Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


delta
Jeden z najważniejszych symboli masońskich - trójkąt równoramienny symbolizujący wiedzę oświecającą umysły ludzi. Często występujący z okiem w środku oznaczającym mądrość która widzi i przewiduje. Deltę umieszcza się po wschodniej stronie pomieszczenia loży, nad miejscem gdzie zasiada Czcigodny.

Herby z tym symbolemdrzwi
W heraldyce oznaczają otwartość, gościnność, zachętę do odwiedzin.

Herby z tym symbolemdzban
W heraldyce ma znaczenie podobne do lasu - tajemniczość, skrytość. Może także oznaczać radość i zasobność - zapewne poprzez symbolikę źródła. Jest symbolem miejscowości uzdrowiskowych.

Herby z tą symbolikąfalefeniks
Ogniwaczek, żar-ptak, benu (boinu) legendarny ptak z fantastycznym długim ogonem żyjący kilkaset lat. Pod koniec życia buduje on gniazdo na czubku drzewa, spala się od żaru słonecznego i z popiołów budzi się na nowo o życia. Występuje w heraldyce europejskiej, azjatyckiej, egipskiej, rzymskiej. Symbolizuje odradzanie się życia, trwanie, nieśmiertelną sławę, długowieczność. Z oczywistych względów symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. W Grecji i Haiti stał się symbolem walki o niepodległość. W Azji symbolizuje siłę yin - zasada żeńska, przeciwstawiana sile męskiej (smok) - a więc statyczność, kreacja życia. Kojarzony czasem z bażantem, orłem lub czaplą. W Grecji - szczególnie Heliopolis kojarzony z kultem słońca.

Występuje w herbie Parys.

Herby z tą symbolikąfiga
symbol wstrzemięźliwości, sentymentalności, egzaltacji religijnej (drzewo figowe), pierwszy strój ludzki w raju (listek figowy).

Herby z tym symbolemfiołek
Symbol pokory, ufności i czystej miłości, niekiedy jednak zawiści. Miały być kwiatami które wyrosły u podstawy krzyża Chrystusa.

Herby z tym symbolemfletnia
Symbol zamiłowania do muzyki i poezji. Występuje ona w micie greckim o boku Panie który zakochawszy się w nimfie Syrnix utworzył fletnię z trzcin. Wybrał je gdyż nimfa ta uciekając od niego zamieniła się właśnie w trzcinę. Trzy fletnie znajdują się w herbie rodziny Granville

Herby z tym symbolemfontanna
Symbol nauki, błogosławieństwa, chrztu, źródeł mineralnych, uzdrowisk. Bliskoznaczna ze źródłem. Występuje w herbach wielu miejscowości uzdrowiskowych.

Herby z tym symbolemforteca
Symbol obronności miasta i państwa, siły charakteru, ochrony interesów suwerena, symbol praw feudalnych. Występuje niekiedy w herbach niektórych miast.

Herby z tym symbolemfosfor


Alchemiczny symbol fosforu.

Herby z tym symbolemGniewomir - godło


Godło przedheraldyczne komesa Gniewomira z rodu Strzegomiów (Kościesza). Godło jego syna Imbrama jest bardzo podobne, lecz nieco niższe i szersze, przekrzyżowanie wewnątrz dolnego łuku.granat
Jabłka granatu z równo ułożonymi pestkami symbolizują rodzinę wolnomularską. Symbol ten używany jest np. jako zwieńczenie dwóch głównych kolumn w świątyni.

Herby z tym symbolemgryf
Mityczne zwierze składające się z przodu orła i tyłu lwa. Gryf symbolizował siłę, ale przede wszystkim waleczność, drapieżność i wytrwałość w dążeniu do celu, a także czujność (przenikliwe spojrzenie). W symbolice kościelnej jest symbolem dwóch natur Chrystusa ziemskiej (lew - król zwierząt) i boskiej (orzeł - król ptaków).

W Polsce związany przede wszystkim z rodem książąt pomorskich (czerwony gryf na błękitnym tle) oraz rodem Gryfitów (herb Gryf - srebrny gryf na czerwonym tle). Występował też w herbach krajów i rodów zagranicznych od Ałtaju po Anglię.

Herby z tą symbolikągrzyb
Jako mobilium herbowe - oznacza podstęp, podejrzliwość, odkrycie podstępu, zagadkę.

Szukaj herbów z tym symbolemgwiazda
Świadczy zazwyczaj o dążeniu do celu w myśl zasady "Per aspera ad astram" Stanowi atrybut wolności, natchnienia, ambitnego celu. Gwiazda sześciopromienna oznacza wzniosłe czyny, bezpiecznego przewodnika

W masonerii określenie zapalenia przenośnego świecznika.

