Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT

Wykaz bitew 1863/4 - alfabetycznie
Wykaz bitew 1863/4 - pełny katalog
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Leon Ulrich
Id rekordu informacji: 32023
ur. w Nowej wsi r. 184-5, uczeń kotl., służył jako szeregów, w oddz. Drewnowskiego, Czachowskiego Ćwieka. Walczył pod Bobrzą, Batajami, Kowalami, Biłgorajem, Panasówką i Batorzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ulrich


Uszacki
Id rekordu informacji: 54876
zginął pod Batorzem 6 września 1863 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Uszacki


Walisz
Id rekordu informacji: 23266
poległ w bitwie pod Batorzem w Lubelskiem w r.1863.


Walisz
Id rekordu informacji: 26305
baron, rodem Węgier, wyższy oficer z kampanii węgierskiej 1849 r. W powstaniu polskim pospieszył pod dowództwo Lelewela, przy którym zostawał szefem sztabu, brał udział we wszystkich potyczkach z Lelewelem, w nieszczęśliwej bitwie 6 Września 1863 r. pod Batorzem, dzielny ten żołnierz zginął wraz z swoim dowódcą. Pochowany 9 t. m. na cmentarzu w Batorzu. (Czas Nr. 206 i 209).
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Walisz


Walisz
Id rekordu informacji: 45317
udział w potyczkach: lubelskie: Batorz 6.09.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Walisz


Józef Walisz
Id rekordu informacji: 56608
Szef sztabu oddziału Lelewel, poległ pod Batorzem
źródło: nad. GP, za: Zbiory Lanckorońskich z Przeworska, Biblioteka Stefanyka
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Walisz


Wallisch (?)
Id rekordu informacji: 23668
Węgier, major, uczestnik kampanii 1849, szef sztabu pułkownika Borelowskiego, poległ pod Batorzem
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Wallisch (?)


Wallisz
Id rekordu informacji: 35043
(Walisz ?), Węgier, uczestnik rewolucji 1848 r. na Węgrzech. W 1863 r. mjr, szef sztabu Lelewela w Lubelskiem. Poległ pod Batorzem 7 IX 1863 r.
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Wallisz


Ludwik Weeber d'Ehrenzweig
Id rekordu informacji: 32046
ur. w Podhajcach r. 1837, prakt. namiest, służył jako porucz. adjut. w oddz. Czechowskiego (pod Potokiem, Jedlanką, Banachami), Jeziorańskiego (pod Kobylanką), Krysińskiego (pod Białą, Sajówką, Domaszewem), Ćwieka (pod Chełmem, Iłżą, Kowalami, Wirem, Puławami, Ireną, Biłgorajem, Panasówką, Batorzem, iSTowemi stawami, Chełmem, Malinówką, Szwajcarami, Momotami i Krasnobrodem). Po powstaniu komis. Magistr. Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Weeber d'Ehrenzweig


Michalina Wodzyńska
Id rekordu informacji: 26470
Walczyła w oddziale Marcina Borelowskiego "Lelewela". Znana także pod imieniem "Wanda". Miała 16 lat gdy brała udział w Postaniu. Codziennie krążyła bryczką między oddziałami Marcina Borelowskiego "Lelewela" a władzami cywilnymi. W takiej sytuacji znalazła się również w bitwie pod Batorzem. Woziła rozkazy, raporty, pieniądze. Służyła także jako kurier w oddziale Mareckiego w dworze Sucholipie w lubelskim. Po śmierci Mareckiego wiozła jego ostatni rozkaz i tak została aresztowana i odesłana do Zamościa. Odsiadywała wyrok półtora roku bez światła jako "niebezpieczna polska buntowniczka"
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Wodzyńska


Stefan Wysocki
Id rekordu informacji: 30959
h. Godziemba ur. r. 1842 w Ułodówce, pracował w organiz. i służył jako podpor. w oddz. Zakrzewskiego. Jasińskiego i Lelewela. Walczył pod Panasówką, Otroczą i Batorzem Po powst, urzęd. prywatny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Wysocki


Józef Zaborski
Id rekordu informacji: 31724
ur. r. 1846 w Stryju, uczeń gimnaz.. służył w oddz. Lelewela pod Batorzem. Po powstaniu kierownik szkoły ludowej.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Zaborski


Wyssogota Gustaw Zakrzewski
Id rekordu informacji: 46867
(Wyskota Gustaw), uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Łuków 23.01.1863, Garwolin 25.01.1863, Sosnowica 4.03.1863, Garwolin 22.03.1863, Kobyla Wola 22.03.1863, Blizocin 25.03.1863, Krzywda 27.03.1863, Środa 23.05.1863, lubelskie: (Fajsławice 24.08.1863), Batorz 6.09.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Zakrzewski


Jan Zbrożek
Id rekordu informacji: 30492
h. Jasieńczyk, ur. r. 1847. uczeń gimnaz., służył jako szereg, w oddz. Lelewela. Walczył pod Panasówką i Batorzem. Ranny od kuli i bagnetu. Po powst. pisarz gminny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Zbrożek


Longin Zukiewicz
Id rekordu informacji: 32204
ur. we Lwowie, stud., walczył w oddz. Wiszniewskiego (pod Korytnicą), następnie w oddz. Lelewela (pod Otroszą, Panasówką i Batorzem) w komp. kapit. Grottusa. Po powst. agronom. Zmarł r. 1887 w Steniatynie obok Sokala.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Zukiewicz


Józef Żurowski
Id rekordu informacji: 32073
ur. w Rudnikach r. 1841, oficjahsta pryw., służył jako sierżant w oddz. Kurowskiego (pod Miechowem), Czechowskiego (pod Hutą krzeszowską), Jeziorańskiego (pod Kobylanką), Zapałowicza (pod Tyszowcami), Lelewela (pod Panasówką i Batorzem) i Kruka. Ranny był pod Hutą krzeszowską od kuli, pod Tyszowcami od bagnetu i pałasza. Po powst. dzierżawca.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Żurowski


Poprzednie wyniki  

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.