Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


tabellarius
(łac.) posłaniec, listonosz


  Hasło w leksykonie: tabellarius

tabelnarius
(łac.) karczmarz


  Hasło w leksykonie: tabelnarius

tabernalis arrendalor
(łac.) arendarz karczmy


  Hasło w leksykonie: tabernalis arrendalor

Tabęski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Tabęcki, Tabęski


  Hasło w leksykonie: Tabęski

Tabula Krajowa
Miejsce to utworzone 1780 roku we Lwowie w celu gromadzenia wiedzy o ewidencji nieruchomości, umowach kupna-sprzedaży, testamentach, darowiznach, dotacjach itp. w celu potwierdzenia uprawnień szlacheckich do podsiadania nieruchomości i ich precyzyjnego opodatkowania. Tabula Krajowa obejmowała całą Galicję oprócz samego Lwowa.

Obecnie dokumenty są po części rozproszone, po części zaginione lub zniszczone, choć największych ich zbiór znajduje się we Lwowie. Są to księgi zapisów mienia nieruchomego Galicji od 1632, łącznie z dokumentami dot. spadku, księgi sądowe orzeczeń, darowizny, zobowiązania dłużne, akta dotyczące serwitutów gmin wiejskich.


  Hasło w leksykonie: Tabula Krajowa


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.