Herby z tą symbolikągłowa
Jako mobilium herbowe - głowa ludzka jest oznaką honoru, władzy, wybitnych zasług. Choć sama jest często głową Saracena lub biesa - co ma znaczenie negatywne, to właściciel herbu szczyci się zazwyczaj pokonaniem wroga lub choćby dalekimi podróżami. Charakterystyczne głowy to brodata głowa w koronie z rogami - biblijny symbol króla Nabuchodonozora, głowa na tacy - Jan Chrzciciel, głowa z dwoma lub trzema twarzami - nawiązanie do symboli przyszłości i przeszłości, lub heraklejskich prac. Częstym przedstawieniem heraldycznym jest głowa zwierzęcia - symboliki należy szukać w hasłach poświęconch tym zwierzętom.

Szukaj herbów z tym symbolemherby puste
Niektóre herby są puste - tzn nie mają żadnych mobiliów na całej lub przynajmniej na części tarczy

Znajdź herby pustehydra
W heraldyce oznacza przywódcę który nie boi się śmierci, pokonywanie przeszkód niemożliwych do pokonania. Związana jest z mitami greckimi w których Herakles pokonuje hydrę stworzenie, któremu na miejsce uciętej głowy odrastają następne.

Herby z tą symbolikąImisław - godło

Godło przedheraldyczne Imisława, kasztelana michałowskiego z rodu Pomianów ze Służewa. Pieczęć pochodzi z dokumentu wystawionego w 1306 dla Cystersów z Byszewa.jarzmo
W heraldyce oznacza jedność małżeńską, zgodę, cierpliwość, uległość wobec księcia. Jeden z symboli szkockiego klanu Hay, występujący w herbach niektórych gałęzi, w klejnotach i w dłoniach trzymaczy linii wodzów klanu hrabiów of Errol, a także w motto klanu "Serva Jugum" (ang.Keep the yoke) - "trzymaj jarzmo"

Herby z tym symbolemjednorożec
Jako legendarne, mityczne stworzenie był obdarzanie niezwykłymi właściwościami. Stał więc też symbolem cnót mądrości, dobroci, łagodności, odwagi. Z tej racji że schwytać i oswoić go może tylko dziewica stał się symbolem czystości i siły rycerskiej. Często przedstawiany w skoku z rogiem trzymanym poziomo. Czasem też brodaty z silnymi nogami i ogonem byka. Jakub VI dodał jednorożca jako trzymasz do herbu Zjednoczonego Królestwa - obok czerwonego smoka Walii. Nieprzyjaźń między jednorożcem i lwem stała się symbolem stosunków anglo-szkockich. Cudowne właściwości rogu jednorożca wpływały na leczenie ran, dlatego też często bywał godłem aptek.

Szukaj herbów z tym symbolemjeleń
Jeleń - jako mobilium herbowe - symbolizuje starożytność i szlachetność rodu, sławę myśliwską i zręczność. Jest też atrybutem św. Huberta i św. Eustachego - dla obu będąc przyczyną nawrócenia. (jeleń z krzyżem między rogami). W Polsce występuje w herbach Brochwicz i Napiwon

Herby z tą symbolikąJowisz


Znak przedstawia duchowść (półokrąg) odwrócony od ziemskich trosk i zmagań. Przedstawia w ten sposób niechęć do jawnej walki z przeciwnościami losu a więc dojrzałość duchową. Alchemicznie zapisywano też też znak cyny.

(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symbolukaduceusz

Laska Hermesa, którą otrzymał od Apollina - boga m.in. medycyny. Przedstawiano ją jako owiniętą dwoma wężami i zwieńczoną skrzydłami - symbol znany ze służby zdrowia i karetek pogotowia. W uproszczonej formie - jako mobilium licznych znaków, gmerków i herbów - w formie zbliżonej do liczby 4 - jako symbol 4 żywiołów - często stosowany w alchemii.

Dwa węże (czy też w uproszczonej formie przekrzyżowanie w formie cyfry 4) oznaczają równowagę dwóch przeciwstawnych sił przyrody - ładu i chaosu - lub też ducha i umysłu. Równowaga ta jest podstawą alchemii, jest też podstawą wszelkich naturalistycznych prądów filozoficznych i religijnych. Prądy te zawsze stały w opozycji wobec Chrześcijaństwa, które przyjmowało istnienie jednego Boga - jednego zbioru zasad uniwersalnych. Z tej przyczyny alchemia była uważana za niebezpieczną, a jej filozoficzne konsekwencje zwalczane. Symbol kaduceusza stał się więc symbolem ruchów walczących z Kościołem w szczególności prądów wywodzących się z manicheizmu, a potem związanych z masonerią.


Szukaj znaków z tym symbolemkamelia
W heraldyce poprzez związek z pogrzebem jest symbolem smutku, żałoby.

Herby z tym symbolemkamień
W heraldyce kamień związany jest z symboliką masońską. Może występować jako kamień nie ociosany (profan, adept), ociosany (czeladnik) i jako kostka, cegła (mistrz). Kamień pęknięty oznacza zakon templariuszy.

