Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


abcedrix
(łac.) nauczycielAbdecker
(niem.) rakarz, hycelabenarius faber
(łac.) kotlarzabiectarius
(łac.) stolarzacicularius
(łac.) iglarzAckerbürger
(niem.) mieszczanin-rolnik, rolnik zamieszkały, osiadły na gospodarstwie w mieścieAckerwirt
(niem.) gospodarz rolnyactionarius
(łac.) kramarzactuarius
(łac.) pisarz, aktuariusz, ktoś tworzący akta dosłownieacuciator
(łac.) szlifierzacufex
(łac.) iglarzacuminator
(łac.) szlifierzacupictor
(łac.) hafciarz (na jedwabiu)administrator
(łac.) ekonom, rządca. Na ogół termin ten używano w odniesieniu do zarządców majątków ziemskich lub też zarządców parafii. Administrator nie był właścicielem, lecz oficjalistą, który miał wiele wspólnego z dzisiejszym menadżerem.

Baza administratorów ziemskich i innych oficjalistów prywatnych
admodum reverendi
(łac.) przewielebny - określenie oznaczające dokumentach osobę wyższego stanu duchownegoadumbrator
(łac.) rysownikadvocatus
(łac.) adwokat, prawnik, wójt miejskiaedilis
(łac.) budowniczy, horodniczy
W Krakowie - edylaedituus
(łac.) kościelny, zakrystianinaerarius faber
(łac.) kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, brązownikaerarius praefectus
(łac.) poborca podatkowyaerarius veteramentarius
(łac.) naprawiacz kotłówagaso
(łac.) masztalerzagittarius
(łac.) kusznik, łucznikagricola
(łac.) rolnik, ogólne określenia chłopa w XIXw. Wcześniej dokładniej: cmetho, arator, colonus itp.agripeta
(łac.) osadnikakmenskaldys
(lit.) kamieniarzaktorius
(lit.) aktoraktuariusz
Niższy urzędnik, oficjalista dominialny (prywatny) w Galicji do 1848 roku. Pełnił funkcję gońca między dominium i cyrkułem. Podlegał mandatariuszowi.
altoris
(łac.) żywicielAmtsbote
(niem.) goniecancilla
(łac.) dziewka, służącaassawuła
Od 1638 zastępca komisarza wojskowego na Wołyniu i Podolu. Tytuł używany także przez dowódców polowych i strażników. Musiał pochodzić ze szlachty.ataman
ataman, watman - zwierzchnik, dozorca, dowódca wojskowy u Kozaków zaporoskich, lub w Mołdawii. Bliski pozycji kniazia.bachmistrz
Przełożony robotników w kopalni. Nadzorował również stan techniczny urządzeń. Zajmował się budową szybów i eksploatacją złóż w żupach solnych. Termin używany między XIV a XVIII wiekiem.Backergeselle
(niem.) czeladnik piekarskiBahnwärter
(niem.) strażnik kolejowyBarbier
(niem.) golarz, golibroda, fryzjerbartnictwo
Profesja polegająca na pozyskiwaniu miodu z barci pszczelich. Bartodzieje zrzeszali się w bractwa cechowe, a praca bartników zazwyczaj przechodziła z ojca na syna. Każda rodzina miała swoje znamię bartne. Bartnictwo trwało do XIX wieku, poprzednio już wypierane przez dłubanki ogrodowe, a później pszczelarstwo skrzyniowe.

Bartnictwo pozyskiwało miód leśny, przy czym pszczoły miały lepsze warunki, nie uciekały na zimę z powodu niskiego położenia ula, i miały lepszy zasięg lotu, dlatego też barcie były znacznie wydajniejsze od uli. W szczytowym okresie w całej Rzeczpospolitej mogło być nawet kilkaset tysięcy barci.

Uroczyska - czyli poszczególne lasy, grupowały bory bartne (tj 60 barci). Cechy pilnowały właściwej gospodarki, zatrudniania pomocników, a nawet regulowały ilość budowanych nowych barci na danym ternie.

Miód liczono na beczki, pokowy lub rączkibejlerbej
cywilny i wojskowy wyższy urzędnikprowincji w Turcji    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.