Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstańcy Styczniowi
======> Szukaj Powstańców
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bitwy i potyczki
======> Szlak miejsc powstańczych
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
Ilość wpisów: Ponad 45.000
Aktualizacja bazy: 18 Marca 2018
 
Powstanie styczniowe - więcej
Rota przysięgi powstańczej
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wykaz bitew 1863/4 - skrót
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
"Biali" i "Czerwoni"
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
(wersja na starsze systemy 17MB)
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.
(wersja na starsze systemy 17MB)

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Powstanie styczniowe - lista uczestników
powstańców, zesłańców, weteranów, osób wspierających powstanie
Materiały do historii rodów polskich

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
  Osoby o nazwisku Bieliński związane z Powstaniem 1863r.
  (Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)
  << wstecz <<


 • 55097 Jadwiga Bielińska
  Opis: patrz: Jadwiga Jurewicz zam. Bielińska
  źródło: nad. GP, za: KEK
  Uwagi:


 • 36015 Jadwiga Bielińska
  Opis: szlachcianka uwięziona w Kownie
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268
  Uwagi:


 • 55104 Jadwiga Bielińska
  Opis: Szlachcianka z Kowna. Zesłana za pomoc w powstaniu 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 378-1865-14b k. 2


 • 52180 Jadwiga Bielińska
  Opis: Szlachcianka związana z powstaniem. Brak dokładniejszych danych.
  źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:


 • 55101 Jadwiga Bielińska
  Opis: Szlachcianka, niema żadnych wskazówek.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 1248-1-622 / 61


 • 55120 Bieliński
  Opis: brak inf.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k. 114


 • 55122 Bieliński
  Opis: brak inf.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k. 117


 • 55121 Bieliński
  Opis: dow. komp. w oddz.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Rozw


 • 55754 Bieliński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 33683
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 55119 Bieliński
  Opis: Rozkazem dziennym nr 1 z 16.4.1863 mian. por.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi:


 • 33683 Bieliński
  Opis: rozstrzelany w Ostrowie 5 czerwca 1864 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:


 • 55118 Bieliński
  Opis: Rozstrzelany w Ostrowie 5.6.1864
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k. 113


 • 19694 Bieliński
  Opis: rozstrzelany w Ostrowie dnia 5. czerwca 1864.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:


 • 26512 Bieliński
  Opis: Sołtys wsi prawd. Stary Dwór. Wiózł Antoninę Konarzewską z misją od ks. Brzóski do Warszawy (styczeń 1865). Ten dowódca ukrywał się u niego w chwili aresztowania. Przewieziony do Cytadeli Warszawskiej. Potem zesłany na Sybir na ciężkie roboty.
  źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]
  Uwagi: Ksawery [KEK]
  Nota biograficzna: Bieliński


 • 44173 Bieliński
  Opis: udział w potyczkach: patrz w przypisach do Żurawnia 17.09.1863 płockie
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:


 • 55099 Bieliński
  Opis: Urzędnik, wysłany jako nieprawomyślny pod względem politycznym do gub. orenburgskiej. Wrzesień 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 378-1863-824


 • 55129 Antoni Bieliński
  Opis: 23 lata
  z Sokołowa Siedleckie z gub. lubelskiej
  Mężczyzna
  Mieszczanin
  Za przebywanie w oddziale powstańczym
  Po konfirmacji namiestnika, pozostając w Cytadeli Warszawskiej od 23.6.1863 (nr. 2576) (w tekście 23.7 spr. 7799)
  W aresztanckie roty na 4 lata
  Odprawiony w Nowogeorgiewską Twierdzę w carstwie 22.12.1863 w 14 partii.
  naczelnik permskiej gubernii.

