Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstańcy Styczniowi
======> Szukaj Powstańców
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bitwy i potyczki
======> Szlak miejsc powstańczych
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
Ilość wpisów: Ponad 45.000
Aktualizacja bazy: 21 Lutego 2018
 
Powstanie styczniowe - więcej
Rota przysięgi powstańczej
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wykaz bitew 1863/4 - skrót
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
"Biali" i "Czerwoni"
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
(wersja na starsze systemy 17MB)
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.
(wersja na starsze systemy 17MB)

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Powstanie styczniowe - lista uczestników
powstańców, zesłańców, weteranów, osób wspierających powstanie
Materiały do historii rodów polskich

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
  Osoby o nazwisku Borkowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)
  << wstecz <<


 • 45444 Borkowski
  Opis: (Borowski), udział w potyczkach: podlaskie: Stanin 14.03.1863, Dubów 19.06.1863, lubelskie: Zawieprzyce 21.04.1864 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne


 • 19720 Borkowski
  Opis: adjutant Krysińskiego, poległ w walce nad Wieprzem w Lubelskiem dnia 1. kwietnia 1864.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:


 • 24001 Borkowski
  Opis: adjutant pułkownika Krysińskiego, poległ w bitwie nad rzeką Wieprzem blisko Lublina 21 Kwietnia 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 55371 Borkowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 19720
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 55461 Borkowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24002
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 20029 Borkowski
  Opis: powstaniec
  źródło: nad. barabaranna, za: pomnik w Monachium
  Uwagi:


 • 24002 Borkowski
  Opis: sługa dworski z Poznańskiego, poległ w bitwie pod Nową-wsią w 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 19722 Borkowski
  Opis: sługa dworski z Poznańskiego, poległ w utarczce pod Nową Wsią r. 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:


 • 44212 Borkowski
  Opis: udział w potyczkach: podlaskie: Stanin 14.03.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:


 • 32262 Borkowski
  Opis: wieśniak z Augustowskiego, zesłany na Sybir.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 34750 Borkowski
  Opis: wyrabiał w Krakowie ładunki dla powst.
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:


 • 19721 Borkowski
  Opis: zginął na rusztowaniu w Siedlcach d. 11. listopada 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:


 • 35648 Borkowski
  Opis: zm. 1863.11.23, Siedlce, przestępca polityczny wyrokiem sądu skazany na powieszenie
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.12.15 R. 5 nr 286, k 2
  Uwagi:


 • 32518 Adam Borkowski
  Opis: powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:


 • 54820 Adam Borkowski
  Opis: Ur. w Królestwie Polskim w r. 1812. Po wybuchu powstania listopadowego wszedł do pułku strzelców pieszych pod dowództwem pułkownika Wolskiego i miał udział w bitwach pod Cyganką, Okuniewem, Grochowem, Wawrem, Dębem, Ostrołęką, Rajgrodem, Wilnem, Szawlami i w in. W r. 1863 w Biłgoraju napadnięty przez Kozaków, uległ prześladowaniu. Będą skazany na całe życie do kopalni syberyjskich, zdołał szczęśliwie ujść do Galicji.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 26543 Andrzej Borkowski
  Opis: polityczny przestępca, 19 listopada 1863 r w Siedlcu powieszony
  źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
  Uwagi: inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia


 • 48939 Antoni Borkowski
  Opis: gmina/wieś Miastkowo Kuleszka, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, został pojmany z kindżałem, data zarządzenia: 10.01.1864
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 14667 Antoni Borkowski
  Opis: szlachcic kowieńskiej prowincji
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 22213 Feliks Borkowski
  Opis: Grób powstańca 1863r. – cmentarz, ul. Rejtana w Nowym Sączu
  źródło: Wykaz miejsc pamięci narodowej w Nowym Sączu
  Uwagi: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego


 • 266 Feliks Borkowski
  Opis: ppor. (1840) Nowy Sšcz
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:


