Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


ród
Osoby krewne, związane więzami krwi, pochodzące od jednego przodka.


  Hasło w leksykonie: ród

rodały
Zwój pergaminowy z ręcznie napisanym rozdziałem Tory nawinięty na dwa drążki.


  Hasło w leksykonie: rodały

rodela
(rondela) - rodzaj drewnianego puklerza powleczonego skórą [Glog]


  Hasło w leksykonie: rodela

rodgisar
(rotgisarz, rutgiser) - ludwisarz, odlewnik z mosądziu
[Glog.]


  Hasło w leksykonie: rodgisar

rodowód
Tablica potomków (obojga płci) w obrębie tego samego nazwiska. Istnieje klika sposobów przedstawiania. W zależności od potrzeb. Najbardziej spójny jest system d'Aboville. Systemy graficzne i sagi zajmują najwięcej miejsca.


  Hasło w leksykonie: rodowód

rodowód skrócony
Tablica potomków męskich w obrębie tego samego nazwiska.


  Hasło w leksykonie: rodowód skrócony

Roduś
Zwyczaj, odbywający się w drugi dzień po Zielonych Świątkach, rozpoczynający się od pędzenia słomianej kukły na wole przez wieś na wzgórze gdzie pierwsza osoba zostawała "królem" a ostatnia jej "błaznem" i w ten sposób wracano do wsi zbierając podarki na biesiadę wieczorną. Gdy woła pędzono wszyscy wołali "Roduś!"
[Glog.]


  Hasło w leksykonie: Roduś

rody gniazdowe
Rody genealogiczne - pojęcie dotyczące rodów rycerskich, określające grupę rodzin wywodzących sią od wspólnego przodka, mieszkających początkowo w jednym "gnieździe"


  Hasło w leksykonie: rody gniazdowe

rody heraldyczne
Pojęcie dot. rodów rycerskich, w których rodziny nie były połączone więzami krwi a jedynie herbem (np. poprzez pochodzenie etniczne - Sasowie, przybieranie herbu możnowładcy, adopcję itp)


  Hasło w leksykonie: rody heraldyczne

rody rycerskie
Jedna z grup - odpowiednich warstwy średniej - w czasie gdy społeczeństwo przechodzi proces rozbicia feudalnego. Rody rycerskie miały pewien wpływ na klasę rządzącą ale jednocześnie podporządkowały grupy o niepełnych prawach. Rody takie mogły tworzyć się w wyniku wspólnoty krwi - (rody genealogiczne), lub jedynie posiadania herbu (rody heraldyczne). W Polsce system rodów rycerskich przerodził się w stan szlachecki w którym o przynależności decydowała już spora ilość możliwych nadań (lub uzyskań). Proces rozkładu rodów rycerskich odbywał się w okresie i w związku z przyjmowaniem nazwisk.


  Hasło w leksykonie: rody rycerskie


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.