Jureczko - genealogia

Genealogia Polaków
Uzupełnianie diagramów
Popraw/uzupełnij - formularz

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Genealogii Polaków
Damian Jureczko
Simple english translation  Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Artykuły rodzinne  Powstańcy Styczniowi o tym nazwisku  Mogiły tego nazwiska.  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny i bazy danych  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę

Jureczko - Nazwisko pochodzi od jednej ze zdrobniałych form imienia Jerzy. Samo imię jest pochodzenia łacińskiego, od słowa georgius (rolnik) lub późnogreckiego geórgós o tym samym znaczeniu. Imię to, w innych formach bardzo popularne w basenie Morza Śródziemnego, w Polsce jest znane dopiero od XIII wieku jako: Georgius, Georius, Gerzy, Gierzyk, Hirzyk, Irzyk, Jeorgius, Jeorius, Jerzy, Jerzyk, Jirko, Jirzyk, Jorg, Jura, Jurak, Jurek, Jurg, Jurga, Jurko, Juryj, Juryjasz, Jurzyk. Forma Jerzy utrwaliła się prawdopodobnie w XV w. Imię to było popularne w całej Polsce, szczególnie na ziemiach wschodnich, gdzie pod wpływem prawosławia kult św. Jerzego był bardzo silny. W wszystkich opracowaniach dotyczących nazwisk pierwsze pojawienie się nazwiska w źródłach polskich to 1567r. Jest to wpis w Urbarzach dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566-1567(str.242). Tym pierwszym odnotowanym jest Janek Juretschko z Gamowa (miejscowość w okolicach Raciborza)

Niewątpliwie protoplastą rodów Jureczko był człowiek, a najprawdopodobniej ludzie, którzy nosili imię Jura ,Jurek, Jurko, Juryj? Syn Jury zdrobniale mógł być nazywany Jureczko. Imiona wcześniej wymienione dały zresztą początek wielu innym nazwiskom. I tak jak wiele jest nazwisk zaczynających się na "Jur" tak wielu mogło być owych "ojców" nazwiska Jureczko. Śledząc jednak występowanie owego nazwiska na terenie Polski i innych krajów, biorąc pod uwagę ilość osób dziś występujących pod tym nazwiskiem, stwierdzić można, że owych protoplastów mogło wcale nie być tak dużo. Na początku lat 90-tych XX wieku wg Słownika prof.Rymuta państwo polskie zamieszkiwało 1511 osób z nazwiskiem Jureczko, z czego 881 ówczesne woj. Katowickie, 125 - woj. Częstochowskie i 111 woj. Opolskie (patrz mapa). Dla osób zajmujących się genealogią liczby te wcale nie są tak olbrzymie. Ale trzeba jeszcze dodać inne nazwiska pochodne, które jednak i tak znacząco nie zmieniają owej statystyki(patrz nazwiska pochodne)

Rodziny Jureczko, które dziś zamieszkują Polskę swoje początki mają zasadniczo w dwóch "gniazdach". Pierwsze to Śląsk, drugie to Zakarpacie (dziś Ukraina).To drugie gniazdo, może kompletnie nie być związane z pierwszym, ale należy wziąć pod uwagę przyrostek "-ko", który przypisywany jest wielokrotnie nazwiskom pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego. W Polsce nazwiska pochodzące od imienia "Jerzy" przybierały raczej formy: Jureczek, Jurecki, Jurczyk, Jurczyński itd. Jednak Śląsk może byś wyjątkiem, dlatego że nielicznie, ale występują tutaj nazwiska kończące się przyrostkiem "-ko" np. Maćko, Stanko(ludowo Maciek - Maćko, Jurek - Jurko - Jureczko, Janek - Janko - Janeczko). Wg "Słownika nazwisk Śląskich" Stanisława Rosponda nazwiska te mogą być "(o ile nie są właśnie wpływem wschodniosłowiańskiej antroponimii), przyjęte pod wpływem łacińskiego - o(Cycero,-onis").

Śląsk od wieków był miejscem migracji wielu grup narodowościowych. Oprócz osadników z zachodu bardzo licznie napływała tu ludność od strony Moraw, w tym mające wschodnie korzenie grupy tzw. górali karpackich. Nie przypadkowy jest fakt że wiele nazwisk występujących na Śląsku ma swoje odpowiedniki wzdłuż całych Karpat.

Występowanie rodziny Jureczko na przełomie XX i XXIw w Polsce - zobacz.

