Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT

Wykaz bitew 1863/4 - alfabetycznie
Wykaz bitew 1863/4 - pełny katalog
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Grodzicki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Grodzicka
Id rekordu informacji: 52459
żona chorążego, Władysława Grodzickiego, uwięziona za udział w Komitecie Niewiast, matka małych dzieci, daremne były starania o zwolnienie z więzienia
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe : Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Grodzicki
Id rekordu informacji: 55505
informacja taka sama jak rekord nr 24432
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Grodzicki
Id rekordu informacji: 55781
informacja taka sama jak rekord nr 36301
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Grodzicki
Id rekordu informacji: 20932
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Grodzicki
Id rekordu informacji: 36301
syn Wincentego dawnego kasztelana, właściciela Starej Wsi pod Grzybowem, wzięty z placu boju zesłany został na Syberyę i tam podobno zmarł, drugi brat zginął w jednej z potyczek 1863 roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Grodzicki
Id rekordu informacji: 24432
wieku lat 22, kleryk, Franciszkanin z Łagiewnik, służył w oddziale Skowrońskiego jako żołnierz, zginął pod Dalkowem w Łęczyckiem 10 Września 1863 r. i tam pochowany.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Ignacy Grodzicki
Id rekordu informacji: 50606
z powiatu grybowskiego, poległ
źródło: nad. GP, za: Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16


Józef Grodzicki
Id rekordu informacji: 22457
szlachcic, lat 29 - przynależność do szajki buntowników (tak władze carskie określały powstańców) i inne występki przeciw prawu. Przetrzymywany w siedleckim więzieniu. Wyrokiem z 3 sierpnia 1864 r. zesłany na katorgę w kopalniach na 12 lat
Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865
źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)


Wincenty Grodzicki
Id rekordu informacji: 19881
Ksiądz Proboszcz.W październiku 1864r. aresztowano go pod zarzutem pełnienia obowiązków powstańczych naczelnika miasta Warki.Oskarżono go o kontakty z powstańcami, działania zmierzające do podtrzymania powstania, dostarczanie powstańcom koni i innych potrzebnych im przedmiotów oraz pomoc w naprawianiu broni. 29 października został skazany na 10 lat katorżniczych prac w twierdzach Syberii.
http://gimnazjumnr1.warka.pl/index_pliki/k_hist/prace_pliki/powst_styczniowe/powst_stycz.html
źródło: Powstanie Styczniowe


Wincenty Grodzicki
Id rekordu informacji: 55504
informacja taka sama jak rekord nr 24431
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Wincenty Grodzicki
Id rekordu informacji: 42340
stracony 17.3.1864 w Modelach
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Wincenty Grodzicki
Id rekordu informacji: 26948
Szlachcic był żandarmem wieszającym, mając rangę porucznika, 5 marca 1864 r powieszony w Modele Goszczyńskiego po-wiatu.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Wincenty Grodzicki
Id rekordu informacji: 24431
właściciel Starej - Wsi pod Grybowem, urodzony za Rzeczypospolitej polskiej. Żył lat 103, zmarł 3go Marca 1867 r. Patryota, pomimo swej starości czynny brał udział wraz z dwoma synami w powstaniu 1863 r., czynem i datkiem przysługiwał się sprawie narodowej. Był on synowcem Michała Grodzickiego kasztelana Oświęcimskiego na dworze St. Augusta, śp. Wincenty do ostatniej chwili życia zachował całą przytomność umysłu, pochowany w swoim majątku, a syn jego jeden poległ w jednej z bitew w 1863 r., drugi zaś wzięty do niewoli, zmarł na Syberyi.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Grodzicki
Genealogia rodziny Grodzicki


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.