Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8823.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


krócica
Pistolet skałkowy o krótkiej gładkiej lufie. Nie posiadał dobrego zasięgu, stosowany głównie do samoobrony w XVII, XVIIIw.Krociusz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krocki, Nowakowski, Strocki, StrozziKroczewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: KroczewskiKroeben
Krobia - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskimKrojeKroje
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Budek, Chalecki,, Domamewski, Kopec, Kopeć, Kroja, Krokier, Krzesz, Krzeszewski, Krzeszowski, Kubiłojć, Łoktowski, Rylski, Skotnicki, Staszkiewicz, Tarnawskikrok
Średniowieczna miara długości. We Wrocławiu, Krakowie i innych miastach w XIIIw wynosiła 75 cm. Niekiedy liczono wg kroków podwójnych (1,5 m.)krokiew
Figura heraldyczna, składająca się z dwóch belek, pasów zbiegających się skośnie u szczytu tarczy herbowej, a wspierających się na dole po bokach. Z powodu swojego podobieństwa do konstrukcji dachu jest symbolem zwieńczenia, dachu, opieki, a także machin oblężniczych. Znak ten nadawano budowniczym fortec.
Figury podobne: klin.
Na przykładzie herb Epstein

Herby z tym symbolem - w tarczykrokiewka
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.KrokowKrokowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krokowskikroksztyna
kreystein, krokstin
Belka wyraźnie wystająca z lica muru, zazwyczaj w celu dekoracyjnym, często zdobiona, niekiedy podtrzymująca gzyms lub okap.królewszczyzna
Dobra ziemskie należące do króla.Królikowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: KrólikowskiKrólodar
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: BrunetKromerKromer
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Cromer, KromerKromno

W źródła występuje dopiero w wieku XVI wieku choć musiał istnieć także wcześniej. Nazwa być może pochodzi od słowa kroma - krawędź, skraj

Rodziny należące do herbu: Krommenau, Lgińskikroniecz
Belka konstrukcyjna na której stawiano ścianęKronika Soboru w Konstancji
Dzieło wydane 1483 w Augsburgu. Zawiera 17 polskich herbów. Jedno z zagranicznych źródeł do heraldyki polskiej.
Pełna nazwa: Das Concilium co zu Contanz gehalten ist worden des Jahr do man zalt von der Geburt unser Erlösers MCCCCXIIIKronwaldKropiwo
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kropiwa, Kropiwokrosnininkas
(lit.) zdunKrosten
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krosten, KrostaKroszyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kroszyński, KrószyńskiKrószyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krószyński, Lichtarowicz, Lichtarzewski, LichtarskiKrotoschin
Krotoszyn - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskimkrowentaler
(gwar. lwow.) ser, twaróg (żartobliwie)
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.