Grupy rodzinne
1. Jan (Jonek) Juretschko (Jureczko), ur. ok 1530 Gospodarz we wsi Gamów (1567r.)Anna Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń, wdowa po chałupniku
Franciszek (Franz) Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń, chałupnik
Ignacy (Ignac) Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń, chałupnik
Jakub Jureczkow (Jureczko), ur. Ok 1580-90, 1629 i 1640 wójt w miejscowości Zgoń
Jan (Jon) Jureczko, ok. 1700 wzmiankowany: Zgoń)
Józef (Josef) Jureczko, 1906 wzmiankowany: Zgoń
Wawrzyn Jureczko, 1764 wzmiankowany: Zgoń, chałupnik
Wojciech (Woytek) Jureczko (Juretzko), ur. ok 1575r-80, 1629 i 1640 wójt w Studzienicach
1 Błażej (Błażek) Jureczko, 1702-40 wzmiankowany: Zgoń
  `=2 Maciej (Maciey) Jureczko, 1764 wzmiankowany: Zgoń, zagrodnik
1 Urban Jureczko (Jurezko), ur. ok. 1575-80 zm Łąka, wolny kmieć
| =2 Jerzy (Jurek) Jureczko, ur. Łąka, zm Łąka, zagrodnik: Łąka
`=2 Jan (Jonegk) Jureczko, ur. Łąka, zm. Suszec, zagrodnik na 24 gosp.w Suszcu
  |=3 Jan (Jonek) Jureczko, ur. ok 1630 Suszec, zm. Kryry, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |  `=4 Jakub (Kuba) Jureczkour. Ok 1660 Kryry, zm. Kryry, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |   |=5 Zofia (Sophia) Jureczko + Piotr (Petr) Brzóska   
  |   |=5 Anna Jureczko + Szymon (Simon) Mrowiec   
  |   |=5 Jan (Joannes) Jureczko ur. ok 1680 Kryry, zm.Kryry, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |   |  |=6 Jakub (Kuba) Jureczko
  |   |  |  `=7 Marcin (Morcin) Jureczko, ur. Kryry, zm.1810, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim
  |   |  `=6  Ewa (Eva) Jureczko, ur. Kryry
  |   |=5 Jerzy (Georgius) Jureczko, ur. ok.1699 Kryry
  |   |  |=6 Jan (Joannes) Jureczko, ur. 27.05.1738 Kryry
  |   |  `=6 Anna Jureczko, ur. 13.06.1746 Kryry 
  |   |=5 Jakub (Jacobus) Jureczko, ur. ok.1690r. (komornik na 6 gosp kryrskim) + Zofia (Sophia) Szendera, ur., Kryry,  
  |   |  |=6 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 20.09.1716, Kryry,  
  |   |  |=6 Jan (Joannes) Jureczko, ur. 24.06.1718, Kryry,  
  |   |  |=6 Jakub (Jacobus), ur. 23.05.1723, Kryry, zm. 15.02.1784, komornik na 6 gosp kryrskim
  |   |  |  |=7 Jakub (Jacobus), ur. 09.07.1759, Kryry, zm. 06.12.1825, do 1799 komornik a potem siodłok na 6 gosp kryrskim + Eva Biela, ur. 08.12.1761, Kryry, zm. 06.09.1825  
  |   |  |  |  |=8 Jan (Joannes), ur., Kryry, zm. 23.12.1790  
  |   |  |  |  |=8 Mateusz (Mathias) Jureczko, ur., Kryry,  
  |   |  |  |  |=8 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 06.04.1793, Suszec, zm. 03.01.1864, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim + Agnieszka (Agnes) Czembor, zm. 31.10.1854  
  |   |  |  |  |  |=9  Anna Juretzko   
  |   |  |  |  |  |=9  Wincenty (Vincent) Juretzko, ur. 03.03.1824, Kryry, zm. 02.02.1886 + (1) Anna Brzoska, zm. 05.01.1874 + (2)Katarzyna ( Catharina) Gałuszka  ojciec: Piotr (Peter) Gałuszka 
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Józefa (Josepha) Juretzko, ur., Kryry, zm. 15.04.1865  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 13.01.1868, Suszec,  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Anna Juretzko, ur. 12.07.1871, zm. 03.05.1896  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 23.03.1875, zm. 10.04.1875  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 12.02.1876, Kryry, 
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Paweł Juretzko 
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Emilia Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  ?? Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Gertruda Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Eufemia (Femija) Juretzko + ?? Szostok 
  |   |  |  |  |  |  |  |  `=12 Krystyna Szostok + Henryk Loska   
  |   |  |  |  |  |  |  |    `=13  Grażyna Loska + Adam Torbicki    
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |  `=11  Helena Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Jan (Johann) Juretzko, ur. 27.12.1877, zm. 19.03.1885  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Piotr (Peter) Juretzko, ur. 17.04.1880, zm. 20.09.1880  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Katarzyna (Catharina) Juretzko, ur. 15.04.1884, Kryry, zm. 03.01.1885  
  |   |  |  |  |  |  `=b10  Antoni Juretzko, ur. 09.06.1886 + Florentyna (Florentine) Limański, ur. 15.06.1890, zm. 02.05.1975 ojciec: Andrzej (Andreas) Limański matka:Agnieszka ( Agnes) Wolny
  |   |  |  |  |  |   |=11  Rudolf Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |=11  Paweł Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |=11  Józef Karol Juretzko, ur. 12.06.1911, zm. 03.01.1985 + Łucja Jadwiga Kuś, ur. 15.10.1918, Katowice,  
  |   |  |  |  |  |   |  |=12  ?? Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |  |=12  Jadwiga Juretzko   
  |   |  |  |  |  |   |  `=12  Maria Juretzko, ur. 16.01.1941  
  |   |  |  |  |  |   |=11  Elżbieta Juretzko, ur. 08.03.1916  
  |   |  |  |  |  |   |=11  Anna Juretzko, ur. 06.03.1918  
  |   |  |  |  |  |   |=11  Maria Juretzko, ur. 04.03.1920  
  |   |  |  |  |  |   `=11  Łucja Juretzko, ur. 05.03.1922  
  |   |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 07.06.1825, Kryry, zm. 20.10.1899, siodłok (bauer) na 6 gosp kryrskim + (1) Zuzanna (Susanna) Król, zm. 21.05.1873 ojciec: Szymon (Simon) Król + (2) Anna Wróbel, zm. 07.11.1918  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Marcin (Martin) Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Anna Juretzko   
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Jan (Johann) Juretzko, zm. 24.11.1896  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Józef (Joseph) Juretzko, zm. 10.04.1867  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  [2] Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 27.01.1856, Kryry, + [1] Maria Juretzko, ur. 13.06.1859, Kryry,  ojciec: Józef (Joseph) Juretzko alias Mathuszek matka: Katarzyna (Catharina) Kurtok
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [3] Jan (Johann) Juretzko, ur. 07.03.1883, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [4] Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 02.05.1884, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [5] Paweł (Paul) Juretzko, ur. 20.05.1886, Kryry, + [6] Anna Gruszka, ur. 19.04.1889, Kryry,  ojciec: Mateusz (Matheus) Gruszka alias Straszydło matka: Maria Homann
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [7] Katarzyna (Katharina) Juretzko, ur. 11.04.1888, Kryry, zm. 23.01.1912  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [8] Anna Juretzko, ur. 06.08.1890, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [9] August Juretzko, ur. 19.05.1894, Kryry, + [10] Francisca Piotrowska   
  |   |  |  |  |  |  |  |=11  [11] Julianna Juretzko, ur. 21.02.1899, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |  `=11  [12] Albert Juretzko, ur. 28.05.1901, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Maria Juretzko, ur. 01.11.1858, zm. 03.03.1937  
  |   |  |  |  |  |  |=a10  Tomasz (Thomas) Juretzko, ur. 04.03.1869  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Zuzanna (Susanna) Juretzko, ur. 14.04.1875, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Jadwiga (Hedwig) Juretzko, ur. 23.08.1876, Kryry, zm. 24.03.1885  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Karol (Carl) Juretzko, ur. 25.08.1879, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |  |=b10  Karolina (Carolina) Juretzko, ur. 25.08.1879, Kryry, + Paul Dziurosch   
  |   |  |  |  |  |  `=b10  Ludwig Juretzko, ur. 05.11.1879, zm. 17.04.1901  
  |   |  |  |  |  |=9  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 03.04.1827, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |=9  Andrzej (Andreas) Juretzko, ur. 13.11.1828, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |=9  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 06.06.1832, Kryry,  
  |   |  |  |  |  |=9  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 23.05.1835, Kryry,  
  |   |  |  |  |  `=9 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 08.01.1838, Brzeźce, zm. 12.02.1881 + Maryna Trojca, zm. 31.10.1882 ojciec: Andrzej (Andreas) Trojca matka: Antonia Liszowska
  |   |  |  |  |   |=10 Jadwiga (Hedwig) Jureczko   
  |   |  |  |  |   |=10  ? Jureczko, ur., Kryry - Branice, zm. 18.02.1864  
  |   |  |  |  |   |=10 Ludwik Jureczko, ur. 29.08.1865, Kryry, zm. 19.02.1938 + Joanna Thomik, ur. 01.11.1875, zm. 16.01.1942 ojciec: Pawel Thomik matka: Joanna Niewiensch
  |   |  |  |  |   |  |=11  Wilhelm Juretzko, ur., Zabrze, + Marta Przegendza - Jureczko, zm. 04.06.1976  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Elfriede Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Adelhaid Juretzko + Richard Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Barbara Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Monika Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Martin Juretzko 
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Marcel Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  ?? Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Margarete Juretzko   
  |   |  |  |  |   |  |  `=12  Rose Juretzko, ur. 17.03.1922, Zabrze, zm. 26.05.2005  
  |   |  |  |  |   |  |=11 Anzelma Jureczko + Zieliński   
  |   |  |  |  |   |  |  `=12 Piotr Jureczko + Irena Janczar   
  |   |  |  |  |   |  |   |=13 Bozena Jureczko + Stando   
  |   |  |  |  |   |  |   |  |=14  Artur Stando 
  |   |  |  |  |   |  |   |  |  `=15  Michał Stando   
  |   |  |  |  |   |  |   |  `=14  Patrycja Stando   
  |   |  |  |  |   |  |   `=13 Jolanta Jureczko + Wierzbicki   
  |   |  |  |  |   |  |     `=14  Wierzbicki   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Oton (Otto) ( używał Józef) Jureczko, zm. 19.12.1977 + Alfreda Gawliczek, ur. 21.05.1917, zm. 29.07.2003  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Henryk Jureczko 
  |   |  |  |  |   |  |  `=12 Alfred Jureczko, ur. 23.09.1941, zm. 24.02.2001 +, ur. 07.07.1939, zm. 03.01.2006  
  |   |  |  |  |   |  |   |=13  Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |   `=13  Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Paweł (Paul) Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Oskar Otto Jureczko, ur. 23.03.1898, Zabrze, zm. 28.05.1970 + Jadwiga Matuszek, ur. 10.10.1899, Katowice- Mała D brówka, zm. 02.05.1973 ojciec: Jakub Matuszek matka: Francisca Konieczny
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Rudolf Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Ewald Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Karol Oskar Jureczko, ur. 05.05.1923  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Bronisława Jureczko, ur. 16.08.1927 + Zbigniew Kubasik  ojciec: Stefan Kubasik 
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Ilona Kubasik - Kowalewska + Tadeusz Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14  Tomasz Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14  Anna Kowalewska   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14  Krzysztof Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14  Dawid Kowalewski   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Wioletta Kubasik   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Irena Jureczko, ur. 02.01.1929 + Tadeusz Chałubiec, ur. 02.01.1929  ojciec: Jan Chałubiec matka: Józefa Psyta
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Walenty Ludwik Jureczko, ur. 14.02.1935, Katowice, + Janina Żak, ur. 15.10.1936  ojciec: Franciszek Żak matka: Weronika Cesarz
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Jerzy Antoni Jureczko, ur. 30.01.1956, Katowice, + Jadwiga Joanna Przybylska, ur. 02.09.1958  ojciec: Henryk matka: Hildegarda Gordała (Gordala)
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Damian Walenty Jureczko, ur. 15.06.1979, Bytom, + Ewa Beata Zok, ur. 21.08.1978, Tarnowskie Górny,  ojciec: Zygmunt Zok matka: Teresa Świętek
  |   |  |  |  |   |  |  |   |  |=15  Paulina Teresa Jureczko, ur. 06.01.2006, Stare Tarnowice - Tarnowskie Góry,  
  |   |  |  |  |   |  |  |   |  `=15  Kamila Jadwiga Jureczko, ur.11.05.2010, Stare Tarnowice - Tarnowskie Góry
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14 Iwona Jureczko - Kulik, ur. 01.10.1980 + Piotr Paweł Kulik, ur. 11.09.1980  ojciec: Stanisław Kulik matka: Bernadeta Mąkowska
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14 Aleksandra Jureczko, ur. 24.01.1995, Piekary Śląskie,  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Zygmunt Jureczko, ur. 02.05.1937, Katowice, + Inga Dugas - Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13 Janusz Jureczko + Karina Nowok - Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14 Kamil Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14 Ewelina Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Danuta Jureczko + ??Broda   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Jakub Broda   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12 Anna Jureczko, ur. 02.08.1939, zm. 16.10.1999 + Marian Wieleba   