 • 31025 Feliks Borkowski
  Opis: ur. 1840, podoficer austr , dezerterował z 18 strzelcami do oddz. Kurowskiego, walczył pod Sosnowcem, następnie pod Miechowem, a pod komendą Jeziorańskiego pod Małagoszczą. Po połączeniu się oddziału z Langiewiczem, walczył pod Pieskową skałą, Skałą, Sosnówką, Chrobrzem i Grochowiskami, gdzie został ranny. Jako rekonwalescent wyszedł z oddz. Gregorowicza z Krakowa i uczestniczył w bitwie pod Szklarami, później udał się zMosakowskim na pole walki, (pod Olkuszem i Żarkami) i w oddziale Zaręby (pod Piotrkowem), a w oddz. Oksińskiego pod Kamieniem, Koniecpolem i Przedborzem, gdzie został znów ranny. Po wyzdrowieniu pracował w organizacji Tarnowskiej, a pod Jordanem brał udział w bitwie pod Ratajami, poczem dostał się pod komendę Rębajły. Walczył pod Opatowem i Sandomierzem. W potyczce pod Przedborzem ranny i wzięty do niewoli, po przyjściu do zdrowia w 6-tym mies. uciekł do Kiakowa. Tu uwięziony i pod sąd wojenny oddany, jako dezerter przecierpiał ciężką karę cielesną, poczem wcielony w szeregi wojsk austr. odbył w r. 1866 kampanię pruską w bitwach pod Nachodem, Skalicami i Koniggretzem.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 11248 Jan Józefowicz Borkowski
  Opis: Handlowiec
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 22473 Jan Łukasz Borkowski
  Opis: (1841 – 1917) Był synem Stanisława, właściciela dóbr Dmenin koło Radomska, i Eustachii z Czarnomskich. Wojował pod Mierosławskim okrągło dwa tygodnie i wrócił do domu już w połowie marca 1863. 20 II 1863 r., tj. pomiędzy bitwami pod Krzywosądzem i Nową Wsią, zaprzyjaźnia się ze Stanisławem Krzemińskim "ze szkoły wojskowej w Caneo". Razem biorą udział w bitwie następnego dnia, odnajdują się nazajutrz po klęsce, razem decydują się porzucić Mierosławskiegó i biorą od niego kartki urlopowe. Razem na koniec wędrują w ciągu kilku dni z Kleczewa nad Gopłem aż do Grzymiszewa w Kaliskiem, stąd Krzemiński udał się do Warszawy, a Borkowski – do domu pod Radomsko.
  źródło: [Borkowski J.Ł., Silva Rerum (wspomnienia)]
  Uwagi:


 • 55756 Józef Borkowski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 33703
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 23998 Józef Borkowski
  Opis: lat 35, ławnik Magistratu M. Wołkowyszki, służył w oddziale Jastrzębskiego, poległ pod Czystą Budą 2go Lutego 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 42722 Józef Borkowski
  Opis: naczelnik oddziału straży narodowej, stracony 9.11.1863 we Włocławku
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:


 • 33702 Józef Borkowski
  Opis: powieszony w Siedlcach 23 a według prywatnych wiadomości i listu 11 listopada 1863 r. (Dz. P0z11. Nr 199. Dz. Pow. Nr 282).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:


 • 268 Józef Borkowski
  Opis: ppor. (1845) Jastrzębie Mroczki
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:


 • 19723 Józef Borkowski
  Opis: stracony przez Moskwę w Włocławku r. 1863.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:


 • 55334 Józef Borkowski
  Opis: zginął na rusztowaniu w Siedlcach 11 listopada 1863 r.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 35613 Józef Borkowski
  Opis: zm. 1863.11.12, Włocławek, powieszony za udział w powstaniu
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.15 R. 5 nr 262
  Uwagi:


 • 33703 Józef Borkowski
  Opis: żołnierz wojsk narodowych rodem z Brześcia Kujawskiego, obwiniony że należał do żandarmów narodowych i powiesił nauczyciela szkółek elementarnych, wzięty do niewoli z placu bitwy, powieszony w Włocławku 4 listopada 1863 r. (Dz. Pow. Nr 259).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:


 • 34255 Karol Borkowski
  Opis: (1802—1865), emigrant, uczestnik węglarstwa galicyjskiego i więzień stanu, później mierosławczyk, pamiętnikarz
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:


