Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8920.
 
Grupy haseł
Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


agricola
(łac.) rolnik, ogólne określenia chłopa w XIXw. Wcześniej dokładniej: cmetho, arator, colonus itp.



arator
(łac.) oracz, rolnik, rataj - zagrodnik pracujący też na folwarku, gbur,olęder



chałupnik



chłop
zob. colonus



circumspectus
(łac.) Określenie łacińskie (poważany, znakomity, otoczony czcią) dla ubogiego rzemieślnika



civis
(łac.) mieszczanin, obywatel



cmetho
(łac.) Kmieć - gospodarz 1 łana, we wsiach wołoskich ważniejszy właściciel



colonus
(łac.) kolonista, osadnik, dzierżawca gruntu bez prawa własności innej, rataj, później ubogi chłop,



czcigodny



egregius
(łac.) Mąż znamienity - określenie używane dla uczynych, lekarzy, filozofów



famatus
(łac.) sławetny - średniozamożny rzemieślnik, czasem bogatszy rolnik miejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z "honestus". Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.



famulus
(łac.) parobek, pomocnik



generosus
(łac.) urodzony - właściciel jednej wsi



godny
zob. honesti



godny



honesti
(łac.) - godny - oznaczenie używane w dokumentach na wskazanie mieszczanina.



honestus
(łac.) uczciwy - rolnik z małego miasteczka, rzemieślnik wiejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z "famatus". Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.



honorabilis
Czcigodny (zaszczytny) - określenie używane dla wiejskich plebanów, wikariuszy



honoratus
(łac.) zacny - patrycjusz, tytuł stosowany ogólnie dla szlachcica



hortulanus
(łac.) zagrodnik, ogrodnik, chałupnik - właściciel chałupy z kawałkiem ziemi



illustrissimus ac magnificus
(łac.) jaśnie wielmożny - magnat, senator, tytuł używany w dokumentach oznaczający przynależność do szlachty, i to piastującej tylko najwyższe urzędy. Dawniej także do książąt.



inquilinus
(łac.) komornik, kątnik - mieszkający u innego gospodarza, pracownik folwarku



jaśnie wielmożny



kmieć
zob. cmetho



komornik



laboriosus
(łac.) pracowity - chłop



magnat



magnificus
(łac.) wielmożny - urzędnik grodzki lub ziemski, tytuł w dokumentach oznaczający przynależność do szlachty.



mąż znakomity



niewierny



nobilis
Szlachetny, określenie używane dla właściciela ziemskiego.



oracz
zob. arator



parobek
zob. famulus



perfidus
(łac.) niewierny, przewrotny, nowoochrzczony



poważny



półkmieć



pracowity



providius
Określenie łacińskie (opatrzny, rozsądny, mądry, przezorny) używane dla ubogiego rzemieślnika



przewielebny



przewielebny



    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.



Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001

Usługa online - Pay Pal




© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.