  |   |  |  |  |   |  |=11 Engelbert Jureczko, ur. 11.02.1900, Pawłów, zm. 15.03.1983 + Agnieszka Szymon, ur. 11.12.1900, zm. 22.11.1975  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Hildegarda Elżbieta Jureczko   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Edward Edmund Jureczko, ur. 07.12.1929, zm. 14.04.1974 + Helena Solińska   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Krystyna Jureczko + Bogdan Śpiewok   
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Jacek Śpiewok   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Mariusz Śpiewok   
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Genowefa Aniela Jureczko, ur. 17.12.1931 + Josef Boehm  
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Andrzej Boehm   
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Jerzy Boehm, ur. 1955 + Maria Kęder   
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Justyna Boehm, ur. 1981 + Łukasz Zając   
  |   |  |  |  |   |  |  |     `=15  Mateusz Zając, ur. 2007  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Ryszard Ludwik Jureczko, ur. 24.03.1934, zm. 25.04.2002  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Roman Paweł Jureczko, ur. 1938 + Aleksandra Obara, ur. 26.07.1935  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Henryk Antoni Jureczko, ur. 1940 + Zofia Stangret 
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13 Renata Jureczko, ur. 1963
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |=14 Mariusz Jureczko, ur. 1991
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  `=15 Martyna Jureczko, ur. 2008  
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14 Aleksander Jureczko, ur. 1998  
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Dorota Jureczko, ur. 1966 + Andrzej Wróbel   
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Katarzyna Wróbel, ur. 1989  
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Anna Wróbel, ur. 1995  
  |   |  |  |  |   |  |=11 Karol Jureczko, ur. 07.03.1907, zm. 11.02.1943 + Jadwiga Machulec, ur. 1910  ojciec: Franz Machulec matka: Zofia Limański
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Elżbieta Jadwiga Jureczko, ur. 10.10.1930 + Kazimierz Grzyśka, ur. 14.01.1927, zm. 15.02.1989  
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13  Bogusław Ludwik Grzyśka, ur. 1951 + Wiesława Raduszewska   
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14  Magdalena Grzyśka, ur. 1978  
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14  Joanna Grzyśka, ur. 1986  
  |   |  |  |  |   |  |  |=12  Józef Alfred Jureczko, ur. 1933 + Irena Tyc, ur. 1937  
  |   |  |  |  |   |  |  |  |=13  Jadwiga Maria Jureczko, ur. 1961, Katowice, + Andrzej Hajman, ur. 08.01.1961, Katowice,  ojciec: Joachim Hajman 
  |   |  |  |  |   |  |  |  |  `=14  Mateusz Hajman, ur. 1991, Katowice,  
  |   |  |  |  |   |  |  |  `=13 Jacek Jureczko, ur. 1963, Katowice, + Barbara Wilczek, ur. 19.08.1967  
  |   |  |  |  |   |  |  |   |=14 Krzysztof Jureczko, ur. 1990  
  |   |  |  |  |   |  |  |   `=14 Agnieszka Jureczko, ur. 1997  
  |   |  |  |  |   |  |  `=12  Richard Jan Jureczko, ur. .1936 + Alina Olejnik, ur. 1939  
  |   |  |  |  |   |  |   |=13 Grażyna Jureczko, ur. 1958 + Mieczysław Zwięcik   
  |   |  |  |  |   |  |   `=13 Agata Jureczko, ur. 1968 + Bogusław Pistelok   
  |   |  |  |  |   |  |     `=14  Paweł Pistelok, ur. 1989, Katowice,  
  |   |  |  |  |   |  `=11 Hildegarda Jureczko, ur. 09.05.1908, zm. 14.10.2000 + Jan Dybek, ur. 03.05.1898, zm. 09.05.1979  
  |   |  |  |  |   |   |=12  Hilary Dybek 
  |   |  |  |  |   |   |=12  Tadeusz Dybek   
  |   |  |  |  |   |   |=12  Janina Dybek   
  |   |  |  |  |   |   `=12  Emilia Dybek, ur. 18.02.1930, zm. 18.02.2002  
  |   |  |  |  |   |=10 Franciszek (Franz) Jureczko, ur. 17.05.1868, zm. 14.04.1870  
  |   |  |  |  |   |=10 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 14.11.1870, zm. 09.12.1870  
  |   |  |  |  |   |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 01.02.1872, Kryry,  
  |   |  |  |  |   `=10  Barbara Susanna Jureczko, ur. 02.12.1874, Kryry, zm. 16.10.1942  
  |   |  |  |  |=8  Anna Juretzko, ur. 15.08.1799, Kryry, zm. 24.02.1800  
  |   |  |  |  `=8  Andrzej (Andres) Juretzko, ur. 24.11.1802, Kryry, zm. 27.05.1805  
  |   |  |  |=7 Szymon (Simon) Jureczko, ur. 20.09.1761, Kryry,  
  |   |  |  |=7 Zofia (Sophia) Jureczko, ur. 04.04.1764, Kryry, zm. 17.05.1777  
  |   |  |  |=7 Katarzyna (Catharina) Jureczko, ur. 05.11.1766, Kryry, zm. 12.09.1777  
  |   |  |  |=7 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 25.09.1769, Kryry,  
  |   |  |  `=7 Jerzy (Georgius) Jureczko, ur. 06.04.1777, Kryry, zm. 17.08.1779  
  |   |  `=6 Jerzy (Georgius Jureczko, ur. 03.03.1725/26, Kryry,  
  |   `=5 Tomasz (Thoma) Jureczko (komornik w Kryrach)
  |     |=6 Marina Jureczko, ur. 29.05.1716, Kryry,  
  |     `=6 Anna Jureczko, ur. 17.05.1719  
  `=3 Jerzy (Jurek) Jureczko ur ok.1630r.., Suszec, (zagrodnik na 24 gosp.suszeckim) 
   `=4 Paweł (Paul) Jureczko ur ok.1660r.., Suszec, (zagrodnik na 24 gosp.suszeckim)
     |=5 Walenty (Valentinus) Jureczko, ur. 1701r., Suszec, zm. 26.02.1781 (zagr.na 24 gosp.suszeckim)
     |  |=6  Stanisław (Stanislaus) Juretzko alias Janduda (od 1776r.siodłok na 19 gosp.kryrskim) + Sophia Kopeć  
     |  |  |=7  Jerzy (Georg) Juretzko alias Janduda, ur., kryry, zm. 31.05.1878
     |  |  |  |=8  Maria Juretzko alias Janduda, zm. 01.11.1912 + Paweł (Paul) Biela   
     |  |  |  |  |=9  Paweł (Paul) Biela, ur. 23.02.1866  
     |  |  |  |  |=9  Józef (Joseph) Biela, ur. 13.03.1868, Kryry, zm. 10.05.1892  
     |  |  |  |  |=9  Katarzyna (Catharina) Biela, ur. 27.10.1870, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Biela, ur. 14.02.1875, Kryry, zm. 19.02.1875  
     |  |  |  |  |=9  Jerzy (Georg) Biela, ur. 21.04.1879, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9  Maria Biela, ur. 16.12.1879  
     |  |  |  |=8  Jerzy (Georg) Juretzko alias Janduda, zm. 25.01.1881 + Józefa (Josepha) Wydra, zm. 26.10.1910  
     |  |  |  |  |=9  Maria Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Agnieszka (Agnes) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Tomasz (Thomas) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=9  Katarzyna (Catharina) Juretzko alias Janduda, ur. 25.05.1868, Kryry,  
     |  |  |  |  `=9  Stanisław (Stanislaus) Juretzko alias Janduda, ur. 24.04.1871, Kryry,  
     |  |  |  |=8  Katarzyna (Catharina) Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  `=8  Anna Juretzko, zm. 03.10.1873 + Johann Gruszka   
     |  |  |   |=9  Jan (Johann) Gruszka   
     |  |  |   |=9  Stanisław (Stanislaus) Gruszka   
     |  |  |   |=9  Maria Gruszka   
     |  |  |   |=9  Józef (Joseph) Gruszka, zm. 18.02.1862  
     |  |  |   |=9  Agnieszka (Agnes) Gruszka   
     |  |  |   |=9  Jerzy (Georg) Gruszka, ur. 22.04.1869  
     |  |  |   |=9  Katarzyna (Catharina) Gruszka, ur. 02.11.1871  
     |  |  |   `=9  Ewa Gruszka, ur. 20.09.1873, zm. 01.10.1873  
     |  |  |=7  Anna Juretzko alias Janduda, zm. 14.02.1848  
     |  |  |=7  Tomasz (Thomas) Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, (siodłok na 19 gosp.kryrskim)
     |  |  |  |=8  Agnieszka (Agnes) Juretzko + (1) Wawrziczek + (2) Mateusz (Matheus) Kukla, zm. 27.06.1848  
     |  |  |  |=8 Jan (Johann) Jureczko + (1) Marianna Koczar + (2) Jadwiga (Hedwig) Morzała alias Pieczka  
     |  |  |  |  |=a9 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 11.04.1858  
     |  |  |  |  |=b9 Jan (Johann) Jureczko + (1) Maria Gruszka, zm. 09.08.1886 + Jadwiga (Hedwig) Wróbel   
     |  |  |  |  |  |=a10 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 28.09.1877, Kryry, zm. 22.10.1877  
     |  |  |  |  |  |=a10  Jureczko, ur. 23.05.1879, Kryry, zm. 23.05.1879  
     |  |  |  |  |  |=a10 Jerzy (Georg)ureczko, ur. 21.04.1881, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=a10  Jureczko, ur. 25.05.1881, Kryry, zm. 25.05.1881  
     |  |  |  |  |  |=a10 Maria Jureczko, ur. 26.01.1884, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=a10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 19.01.1885, Kryry, zm. 05.02.1885  
     |  |  |  |  |  |=a10 Franciszek (Franz_ Jureczko, ur. 03.08.1886, Kryry, + Anna Tomala, ur. 05.05.1882, zm. 17.11.1943 ojciec: Josef Tomala matka: Ewa Wawrziczek
     |  |  |  |  |  |  |=11  Franciszek (Franz Augustin) Juretzko, ur. 06.08.1912, Kryry, + Ludwina Spyra   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Łucja Maria Juretzko, ur. 05.12.1913, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 13.04.1918, Kryry, zm. 08.05.1942  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Helena Maria Juretzko, ur. 01.03.1920, Kryry, + (1) Karol Alois Oślizlok + (2) Jan Waleczko   
     |  |  |  |  |  |  `=11  Antoni Alois Juretzko, ur. 27.04.1922, Kryry, zm. 29.06.1980 + Maria Kantor   
     |  |  |  |  |  |   |=12  Andrzej Juretzko   
     |  |  |  |  |  |   `=12  Zenon Juretzko   
     |  |  |  |  |  |=b10 Barbara Jureczko, ur. 30.11.1887, zm. 14.12.1887  
     |  |  |  |  |  |=b10 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 10.05.1889, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=b10 Wilhelm Jureczko, ur. 12.12.1890, Kryry, + Paulina Machulec   
     |  |  |  |  |  |=b10 Krystyna (Christine) Jureczko, ur. 25.02.1893, Kryry,  
     |  |  |  |  |  `=b10 Augusta Jureczko, ur. 14.05.1895, Kryry,  
     |  |  |  |  |=b9  Jureczko, zm. 11.07.1853  
     |  |  |  |  |=b9 Jacob Jureczko, ur. 09.06.1843, Kryry, zm. 29.06.1915 + (1) Maryna Sinka, zm. 10.04.1871 ojciec: Sinka + (2) Maria Szostok, zm. 16.06.1918 ojciec: Andrzej (Andreas) Szostok 
     |  |  |  |  |  |=a10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 10.05.1870, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=b10 Ludwig Jureczko, ur. 20.08.1875, zm. 09.01.1881  
     |  |  |  |  |  |=b10 Marianna Jureczko, ur. 03.03.1877, zm. 25.02.1882  
     |  |  |  |  |  |=b10  Jureczko, ur. 19.08.1887, Kryry, zm. 19.08.1887  
     |  |  |  |  |  `=b10 Katarzyna (Catharina) Jureczko, ur. 19.08.1887, Kryry,  
     |  |  |  |  |=b9 Marianna Jureczko, ur. 28.08.1845, Kryry, zm. 06.04.1859  
     |  |  |  |  |=b9 Łucja Jureczko, ur. 12.12.1847, Kryry, zm. 14.09.1858  
     |  |  |  |  |=b9 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 03.07.1850, Kryry, zm. 15.02.1859  
     |  |  |  |  `=b9 Agnieszka (Agnes) Jureczko, ur. 05.01.1855, Kryry, zm. 19.01.1862  
     |  |  |  |=8 Paweł (Paul) Jureczko, zm. 28.08.1887 + (1) Katarzyna (Catharina) Tenczyk, zm. 20.12.1871 + (2) Maria Rebeka   
     |  |  |  |  |=9  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 26.03.1873, Suszec, zm. 28.02.1881  
     |  |  |  |  `=9  Agata (Agatha) Juretzko, ur. 02.02.1876, Suszec,  
     |  |  |  |=8 Filip (Philliph) Jureczko, zm. 15.04.1878 + Anna Wawrziczek alias Straszydło, ur. 16.05.1819  ojciec: Jakub (Jacobus) Wawrziczek alias Straszydło matka: Marianna Stebel
     |  |  |  |  |=9 Jan (Johann) Jureczko, ur. 19.08.1840, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Andrzej (Andreas) Jureczko, ur. 28.09.1841, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Adam Jureczko, ur. 06.01.1844, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 09.03.1845, Kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Jacek (Hyjacinth) Jureczko, ur. 18.08.1846, Kryry, zm. 17.06.1917 + Susanna Buchta, zm. 30.12.1899  
     |  |  |  |  |  |=10 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 21.04.1873, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 11.07.1875, Kryry, zm. 26.09.1880  
     |  |  |  |  |  |=10 Agnieszka (Agnes) Jureczko, ur. 05.01.1877  
     |  |  |  |  |  |=10 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 02.04.1879, Kryry, + Sophia Orlik   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Łucja (Lucia) Johanna Jureczko, ur. 23.05.1909, Kryry, + Jakub Urbanek   
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Stefania Eugenia Urbanek, ur. 07.07.1947  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Alojzy (Alois Johann) Jureczko, ur. 21.06.1910, Kryry, + Gertruda Łaska, ur. 07.10.1913  ojciec: Rudolf Łaska matka: Maria Pojda
