Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


parafernalia
Słowo pochodzi z łaciny średniowiecznej i oznacza majątek osobisty mężatki. Nie jest to posag, lecz własność wniesiona poza nim do jej osobistego użytku. W Polsce mianem tym oznaczano wyprawę ślubną panny młodej, taką jak ubrania, rzeczy osobiste, wyposażenie.parafia
Podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła, obejmująca teren zamieszkiwany zazwyczaj przez kilka tysięcy wiernych. (W rejonach słabo zaludnionych, np. Syberia - może się więc rozciągać na tysiące kilometrów). Z upływem czasu w Polsce rosła gęstość zaludnienia, więc parafie dzielono na mniejsze.

Do czasów zaborów to parafie (lub klasztory) prowadziły, oprócz typowych zajęć duszpasterskich, większość spraw zwanych dzisiaj społecznymi - takich jak edukacja, szpitalnictwo, opieka nad wdowami, biednymi. Potrzebą a nawet obowiązkiem właściciela terenu było więc parafię (klasztor) uposażyć dochodem z jakiegoś obszaru. W zależności od właściciela, były to więc kościoły lub klasztory o konkretnym profilu (patron) - np. bardziej nastawionym na edukację lub bardziej na pomoc społeczną. Właściciel też często miał wpływ na obsadę proboszcza (plebana). Klasztory też mogły prowadzić parafie, ale mogły być też one niezależne.

Obecnie istnieje w Polsce ok. 10.200 parafii oraz kilkaset parafii polskich poza granicami kraju. Jednostką nadrzędną do parafii jest
Paraski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Paraski, Paraszyński, Paraziński, Parażyńskiparchanista
(łac.) barchannikParchwitz
Prochowice - Niemiecka nazwa miejscowościparentes
Rodzice - tytuł rubryki w księdze urodzeń (liber natorum)parobek
zob. famulusparoch
Proboszcz gerkokatolickiparochia
(łac.) parafiaparochus
(łac.) proboszczparoecia
(łac.) parafiaparple
(gwar. lwow.) łupieżParusewo
Paruszewo - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskimParusschowitz
Rybnik, -Paruszowiec - Niemiecka nazwa miejscowościParys
Herb szlachecki. Na niebieskim tle feniks wstający z ognia, w prawym (herbowym) górnym rogu tarczy ćwierć słońca.
Rodziny należące do herbu: Parys
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.