Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Pisański
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Pisańskipisany
(hucul.) kolorowy
[Vincenz S., Prawda Starowieku]pisarz prowentowy
(łac. proventus - urodzaj, dochód) Był urzędnikiem prywatnym, rejestrującym i prowadzącym kontrolę przychodów, wydatków i dochodów oraz prowadzącym nadzór nad robotnikami w majątku ziemskim.
pisarz ziemski
Druga z pomocniczych funkcji sądów ziemskich w Rzeczypospolitej, obejmująca zajmowanie się kancelarią, wciąganie do akt, pisanie wyroków i orzekanie razem z sędzią i podsędkiem. Pisarz ziemski nie mógł być duchownym lub też nie mógł być pisarzem grodzkim.Pisarzowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Pisarzowskipiscator
(łac.) rybakPisieński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Pieszyński, Pisieńskim, Pisińskipislor
(łac.) piekarzpistrinus
(łac.) młynarzPiszczański
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Pieszczański, Piszczańskipiszyngier
(gwar.) tort z andrutów przekładanych masą kakaową
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.