Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstańcy Styczniowi
======> Szukaj Powstańców
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bitwy i potyczki
======> Szlak miejsc powstańczych
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
Ilość wpisów: Ponad 45.000
Aktualizacja bazy: 21 Lutego 2018
 
Powstanie styczniowe - więcej
Rota przysięgi powstańczej
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wykaz bitew 1863/4 - skrót
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
"Biali" i "Czerwoni"
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
(wersja na starsze systemy 17MB)
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.
(wersja na starsze systemy 17MB)

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Powstanie styczniowe - lista uczestników
powstańców, zesłańców, weteranów, osób wspierających powstanie
Materiały do historii rodów polskich

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
  Osoby o nazwisku Andruszkiewicz związane z Powstaniem 1863r.
  (Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)
  << wstecz <<


 • 50122 Andruszkiewicz
  Opis: gmina/wieś Łomża, przestępstwo: był naczelnikiem województwa augustowskiego, data zarządzenia: 24.12.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 37222 Andruszkiewicz
  Opis: (Andrusikiewicz?) powstaniec
  źródło: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
  Uwagi:


 • 23878 Andruszkiewicz
  Opis: poległ w Augustowskiem 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 19663 Andruszkiewicz
  Opis: poległ w utarczce z Moskalami w Augustowskiem r. 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:


 • 23800 Andruszkiewicz
  Opis: Z Mroczkowskim i Hłaskim walczył w Augustowskim
  źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
  Uwagi:


 • 42704 Aleksander Andruszkiewicz
  Opis: pułkownik
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:


 • 45684 Aleksander Andruszkiewicz
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: (Kozłowa Ruda 1.04.1863)., Lokajcie 9.04.1863, Jastrzębna 19.04.1863, Czarny Bród 23.04.1863, wileńskie: (Polimsza 19.05.1863)., augustowskie: (Kadysz 21.05.1863)
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne


 • 52616 Alexander Andruszkiewicz
  Opis: urodził się w augustowskim i był naczelnikiem siły zbrojnej tego województwa, w randze pułkownika wyruszył w kwietniu 1863 r. na czele powstańców na spotkanie Moskali. Poprzednio połączył się z byłym kapitanem dwunastej kompanii kotromskiego pułku piechoty Kulczyckim, który nie chcąc strzelać, w dniu 8 kwietnia 1861 r. na bezbronnych braci, podał sie do dymisji, przystąpił do organizacji, jako naczelnik stacji w Grodnie, urządził warsztat ślusarski na stacji Łapach, gdzie naprawiano broń, osadzano kozy i sporządzano groby oblane, a następnie zwerbowawszy robotników wyruszył osobnym pociągiem pod rozkazy Andruszkiewicza. W lesie Poligwajcie przyszło do spotkania z ruchomą kolumną podpułkownika Karpowa. Zaciętą i krwawą z obu stron była bitwa. Andruszkiewicz poległ na miejscu. Kulczycki popadł w niewolę i został zabity przez żołdaków. pozbawiony komendy powstańcy ulegli przemocy, a były oficer z 1831 r. Konstanty Ramotowski objął dowództwo nad siłami województwa augustowskiego.
  źródło: nad. Karolina Szlęzak, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 52127 Benedykta Andruszkiewicz
  Opis: Córka Wincenty, szlachcianka z kowieńskiej gub. 13 lat. Wysłana do aresztu do Franciszkanów wraz z młodszymi siostrami: Marianną (3 lata) i Franciszką (2 lata). Dalsze losy nieznane.
  źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:


 • 51065 Bronisław Andruszkiewicz
  Opis: powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl
  Uwagi:


 • 36136 Franciszek Andruszkiewicz
  Opis: uwięziony w Kownie
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268
  Uwagi:


 • 37229 Leonard Andruszkiewicz
  Opis: (1841 lub 1844 -?)
  Syn Justyna lub Józefa, szlachcic z Litwy. Za udział w Powstaniu aresztowany w maju 1863r, więziony w Mińsku. Został skazany na 10 (6) lat ciężkich robót i zesłany do Siwakowej. Na osiedlenie został przeniesiony do gm. Bratskiej okr. nieznieudyński, w 1867 r. otrzymał pożyczkę na zagospodarowanie (50 rubli). Powrócił do kraju (?)

  źródło: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
  Uwagi: Literatura: Rok 1863 na Mińszczyźnie, Spisy oskarżonych..., s. 86, MWP, arch. A. Kr. 71-II, Zesłanie s.3, "Syberia" - Spis fot" GARF, GAIO za: [KEK]


 • 52125 Marianna Andruszkiewicz
  Opis: 77-letnia mieszczanka z Grodzieńszczyzny (białostockie). Skazana za ukrywanie syna Karola po powrocie z powstania. 1.8.1864 skazana na wysłanie do Moskwy na dalsze zarządzenie.
  źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:


 • 38052 Stanisław Andruszkiewicz
  Opis: Siemienow, mężcz. 37 lat na 1868 r., żytiel Kowieńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1866 r. przebywał w Tomskiej gub. Kainskom okręgu, kriesćjańskiie raboty, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. Z. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)


 • 52126 Wincenta Andruszkiewicz
  Opis: 45-letnia szlachcianka z kowieńskiej gubernii (Wołk.). Powód skazania nieznany. Wysłana do aresztu u Misjonarzy. Jej córki (Benedykta, Marianna i Franciszka) do Franciszkanów. Dalsze losy nieznane.
  źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Andruszkiewicz
* Genealogia rodziny Andruszkiewicz

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Baza wciąż rośnie. Wróć za jakiś czas będzie więcej danych.Potrzebne wsparcie na kwerendę kolejnych 10.000 powstańców.
Chcemy opłacić indeksację kolejnych zbiorów archwialnych

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay


Płatność kartą - Pay PalCo oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.