masoneria - definicja w leksykonie genealogicznym
 

 
Aktualna liczba haseł słownika związanych z herbami: 3560, ponad 30.000 nazwisk
 
WYSZUKIWANIE GRAFICZNE

Wg mobiliów
Herby puste całkiem lub w części
Herby składające się z kolorów
Herby z instrumentami
Herby z ptakami
Stworzenia mityczne
Herby nieznane
Herby uszczerbione
Godła przedheraldyczne
Znaki literopodobne
Formy krzyża
Symbole planet
Znaki zodiaku
Symbole alchemiczne
Symbolika masońska
Trudne znaki genealogiczne
Elementy heraldyczne
Znamiona bartne
 
GRUPY HASEŁ

Galeria zdjęć i innych grafik herbów

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
 
 
Nazwa herbu
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                                      (dokładne słowo)
Opis, nazwisko
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
Mobilium w herbie
     
Wpisz nazwę rzeczy która występuje w herbie (liczba pojedyncza, mianownik - np.: jeleń)
<
masoneria
Termin o tyle mylący, że raczej powinno stosować się określenie masonizm. Masoneria obejmuje bowiem wiele różnych ruchów, grup, zależnych lub nie od siebie nawzajem. Cechuje ich jednak pewna szczególna postawa - którą należało by nazywać masonizmem.

Masoneria (wolnomularstwo), jako taka, powstała mniej więcej w XVII wieku z honorowych stowarzyszeń mistrzów murarskich. Prawdą jest jednak, że tradycja nurtu myślowego (masonizmu) cofa jej korzenie daleko wstecz - może nawet słusznie do budowniczych Świątyni Salomona czy astrologów egipskich.

Odegrała, i dalej odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu Europy i Świata. Popularna szczególnie w kręgach bogatej arystokracji, a potem wielkiej polityki. W Polsce do końca zaborów odgrywała mniejszą choć też istotną rolę, najszerszy efekt uzyskując w okresie międzywojennym, a także w czasach po 1990 roku. Masoneria, masonizm, były inspiracją, lub wpływem w wielu ruchach - takich jak Rewolucja Francuska, ruchy Młodej Europy w XIX wieku czy powstawanie korporacji przemysłowych.

Wokół masonerii powstało wiele mitów, skupiających się głównie na ich tajnym spiskowym rządzeniu światem. Błąd takiego myślenia wywodzi się z dużej roli obrzędowości i wielu tajemnic. Nie należy przeceniać tego i widzieć tutaj spiskowej historii dziejów, jednak należy pamiętać o tym, że ludzie uczestniczący w masonerii (lub zarażeni masonizmem) mieli niejednokrotnie ogromny wpływ na losy świata. Mason odkrywający światło wolnomularskie prezentował światopogląd ułatwiający mu zajmowanie się sferami polityki czy gospodarki, uzyskiwał pomoc od innych członków.

Masonizm, przynależność do organizacji masońskich, były wielokrotnie, wyraźnie i dobitnie krytykowane przez Kościół Katolicki - jako postawy całkowicie sprzeczne z postawą chrześcijańską, głównie ze źródłami jej etyki, moralności, podejścia do spraw socjalnych. Osoby mające min. 4 stopień wtajemniczenia otrzymują automatycznie ekskomunikę. Dzieje się tak dlatego, że światło wolnomularskie, przedstawiające się jako pełne humanizmu, rozsądku, wiedzy a nawet solidarności czy hojności - jest w rzeczywistości zwrócone przeciwko zasadom na których opiera się światopogląd chrześcijański.

W Polsce działało wiele lóż z różnych rytów, a także znaczna ilość organizacja para-masońskich (inspirowanych przez masonerię). Znanymi członkami lóż masońskich byli m.in. Stanisław August (który przeceniał swoją pozycję tam) a także Walerian Łukasiński (który za samowolne powołanie loży narodowej był bezprawnie przetrzymywany w niewoli do końca życia). Na początku XX wieku masoneria związała się z ruchami teozoficznymi, okultystycznymi i New Age. Członkiem loży był przez pewien czas Adolf Hitler. Zdecydowana część masonerii związana jest jednak z organizacjami promującymi humanizm, liberalizm, demokrację - mając liczne koła paramasońskie takie jak Rotary, Lions i in.

* Więcej o masonerii z punktu wiedzenia katolickiego.
* Hasło: Masonizm
* Pytanie o nazwiska masonówLeksykon haseł i symboliki masońskiej.
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.