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Stefan Jureczko   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Irena Jureczko   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Jan Rudolf Jureczko, ur. 1935, Suszec, + Bronisława Mikołajec, ur. 27.05.1937, Suszec, zm. 08.04.2004 ojciec: Augustyn Mikołajec matka: Rozalia Godziek 
     |  |  |  |  |  |  |  |  |=13 Marian Jureczko
     |  |  |  |  |  |  |  |  |=13 Krystian Jureczko 
     |  |  |  |  |  |  |  |  `=13 Tadeusz Jureczko, ur. Suszec, 
     |  |  |  |  |  |  |  `=12 Józef Jureczko, ur. 18.05.1937, zm. 18.05.1937  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Augustin Johann Jureczko, ur. 30.07.1911, Kryry, zm. 01.01.1961 + Emilie Krzyszteczko, ur. 23.06.1915, zm. 27.03.1995  
     |  |  |  |  |  |  |  |=12 Stefan Jureczko, zm. 19.02.1993  
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Alfred Czesław Jureczko, ur. 03.06.1936 + Pelagia Muras   
     |  |  |  |  |  |  |   |=13 Alina Jureczko   
     |  |  |  |  |  |  |   `=13 Marek Jureczko, ur. 1964 + Bogusława Agnieszka Kołoczek, ur. 1966, Rydułtowy,  
     |  |  |  |  |  |  |     |=14 Mikołaj Jureczko, ur. 04.10.1993, zm. 14.10.1993  
     |  |  |  |  |  |  |     |=14 Łukasz Jureczko, ur. 1996, Żory,  
     |  |  |  |  |  |  |     `=14 Donata Maria Jureczko, ur. 1999, Żory,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Julianna Agnes Jureczko, ur. 04.01.1913, Kryry, zm. 08.12.1913  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Anastazja Jureczko, ur. 30.03.1913 +, ur., Suszec,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Gertrud Agnes Jureczko, ur. 1917, Kryry, + Stefan Peter Kolon, ur. 1914, Kryry,  ojciec: Franz Kolon matka: Anna Wróbel
     |  |  |  |  |  |  |  |=12  Ryszard Stefan Kolon   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12  Janina Maria Kolon, ur. 1939 + Stanisław Machnik   
     |  |  |  |  |  |  |  |=12  Gertrud Margarete Kolon, ur. 1940 + Franciszek Neumann   
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Henryk (Heinrich Stephan) Kolon, ur. 1940  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anna Sophia Jureczko, ur. 1919, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann Georg) Jureczko, ur. 1920, Kryry, zm. 24.04.1921  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia Marta Jureczko, ur. 1922, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Leon Georg Jureczko, ur. 1925  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Franciszek (Franz Paul) Jureczko, ur. 1928, Kryry, zm. 03.10.1928  
     |  |  |  |  |  |=10 Anton Jureczko, ur. 11.07.1881, Kryry, zm. 24.03.1882  
     |  |  |  |  |  |=10 Agata (Agatha) Jureczko, ur. 09.01.1883, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10 Ludwig Jureczko, ur. 21.08.1887, Kryry,  
     |  |  |  |  |  `=10 Józef (Joseph) Jureczko, ur. 16.02.1894, kryry,  
     |  |  |  |  |=9 Joanna (Johanna) Jureczko, ur. 24.05.1849, Kryry, zm. 28.06.1849  
     |  |  |  |  |=9 Laurentius (Wawrzyniec) Jureczko, ur. 31.07.1850, Kryry, zm. 13.10.1850  
     |  |  |  |  |=9 Filip (Philliph) Jureczko, ur. 23.05.1852, Kryry, zm. 21.02.1853  
     |  |  |  |  |=9 Marie Jureczko, ur. 29.01.1854, Kryry, zm. 17.03.1854  
     |  |  |  |  `=9 Magdalena Jureczko, ur. 25.05.1856, Kryry, zm. 18.03.1861  
     |  |  |  |=8  Laurentius (Wawrzyniec) Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, zm. 11.07.1886 (siodłok na 19 gosp.kryrskim) + (1) Ewa Wawrziczek + (2) Zofia (Sophia) Orlik, zm. 23.09.1890 ojciec: Jan (Johann) Orlik matka: Ewa Damek  
     |  |  |  |  |=a9  Laurentius (Wawrzyniec) Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, zm. 12.10.1850  
     |  |  |  |  |=a9  Maria Juretzko alias Janduda   
     |  |  |  |  |=a9  Magdalena Juretzko alias Janduda + Joseph Huff   
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Huff, zm. 04.08.1871  
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Huff, ur. 20.07.1872, zm. 27.09.1872  
     |  |  |  |  |  `=10 Karol (Carl)Huff, ur. 10.10.1873  
     |  |  |  |  |=a9  Susanna Juretzko alias Janduda, ur., Kryry, zm. 28.02.1895 + Matheus Garus, ur. Śmiłowice, zm. 12.09.1912 (siodłok na 19 gosp.kryrskim)  
     |  |  |  |  |  |=10  Paweł Garus, ur., Kryry, + Hedwig Koczar, zm. 29.07.1930  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Julian Garus, ur., Kryry, zm. 27.08.1914  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Marie Garus, ur. 31.08.1897, kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Karol Garus, ur. 22.10.1899, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11 Agnieszka ( Agnes) Garus, ur. 20.01.1901, Kryry, + Garus   
     |  |  |  |  |  |  |  `=12  Jozef Stanisław Garus, zm. 15.06.1928  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Piotr (Peter Leo) Garus, ur. 03.04.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Josefa Maria Garus, ur. 29.11.1903, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig) Garus, ur. 17.09.1906  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia (Sophia) Garus, ur. 14.05.1908, Kryry, + Stanisław Pustelnik   
     |  |  |  |  |  |  |=11 Jadwiga ( Hedwig)) Cecilie Garus, ur. 02.10.1910 + Antoni Stanisław Gruszka, ur. 07.05.1901, Kryry,  ojciec: Karol (Carl) Gruszka matka: Maria Nowok
     |  |  |  |  |  |  `=11  Alois Julian Garus, ur. 03.01.1915, Kryry, zm. 12.01.1915  
     |  |  |  |  |  |=10  Jan Garus, ur. 20.03.1863, Kryry, zm. 11.06.1934 + (1) Maryna Perlik, zm. 14.07.1896 + (2) Katarzyna (Catharina) Kurtok, zm. 18.07.1927  
     |  |  |  |  |  |  |=a11  Zuzanna (Susanna)Garus, ur. 15.05.1896, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Maria Garus, ur. 05.11.1897, Kryry, zm. 27.12.1897  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Anna Garus, ur. 24.01.1899, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Agnieszka Garus, ur. 08.05.1900, Kryry, zm. 03.03.1901  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Jadwiga Garus, ur. 04.10.1901, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Franciszka Garus, ur. 04.02.1904, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Augustyn Alois Garus, ur. 19.11.1905, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Piotr (Peter Paul) Garus, ur. 18.11.1907  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Ludwig Josef Garus, ur. 16.07.1910  
     |  |  |  |  |  |  |=b11  Jan (Johann Paul) Garus, ur. 13.07.1912 + Gertrud Hedwig Tchórz, ur. 04.10.1913, Kryry,  ojciec: Josef Tchurz matka: Katcharina Keizar
     |  |  |  |  |  |  `=b11  Stanisław (Stanislaus Josef) Garus, ur. 05.08.1917  
     |  |  |  |  |  |=10  Josef Garus, ur. 13.11.1864 + Katcharina Machulec   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Agnieszka (Agnes) Garus, zm. 10.10.1892  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Franciszek (Franz Garus), ur. 25.11.1890, Kryry, + Leukadia Biegier   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Marie Garus, ur. 10.10.1893, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig) Garus, ur. 23.08.1895, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Józef Garus, ur. 08.02.1897, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Martha Garus, ur. 22.05.1898, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Augustin Alois Garus, ur. 28.01.1900, Kryry, + Klara Brendon?   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Ludwik Garus, ur. 28.02.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Bolesław Garus, ur. 11.05.1904, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Florian Garus, ur. 20.09.1910 + Kazimiera Dombek   
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Garus, ur. 02.02.1869, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Piotr (Peter) Garus, ur. 22.02.1871, zm. 18.12.1944 + Josefa Czarnecka   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anton Ignac Garus, zm. 17.03.1914  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann) Julius Garus, ur. 01.07.1902, Kryry, + Gertruda Twórz, ur. 04.10.1913  ojciec: Józef Twórz matka: Katarzyna Koczar
     |  |  |  |  |  |  |=11  Ludwig Anton Garus, ur. 04.07.1906  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Piotr (Peter Valentin) Garus, ur. 22.02.1907, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Wilhelm Ludwig Garus, ur. 22.08.1907  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Martha Maria Garus, ur. 23.10.1910  
     |  |  |  |  |  |  `=11  ks.Josef Augustin Garus, ur. 18.03.1912, Kryry, zm. 29.08.1997  
     |  |  |  |  |  |=10  Karol (Carl) Garus, ur. 31.08.1874, Kryry, zm. 05.07.1930 + Maria Latta   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Konrad Garus   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Ludwik August Garus, ur. 11.07.1905, Suszec, + Gertruda Gamoń 
     |  |  |  |  |  |  |=11  Josef Gregor Garus, ur. 10.03.1907, zm. 26.02.1922  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig Maria) Garus, ur. 24.08.1911  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Tomasz (Thomas Franz) Garus, ur. 13.09.1913, Suszec, zm. 06.10.1946  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Franciszek (Franz Carl) Garus, ur. 04.09.1919 + Jadwiga (Hedwig) Blaski   
     |  |  |  |  |  |=10  Agnieszka (Agnes) Garus, ur. 25.12.1876, zm. 18.09.1877  
     |  |  |  |  |  `=10  Marie Garus, ur. 29.03.1879, Kryry, zm. 19.03.1945 + Johann Biela   
     |  |  |  |  |   |=11  Anna Biela, zm. 17.11.1902  
     |  |  |  |  |   |=11  Anton Biela, zm. 27.06.1918  
     |  |  |  |  |   |=11  Lucia Biela, ur. 09.12.1903, Suszec,  
     |  |  |  |  |   |=11  Stanisław (Stanislaus Adalbert) Biela, ur. 26.04.1909  
     |  |  |  |  |   |=11  Jan (Johann Rufinus) Biela, ur. 29.11.1911  
     |  |  |  |  |   |=11  Weronika (Veronica Genowefa )Biela, ur. 30.12.1914  
     |  |  |  |  |   |=11  Zofia (Sophia Maria) Biela, ur. 04.05.1917  
     |  |  |  |  |   |=11  Augustin Alois Biela, ur. 20.06.1919 + Margarete Spallek   
     |  |  |  |  |   `=11  Paweł Biela, ur. 15.05.1922  
     |  |  |  |  |=a9  Jan (Johann) Juretzko alias Janduda, ur. 22.11.1852, Kryry,  
     |  |  |  |  |=b9  Anna Juretzko alias Janduda, zm. 06.11.1867  
     |  |  |  |  `=b9  Franciszka (Francisca) Juretzko alias Janduda, ur. 12.09.1868 + Jerzy (Georg) Piszczek   
     |  |  |  |   |=10  Franciszek (Franz) Piszczek, ur. 27.11.1887, Kryry,  
     |  |  |  |   |=10  Jan (Johann) Piszczek, ur. 16.03.1890, Kryry,  
     |  |  |  |   |=10  Stanisław Piszczek, ur. 16.11.1891  
     |  |  |  |   |=10  Zuzanna (Susanna) Piszczek, ur. 06.07.1896, Kryry,  
     |  |  |  |   `=10  ?? Piszczek, ur. 03.06.1921, Kryry, zm. 03.06.1921  
     |  |=6 Jan (Joannes) Jureczko, ur., Suszec, + (1) ??, zm. 18.11.1781 + (2) Jadwiga (Hedwig) Gawliczek   
     |  |  |=a7 Marina Jureczko, ur., Suszec, zm. 12.02.1784  
     |  |  |=a7 Andrzej (Andreas) Jureczko alias Kubitzek, zm. 10.01.1848 + Elżbieta (Elizabeth) Foleg   
     |  |  |  `=8  Laurenz (Wawrzyniec) Jureczko alias Kubitzek, ur. 03.08.1824, Kryry, zm. 12.11.1894 + Catharina Grichtok?, zm. 27.04.1885  
     |  |  |   `=9 Józefa (Josepha) Jureczko + Jan (Johann) Pieczka   
     |  |  |=a7  Paweł (Paul) Juretzko, ur., Suszec, + (1) Agnieszka (Agnetha) Figura + (2) Zofia (Sophia) Madey   
     |  |  |  |=a8 Franciszka (Francisca) Jureczko, ur. 29.03.1825, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Andrzej (Andreas) Juretzko, zm. 09.08.1857 + Ludwina Łata, zm. 06.04.1879 ojciec: Szymon (Simon )Latta 
     |  |  |  |  |=9  Marie Juretzko, ur. 31.01.1847, Suszec,  
     |  |  |  |  |=9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 19.06.1850, Suszec, zm. 16.09.1851  
     |  |  |  |  |=9  Jacob Juretzko, ur. 25.07.1852, Suszec, zm. 26.02.1887 + Antonina Schoen, ur., Suszec, zm. 01.07.1910 ojciec: Michał (Michael) Schoen 
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 29.03.1877, Suszec,  
     |  |  |  |  |  |=10  Ludwig Juretzko, ur. 03.08.1878, Suszec,  
     |  |  |  |  |  |=10  Marie Juretzko, ur. 01.08.1880, Suszec,  
     |  |  |  |  |  |=10  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 22.06.1882, Suszec,  
     |  |  |  |  |  `=10  Karol (Carl) Juretzko, ur. 31.10.1884, Suszec,  
     |  |  |  |  |=9  Anna (Hanka) Juretzko, ur. 19.07.1855, Suszec, zm. 11.02.1857  
     |  |  |  |  `=9  Franciszka (Francisca) Juretzko, ur. 14.02.1858, Suszec,  
     |  |  |  |=b8 Jan ( Johann) Otremba alias Juretzko, ur., Suszec, zm. 28.02.1853 + Agnieszka (Agnes) Kurtok, zm. 10.02.1863  
     |  |  |  |  |=9  Maryna Juretzko   
     |  |  |  |  |=9  Laurentius (Wawrzyniec) Otremba alias Juretzko, zm. 22.01.1854  
     |  |  |  |  |=9  Katarzyna (Catharina) Otremba alias Juretzko, zm. 29.12.1853  
     |  |  |  |  |=9  Franciszek (Franz) Juretzko   
     |  |  |  |  |=9  Urban Juretzko   
