Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8897.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


skaczać
(gwar. lwow.) pobić, wydeptaćSkal
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: SkalSkalmierschutz
Skalmierzyce - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskimSkarbczyk
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Otrzymał go Ludwik Jana (2ch imion) Orłowski syn Józefa, Rewizor Skarbowy Okręgu Bialskiego, guberni LubelskiejSkarbek - herbSkarbicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wichlińskiskarbnik
(custos thesauri) tytuł honorowy urzędnika ziemskiego, nie związany praktycznie z żadnymi obowiązkamiSkarbomierz

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Studzińskiskartabellat
Niepełne szlachectwo. Tytuł prawny używany w Polsce pomiędzy 1669 a 1817 wg którego nowo nobilitowana osoba nie posiadała pełnych praw. Z reguły oznaczało to że do trzeciego pokolenia nie można było pełnić funkcji publicznych sprawować urzędów i być posłem. Większość takich nobilitacji wywodziła się ze stanu mieszczańskiego.Skarzewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: SkarzewskiSkarzynaskawuleć
(gwar.lwow.) skomlećSkała łamanaskałka
(gwar.lwow.) ostre drewienko, którym można się zadrasnąćskałusz
(hucul.) więzy, kajdany
[Vincenz S., Prawda Starowieku]
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.