Słownik genealogiczny - leksykon Słownik genealogiczny - leksykon
 

 
Aktualna liczba haseł słownika związanych z herbami: 3560, ponad 30.000 nazwisk
 
Wyszukiwanie graficzne

Wg mobiliów
Herby puste całkiem lub w części
Herby składające się z kolorów
Herby z instrumentami
Herby z ptakami
Stworzenia mityczne
Herby nieznane
Herby uszczerbione
Godła przedheraldyczne
Znaki literopodobne
Formy krzyża
Symbole planet
Znaki zodiaku
Symbole alchemiczne
Symbolika masońska
Trudne znaki genealogiczne
Elementy heraldyczne
Znamiona bartne
 
Artystyczne wykonanie drzew, herbów, eklibrisów
Pracownia heraldyczna
 
Galeria zdjęć i innych grafik herbów

Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 
 
 
Nazwa herbu
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                                      (dokładne słowo)
Opis, nazwisko
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
Mobilium w herbie
     
Wpisz nazwę rzeczy która występuje w herbie (liczba pojedyncza, mianownik - np.: jeleń)
Abramkowski Bór
Znamię bartne, Boru Abramkowskiego, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.grabiowy
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.Kalinkowski Bór
Znamię bartne, Boru Kalinkowskiego, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.Kokoszczyński Bór
Znamię bartne, Boru Kokoszczyńskiego, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.Kołodzieja Mikołaja Bór
Znamię bartne, Boru Mikołaja Kołodzieja, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.krokiewka
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.Maczyajowskie Znamię
Znamię bartne Maczyajowskie, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.nożycze
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.ostrewka
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.Wiśniakowski Bór
Znamię bartne, Boru Wiśniakowskiego, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.Wiśniakowskie Znamię
Znamię bartne Wiśniakowskie, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.Xiędzowski Bór
Znamię bartne, Boru Xiędzowskiego, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.żebra
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.znamiona bartne
Klejmy. Znaki używane przez bartników na oznaczanie własności barci. Poszczególne rodziny pszczele były grupowane w 60 co stanowiło "bór" (dzielone niekiedy na półbory, lub ćwierćbory). Znaki te wykonywane były w prosty sposób, przypominający rozwinięte runy. Wynikało to z używania siekiery lub noża do naznaczania drzew. Z czasem niektóre znamiona bartne uzyskały status niemalże szlachecki, mając swoją tradycję rodziną, uznanie, wieloletnie doświadczenie. Znane były takie jak: krokiewka, grabiowy, ostrewka, żebra, nożycze i in. Znamiona te uzyskiwały rodziny bartnicze szczególnie poważane w danym regionie.

Kary za ścięcie oznaczonego drzewa bywały bardzo wysokie, łącznie z powieszeniem i utratą dóbr.

Znamiona bartne w leksykonie

 

Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.
Pamiętaj też, że w leksykonie jest wiele zmiennych, spróbuj zadać pytanie inaczej, otrzymasz inne wyniki.
© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.