     |  |  |  |  `=9  Michał (Michael) Juretzko, ur. 28.09.1840, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Szymon (Simon) Juretzko, ur. 23.10.1804, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Marianna Juretzko, ur. 20.06.1808, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Jacob Juretzko, ur. 25.06.1809, Suszec, zm. 28.04.1880 + (1) Maria Slesona (Figas), zm. 01.07.1891 + (2) Helena Gardawska, zm. 30.07.1853  
     |  |  |  |  |=a9 Marta Jureczko, ur. 18.05.1854, zm. 16.02.1938  
     |  |  |  |  |=a9 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 01.03.1857, Kryry, zm. 16.12.1932 + Paweł (Paul) Pazdziorek   
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Pazdziorek   
     |  |  |  |  |  |=10  Ludwig Pazdziorek, ur. 07.07.1879, Kryry, zm. 21.02.1917  
     |  |  |  |  |  |=10  Maria Pazdziorek, ur. 19.01.1881  
     |  |  |  |  |  |=10  Agata (Agatha Lucia) Pazdziorek, ur. 11.02.1882, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Katarzyna (Catharina) Pazdziorek, ur. 13.11.1884  
     |  |  |  |  |  |=10  Paweł (Paul Valentin) Pazdziorek, ur. 18.01.1887, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Agnieszka (Agnes) Pazdziorek, ur. 05.11.1888, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Zofia (Sophia) Pazdziorek, ur. 19.04.1891  
     |  |  |  |  |  |=10  Józef (Joseph) Pazdziorek, ur. 18.10.1892, Kryry, zm. 20.02.1893  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Pazdziorek, ur. 18.07.1894, Kryry, zm. 21.01.1895  
     |  |  |  |  |  |=10  Walenty (Valentin) Pazdziorek, ur. 17.02.1900, zm. 17.02.1900  
     |  |  |  |  |  |=10  Józef (Josef Gregor) Pazdziorek, ur. 17.02.1900, zm. 17.02.1900  
     |  |  |  |  |  `=10  Teofil (Theofil Stanislaus) Pazdziorek, ur. 24.06.1902, zm. 24.02.1903  
     |  |  |  |  |=a9  Mateusz (Mathias) Juretzko, ur. 18.05.1859, Kryry,  
     |  |  |  |  |=a9 Józef (Joseph Jureczko), ur. 04.02.1866, zm. 14.04.1954  
     |  |  |  |  |=b9  Urban Juretzko, zm. 10.04.1887 + Maryna Przontka, ur., Kryry, zm. 25.10.1905 ojciec: Andrzej (Andreas) Przontka 
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Juretzko   
     |  |  |  |  |  |=10  Anna Juretzko, ur. 17.05.1869, zm. 29.12.1870  
     |  |  |  |  |  |=10  Maria Juretzko, ur. 26.12.1870  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Juretzko, ur. 16.04.1873, zm. 09.06.1875  
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 02.09.1875, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Ludwig Juretzko, ur. 07.08.1877  
     |  |  |  |  |  `=10  Julianna Juretzko, ur. 29.10.1881 + Paweł (Paul) Chałupka  ojciec: Paul Chałupka 
     |  |  |  |  |=b9 Agata (Agatha) Jureczko, ur. 05.02.1835, zm. 02.07.1881 + Paul Trojca  ojciec: Andrzej (Andreas) Trojca matka: Antonia Liszowska
     |  |  |  |  |  |=10  Marie Trojca   
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Trojca + Katarzyna (Catharina) Gardawski   
     |  |  |  |  |  |  `=11  Jan (Johann) Trojca, zm. 14.06.1885  
     |  |  |  |  |  |=10  Karol (Carl) Trojca + Jadwiga (Hedwig) Pośpiech   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann) Trojca, ur. 26.02.1891, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Trojca, ur. 20.03.1893, kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Katarzyna (Catharina) Trojca, ur. 24.04.1895  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Paweł (Paul) Trojca, ur. 27.05.1897  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Franciszek (Franz) Trojca, ur. 07.03.1900, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia (Sophia) Trojca, ur. 08.04.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Jadwiga (Hedwig) Trojca, ur. 08.04.1902, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Józef (Joseph) Trojca   
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Trojca, ur. 17.04.1868  
     |  |  |  |  |  |=10  Katarzyna (Catharina) Trojca, ur. 05.11.1870  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Trojca, ur. 04.07.1873  
     |  |  |  |  |  |=10  Barbara Trojca, ur. 01.12.1875  
     |  |  |  |  |  `=10  Paweł (Paul) Trojca, ur. 26.01.1878, zm. 22.06.1878  
     |  |  |  |  |=b9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 27.12.1837, Kryry, zm. 29.04.1886 + Anna Bołdys  ojciec: Maciej Bołdys 
     |  |  |  |  |  |=10 Maryna Juretzko, ur. 17.06.1868, Kryry, zm. 14.07.1868  
     |  |  |  |  |  |=10 Vincent Juretzko, ur. 16.07.1869, Kryry, zm. 17.08.1869  
     |  |  |  |  |  |=10 Jadwiga (Hedwig) Juretzko, ur. 14.09.1870, Kryry, zm. 09.10.1920 + Michał (Michael) Czysz   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jadwiga (Hedwig) Czysz, ur. 02.10.1888, Suszec, zm. 12.10.1888  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Jan (Johann) Czysz, ur. 06.02.1890, Kryry, zm. 14.03.1890  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anton Czysz, ur. 23.05.1896  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Czysz, ur. 02.02.1900, zm. 16.03.1941  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Agata (Agatha) Czysz, ur. 04.02.1901 + Antoni Gałuszka   
     |  |  |  |  |  |=10  Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 04.05.1873, zm. 05.05.1873  
     |  |  |  |  |  |=10  Zuzanna (Susanna) Juretzko, ur. 07.08.1874, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10  Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 18.10.1875, zm. 16.11.1875  
     |  |  |  |  |  |=10  Agata (Agatha) Juretzko, ur. 09.01.1877, Suszec, + Ludwig Lazar, ur. 28.07.1868  ojciec: Franciszek (Franz) Lazar matka: Anna Pytel
     |  |  |  |  |  |  |=11  Paweł (Paul Johann) Lazar   
     |  |  |  |  |  |  |=11  Julianna Lazar, zm. 08.07.1906  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Antoni Lazar, ur. 30.05.1897  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Lazar, ur. 31.10.1898, zm. 31.10.1898  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Agnieszka (Agnes Agatha) Lazar, ur. 12.01.1902  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Maria Barbara Lazar, ur. 04.12.1903  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Zofia (Sophia Margaretha) Lazar, ur. 12.05.1909  
     |  |  |  |  |  |  |=11  Anna Agatha Lazar, ur. 05.01.1915  
     |  |  |  |  |  |  `=11  Josef Hubert Lazar, ur. 13.01.1918  
     |  |  |  |  |  |=10  Jan (Johann) Juretzko, ur. 14.05.1880, zm. 01.08.1885  
     |  |  |  |  |  |=10  Anton Juretzko, ur. 25.10.1885, zm. 08.11.1885  
     |  |  |  |  |  `=10  Józef (Joseph) Juretzko, ur. 25.10.1885  
     |  |  |  |  |=b9  Jacob Juretzko, ur. 23.07.1841, Kryry, + Maria Gałuszka, ur., Suszec, zm. 20.04.1898 ojciec: Paweł (Paul) Gałuszka matka: Jadwiga (Hedwig) Smusz alias Szary
     |  |  |  |  |  |=10 Jadwiga (Hedwig) Jureczko, ur. 17.09.1868, Kryry,  
     |  |  |  |  |  |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 25.12.1873, Suszec, 
     |  |  |  |  |  `=10 Maria Jureczko, ur. 12.11.1879, Suszec, zm. 12.03.1956 + Franciszek (Franz) Marcisz alias Jureczko  ojciec: Josef Marcisz 
     |  |  |  |  |   |=11  Jadwiga (Hedwig) Theresia Marcisz   
     |  |  |  |  |   |=11  Anton Marcisz, zm. 22.10.1911  
     |  |  |  |  |   |=11  Jan (Johann Stanislaus) Marcisz, ur. 10.05.1901  
     |  |  |  |  |   |=11  Franciszek (Franz Aloys) Marcisz, ur. 21.05.1908  
     |  |  |  |  |   |=11  Stefan Carl Marcisz, ur. 31.08.1912  
     |  |  |  |  |   |=11  Julia Margarete Marcisz alias Jureczko, ur. 04.04.1914, Kryry - Branice,  
     |  |  |  |  |   |=11  Ludwig Augustin Marcisz, ur. 04.04.1914  
     |  |  |  |  |   |=11  Teofil (Theofil Vincent) Marcisz, ur. 05.04.1918, zm. 15.11.1918  
     |  |  |  |  |   `=11  Anna Maria Marcisz, ur. 28.01.1920  
     |  |  |  |  `=b9  Franciszek (Franz)Juretzko, ur. 18.01.1844, Kryry, zm. 24.05.1848  
     |  |  |  |=b8  Mateusz (Mathias) Juretzko, ur. 24.02.1812, Suszec,  
     |  |  |  |=b8  Ewa Juretzko, ur. 25.11.1813, Suszec, zm. 04.03.1897 + Johann Przybyła   
     |  |  |  |  `=9  Przybyła, ur. 16.03.1848, zm. 16.03.1848  
     |  |  |  `=b8 Marcin (Martin) Juretzko, ur. 10.11.1815, Suszec,  
     |  |  |=a7 Marcin (Martinus)ureczko, ur. 09.11.1773, Suszec,  
     |  |  |=a7 Jan (Joannes) Jureczko, ur. 24.06.1776, Suszec,  
     |  |  |=a7 Grzegorz (Gregorius)Jureczko, ur. 06.03.1779, Suszec,  
     |  |  |=b7 ?? Jureczko, ur., Suszec, zm. 21.03.1792  
     |  |  |=b7  Wit (Vittus) Juretzko alias Boryś, ur. 28.05.1789, Suszec, zm. 06.02.1855, wójt Kryr + Marianna Boryś, zm. 06.02.1858  
     |  |  |  |=8 Zuzanna (Susanna) Juretzko + Mateusz (Matheus)Matuszczyk   
     |  |  |  |  |=9 Zuzanna ( Susanna)) Matuszczyk, zm. 18.05.1934  
     |  |  |  |  |=9  Anna Matuszczyk, zm. 22.11.1849  
     |  |  |  |  |=9 Jan (Johann) Matuszczyk   
     |  |  |  |  |=9  Franciszek (Franz) Matuszczyk   
     |  |  |  |  |=9  Paweł (Paul) Matuszczyk   
     |  |  |  |  `=9  Mateusz (Matheus) Matuszczyk   
     |  |  |  |=8  Katarzyna (Catharina) Juretzko alias Boryś, ur., Kryry,  
     |  |  |  |=8  Juretzko alias Boryś 
     |  |  |  |`=8 Józef (Joseph) Juretzko alias Mathuszek, ur. 15.03.1816, Kryry, zm. 15.08.1903 + (1) Katarzyna (Catharina) Kurtok, zm. 13.03.1887 + (2) Katarzyna (Catharina) Spora + (3) Anna Matuszek, ur., Kryry, + (4) Ewa Gardawska, zm. 14.07.1899  
     |  |  |   |=a9  Barbara Juretzko, ur., Kryry, zm. 19.02.1851  
     |  |  |   |=a9 Franciszek (Franz) Juretzko, ur., Kryry, zm. 15.10.1855  
     |  |  |   |=a9 Józef (Joseph) Jureczko, ur., Kryry, + Katarzyna (Catharina) Wawrziczek  ojciec: Mateusz (Matheus) Wawrziczek matka: Zuzanna (Susanna) Trojca
     |  |  |   |  |=10 Zuzanna (Susanna) Jureczko, ur. 26.05.1890, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10 Alois Jureczko, ur. 18.10.1892, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10 Anna Jureczko, ur. 07.07.1894, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10 Jan (Johann) Jureczko, ur. 19.11.1895, Kryry, zm. 13.01.1896  
     |  |  |   |  |=10 Jan (Johann) Jureczko (II), ur. 31.01.1897, Kryry, zm. 18.05.1898  
     |  |  |   |  |=10 Anton Jureczko, ur. 03.06.1900, Kryry, zm. 26.03.1901  
     |  |  |   |  `=10  Piotr (Peter Paul) Jureczko, ur. 28.06.1904, Kryry,  
     |  |  |   |=a9  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 02.01.1848, Kryry, zm. 25.01.1850  
     |  |  |   |=a9  Jan (Johann) Juretzko, ur. 01.06.1851, Kryry,  
     |  |  |   |=a9  Anna Juretzko, ur. 12.08.1855, Kryry,  
     |  |  |   |=a9  Anton Juretzko, ur. 14.06.1857, Kryry, zm. 15.04.1922 + Zofia Stanieczek, ur. 24.01.1864, Jankowice,  
     |  |  |   |=a9  Maria Juretzko, ur. 13.06.1859, Kryry, + Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 27.01.1856, Kryry,  ojciec: Jan (Johann) Juretzko matka: Susanna Król
     |  |  |   |  |=10  Jan (Johann) Juretzko, ur. 07.03.1883, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10  Stanisław (Stanislaus) Juretzko, ur. 02.05.1884, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10  Paweł (Paul) Juretzko, ur. 20.05.1886, Kryry, + [6] Anna Gruszka, ur. 19.04.1889, Kryry,  ojciec: Mateusz (Matheus) Gruszka alias Straszydło matka: Maria Homann
     |  |  |   |  |=10  Katarzyna (Katharina) Juretzko, ur. 11.04.1888, Kryry, zm. 23.01.1912  
     |  |  |   |  |=10  Anna Juretzko, ur. 06.08.1890, Kryry,  
     |  |  |   |  |=10  August Juretzko, ur. 19.05.1894, Kryry, + [10] Francisca Piotrowska   
     |  |  |   |  |=10  Julianna Juretzko, ur. 21.02.1899, Kryry,  
     |  |  |   |  `=10  Albert Juretzko, ur. 28.05.1901, Kryry,  
     |  |  |   |=b9  Zofia (Sophia) Juretzko, ur. 18.12.1843, Kryry, zm. 26.07.1917 + Michał (Michael) Kukla, zm. 22.03.1914 ojciec: Kukla 
     |  |  |   |  |=10  Marianna Kukla, ur. 20.06.1870, Kryry, zm. 20.05.1948  
     |  |  |   |  |=10  Anna Kukla, ur. 23.07.1872  
     |  |  |   |  |=10  Kukla, ur. 19.12.1874, Suszec, zm. 19.12.1874  
     |  |  |   |  |=10  Michał (Michael) Kukla, ur. 07.04.1876, Suszec,  
     |  |  |   |  |=10  Paweł (Paul) Kukla, ur. 22.01.1879, Suszec, zm. 30.06.1880  
     |  |  |   |  |=10  ks. Stanisław Kukla, ur. 08.05.1881, Suszec, zm. 18.05.1942  
     |  |  |   |  |=10  Kukla, ur. 09.10.1882, Suszec, zm. 09.10.1882  
     |  |  |   |  |=10  Jadwiga (Hedwig) Kukla, ur. 09.10.1886, zm. 11.06.1887  
     |  |  |   |  `=10  Józef (Joseph) Kukla, ur. 17.02.1890, zm. 18.04.1890  
     |  |  |   `=b9  Marianna Juretzko alias Mathuszek, ur. 30.08.1845, Kryry,  
     |  |  |=b7 Anna Jureczko, ur. 17.07.1791, Suszec,  
     |  |  `=b7 Zofia (Sophia) Jureczko, ur. 08.04.1793, Suszec,  
     |  |=6  Laurentius (Wawrzyniec) Juretzko alias Janduda + Josephia Błażyczek   
     |  `=6 Jakub (Jacobus) Jureczko, ur. 05.06.1750, Suszec, zm. 07.06.1750  
     `=5 Błażek Jureczko, ur., Suszec, 
       `=6 Paweł (Paulus) Jureczko, ur. 24.01.1736/37, Suszec,  


