Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstańcy Styczniowi
======> Szukaj Powstańców
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bitwy i potyczki
======> Szlak miejsc powstańczych
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
Ilość wpisów: Ponad 45.000
Aktualizacja bazy: 18 Marca 2018
 
Powstanie styczniowe - więcej
Rota przysięgi powstańczej
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wykaz bitew 1863/4 - skrót
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
"Biali" i "Czerwoni"
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
(wersja na starsze systemy 17MB)
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.
(wersja na starsze systemy 17MB)

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Powstanie styczniowe - lista uczestników
powstańców, zesłańców, weteranów, osób wspierających powstanie
Materiały do historii rodów polskich

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
  Osoby o nazwisku Grodzicki związane z Powstaniem 1863r.
  (Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)
  << wstecz <<


 • 52459 Grodzicka
  Opis: żona chorążego, Władysława Grodzickiego, uwięziona za udział w Komitecie Niewiast, matka małych dzieci, daremne były starania o zwolnienie z więzienia
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe : Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
  Uwagi:


 • 55505 Grodzicki
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24432
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 55781 Grodzicki
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 36301
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 20932 Grodzicki
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:


 • 36301 Grodzicki
  Opis: syn Wincentego dawnego kasztelana, właściciela Starej Wsi pod Grzybowem, wzięty z placu boju zesłany został na Syberyę i tam podobno zmarł, drugi brat zginął w jednej z potyczek 1863 roku.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:


 • 24432 Grodzicki
  Opis: wieku lat 22, kleryk, Franciszkanin z Łagiewnik, służył w oddziale Skowrońskiego jako żołnierz, zginął pod Dalkowem w Łęczyckiem 10 Września 1863 r. i tam pochowany.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 50606 Ignacy Grodzicki
  Opis: z powiatu grybowskiego, poległ
  źródło: nad. GP, za: Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16
  Uwagi:


 • 22457 Józef Grodzicki
  Opis: szlachcic, lat 29 - przynależność do szajki buntowników (tak władze carskie określały powstańców) i inne występki przeciw prawu. Przetrzymywany w siedleckim więzieniu. Wyrokiem z 3 sierpnia 1864 r. zesłany na katorgę w kopalniach na 12 lat
  źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)
  Uwagi: Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865


 • 19881 Wincenty Grodzicki
  Opis: Ksiądz Proboszcz.W październiku 1864r. aresztowano go pod zarzutem pełnienia obowiązków powstańczych naczelnika miasta Warki.Oskarżono go o kontakty z powstańcami, działania zmierzające do podtrzymania powstania, dostarczanie powstańcom koni i innych potrzebnych im przedmiotów oraz pomoc w naprawianiu broni. 29 października został skazany na 10 lat katorżniczych prac w twierdzach Syberii.

  źródło: Powstanie Styczniowe
  Uwagi: http://gimnazjumnr1.warka.pl/index_pliki/k_hist/prace_pliki/powst_styczniowe/powst_stycz.html


 • 55504 Wincenty Grodzicki
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24431
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 42340 Wincenty Grodzicki
  Opis: stracony 17.3.1864 w Modelach
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:


 • 26948 Wincenty Grodzicki
  Opis: Szlachcic był żandarmem wieszającym, mając rangę porucznika, 5 marca 1864 r powieszony w Modele Goszczyńskiego po-wiatu.
  źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
  Uwagi: inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia


 • 24431 Wincenty Grodzicki
  Opis: właściciel Starej - Wsi pod Grybowem, urodzony za Rzeczypospolitej polskiej. Żył lat 103, zmarł 3go Marca 1867 r. Patryota, pomimo swej starości czynny brał udział wraz z dwoma synami w powstaniu 1863 r., czynem i datkiem przysługiwał się sprawie narodowej. Był on synowcem Michała Grodzickiego kasztelana Oświęcimskiego na dworze St. Augusta, śp. Wincenty do ostatniej chwili życia zachował całą przytomność umysłu, pochowany w swoim majątku, a syn jego jeden poległ w jednej z bitew w 1863 r., drugi zaś wzięty do niewoli, zmarł na Syberyi.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Grodzicki
* Genealogia rodziny Grodzicki

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Baza wciąż rośnie. Wróć za jakiś czas będzie więcej danych.Potrzebne wsparcie na kwerendę kolejnych 10.000 powstańców.
Chcemy opłacić indeksację kolejnych zbiorów archwialnych

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay


Płatność kartą - Pay PalCo oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.