Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


proamita
(łac.) siostra pradziadkaproavia
(łac.) prababkaproavunculus
(łac.) brat prababkiproavus
(łac.) pradziadprobant
Osoba dla której sporządzany jest jakiś typ wywodu genealogicznegoproboszcz
Zazwyczaj ksiądz, który zarządza parafią. W niektórych przypadkach proboszczem mógł być klasztor jako całość lub osoba świecka.Proboszczowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Proboszczewski, ProboszczowskiProca
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Otrzymał go Paweł Skrzydlewski syn Jakuba, podporucznik z Kompanii Poprawczej Nr. 45.procarius
(łac.) świniopasprocesy alchemiczne
Alchemia używała podziału procesów na 12 rodzajów w czterech grupach. Miało to bezpośredni związek z podziałem nieba na gwiazdozbiory, wg czterech żywiołów. Z tej przyczyny procesy te były oznaczane symbolami zodiakalnymi.Rozkład

Kalcynowanie

Ogrzewanie

Fermentacja

Zmiana

Krzepnięcie

Związanie

Zmiękczanie

Rozdział

Destylacja

Sublimacja

Filtracja

Łączenie

Rozpuszczanie

Powielenie

ProjekcjaproclamacioProclamatio Bannorum
(łac.) Ogłoszenie zapowiedzi - termin używany w aktach metrykalnychproclamationes
(łac.) zapowiedziproconsul
(łac.) burmistrzproconsul nocturnusprocurator
(łac.) zastępcaprofan
Określenie masońskie na kogoś, kto nie jest członkiem loży, nie wyznaje ideologii masońskiej.Professor
(niem.) profesorprogener
(łac.) mąż wnuczkiprogenetrix
(łac.) matka roduprogenitor
(łac.) protoplasta, ojciec roduProkopius
(łac.) ProkopProkopowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prokopowiczproles
(łac.) potomstwo, dziecipromatertera
(łac.) siostra prababkiPromnicpromocondus
(łac.) piwniczy, szafarzpromus
(łac.) kuchmistrz, klucznikpronepos
(łac.) prawnukproneptis
(łac.) prawnuczkapronurus
(łac.) żona wnukapropatruus
(łac.) brat pradziadkapropinacja
Browar, wyszynk alkoholi, także prawo właściciela do handlu i sprzedaży trunków. Propinacja miała wyłączność do zajmowania się handlem alkoholem na ternie danego właściciela (można jednak było wytwarzać alkohol na swój własny użytek). Propinacje uzyskiwały duże dochody, stąd ostre przestrzeganie monopolu, próby jego obejścia i surowe kary za ujawnienie procederu. Często propinacja wiązała się również z opieką nad osobami z problemem alkoholowym o czym nie mówi się w opracowaniach - gdyż nie było to zajęcie oficjalne. Taką opieką nie zajmowały się osoby obchodzące monopol.propinator
Posiadacz propinacji, dzierżawca monopolowego wyszynku napojów alkoholowych w dawnej Polsce
propinquus
(łac.) krewnypropola
(łac.) handlarzproprietarius agri
(łac.) właściciel ziemi, polaproproanūkas
(lit.) praprawnukproproanūkė
(lit.) praprawnuczkaproproprosenelė
(lit.) prapraprababkaproproprosenelis
(lit.) prapradziad, przodekPropsteipächter
(niem.) dzierżawca probostwapropugnator
(łac.) opiekun, obrońcaproreta
(łac.) dowódca statkuprosenelė
(lit.) prababkaprosenelės brolis
(lit.) brat prababkiprosenelės sesuo
(lit.) siostra prababkiprosenelio brolis
(lit.) brat pradziadkaprosenelio sesuo
(lit.) siostra pradziadkaprosenelio sesuo
(lit.) siostra pradziadkaprosenis
(lit.) dziadek, przodekprosieniec
(starop.) nazwa miesiąca grudniaProskau
Pruszków - Niemiecka nazwa miejscowościproskrypcja
Pozbawienie praw, wystawienie majątku dłużnika na licytacje, skazanie na banicję. W historii z list proskrypcyjnych korzystały rządy terrorystyczne.prosocer
(łac.) dziadek męża lub żonyprosocrus
(łac.) babka męża lub żonyprospektywna metoda
Metoda badań genealogicznych polegająca na poszukiwaniu faktów późniejszych w stosunku do znanej wiedzy w celu ewentualnego połączenia tej wiedzy z historią badanej rodziny.prosziek
(hucul.) żebrak
[Vincenz S., Prawda Starowieku]Proszyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: ProszyńskiProtasiewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Protasiewicz, Protasowiczprotestas
(lit.) sprzeciwprotėvis
(lit.) prapradziad, przodekprotėvis
(lit.) przodek, prapradziadprotoplasta
1. W zależności od stanu badań protoplasta może się zmienić. Zwyczajowo jest to najstarsza osoba w rodzinie od której wywodzi się wszystkich potomków. Po odnalezieni kolejnych pokoleń przodków pozycja protoplasty przechodzi na najstarszego z nich.

2. Za protoplastę można też uważać w szczególnych okolicznościach pierwszą osobę przyjmującą dane nazwisko, herb. W tym znaczeniu pozycja protoplasty nie zmieni się.Protwic

W herbie gwiazda na czarnym lub niebieskim [Piekosiński] skośnym polu od czoła po lewej stronie herbowej. Prawa dolna strona czerwona przedzielona srebrnym (lub złotym [Piekosiński]) pasem.

Pochodzenie herbu i zawołania nieznane. Herb był także nazywany Nałęcz. W źródłach pisanych jedyna wzmianka w 1432r. Najstarszy wizerunek na pieczęci Szybko Grello z 1300 r.providius
Określenie łacińskie (opatrzny, rozsądny, mądry, przezorny) używane dla ubogiego rzemieślnikaprovidus
Rozsądny, przezorny (określenie ubogiego rzemieślnika)provincia
(łac.) prowincjaprovisor puerorum
(łac.) opiekun dzieciprovisus
(łac.) zaopatrzony sakramentami (zmarły)Prowana
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prowana, Prowaniprowizorproxeneta
(łac.) pośrednik handlowyProzor
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: ProzorProzor II
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: JackowskiProzor III
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Sorycki, Tarmolicz
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.