Marcin (Morcin) Jureczko, 1640 wzmiankowany Panewniki
Jacob Jureczko, ur. Przed 1730, 1750 piekarz w Żorach,
 Jan (Johann) Jureczko (spis z 1857r.)  

1.Franciszek (Franz) Jureczko, ur. 1885 Żory + Maria Stokłosa, ur. 1888
  |=2 Jan Jureczko, ur. 1913
  |  |=3 Stanisław Jureczko
  |  |=3 Tadeusz Jureczko
  |  |=3 Joanna Jureczko
  |  `=3 Helena Jureczko
  |=2 Alojzy Jureczko, ur. 1916
  |=2 Jerzy (Jorg) Jureczko, ur. 1923 zm.02.1944
  |=2 Josef Jureczko, ur. 1925
  |  `=3 Gabriela Jureczko
  `=2 Alfons Jureczko, ur. 1925 Ruda Śląska + Wiktoria Szogińska
    `=3 Danuta Jureczko

1. Stanisław Jureczko, ur. Żory + Maria ??
  |=2 Josef Jureczko
  `=2 Paweł (Paul) Juliusz Jureczko, ur. 09.01.1913 Katowice + Gertruda 
    `=3 Stanisław Jureczko, ur. 1950 Tychy


1.?? Jureczko
  |=2 Augustyn Jureczko, ur. 09.07.1911 Żory + Anna Gruszka
  |  |=3 Maria (Maryla) Jureczko
  |  |=3 Henryk Jureczko 
  |  `=3 Tadeusz Jureczko, ur. 12.05.1946 + Weronika Klyszcz
  |   `=4 Szymon Jureczko, ur. 1977
  `=2 Edyta Jureczko (siostra zakonna w klasztorze w Lublińcu)1. Augustyn Jureczko + Franciszka ??
  `=2 Stanisław Augustyn Jureczko, ur. 20.12.1923 Żory, zm. 20.10.1998 Żory, 1941-1943 robotnik przymusowy III RZESZY


1 Walenty (Valentin) Jureczko (Chałupnik) + Sophia Sput
  |= 2 Jerzy (Georg) Jureczko (Chałupnik), ur. ok. 1855
  `=2 Mateusz Bartłomiej Jureczko, ur. 30.07.1860 Czarków zm.03.03.1949 + (02.02.1885 Poremba) Zofia Anna Szary (służąca), ur. 26.04.1858 Czarków zm.20.11.1948, ojciec: Georg Szary (chałupnik) Matka: Maria Brzóska
   |=3 Paweł Jureczko, ur. 19.06.1898 Czarków zm.20.04.1973 + Katarzyna Joanna Urzoń, ur. 25.05.1899, zm. 07.08.1968, ojciec: Paweł Urzoń matka: Jadwiga Pękała
   |  |=4 Gertruda Jureczko, ur. 1923, zm.2003 + Jan Ucka, ur. 09.12.1919 Tychy,Wartogłowiec zm.31.10.1996
   |  |  |=5 Piotr Ucka, ur. 1951 + Małgorzata ??
   |  |  |  |=6 Krzysztof Ucka
   |  |  |  `=6 Anna Ucka + Józef Tomala
   |  |  |   |=7 Paweł Tomala
   |  |  |   `=7 Kalina Tomala
   |  |  `=5 Lidia Ucka, ur. 1961
   |  |=4 Feliks Jureczko (zmienił nazwisko na Jackson - wyemigrował do Szkocji), ur. 1925 + Irena Wieczorek, ur. 1931
   |  |  `=5 Ryszard Jackson (Jureczko) + Margaret ??
   |  |   |=6 Mike Jackson (Jureczko)
   |  |   `=6 Tony Jackson (Jureczko)
   |  |=4 Gerard Jureczko 1929 zm.1949r.
   |  |=4 Paweł Jureczko, ur. 1931 Zm.2001 + (14.01.1958 Żory)Elżbieta Gerc, ur. 17.04.1937 Żory zm.12.07.2007 ojciec: Karol Florian Gerc matka: Anna Jadwiga Konieczny
   |  |  |=5 Janina Jureczko, ur. 1958 + Mirosław Król, ur. 1958, ojciec: Nikodem Kroll matka:Elżbieta Riemel
   |  |  |  |=6 Michał Król, ur. 01.05.1991 Żory
   |  |  |  `=6 Hanna Król, ur. 03.01.1994 Żory
   |  |  `=5 Barbara Jureczko, ur. 15.06.1963 Żory + Roman Krawczyk ur .23.08.1960 Suszec         
   |  |    `=6 Marek Roman Krawczyk, ur. 07.05.1990 Żory
   |  |=4 Elżbieta Jureczko, ur. 15.04.1933Czarków + Ryszard Poloczek, ur. 01.04.1929 Czarków 
   |  |  |=5 Jan Poloczek, ur. 1951 + Anna Urbańczyk, ur. 1961
   |  |  |  |=6 Jakub Poloczek + Anna Jurga
   |  |  |  |  `=7 Szymon Poloczek
   |  |  |  `=6 Krzysztof Poloczek
   |  |  `=5 Bernadeta Poloczek, ur. 1962 + Kazimierz Major, ur. 1961r.Czarków
   |  |    |=6 Dominika Major, ur. 1984 + Janusz Piszczek
   |  |    |=6 Paulina Major, ur. 13.01.1991
   |  |    `=6 Tomasz Major, ur. 13.01.1991
   |  `=4 Jadwiga Jureczko, ur. 1941
   |=3 Jozef Jureczko + Maria Krzemień, ur. Tychy, Wartogłowiec
   |  |=4 Hubert Jureczko
   |  `=4 Elżbieta Jureczko
   |=3 Franciszek Jureczko + Maria Świerkot, ur. Piasek
   |  |=4 Eryk Jureczko
   |  |=4 Weronika Jureczko
   |  `=4 Łucja Jureczko
   |=3 Franciszka Jureczko
   |=3 Jadwiga Jureczko, ur. 06.09.1941 Czarków + Wincenty Pojda, ur. 24.09.1939
   |  |=4 Wojciech Pojda
   |  |=4 Dorota Pojda + Grzegorz Witala, ur. 1971
   |  |  |=5 Marek Witala
   |  |  `=5 Jacek Witala
   |  |=4 Joanna Pojda, ur. 1969 + Jan Mrzyczek, ur. 1966r.
   |  |  |=5 Bartłomiej Mrzyczek 
   |  |  `=5 Witold Mrzyczek
   |  |=4 Dorota Pojda, ur. 1973
   |  |=4 Ewa Pojda, ur. 1973 + Tomasz Cepok, ur. 1978r.
   |  `=4 Justyna Pojda, ur. 1983
   `=3 Maria JureczkoBaltazar Jureczko (Jurecko), ur. ok1630r. (Pochodził z Rajska, uciekinier przed „potopem szwedzkim” przebywał we wsi Bojszowy wzmiankowany 1656)
Regina Jureczko –, ur. 1772 r. Bijasowice zm.10.03.1832

1.Jan (Johann) Jureczko, ur. 1806 Kopań + (1827) Marianna Kapuśniak
  |=2 Francisca Jureczko
  `=2 Katarzyna (Kaśka Sophia) Jureczko, ur. 03.04.1829 Kopań

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kajetan Juretzko (Jureczko) + Barbara Pytlik
  `=2 Andreas Juretzko, ur. 19.11.1816 Radoszowy + Rozalia Kliszowska, ur. 29.08.1923Rydułtowy 
   |=3 Johann Juretzko, ur. 16.12.1845 Rydułtowy, zm. 1900 + Albina Kwiatoń, ur. 22.02.1859 Rydułtowy zm.1929r.
   |  |=4 Franz Jureczko, ur. 05.06.1889 Rydułtowy zm.18.09.1977 + Anastazja Swoboda, ur. 17.03.1888 Ruptawa, zm. 04.02.1966r.
   |  |  |=5 Werner Juretzko, ur. 04.04 1932 r.Radoszowy. + Rita Stolber, ur. 02.10.1939 FurthWald
   |  |  |=5 Konrad Juretzko, ur. 1911 Rydultowy.
   |  |  |=5 Theresia Juretzko, ur. 1930r.
   |  |  |=5 Elfriede Juretzko, ur. 1927
   |  |  |=5 Magdalene Juretzko, ur. 1926 + ?? Kalamala
   |  |  |=5 Ewald Juretzko.
   |  |  |=5 Betty Juretzko, ur. 1922 +??Thon
   |  |  |=5 Alwine Juretzko, ur. 1919
   |  |  |=5 Engelbert Juretzko.
   |  |  `=5 Ernst Juretzko.
   |  |=4 Maria Juretzko, ur. 31.12.1880, zm. 09.01.1945r
   |  |=4 Ignatz Juretzko, ur. 1882
   |  |=4 Johann Juretzko, ur. 1884
   |  |=4 Josef Juretzko, ur. 04.03.1885 zm.31.07.1970
   |  |=4 Zofia Juretzko, ur. 1887
   |  |=4 Ludwina Juretzko, ur. 1891
   |  |=4 Franciszka Juretzko, ur. 1893
   |  |=4 Victor Juretzko, ur. 26.01.1896
   |  |=4 Tekla Juretzko, ur. 1900
   |  `=4 Bronislawa Juretzko, ur. 23.08.1898, zm. 16.12.1978
   |=3 Julianna Juretzko (Juretzka), ur. 14.02.1851
   |=3 Franz Juretzko, ur. 09.03.1862
   |=3 Theophil Juretzko, ur. 01.03.1857
   |  |=4 Karol Jureczko, ur. 29.11.1887 Rydułtowy (powstaniec Śląski)
   |  |=4 Wilhelm Jureczko, ur. 28.09.1889 Rydułtowy (dowódca powstańczy), zm. 04.12.1941 Mauthausen
   |  `=4 Marian Jureczko, ur. 27.03.1896 Rydułtowy (powstaniec śląski)
   |=3 Marianna Juretzko, ur. 10.12.1851
   `=3 Johanna Juretzko, ur. 09.05.1869

1 Johann Juretzko (Jureczko) + Agatha Cebulla
  |=2  Agnes Juretzko, ur. 21.01.1851 Rydultowy
  |=2 (chłopiec)Juretzko, ur. 25.11.1852 .Rydultowy
  |=2 Robert Juretzko, ur. 22.09.1854 Rydultowy
  |=2 Anton Juretzko, ur. 07.06.1857 Rydultowy
  |=2 Carl Juretzko, ur. 29.05.1859 Rydultowy.
  |=2 Barbara Juretzko, ur. 04.12.1860 Rydultowy.
  |=2 Lucia Juretzko, ur. 04,12.1860 Rydultowy.
  `=2 Marianne Juretzko (Juretzka), ur. 05.08.1866 Rydultowy


Adolf Jureczko, ur. 1883 Rydułtowy
Franz Jureczko, ur. 26.10.1883 Rydułtowy
Edward Jureczko, ur. Rydułtowy, powstaniec Śląski

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jacob Jureczko, ur. ok 1684r. +Anna ??
  |=2.Tomasz (Thomas) Jureczko, ur. 08.12.1700r.Tłuczykont (Boruszowice) + Margaretha ??
  |  | =3. Michał (Michael) Jureczko, ur. 02.10.1725 + (1) (18.02.1753 Stare Tarnowice)Anna Makowski +2. (31.05.1762 Stare Tarnowice) Marianna Kolano, ur. Piaseczna
  |  |  |=b4 Jerzy (Georg) Jureczko, ur. 02.04.1751 Opatowice + (03.02.1771 Stare Tarnowice)Jadwiga (Hedwiga) Królik, ur. 12.10.1749 Stare Tarnowice
  |  |  |=b4. Katarzyna (Catharina) Jureczko, ur. 15.11.1763
  |  |  |=b4. Jan (Johann) Jureczko, ur. 15.07.1770 Opatowice
  |  |  |=b4. Anton Jureczko, ur. 01.06.1773Stare Tarnowice
  |  |  `=b4. Marianna Jureczko, ur. 21.08.1775 Stare Tarnowice
  |  |=3 Zofia Jureczko, ur. 12.05.1728 Pniowiec + (06.02.1752 Pniowiec) Jacob Hakuba, ur. 12.05.1728 Pniowiec (Potomkowie z tego związku to Rodziny : Hakuba, Koim, Łukoszek, Cebulski,Bendkowski,Fox, Piątek,Duszyński,Cuber,Aleksy,Pyka i inne -szczegóły na stronie Tomasza Hakuby w portalu:www.geneanet.org)
  |  |=3 Paweł (Paul) Jureczko, ur. 04.07.1733Opatowice + Marianna Chwast
  |  |  |=4 Ignacy (Ignatz) (Jureczko) Jureczek, ur. 31.07.1760 Pniowiec
  |  |  `=4 Marianna (Jureczko)Jureczek, ur. 08.09.1761 Pniowiec
  |  `=3 Marianna Jureczko, ur. 01.01. 1736 Opatowice + (26.08.1759 Stare Tarnowice) Johann Skupień
  |=2 ?? Jureczko, ur. 06.06.1702 Sowice
   `=2 Marcin (Martin) Jureczko, ur. 04.10.1705
Ignacy (Ignatz) Juretzko (Jureczko), ur. ok 1756 (Chałupnik z Radzionkowa), zm. 09.11.1837r. + Agatha Krassek, ur. ok.1760 zm.28.12.1840


