Formularz zgłoszenia na Sympozjum X-lecia MTG

(Zgłoszenie obowiązuje również członków MTG)
Ilość dotychczas zgłoszonych osób: (lista)

(czerwone ramki muszą być wypełnione)
Imię:

Np. Jan
Nazwisko:

Np. Nowak
Miasto:


Np. Kraków
Organizacja:

Np. MTG
Telefon:

Np. 123456789
E-Mail:

Np. mail@serwer.pl
Nie będzie wykorzystywany komercyjnie
Ilość osób:

Sam czy z rodziną
Przyjaciół wypełnij osobno.
Obiad: Zamawiam obiad
Nie zamawiam

Obiad w cenie 45zł.
Zobacz MENU
Dodatkowe informacje:

Wszystkie inne istotne informacje
Zgadzam się na przetwarzanie i używanie moich danych kontaktowych i osobowych w celach związanych z organizacją Sympozjum X-lecia Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
 
 

 

kontakt: mtg@mtg-malopolska.org.pl
© Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne 2014-2018