Herby z tym symbolemkaptur
Jako mobilium oznacza medytację, siłę duchową i koncentrację - poprzez skojarzenie z kapturem zakonników. Trzy mnisie kaptury występują w herbie czeskiego miasta Kamenice.

Herby z tym symbolemkasztan
W heraldyce - symbol ukrytej cnoty i sprawiedliwości. Przez skojarzenie z kasztanem jadalnym symbol przezorności.

Herby z tym symbolemkątownica
Przyrząd służący do rysowania kąta prostego, znak zwany także węgielnicą (od węgła - kamienia węgielnego). Symbolizuje działanie mające na celu przemianę materii, budowanie nowej jakości. Najbardziej rozpowszechniony w symbolice wolnomularskiej, obok pionu, poziomicy i cyrkla jeden z najważniejszych znaków masonerii. Kątownica jest także symbolem św. Tomasza Apostoła. W heraldyce zachodnioeuropejskiej oznacza udostojnienie herbu.

Herby z tym symbolemkawka
Czarny, lub szary ptak. Występuje w herbie Rusi Halickiej dzięki użyciu gry słownej halka-kawka. Również w herbie Borch.

Herby z tą symbolikąkałamarz
W heraldyce oznacza skrybę, pisarza, lub zasługi na polu literatury.

Herby z tą symboliką: Tarakkielnia
W heraldyce związana głównie z symboliką masońską poprzez historyczne pochodzenie od grup murarzy. Jest symbolem codziennej, żmudnej pracy nad budowaniem prawdziwej świątyni ducha - czyli czyszczenia ludzi z przesądów.

Herby z tym symbolemkij
Atrybut świętych Apolinarego, Jakub Mniejszego, Judy Tadeusz, Macieja i in. Symbol stałości lub pielgrzymowania.

Herby z tym symbolemkilof
Ze względu na przeznaczenie symbolizuje bractwa górnicze, używany czasem na dawnych mapach do wskazywania kopalń.

Herby z tym symbolemklamra
Jako element spinający pas symbolizuje niezawodnego przyjaciela. Występuje w herbie rodziny Zeydlitz

Herby z tym symbolemklamra oblężnicza
Użyte w herbach oznaczają narzędzie za pomocą którego można pokonać wroga. Występują w herbach związanych z tematyką wojenną. W znakach runicznych znak taki oznacza cis - symbol nieśmiertelności (wiecznie zielone drzewo) lub trucizny (trujące nasiona, owoce).

Występuje w herbach Cholewa, Klamry.

Herby z tą symbolikąkleszcze
W heraldyce były związane z narzędziami Męki Pańskiej, a także z kowalstwem i metalurgią. Symbolizowały przeto umiejętności ujmowania trudnych i niebezpiecznych przedmiotów, zajęcia skomplikowane wymagające wiedzy i umiejętności. W humanizmie oznaczały poznanie.

Herby z tym symbolemklin
(szczyt). Rodzaj figury heraldycznej, podziału tarczy w kształt szerokiego trójkąta mającego za podstawę dół tarczy a punktem najwyższym dotykająca do brzegu górnego. Oznacza pobożność, związek z Kościołem, nawiązuje do tradycji rycerskich symbolizując narzucony na ramiona płaszcz, dlatego też jest przedstawieniem walki z wrogami wiary.
Symbolami podobnymi jest krokiew i promień - często mylone - krokiew to dwie belki połączone pod ostrym kątem, a promień to trójkąt - ale węższy.
Najbardziej znane przedstawienie w herbie zakonu dominikanów. W herbach występuje też klin na opak, albo klin skrócony.
Nazwa szczyt - używana do tej figury nie jest dokładnie poprawna, bowiem słowo to odnosi się do staropolskiej nazwy tarczy w ogóle.

Herby z symbolem.klucz
Klucz od zawsze był związany z pełnieniem godności, uzyskiwaniem dostępu, specjalnych możliwości. Klucz przekazywano jako wyraz oficjalnego nadania, pełnomocnictwa. Stał się więc symbolem opieki, wierności, wskazywania drogi. Występuje często jako godło szambelanów, podczaszych. może też oznaczać zadany gwałt, oddanie kluczy miasta nieprzyjacielowi. Klucze do królestwa niebieskiego otrzymał św. Piotr - dlatego też charakterystyczne dwa skrzyżowane klucze (złoty i srebrny) są godłem papiestwa.

Masoneria przyjęła inną symbolikę - milczenia, roztropności. Oko klucza - jeśli jest okrągłe oznacza ścieżkę wiary, kwadratowe - ścieżkę wiedzy -dlatego te dwa klucze mogą symbolizować dyskurs schizmy wschodniej (stawiającej na mądrość) z Rzymem - (stawiającym na miłości Boga).

Znakiem podobnym do klucza, przekształconym czasem w klucz - jest jedna z tamg.

Szukaj herbów z tym symbolemPoprzednie wyniki     Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.