Redakcja, współpracaGenealogia Polaków - to serwis mający na celu łączenie wielu źródeł, a także łączenie pracy wielu osób nad tymi źródłami. To unikalny system sieci wiedzy i sieci wzajemnej pomocy. Każdy może włożyć coś od siebie, czy amator genealogii, czy profesjonalista naukowiec, czy sympatyk. Dzięki takim osobom powstaje nasz i Państwa - wspólny portal - Genealogia Polaków.

Dzięki nietypowym, nowatorskim rozwiązaniom, a także ręcznej mrówczej pracy wielu osób, możemy zaoferować możliwości jakich nie ma żaden inny genealogiczny system na świecie. Jednocześnie portal jest stroną otwartą, gdzie każdy może publikować swoje prace genealogiczne. Stwarza to wiele wyzwań, trudności technicznych, które wymagają od nas jeszcze większej pracy i szukania wciąż nowych rozwiązań. Poniżej prezentujemy zespół ludzi w różny sposób najbardziej związanych z portalem - choć zdajemy sobie że należało by tu przedstawić listę kilu tysięcy osób.

Bardzo prosimy w tym miejscu o kontakt wszystkich, którzy mogli by uważać, że zostały naruszone ich dobra poprzez np. publikację efektów ich pracy. Wszystkie tego typu zdarzenia są niezamierzone a mogą wyniknąć z nadsyłania do nas gotowych materiałów opracowanych przez osoby trzecie, lub posługiwania się tymi samymi źródłami. Osoby których informacje różnią się zachęcamy do dyskusji. Zapraszamy do współpracy wszystkich twórców serwisów genealogicznych.


Dane adresowe, kontakt

ul. Wielopole 10/5
31-072 Kraków
tel. 507-35-30-40 (Tylko w razie konieczności)
Preferowany kontakt mailowy: genealogia@okiem.pl
Można z nami porozmawiać także na spotkaniach Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
Kontakt w sprawie poszukiwańRedakcja Portalu


Zespół redakcyjny
Osoby zarządzające i sprawujące funkcje konsultacyjne oraz techniczne
Marcin Niewalda - redaktor naczelny
dr Przemysław Stanko - konsultacja genealogiczna i archiwalna
Andrzej Kostrzewski - konsultacja genealogiczna
dr Monika Chojnacka - konsultacja historyczna
dr Waldemar Niewalda - konsultacja architektoniczna i urbanistyczna
Halina Rojkowska - konsultacja historyczna
Piotr Wiszniewski - konsultacja źródeł, program szlachty galicyjskiej
Czesław Malewski - konsultacja Litwa
Olena Zamoyska - program mogił kresowych, kontakty ukraińskie
Maciej Romiszewski - współpraca genealogiczna
Tomasz Pasteczka - koordynacja wydawnicza
mgr Tomasz Steifer - opracowania graficzne herbów i in.
mgr Dariusz Buczek - redaktor techniczny
mgr Anna Buczek - redaktor techniczny
Bartłomiej Jasiński - kwerendy, program mogił kresowych

Your roots in Poland
Koordynacja korespondencji, zleceń i poszukiwań


Redaktorzy i nadawcy Działów i Baz
Dział Biblioteka-Forum - sekcja użytkownicy
Dział Archiwum Fotografii - sekcja użytkownicy
Baza Powstańców Styczniowych - autorzy
Baza Właścicieli Ziemskich - autorzy
Baza Oficjalistów Dworskich - autorzy
Encyklopedia Genealogiczna - informacje i redaktorzyRedaktorzy stron rodzinnych i tematycznych
Osoby które prowadzą strony rodzinne, lub je sponsorują. Także osoby które nadesłały znaczne ilości materiału.

