Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


wiadro
Podstawowa rosyjska miara objętości używana w Polsce od 189r. = 12,289 litra


  Hasło w leksykonie: wiadro

wiardunek


  Hasło w leksykonie: wiardunek

wiarygodność źródeł genealogicznych
Ustalanie wiarygodności źródeł opiera się na trzech głównych zasadach, przy czym zakłada się że źródło nie jest falsyfikatem, lub uzyskane podstępem.

- wiarygodniejsze są źródła bliższe geograficznie i chronologicznie omawianym faktom (odstępstwa mogą dotyczyć faktu gdy w danym rejonie lub w danym czasie nastąpiła większa świadomość metodologiczna - np. zaczęto używać standardów naukowych)

- źródła urzędowe są wiarygodniejsze niż pozostałe

- za wiarygodniejsze uznaje się w genealogii źródła które nie powstawały w celach genealogicznych i nie miały co do tego żadnych ambicji. Np. akta własności są wartościowsze niż drzewa genealogiczne.

W praktyce oznacza to, że w przypadku wątpliwości przyjmuje się za bardziej prawdopodobne informacje ze źródła wiarygodniejszego.


  Hasło w leksykonie: wiarygodność źródeł genealogicznych

Wiatyk
łac.- posiłek na drogę
Komunia św. udzielana tym, którzy się znajdują w niebezpieczeństwie śmierci, mająca na celu przygotowanie ich do przyszłego życia.


  Hasło w leksykonie: Wiatyk


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.