  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: akt po ros., za: AGAD ZGP 7801/216


 • 55128 Antoni Bieliński
  Opis: Lat 23 (1840) ur w Sokołowie Siedleckim, mieszczanin, Oskarżony o pobyt w oddziale powstańczym. Cytadela 1863 Konfirm. man-ka z 23.6.1863 został skazany na 4 lata rot aresztanckich licząc z 25.4/7.5. 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: AGAD, Zarz.Gen-Pol., sygn. 13., k. 124


 • 55133 Antoni Bieliński
  Opis: Po rozpoznaiu dostawiony był w Nowogiegirgiewską twierdzę, przebywał tam w 34 rocie aresztanckiej. Był odprawiony z twierdzy w cesarstwo 22.12.1863 (3.1.1864) w aprtii 14-tej. (Opuściła Warszawę 24.12. 1863).

  Polityczny przestępca, katorżnik
  Odprawiony z Tobolska 20.1.1866 w 109 partii konnej. Przybył do Tomska 14.12.1866. Odprawiony z Tomska do wyznaczonego celu w jenisiejskiej gubernii 16.12.1866 w 205 konnej partii. Przybył do gubernii jenisiejskiej w 1867, był skierowany do Bałatyńskiego powiatu, okręgu Aczyńskiego (rano 6.2.1868)

  Prosił o możliwość powrotu do rodziny. Zezwolenie nie dotarło do 18.5.1868

  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: GARF 109-1-1867-54-31-134
  GARF 109-1-1868-127-2-40 i 41


 • 55130 Antoni Bieliński
  Opis: pow. oszmiański, gub. wileńska
  Na mocy wyroku Sądu Okręgu Wileńskiego (19.10.1863-1.1.1864) - skazany bez pozbawienia praw stanu, lecz z sekwestrem majątku na zamieszkanie w guberni woroneskiej.

  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CGARF. zesp. 109 I eksp, 1863 col 23. cz. 416, k 122


 • 55131 Antoni Bieliński
  Opis: syn. Andrzeja, rodem z Warszawy. W 1874 39 lat., Przyjął prawosławie, szlachcic. Za amoralne i wyzywające zachowanie przeniesiony na mocy decyzji (6.6.1868) tobolskiego gubernatora z Tyruńska do Surgutu, gdzie był sądzony za pobicie i awantury. Odesłany przez sąd w Tobolsku 25.9./6.11.1872 i 20.6.1873 do więzienia na 8 miesięcy. Był też podejrzewany o zabójstwo (1874).
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Tf GATO 152-6-699 k. 156-7


 • 23953 Apollo Bieliński
  Opis: obywatel z Zwiachelskiego powiatu, Wołyńskiego Województwa, właściciel części miasta Lubaru, zginął jako szeregowiec pod Minkowcami.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 55123 Apollo Bieliński
  Opis: Obywatel ze zwiahelskiego powiatu. Szeregowiec w oddziale. Poległ pod Minkowcami
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k.116


 • 51049 Franciszek Bieliński
  Opis: h. Szeliga, Uczestnik powstania 1863 r.
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Czas, nr 588, 1910 r.
  Uwagi:


 • 55126 Franciszek Bieliński
  Opis: h. Szeliga. Żołnierz 1863. Zmarł w Glinnikach p. Jasłem. Właściciel dóbr.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: GL 1911/3; Rola 1911/1; W.Gal. 1911/2


 • 55096 Franciszek Bieliński
  Opis: Hrabia h. Junosza, burmistrz miasta Mrzygłód. W czasie powstania wg podań rodzinnych wspomagał je finansowo, za co prawd. był więziony lub skazany.
  źródło: nad. Krystyna Bielińska, za: informacje rodzinne
  Uwagi: Nadawca jest potomkiem Franciszka. Fotografia wykonana w Moskwie.


 • 55125 Franciszek Bieliński
  Opis: Ur. 1837 Kraśnik, urzędnik pocztowy w Królestwie Polskim, żołnierz 1863, komisarz woj. Formował oddz. Bończy, Czachowskiego i Wagnera. Pod Jurkowicami ranny.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Chot.