1 Jan (Johann) Juretzko (Jureczko), (rolnik ze Starych Tarnowic)
  |=2 Ludwina Juretzko, ur. ok 1817 + (18.01.1841 Kozłowa Góra) Johann Olschowski z Nakła, ur. ok 1814, ojciec: Martin Olschowski
  |  |=3 Casimir Olszowski, ur. 27.02.1846
  |  |=3 Jacob Olszowski, ur. 29.04.1848, zm 22.05.1849
  |  `=3 Marianna Olszowska, ur. 12.06.1850
  `=2 Josepha Juretzko + Martin Mizerski
    `=3 Peter Paul Mizerski, ur. 27.06. 1845 Kozłowa Góra

1 Marianna Juretzko + Peter Sowa
 `=2 Valentin Sowa, ur. 04.02.1829 Piekary Rudne

1.?? Jureczko
  |=2 Łukasz (Lucas) Jureczko, ur. ok. 1803 + (16.09.1829r.) Johanna Lambor, ur. ok. 1811 Piekary Rudne
  | |=3 Joseph Jureczko, ur. 12.07.1831 Piekary Rudne
  | |=3 Marianna Jureczko, ur. 15.07.1833 Piekary Rudne
  | |=3 Susanna Jureczko, ur. 07.08.1836 Piekary Rudne
  `=2 Jan (Johann) Juretzko (Zagrodnik) (Pochodził z Chruszczobrodu), ur. ok.1798 + (1) (16.01.1820r.) Christiana Lambor, ur. ok. 1801r. + (2) Hedwige Lambor
   |=3 Franciszek (Franz) Juretzko, ur. ok 1821 + Elizabeth Haida, ur. ok.1823, ojciec: Casimir Haida – ogrodnik z Radzionkowa
   |  |=4 Jan (Johann) Juretzko, ur. 11.12.1846, zm. 12.07.1848
   |  |=4 Wiktoria (Victoria) Juretzko, ur. 17.07.1848
   |  `=4 Karolina (Caroline) Juretzko, ur. 27.10.1850
   |=3  Jadwiga (Hedwig) Juretzko, ur. 15.08.1823 Piekary Rudne + (10.11.1851r Radzionków) Johann Miodek, ur. 1820 r. Piekary Rudne, zm. 207.1864Pieky Rudne
   |=b3 Ludwik Juretzko ur 24.08.1826 Piekary Rudne + (14.01.1850r.) Francisca Pozimska, ojciec: Peter Pozimski
   |=b3 Karolina (Carolina) Juretzko, ur. 03.08.1828 Piekary Rudne
   |=b3 Wilhelm Juretzko, ur. 01.01.1830 Piekary Rudne, zm. 29.06.1849r.
   |=b3 Marianna Juretzko, ur. 31.01.1833Piekary Rudne zm.05.08.1835r.
   |=b3 Adalbert Juretzko, ur. 20.04.1838 Piekary Rudne
    `=b3 Tomasz (Thomas) Juretzko, ur. 07.07.1843Piekary Rudne

1. Thecla Juretzko + Benedict Boncol (Bącol) (Bauer)
   |=2 Bartholomeus Boncol (Bącol), ur. 20.08. 1816r.
   |=2 Joseph Boncol (Bącol), ur. 24.11.1817 Piekary Rudne
   |=2 Francisca Boncol (Bącol), ur. 24.01.1820 Piekary Rudne
   |=2 Hiacynt Boncol (Bącol), ur. 18. 08. 1822r.
   |=2 Marianna Boncol (Bącol), ur. ok. 1825 
   |=2 Mathias Boncol (Bącol), ur. 23.02.1829 Piekary Rudne
   |=2 Franz Boncol (Bącol) 09.02.1834r.
   |=2 Franz II Boncol (Bącol), ur. 14. 09. 1836r.
   `=2 Stephan Boncol (Bącol), ur. i, zm. 30.08.1840r.

1. ?? Jureczko
  |=2 Jan Jureczko, ur. ok1900 Radzionków 
  |=2 Ignacy Jureczko, ur. Radzionków
  `=2 Franciszek Jureczko, ur. 05.10.1905 Radzionków + Berta Ceglarek, ur. 04.12.1906r.
   |=3 (dziewczynka) Jureczko, zm. po urodzeniu
   |=3 Jan Jureczko, ur. 1936 Radzionków
    `=3 Ginter Rainold Jureczko, ur. 18.02.1842 Katowice + Helena Ochot
     `=4 Mariola Jureczko, ur. 05.07.1864 + ?? Wieczorek

1.Jan Jureczko, ur. ok1900 Radzionków + Rozalia Mika
  |=2 Stanisław Jureczko + Kornelia ??
  |  |=3 Sławomir Jureczko, ur. 1970r.
  |  |=3 Tomasz Jureczko, ur. 1972r.
  |  |=3 Witold Jureczko, ur. 1973r.
  |  |=3 Michał Jureczko, ur. 1978r.
  |  `=3 Grzegorz Jureczko, ur. 1980 Lubliniec
  |=2 Teresa Jureczko, ur. Lubliniec
  |=2 Feliks Jureczko
  |=2 Jan Jureczko, ur. 02.05.1935 Solarnia + Maria Koza
  |  |=3 Henryk Jureczko, ur. 1963 Lubliniec
  |  |  |=4 Magdalena Jureczko
  |  |  |=4 Damian Jureczko
  |  |  `=4 Daniel Jureczko
  |  |=3 Halina Jureczko, ur. 1967 Lubliniec + ?? Bieganowski
  |  `=3 Roman Jureczko, ur. 1970 Lubliniec
  |    `=4 Michał Jureczko, ur. 2000
  |=2 Józef Jureczko, ur. Solarnia
  |=2 Leon Jureczko, ur. Lisowice
  `=2 Augustyn Jureczko, ur. Solarnia


1. Paweł Jureczko + Jadwiga ??
  |=2 Henryk Jureczko, ur. 08.07.1910 Kozłowa Góra + Helena Sudeja, ur. 09.04.1914
  |  |=3 Stefania Jureczko, ur. 04.02.1940 + ?? Malajka
  |  `=3 Alojzy Jureczko, ur. 16.02.1943 + Henryka Stefanik, ur. 04.01.1946
  |   |=4 Anna Jureczko, ur. 1975 Piekary Śląskie
  |   `=4 Sylwia Jureczko, ur. 1972 Piekary Śląskie + ?? Pietrek
  |=2 Paweł Jureczko, ur. 03.01.1914 Kozłowa Góra zm.15.01.1975 + Maria ?? 07.09.1920 zm.06.08. 1998
  |  |=3 Jerzy Jureczko, ur. 1947, zm. 1983
  |  |  |=4 Natasza Jureczko
  |  |  `=4 Joanna Jureczko + ?? Nowak
  |  |=3 Irena Jureczko
  |  `=3 Imelda Jureczko
  `=2 Gertruda Jureczko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tomasz (Thomas) Juretzko (półsiodłok), ur. ok.1665 zm.28.05.1725 Ustroń
   `=2 Michał (Michael) Juretzko, ur. ok 1708 zm.20.11.1728 Ustroń
Pod koniec XVII wieku nazwisko Jureczko występowało w miejscowościach Piasek, Jaworzynka, Istebna, BukowiecAndreas Jureczko, ur. ok 1683 Łegi
Andreas Jureczko + (1) (7.06.1708 Brynica) Hedvige Kobienka


1. Walenty (Valentin) Juretzko, ur. ok.1810
  `=2 Ludwig Juretzko, ur. 1833Naczęsławice + (04.05.1857 Gościęcin) Theresia Elbin, ur. 20.09.1827 Ojciec Andreas Elbin matka: Anna Rosa Woitke
   |=3 Anna Juretzko, ur. 15.06.1870 Gościęcin (25.12.1894 Manhatan,USA) George W. Healey, ur. Cohoes, Alabama ojciec :Joseph Healey matka: Martha ??
   |=3 (dziewczynka) Juretzko, ur. i, zm. 26.06.1860 Gościęcin
   |=3 Franciszek (Franz) Juretzko, ur. 26.03.1868 Gościęcin, zm. 02.06.1869
   |=3 Francisca Juretzko, ur. 18.02.1859 Gościęcin 
   |=3 Maria Theresia Juretzko, ur. 24.09.1862 Gościęcin 
   |=3 Pauline Juretzko, ur. 17.02.1866 Gościęcin 
    `=3 Stefan (Stephan) Juretzko, ur. 25.12.1857 Gościęcin 1.Paweł (Paul) Juretzko + Franziska Wons
  `=2 Franziska Juretzko, ur. 01.10.1876 Zawadzkie, zm. 11.09.1953 + (03.06.1917) Gustaw Robert Weber, zm. 1946
   |=3 Marie Juretzko (Weber) ur 11.05.1902 Zawadzkie, zm. 15.11.1970/72 + (08.1927) Paul Klein, zm. 05.1945
   `=3 Ottilie Juretzko (Weber), ur. 03.07.1908 Zawadzkie, zm. 07.06.1977


   


1. Georgius Jureczko (Joreczko) + (13.07.1722 Głogówek)Marina Grzimek
   `=2 Valentinus Joreczko, ur. 23.01.1726 Głogówek + (15.09.1755 Głogówek) Agneta Pludra

1. Joannes Juretzko + Marianna ??
   `=2 Valentinus Juretzko, ur. 29.01.1729 Głogówek

1. Lucam Goretzko (Goreczko, Joretzko, Juretzko) + (26.01.1733 Głogówek)Catharinam Pieszinkowam (Pierzynkowa) z Rzepc
  `=2 Gregorium Goreczko, ur. 09.03.1734Głogówek)

1 Andrea Juretzko +Aeva?? 
  |=2 Josephus Juretzko, ur. 08.03.1739 Głogówek
  |=2 Mathaeus Joretzko (Juretzko), ur. 12.09.1740 Głogówek
  `=2 Marianna Goreczko (Juretzko), ur. 03.05.1742 Głogówek

1 Bartholomaeo Goretzka (Goreczko,Joretzka) + (1) Marianna Helia, ojciec: Georgy Helia z Dzierżysławic + (2) (29.01.1754) Magdalena Viszka
  |=a2 Joannes Goretzka, ur. ok.1740 Głogówek
  `=a2 Simon Goreczka, ur. 26.10.1742 Głogówek  
   
1 Casparo Jureczko (Juretzko) + (25.01.1747 Głogówek) Aeva Sziroki (Schiroki), ojciec: Valentini Schiroki
  `=2 Josephus Joretzko (Jureczko), ur. 26.03.1748 Głogówek

1 Joseph Goretzko (Joretzko) +1.Hedwige?? +2. (25.09.1743r.Głogówek) Magdalena Staffira
  `=a2 Antonius Goretzko, ur. 26.05.1739 Głogówek

Jakobus Goretzko (Joretzko) wdowiec + (09.06.1755 Głogówek) Catharina Motz
Simon Jureczko + (06.10.1800 Głogówek) Barbara Rosansky
Bernard Jureczko + (12.01.1801 Głogówek) Eva Janoche
Joannes Gureczko (Jureczko) + (14.02.1814Głogówek) Francisca Kozubek

1.Casper Jureczko
  |=2 Anton Jureczko + (03.1815 Głogówek) Marianna Ociepka
  `=2 Caspar Jureczko, ur. ok.1789. (wdowiec) + (17.02.1829r.Głogówek) Anna Wycisk, ur. ok1805, ojciec: Mathias Wycisk

Bartholomeus Joreczko + (17.07.1847r.Głogówek) Susanna Holiczek
Franz Joreczko + (08.01.1843Głogówek) Hedwige Działek
Franz Jureczko + (22.05.1850 Głogówek) Francisca Sczekalla1. Jacob Jureczko (drwal)
  `=2 Joseph Jureczko (pasterz,szewc,strażnik), ur. ok. 1803 + (26.10.1830r.Wiśnicze) Francisca Knopik, ur. ok. 1808 Ojciec Andreas Knopik
   |=3 Franz Jureczko, ur. 22.08.1831 Świbie
   |=3 Mattheus (Mathias) (rybak, strażnik)Jureczko, ur. 28.08.1833Świbie + (04.02.1862 Wiśnicze) Josepha Kutschke, ur. ok 1838, ojciec: Franz Kutschke
   |  |=4 Florian Jureczko, ur. 27.10.1867 Wisnicze
   |  |=4 Marya Jureczko, ur. 29.10.1867 Wiśnicze + (22.01.1884Wiśnicze) Franz Konieczny ojciec: Paul Konieczny
   |  |=4 Alexander Jureczko, ur. 12.07.1864Wiśnicze
   |  `=4 Clara Jureczko, ur. 03.08.1873Napłatki + (1899r.) Johann Krawietz, ojciec: Johann Krawietz
   |=3 Peter Jureczko, ur. 17.10.1836 Raduń
   |=3 Josefa Jureczko, ur. 01.03.1840 Raduń + (24.06.1862 Wiśnicze) Heinrich Weiss, ur. ok.1835, ojciec: Carl Weiss
   |  |=4 Franz Weiss, ur. 05.08.1866 Wiśnicze
   |=3 Johann Jureczko, ur. 22.08.1841 Raduń
   |=3 Constantia Jureczko, ur. 17.09.1844Raduń
   |=3 Josef Jureczko (rybak, skryba), ur. 04.07.1847 Raduń + 1.Marianna Piątek (Piontek) +2 (20.10.1896r.)Rosa Jendrolik ojciec; Theodor Jendrolik
   |  |=a4 Stanislaus Peter Jureczko, ur. 23.11.1873, zm. 29.11.1873 Goj
   |  |=a4 Heinrich Jureczko, ur. 18.07.1875 Goj
   |  |=a4 Franz Jureczko, ur. 07.10.1877 Goj, zm. 25.11 1942 Zabrze
   |  `=a4 Anna Jureczko, ur. 13.02.1881 Wiśnicze zm.12.07.1882 Wiśnicze
    `=3 Barbara Jureczko, ur. 02.12.1849 Raduń + (15.09.1874r Wiśnicze) Joseph Szewczyk ojciec: Albert Szewczyk

