Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


patent filozoficznypatent konstytucyjnypatent masoński
Dokument zawierający zezwolenie dla loży, kapituły, rady, areopagu, otrzymany od wyższych władz masońskich.

* patent konstytucyjny (karta) - zezwolenie dla działania loży
* list kapitularny - zezwolenie dla działania kapituły
* patent filozoficzny - zezwolenie dla działania rady
* dyplom - nazywany czasem patentem dyplom poświadczający bycie mistrzem


Dyplom mistrza Michała Pełczyńskiegopater
(łac.) ojciecpater adoptivus
(łac.) teśćpater antiquus
(łac.) dziadekpater familiaspaterfamilias
(łac.) ojciec odzinypatikėtinis
(lit.) wierzycielPatkula
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Patkul, Patkulapatlały
(gwar.lwow.) przymiotnik oznaczający kogoś z włosami w nieładzie, najczęściej wyrostek lub Żydpatrankų gamintojas
(lit.) rusznikarz, puszkarzpatrankų liejikas
(lit.) puszkarz, rusznikarzpatrina
(łac.) matka chrzestnapatrini
(łac.) rodzice chrzestni - tytuł rubryki w księdze urodzeń (liber natorum)patrinus
(łac.) ojciec chrzestnypatrocina
Patronat, opieka, wezwanie kościoła, ołtarza lub instytucji. Patrocina jest ważnym kryterium ustalania datacji grodów, ich rozbudowy. Nadawanie wezwania np. św. Stanisława datuje się bowiem dopiero od momentu rozpowszechnienia kultu - w tym przykładzie od XIIIw.patrolica
(hucul.) okrągła mała ikona, wyłożona złotem, niesiona w procesji
[Vincenz S., Prawda Starowieku]patronim
Środkowy człon między imieniem i nazwiskiem, lub dawniej zamiast nazwiska wywodzący się od imienia ojca. Stosowany w dawnej Polsce, Rosji, Skandynawii i in. Np. Marian Juriewicz Poniński, Olaf Gustafson. W Polsce szybko patronimy stały się dziedziczne przybierając często formę nazwiska i nie oznaczjąc ojca lecz protoplastę - np. Pawłowski, Wasilewski (potomkowie jakiegoś Pawła, Wasyla) itp.patronimia
Tzw. wielka rodzina, grupa rodzin monogamicznych związanych wspólnotą krwi - pochodzących od jednego, czasem hipotetycznego przodka. Rzadziej rodziny danego obszaru lub miasta, a także różne rodziny jednego herbu.patrua
(łac.) stryjenkapatruelis frater
(łac.) brat stryjecznypatruelis germana soror
(łac.) siostra rodzono-stryjecznapatruelis germanus frater
(łac.) brat rodzono-stryjeczny (syn rodzonego stryja)patruelis soror
(łac.) siostra stryjecznapatruus
(łac.) stryjpatruus germanus
(łac.) stryj rodzony, brat ojcapatruus magnus
(łac.) brat dziadkapatruus major
(łac.) brat pradziadkapatrylokalność
Zwyczaj, występujący w niektórych kulturach, a znany już od Neandertalczyków, w którym nowo zakładane rodziny lokalizowane były w okolicy miejsca zamieszkania męża. Kobiety przenosiły się do rodziny męża lub w pobliże. Wiązało się to z upowszechnianiem kultury, zwyczajów i wynalazków, które przenosiły kobiety. Zwyczaj ten występował na całym świecie i jest utrzymywany w tradycji do dzisiaj. Odmienny zwyczaj matrylokalności występował np. w Australii czy Oceanii.Patschkau
Paczków - Niemiecka nazwa miejscowościpatyręs
(lit.) przebiegły
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.