 • 31141 Franciszek Bieliński
  Opis: ur. r. 183? w Kraśniku, urzędu. Dyrekc. poczt. Król. polsk., służył jako żołnierz i komisarz wojenny. Formował oddz. Bończy, Czachowskiego i Wagnera. Był w kilku bitwach. Pod .Jurkowicami ranny w nogę.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 55127 Franciszek Bieliński
  Opis: W Glinniczkach pod Jasłem, Franciszek Bieliński, właściciel dóbr ziemskich, weteran z r. 1863
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 5.1.1911
  Uwagi:


 • 38181 Iwan Bieliński
  Opis: mężcz. 32 lata na 1868 r., mieszczanin Warszawskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1864 r. przebywał w Tomskie, kuzniec rodziny nie posiadał, kawaler.
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)


 • 55124 Jan Bieliński
  Opis: Absolwent medycyny uniwersytetu lwowskiego 1857, czynny w 1863 w N. Mieście i in.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Białynia: Pam. Tow. Lek. s. 117


 • 55109 Jan Bieliński
  Opis: Dr med. powst. 1863 twórca zakładu przyrod.-lecz. w N.Mieście n.Pilicą. Zm. 8.1919 Warszaw w wieku 85 lat
  źródło: nad. GP, za: KEK
  Uwagi:


 • 11539 Jan Bieliński
  Opis: Handlowiec Warszawa woj.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
  Genealogia Bielińskich


 • 33 Jan Bieliński
  Opis: z majątku Stanisławowo
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi: powiat Lidzki gubernia wileńska Genealogia Bielińskich


 • 50337 Jan Sebastian Bieliński
  Opis: Ur. ok. 1813 Zm. 4.2.1900 w Przemyślu. Uczestnik powstania 1831 i 1863. Odznaczony orderem Virtuti Militari. Właściciel dóbr.
  źródło: nad. GP, za: Kurier Lwowski 4.2.1900
  Uwagi:


 • 55112 Jan Sebastian Bieliński
  Opis: Żołnierz 1831 (Virt. Milt.), powstanie 1863, zm Przemyśl 2.1900, lat 87
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: DP 1900/37


 • 55105 Józef Bieliński
  Opis: Notowany 1.7.1863-5.1.1864
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 438-1-262 k 15


 • 55102 Józef Bieliński
  Opis: Szlachcic z powiatu kowieńskiego, aresztowany za udział w powstaniu 1863. Notowany 1867 Kowno.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 378-1865-270 k 25
  LVIA 378-1867-73 cz. III, k. 5


 • 55100 Józef Bieliński
  Opis: Zesłany do guberni woroneskiej w 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 421-1-1486


 • 55115 Koriolan Bieliński
  Opis: dr medycyny z Kijowa, więzień w 1863 twierdzy kijowskiej
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Białynia


 • 55113 Ksawery Bieliński
  Opis: brak informacji
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: CDIAL 102-1-33 k. 118


 • 55110 Ksawery Bieliński
  Opis: kowal i sołtys wsi Sypyłki w pow. bialskim. Ukrywał ks. Brzóskę, aresztowany 29.4.1865, skazany na karę śmierci, którą Berg zmienił na osiedlenie się na Syberii.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Zarys Powstania Styczniowego s. 341


 • 46344 Ksawery Bieliński
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: patrz Sypyłki 29.04.65. podlaskie
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Ksawery Bieliński


 • 46897 Ksawery Bieliński
  Opis: W początkach marca ukrywał się ks. Brzózka u sołtysa i kowala zarazem Ksawerego Bielińskiego w Sypyłkach wraz ze swoim adjutantem Franciszkiem Wilczyńskim. (...) [Rosjanie] udali się na czele 10 kozaków i 2 żandarmów do Sypyłek, gdzie podczas dokonywania rewizyi w domu Bielińskiego, przywitani zostali strzałami.
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i potyczki...
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Ksawery Bieliński


 • 55116 Marceli Bieliński
  Opis: Proboszcz w Krasieninie, naczelnik cywilny pow. lubelskiego
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: "Dokumenty Terenowych Władz Cywilnych"


 • 55103 Mateusz Bieliński
  Opis: W 1864 wysłany do guberni tomskiej.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 421-1-2229


 • 55132 Romuald Bieliński
  Opis: s. Ignacego. Trock Uj. Szlachcic. Posiadacz domu w m. Nieprakszty. 14.5.1864 zasądzono konfiskatę.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 391-16-918 l.22 poz. 47


