklarzy i straż miejską. W miastach gdzie nie było hutmana (np. we Lwowie) powoływano burmistrza nocnego.


  Hasło w leksykonie: hutman

hutor
Nazwa małej osady lub przysiółka na terenach wschodnich.


  Hasło w leksykonie: hutor

Hutor - herb

Rodziny należące do herbu: Hutor, Hutorowicz, Rohaczewski, Symonowski


  Hasło w leksykonie: Hutor - herb

Hüttenarbeiter
(niem.) hutnik


  Hasło w leksykonie: Hüttenarbeiter

Hüttenschmiede
(niem.) kowal hutniczy


  Hasło w leksykonie: Hüttenschmiede


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.