 • 14722 Leopold Borkowski
  Opis: szlachcic Lublin województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 34256 Leszek Borkowski
  Opis: recte Aleksander (1811 — 1896), ziemianin, literat, pamflecista, lewicujący polityk galicyjski
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:


 • 32983 Mieczysław Borkowski
  Opis: h. Łabędź Dunin, hr., ur. 1815 zm. 1888, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:


 • 54764 Mieczysław Borkowski
  Opis: Hr. Dunin. Ur. 15 lipca 1815 r. w Gródku nad Dniestrem. Ukończywszy studia politechniczne w Wiedniu, gdzie mianowicie w chemii nabył gruntownych wiadomości, utworzył sobie własne laboratorium, uprawiając z dyletantyzmem także i medycynę. Pamiętne wypadki w r. 1863 wywarły stanowczy wpływ na jego losy, gdyż biorąc udział czynny w organizacji narodowej w walce o niepodległość ojczyzny, znalazł się nagle nie tylko wyzutym z swego mienia odziedziczonego po ojcu w kongresówce, ale krom tego wtrąconym do więzienia. W kazamatach warszawskiej cytadeli nabawił się upartego reumatyzmu, którego po koniec życia nie mógł się już pozbyć. Na mocy obywatelstwa austriackiego i dzięki reklamacji rządu z trudnością wydobył się stamtąd lubo zrujnowany na mieniu i zdrowie. Zmarł 7 marca 1888 r. we Lwowie.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 38322 Stanisław Borkowski
  Opis: mężcz. austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w Tarskom okręgu.
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F.3. Op. 4. d. 5727. Ł. 109 ob.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)


 • 12662 Stanisław Borkowski
  Opis: obywatel Austrii
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


 • 22468 Stanisław Borkowski
  Opis: szlachcic ze wsi Borki Kosy, l. 19,Aresztowany w dniu 9 maja 1864 r. we wsi Paduchy. Oskarżony o przynależność do szajki powstańców i ich przechowywanie. Sam zgłosił się do naczelnika wojennego. W więzieniu porzebywał od 9 maja. W dniu 23 lipca odesłany na miejsce zamieszkania.

  źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)
  Uwagi: Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865 - Dziewule opr.Andrzej Boczek


 • 22499 Stefan Borkowski
  Opis: Mieszkaniec wsi Gołowierzchy - szlachcic ze wsi Gołowierzchy, l. 26.Aresztowany w Gołowierzchach 9 marca 1864 r., za uczestnictwo w ataku na Łuków. Więziony w Siedlcach i Warszawie, skazany na bezterminowe roboty.  źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64),
  Uwagi: Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865 - Dziewule opr.Andrzej Boczek


 • 23999 Tomasz Borkowski
  Opis: wieku lat 35, z powiatu Kobryńskiego, b. oficer wojsk rossyjskich, służył jako porucznik w oddziale Trauguta. Zginął pod Pieskową Skałą.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 50603 Tomasz Borkowski
  Opis: z powiatu starosądeckiego, umarł z ran
  źródło: nad. GP, za: Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16
  Uwagi:


 • 43848 Wincenty Borkowski
  Opis: Rusin Powstaniec, zesłaniec w Usolu, przeniesiony tam w pocz. 1867 Uniewinniony od udziału w powstaniu zabajskalskim
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:


 • 50058 Władysław Borkowski
  Opis: gmina/wieś Szumowo Srebrna, kara: wydalony ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 220
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 24000 Wojciech Borkowski
  Opis: oficer z oddziału Jabłonowskiego, poległ w bitwie pomiędzy Okmianą a Popielami nad rz. Wentą 22 Czerwca 1863 r. (Gł. N. 26).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 33374 Wojciech Borkowski
  Opis: Rypin - Spis Powstańców 1863 r
  źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC
  Uwagi:


 • 46852 Wojciech Borkowski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: kowieńskie: Draginie 22.06.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:


 • 13918 Тadieusz Borkowski
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Borkowski
* Genealogia rodziny Borkowski

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Baza wciąż rośnie. Wróć za jakiś czas będzie więcej danych.Potrzebne wsparcie na kwerendę kolejnych 10.000 powstańców.
Chcemy opłacić indeksację kolejnych zbiorów archwialnych

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay


Płatność kartą - Pay PalCo oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.