 1. Radosław Babicz
 2. Henryk Bajewicz
 3. Anna Banasik
 4. Adam Baraniecki
 5. Krystyna Barej
 6. Jerzy Bartnicki
 7. Eugene Bielinski
 8. Jarosław Bieliński
 9. Adam Błociszewski
 10. Dmitry Olegowicz Bochonski
 11. Zofia Anna Rosko de Bogdanowicz
 12. Andrzej Bohosiewicz
 13. Robert Borzęcki
 14. Jadwiga Brzezińska
 15. Zbigniew Brzozowski
 16. Marek Bunia
 17. Krzysztof Bystram
 18. Janusz Bzowski
 19. Mieczysław Celejewski
 20. Waldemar Chełchowski
 21. Bogdan Chełkowski
 22. Leszek Chełkowski
 23. Ewa Cybart
 24. Adriano Czapkowski
 25. Krystyna Czaplicka
 26. Marcin Czaplicki
 27. Michał Czaplicki
 28. Marta Czerwieniec-Merklinger
 29. Michał Daszczyszak
 30. Adam Dobrakowski
 31. Antoni Domaszewski
 32. Paweł Dunajewski
 33. Jerzy Dwernicki
 34. Leon Jarosław Ejsmont
 35. Marek Ejsmont
 36. Zofia Eichstaedt-Jabłońska
 37. Krzysztof Jerzy Filipek
 38. Anna Fitt
 39. Anna Frankowska
 40. Dorota Zofia Frąckiewicz
 41. Dominik Galas
 42. Iwona Gawin-Wagner - animator forum
 43. Sebastian Gąsiorek
 44. Pierre Gochtovtt
 45. Wiktor Garus
 46. Jan Grabczyński
 47. Paweł Gruszczyński
 48. Katarzyna Góra
 49. Paul Halicki
 50. Grzegorz Hetman
 51. Andrzej Iwicki
 52. Katarzyna Jabłońska
 53. Karolina Jackiewicz
 54. Jolanta Jamróz
 55. Monika Janczewska
 56. Edward Jaroszewski
 57. Jędrzej Jaxa-Rożen
 58. Ewa Jedynak
 59. Alksandra Jeliska
 60. Andrzej Jęczmyk
 61. Maciej Juniszewski
 62. Damian Jureczko
 63. Wanda Barbara Kardasz - animator forum
 64. Jerzy Klijanienko-Pienkowski
 65. Wanda Korzeniewska
 66. Dorota Kostecka
 67. Krzysztof Juliusz D. Kostecki
 68. Robert Kostecki
 69. Romuald Kromplewski
 70. Lilla Kowalska
 71. Tomasz Kozłowski
 72. Bogdan Krzywański
 73. Włodzimierz Konrad hr. Krzyżanowski
 74. Wanda Korzeniewska
 75. Olga Krzyżyńska
 76. Roman Bronisław Kułakowski
 77. Stanisław Kutowski
 78. Janina Kwaśny
 79. Joanna Laskowska
 80. Antoni Lercel
 81. Elwira Leszczak
 82. Piotr Letowt-Vorbek
 83. Bogna Lewtak-Baczyńska
 84. Iwona Łaptaszyńska
 85. Ludwik Witold Łysak
 86. Andrzej Maciupa
 87. Wacław von Mauberg
 88. Artur Michałus
 89. Seweryn Mielczarek
 90. Piotr Mościcki
 91. Edmund Orłowski
 92. Zbigniew Ostrowski
 93. Hieronim Stefan Pakulski
 94. Mirosław Paliszewski
 95. Maciej i Katarzyna Paszkiewiczowie
 96. Jan Pawłowski
 97. Tomasz Pelczarski
 98. Paweł Pełczyński
 99. Iwona Pląskowska
 100. Krzysztof Pochwalski
 101. Joanna Porawska
 102. Roman Przybyłowicz
 103. Marta Rabiasz
 104. Leszek P. Rafał
 105. Tomasz Rogoziński
 106. Witold Rożałowski
 107. Alexandre Russanowski
 108. Henryk Rymwid-Mickiewicz
 109. Łukasz Rynkowski
 110. Ireneusz Sadurski
 111. Zbigniew Schubert
 112. Grzegorz Sieklucki
 113. Jan Wiktor Sienkiewicz
 114. Tadeusz Sierakowski
 115. Magdalena Smolska-Kwinta
 116. Andrzej Sołtan
 117. Jerzy Sołtan - - przekazane książki, wiele materiałów
 118. Marta Stanisławska
 119. Tomasz Steifer
 120. Jolanta Stolarska
 121. Tadeusz Stomma
 122. Ewa Stryjska
 123. Tomasz Szałanda
 124. Ewa Szczodruch - etymologia nazwisk i in.
 125. Jan Szczurkowski
 126. Marek Szlęzak
 127. Zygmunt Szubert
 128. Czesław Szurowski
 129. Jolanta Tacakiewicz-Lipińska
 130. Rosana Tomkinson
 131. Barabra Turlińska - przekazane książki
 132. Waldemar Twardowski
 133. Leszek Umiński
 134. Wilhelm W. W. Z. Wasilewski
 135. Henryk Szymon Wąsowski
 136. Tadeusz Wojciechowski
 137. Sebastian Wojdyła (Bolesta-Jankowski)
 138. Magdalena Wołoczko
 139. Krystian Wołodźko
 140. Jerzy Woźniak
 141. Dawid Zaorski
 142. Sławomir Zieliński
 143. Jacek Zwierzchowski