		 
1 Anton Juretzko + Eva Warzęchin
  |=2 Anna Maria Juretzko (Jaretzko), ur. 1778 zm.21.02.1778 Błotnica Strzelecka
  `=>2 Anton Juretzko, ur. ? zm.05.11.1782 Błotnica Strzelecka

1 Jacob Jureczko + Sophia Graca
  |=2 Jacob (Jakub) Jureczko, ur. 1823Łaziska + (1849) Thecla Matyczek, ur. 1825 Grodzisko, zm. 1910 Bandera (USA)
  |  |=3 Leonard Jureczko, ur. 12.08.1850 Jemielnica, zm. 1941 + Rosalie Haiduk, ur. 1873Bandera (USA)zm.1947
  |  |  |=4 John Jureczko (Jureczki), ur. 1874, zm.1951
  |  |  |=4 Joanna Jureczko (Jureczki) - Anderwald, ur. 1873, zm.1926
. |  |  |=4  Kate Jureczko (Jureczki), ur. 1877
  |  |  |=4 Urban Jureczko (Jureczki), ur. 1879, zm. 1956 + Mary Josephine Kalka 1916, zm. 1935r.
  |  |  |  |=5 Emil Jureczko (Jureczki), ur. 1917 + Retta Mary Baker 1944                
  |  |  |  |=5 Urban August (Coby) Jureczko (Jureczki), ur. 1919 + Estela Lopez.
  |  |  |  |=5 Alice Jureczko (Jureczki) .
  |  |  |  |=5 Ignatius Howard Jureczko (Jureczki) + Ruby Singleton.
  |  |  |  `=5 Mary Gladys Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Frank Jureczko (Jureczki), ur. 1896
  |  |  |=4 Rose Jureczko (Jureczki), ur. 1884
  |  |  |=4 Thomas Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Albert Jureczko (Jureczki), ur. 1889. + Helen Mazurek
  |  |  |  |=5 Leonard (Leo) Jureczko (Jureczki) zm.1939 + Mary Ann ??.
  |  |  |  |=5 Beatrice Jureczko (Jureczki) -Laskowski, zm. 2005
  |  |  |  |=5 Lloyd Jureczko (Jureczki) . + Lilly Miller, zm. 1940
  |  |  |  |=5 Gervasius Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Richard Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Mildred Jureczko (Jureczki) -Collier.
  |  |  |  |=5  Agatha Jureczko (Jureczki), ur. 1928, zm. 1928
  |  |  |  |=5 Ametia Jureczko (Jureczki), ur. 1928, zm. 1928
  |  |  |  `=5 Charles (Frankie) Jureczko (Jureczki) + Nancy Williams.
  |  |  |=4 Stella Jureczko (Jureczki) -Stephens, ur. 1891
  |  |  |=4 Lucille Jureczko (Jureczki), ur. 1894
  |  |  |=4 Cecila Jureczko (Jureczki) -Cannellis, ur. 1897
  |  |  `=4 Matilda Jureczko (Jureczki) -Ennis-McHugo, ur. 1900, zm. 1988
  |  |=3 Polycarp Jureczko (Jureczki), ur. 23.01.1852r. + Maria Czerner 1875
  |  |  |=4 Bernard Jureczko (Jureczki) . + Mary Jones.
  |  |  |  |=5 Maria Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5Angelina Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Marian Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5Alice Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Louis Jureczko (Jureczki) + Lorian Ballaghan
  |  |  |  `=5 Bernard Stephen Jureczko (Jureczki) .
  |  |  |=4 John Jureczko (Jureczki), zm. 1954 + Albina Adamietz, zm. 1943
  |  |  |  |=5 Dorothy Jureczko (Jureczki) 
  |  |  |  |=5 Margaret Jureczko (Jureczki) -Mazurek
  |  |  |  |=5 Joseph Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 Frances Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  |=5 George Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  `=5 Walter Jureczko (Jureczki)
  |  |  `=4 Mary Jureczko (Jureczki)
  |  |=3 Jacob Jureczko (Jureczki), zm. 1854r
  |  |=3 Franz Albert Jureczko (Jureczki), ur. 03.08.1855, zm.1879r.Frances Kalka 1879, zm. 1936
  |  |  |=4 Genevieve Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Hedwig Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Casamir Jureczko (Jureczki) . + Myrtle Lewis
  |  |  |=4 Antone Jureczko (Jureczki) . + Lucy Anderwald
  |  |  |=4 Policarp Jureczko (Jureczki)
  |  |  |  `=5 Helen Jureczko (Jureczki)
  |  |  |=4 Agatha Jureczko (Jureczki) -Duffin.
  |  |  |=4 Josephine Jureczko (Jureczki) 
  |  |  `=4 Victoria Jureczko (Jureczki) -Lambert.
  |  |=3 Johanna Jureczko (Jureczki), ur. 1857, zm.1938
  |  |=3 Franciszka Jureczko (Jureczki), ur. 1860
  |  `=3 Joseph Jureczko (Jureczki), ur. 1863
  |=2 Franz Jureczko, ur. 19.04.1828 Łaziska zm.09.01.1897 Bandera (USA) + (25.11.1851r.) Karolina Koza, ur. Jemielnica zm.05.06.1902 Bandera (USA)
  |  |=3 Hyacinth Jureczko, ur. 22.08.1853 Jemielnica, zm. 27.08.1853
  |  |=3 Johana (Annie) Jureczko, ur. 29.09.1854 Jemielnica, zm. 1935
  |  |=3 Ignatz Jureczko (Jureczki), ur. 1857 Bandera (USA)
  |  |=3 Joseph Jureczko (Jureczki), ur. 1859 Bandera (USA)
  |  |=3 Marie Jureczko (Jureczki), ur. 1866r Bandera (USA)
  |  `=3 Albert Jureczko (Jureczki), ur. 1868 Bandera (USA) zm.1957 + Joanna Jureczko zd.Czerner.zm.1954
  |   |=4 Henry I Jureczko (Jureczki), ur. 1896,zm.1959.r. + Thelma el Duff 1924 Bandera (USA), zm. 1993
  |   |  |=5 Harvey Jureczko (Jureczki)
  |   |  `=5  Thelma Jean Jureczko (Jureczki) -Kuhn.
  |   |=4 Thomas Jureczko (Jureczki), ur. 1902, zm. 1960
  |   `=4 Ignatius (Naish) Jureczko (Jureczki), ur. 1906, zm. 1953
  |     `=5 Lynda Gail Jureczko (Jureczki) 
  |=2 Anna Jureczko, ur. 25.07.1839 Goj
  |=2 Elizabeth Jureczko, ur. 17.11.1831 Łaziska
  |=2 Valentin Jureczko, ur. 10.02.1842, zm 05.05.1846
  `=2 Susanne Juretzko, ur. 07.08.1834Goj

	
	
1	Andrzej (Andreas) Jureczko (Jemielnica-Dziewkowice) + Marianna Ibrom
`=2 August Jureczko ur. 04.02.1794 + Josefa Palus ojciec: Florian Palus
  `=3 Lorenz Jureczko ur.04.08.1819 Dziewkowice +(11.10.1842) Marianna Krawietz, ojciec: Johann Krawiec
    =4 Ignacy(Ignatz) Jureczko ur.1852r +(09.02.1874) Dorota Placzek ojciec:Antoni Płaczek
      |=5 Teodor (Theodor) Antoni Jureczko + Maria Skop
      |  |=6 Eugeniusz Emanuel Juretzko, ur. 25.12.1939 Radzionków, biskup
      |  `=6 Barbara Jureczko 
      |=5 Jan (Johann) Jureczko 
      |=5 Ignacy(Ignatz) Jureczko
      |=5 Jakub(Jacob) Jureczko ur. 1884
      |  |=6 Elżbieta (Elli) Jureczko ur. Radzionków
      |  |=6 Irene (Irena) Jureczko ur. Radzionków
      |  |=6 Adelheid Jureczko ur. Radzionków
      |  |=6 Paweł (Paul) Jureczko ur.Radzionków
      |  |=6 Ernest (Ernst) Jureczko ur. Radzionków
      |  `=6 Winfred Jureczko ur. Radzionków
      |    `=7 Wolfgang Jureczko ur. Niemcy
      |=5 Filip (Phillp) Jureczko
      |=5 Józef (Josef) Jureczko
      `=5 Maksymilian (Max) Jureczko

	 

1 Jan Jureczko + Maria??
  |=2 Joachim Jureczko
  |=2 August Jureczko
  `=2 Franciszek Jureczko, ur. 10.10.1895 Poreba zm .04.1940 Twer, Ostaszków + Maria Kotas, ur. 1899
   |=3 Łucja Jureczko, ur. 1930 Katowice
   |=3 Jerzy Jureczko, ur. 1939 Katowice
   |  `=4 Ewa Jureczko
   |=3 Jan Jureczko 
   |  |=4 Magdalena Jureczko
   |  `=4 Piotr Jureczko
   |=3 Maria Jureczko, ur. 1926 Katowice
   `=3 Magdalena Jureczko, ur. 1925 Katowice


Johann Jureczko z Dziewkowic + (1829 Jemielnica) Antonina Wollny

1.Franz Jureczko + Maria Pollok
  |=2 Teofil Jureczko
  |=2 Karol Jureczko
  |=2 Rosa Jureczko
  |=2 Anna Jureczko
  |=2 Gertruda Jureczko
  |=2 Vincenta Jureczko
  |=2 Antoni Jureczko
  |=2 Roman Jureczko
  |=2 Franciszek Jureczko
  `=2 Aleksander Jureczko, ur. 1909 Dziewkowice, zm.1976 + Agnieszka Full, ur. 1911, zm.1981
   `=3 Ernest Jureczko, ur. 08.07.1934 Jemielnica + Krystyna Skrzypiec
     |=4 Werner Jureczko
     |  |=5Artur Jureczko
     |  |=5 Roman Jureczko
     |  `=5 Karina Jureczko
     |=4 Bernard Jureczko
     |  |=5 Rafał Jureczko
     |  `=5 Michał Jureczko
     |=4 Gabriela Jureczko
     |=4 Edyta Jureczko
     `=4 Weronika Jureczko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Józef Jureczko + Zofia??
  `=2 Mikołaj Jureczko, ur. 06.06.1915 Szopienice + Wanda Krawczyk, ur. 1925
   |=3 Adrianna Jureczko, ur. 17.06.1944 Murowiec
   |=3 Roman Jureczko, ur. 17.10.1945 Murowiec
    |=3 Krystyna Jureczko, ur. 5.12.1949 Murowiec
    `=3 Jan Jureczko, ur. 29.12.1953 Murowiec
        `=4 Piotr Juretzko (mieszka w Hannau-Niemcy)

1. Karol Jureczko +Maria Paniok
  `=2 Aleksander Jureczko, ur. 03.07.1884 Szopienice (powstaniec ślaski zamieszk.Siemianowice) + Matylda Rzepus1. Maciej Jureczko 
  `=2 Władysław Jureczko, ur. 20.10.1913
   `=3 Jan Jureczko, ur. 05.06.1939 Duląbka + Bronisława Świątków
     |=4 Jacek Jureczko
     |=4 Grzegorz Jureczko
     |=4 Wojciech Jureczko
     |=4 Teresa Jureczko
     |=4 Piotr Jureczko
     |=4 Zofia Jureczko
     |=4 Dorota Jureczko
     `=4 Karolina Jureczko

1. Dymitr Jureczko, ur. Ukraina, greko-katolik, robił dachy cerkiewne + Tekla Kluzek
  `=2 Władysław Jureczko, ur. 1902
   `=3 Marian Jureczko, ur. 1934, mieszka w Warszawie
     |=4 Robert Jureczko
     `=4 Lidia Jureczko


Nikodem Jureczko, bazylianin, 1680-1750 żył w klasztorze w Mielcach