Czy moje nazwisko miało herb?wpisz nazwisko lub jego część (bez gwiazdki)                    
W Polsce blisko 15% rodzin było stanu wolnego - szlacheckiego, w odróżnieniu do np. Anglii czy Francji gdzie szlachty było czasem mniej niż 1%. W naszej bazie jest blisko 30.000 nazwisk rodzin szlacheckich. Odnalezienie nazwiska w jakimś herbie nie oznacza jednak, że rodzina miała szlachectwo. Na ogół obok rodzin herbowych występowały rodziny innych stanów o tym samym nazwisku.


© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.