 • 55111 Sebastian Bieliński
  Opis: Woźny Kasy Głównej Królestwa Polskiego pomagał przy zaborze skarbca na rzecz RN, emigrował.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Zarys Powstania Styczniowego, s. 180


 • 55114 Sebastian Bieliński
  Opis: Woźny Kasy Głównej Królestwa Polskiego, uczestnik jej zaboru, emigrant
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi:


 • 21901 Stanisław Bieliński
  Opis: 1842-1893 dr, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
  źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]
  Uwagi:


 • 57039 Stanisław Bieliński
  Opis: Apollo, walczył w oddziale generała Wysockiego. Obywatel ze zwiahelskiego powiatu w województwie wołyńskim. Właściciel części miasta Lubar. Zginął jako szeregowiec pod Minkowcami.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 55106 Stanisław Bieliński
  Opis: Doktor, zm. 1923 Łyczaków, kw. 53
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: CDIAL 195-1-59 k. 39 Towarzystwo Weteranów


 • 30439 Stanisław Bieliński
  Opis: dr. praw, adwok. kraj., syndyk Wydziału kraj. ur. w Bernie w Szwajcaryi r. 1842. .Jako słuch, praw na uniwersyt. lwowsk. służył przy kawał i był komis, policji narodow. dzieln. II. we Lwowie. W marcu 1863, spiesząc do oddz. Czechowskiego aresztów, wstąpił po wypuszczeniu do oddz. Zapałowicza i brał udział w bitwach : pod Tyszowcami i Tuczępami, później w oddz. jener. Wysockiego walczył pod Radziwiłłowem.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 55107 Stanisław Bieliński
  Opis: h. Junosza, doktor, powstaniec 1863. Senior adwokatów polskich, długoletni Syndyk Wydziału Krajowego, były poseł na Sejm itd. Urodzony 24 lutego 1842 w Bernie w Szwajcarii po długich i ciężkich cierpieniach przeniósł się do wieczności dnia 21.4.1923r.
  Obrzęd pogrzebowy odbędzie się dnia 23 kwietnia o godz. 4 po południu z kaplicy Boimów na cmentarz Łyczakowski, na który zaprasza w smutku pogrążona rodzina.

  źródło: nad. GP, za: Słowo Polskie 1923
  Uwagi: (tak samo KEK - dodaje: kawaleria, komisarz policji narodowej, walczył pod Zapałowiczem i Wysockim (Radziwiłłów))


 • 33037 Stanisław Bieliński
  Opis: h. Junosza, dr., zm. 21 IV 1893, powstaniec styczniowy, poch. Lwów Łyczaków, kw. 40
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:


 • 231 Stanisław Bieliński
  Opis: ppor. (1842) Lwów
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: Genealogia Bielińskich


 • 55117 Stanisław Bieliński
  Opis: Ur. 1842 Szwajcaria, słuchacz prawa ULw. w 1863 był w oddziale powstańczym, Tysowce, Tuczapy, Radziwiłłów, komendant policji narodowej we Lwowie, potem dr praw, adw. krajowy.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi:


 • 55108 Tadeusz Bieliński
  Opis: Były major wojsk polskich 1831 w organizacji krakowskiej. Zmarł 20.10.1864 w krakowskiem.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: CDIAL 102-1-39 k. 115


 • 55890 Tadeusz Bieliński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 23954
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 23954 Tadeusz Bieliński
  Opis: Należał do organizacyi narodowej krakowskiej, b. major wojsk polskich 1831 zr. Zmarł 20 Października 1864 r. w Krakowskiem, według innych podań zmarł w Krakowie
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Bieliński
* Genealogia rodziny Bieliński

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Baza wciąż rośnie. Wróć za jakiś czas będzie więcej danych.Potrzebne wsparcie na kwerendę kolejnych 10.000 powstańców.
Chcemy opłacić indeksację kolejnych zbiorów archwialnych

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay


Płatność kartą - Pay PalCo oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.