Partnerzy Genealogii Polaków

Instytucje, portale, które udostępniły (zezwoliły na wykorzystanie kopii) swoje materiały i utrzymują współpracę
 • www.okiem.pl - Encyklopedia Zjawisk XXIw
 • www.akromer.republika.pl - Adam Kromer Mały Herbarz
 • gajl.wielcy.pl - Tadeusz Gajl, Lech Milewski - Herbarz Polski (wyszukiwarka)
 • www.fototeka.ihs.uj.edu.pl - Fototeka Instytutu Historii Sztzuki UJ - udostępnianie zdjęć
 • www.antykwariat.biz - - udostępnienie zdjęć i materiałów
 • www.tolle.pl - księgarnia katolicka - sponsor
 • www.siemiatycze.com/fototeka.html - Antoni Nowicki archiwum - udostępnienie zdjęć.
 • www.sbc.org.pl - Śląska Biblioteka Cyfrowa - - udostępnienie zdjęć i materiałów
 • www2.oss.wroc.pl - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - wykorzystanie kopii fotografii ze zbiorów online
 • www.radzima.org - Historia życia i architektury na Litwie i Białorusi - udostępnienie zdjęć.
 • www.bagnowka.com - Zasoby zdjęć historycznych miast polski i cmentarzy - udostępnienie zdjęć.
 • www.tut.by - Globus Białorusi - strona o historii rodzin, architekturze i kulturze - udostępnienie zdjęć.
 • www.kolekcjonet.pl - Serwis aukcyjny dla kolekcjonerów - wymiana materiałów, zdjęć, promocja materiałów.

Fundusz, pomoc

Genealogia Polaków jest projektem niedochodowym. Chociaż polecamy wszelkie usługi, są to zawsze usługi naszych partnerów i współpracowników. Sam portal, będący ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, wymagającym wiele pracy potrzebuje wsparcia osób odpowiedzialnych. Redakcja współpracuje ściśle z Fundacją.


Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308
NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy
96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Jesteśmy w stanie zaoferować reklamę
Ma ona bardzo dużą skuteczność i doskonały profil rynkowy.Tworzymy Bibliotekę
Prosimy o przysyłanie publikacji z zakresu genealogii, pamiętniki, opracowania geograficzno-historyczne z terenów dawnej Polski, szematyzmy itp. Jesteśmy wdzięczni za każdy egzemplarz - każdy staramy się wykorzystać w zakresie wzbogacenia publikacji portalu.